-eBe- Data                    

Startside Velkommen til -eBe- Data Tilbakemelding Lenker

            Velkommen til -eBe- Data

CV
Mine reiser
Lenker
Mine hobbyer
Familien
Engelsk EB
Tysk EB

 

 

Hvis du har besøkt oss før, og vil vite hva som er nytt, anbefaler vi at du først går til nyhetssiden. Der vil du også kunne finne viktige sikkerhetsvarsler.

-eBe- Data var i sin aktive driftstid langt mer enn et datafirma. Fra begynnelsen som et rent datafirma i 2003 hadde firmaet en rivende utvikling, både når det gjaldt oppdragsmengde, og når det gjaldt oppdragsfokus. I senere år hadde vi vår hovedvirksomhet innen språktjenester og administrasjon, med et bredt spekter av konsulenttjenester innen personalforvaltning, ulike typer kurs m.m., foruten, som firmanavnet fortsatt tilsa, data. Etter over 14 gode og framgangsrike år har firmaet innstilt hovedtyngden av sin virksomhet. Dette henger sammen med at firmaets innehaver og primus motor gikk over i pensjonistenes rekker i begynnelsen av 2017. Salg av web-løsninger basert på WordPress vil imidlertid fortsette også i tiden framover. I tillegg vil vi fullføre våre forpliktelser overfor våre tre gjenstående, langsiktige oppdragsgivere fram til 2020.

Innehaver og daglig leder: Eyolf Berg

Kontaktinformasjon:

Telefon + Viber
91 17 65 37
Postadresse
Bekkeliveien 5, 3470 SLEMMESTAD
E-post
ebe@ebe-data.com 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 11.08.2019