-eBe-

  

Mongolia

De mongolske jernbanene er i sin helhet bygd av russerne for å dekke russiske behov. Den første jernbanesatsingen på slutten av 1940-tallet hadde 750-mm sporvidde. Etter hvert som behovet økte etter den kommunistiske maktovertakelsen i Kina, ble smalsporet skiftet ut med russisk bredspor (1520 mm) tidlig på 1950-tallet. Da Kina kjører på normalspor, må det skiftes boggier på alle vogner som skal over grensen. Dette skjer på kinesisk side. Også koblinger må skiftes på den mongolsk-kinesiske grensen da Kina bruker klokoblinger av amerikansk type, mens Mongolia, i likhet med Russland, bruker det som skal bli europeisk standardkobling (brukes bl.a. på Ofotbanens malmtog i Norge og Sverige).

 

Mongolia bruker det kyrilliske (russiske) alfabetet, og jeg har valgt å skrive alle typebetegnelser med kyrilliske bokstaver for å få dem helt korrekte. Hvis du klikker på pilen til venstre, får du opp en tabell som viser hva de kyrilliske bokstavene tilsvarer i vårt eget alfabet.

Velkommen også til å lese om mitt møte med de mongolske statsbanene i dagboken fra min reise med den transsibirske jernbanen fra Beijing til Moskva og St. Petersburg. Kanskje du lar deg friste til å ta samme turen? Den anbefales sterkt!

MTЗ M62УM.004

Ulaan Baatar, 10.07.2002

MTЗ M62УM.004

Ulaan Baatar, 10.07.2002

MTЗ 2M62M.016

Saynshand, 07.07.2002

MTЗ 2M62M.016 med sørgående Ulaan Baatar - Beijing-ekspress

Saynshand, 07.07.2002

MTЗ 2M62M.033

MTЗ M.1235

Ulaan Baatar, 09.09.2002

MTЗ M.1235

Ulaan Baatar, 09.09.2002

MTЗ M.1240

Ulaan Baatar, 09.09.2002

MTЗ M.1240

Ulaan Baatar, 09.09.2002

MTЗ M.1268

Ulaan Baatar, 09.09.2002

MTЗ M.1268

Ulaan Baatar, 09.09.2002

MTЗ, sørgående Ulaan Baatar - Beijing-ekspress

På vei sørover fra Saynshand, 07.07.2002

MTЗ, nordgående Beijing - Ulaan Baatar-ekspress

Like nord for Gobi-ørkenen, 07.07.2002

MTЗ, Beijing - Ulaan Baatar-ekspressen

Ulaan Baatar, 07.07.2002

 

MTЗ (MTZ) = Монгол Tөмөр Зам (Mongol Tömör Zam)
 

Jernbanemuseum

(Railway museum / Eisenbahnmuseum / Museo de ferrocarril / Музей железной дороги)

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 28.12.2018