-eBe-

  

Russland: Lokomotiver

Allerede i tsartiden utviklet Russland en levedyktig lokindustri som dekket store deler av landets behov. Import skjedde kun når den innenlandske industrien ikke kunne dekke behovet, eler for å få tilgang til ny teknologi. I sovjetperioden ble lokindustrien utviklet videre og forsynte bl.a. store deler av den kommunistiske verden med store diesellok. Mye av denne industrien lå imidlertid i Ukraina og andre delstater som ble selvstendige da Sovjetunionen ble oppløst 1. januar 1992. Russerne har imidlertid evnet å bygge ut den delen av industrien som lå på russisk territorium, slik at landet i stor grad igjen er selvforsynt med lokomotiver.

Foruten innenlandskproduserte lok finnes det fremdeles også en hel rekke loktyper som i sovjetperioden ble importert fra daværende Tsjekkoslovakia. Disse har typebetegnelser som begynner med bokstavene ЧС (ЧС = TsjS for Tsjekkoslovakia. Det finnes også et mindre antall ungarskbygde skiftelok med typebetegnelser som begynner med bokstaven B (B = V for Vengaria, det russiske navnet på Ungarn). Sovjetiske damplok hadde gjerne en tobokstavers typebetegnelse som tilsvarte forbokstavene til sovjetledere som Josef Stalin, Felix Dsjersjinskij, Sergej Odkornididsje osv. Krigsbyttelok fra Tyskland etter andre verdenskrig fikk typebetegnelser som begynte på T.

Flere av de nyere loktypene for trafikk på hovedlinjene er 2-seksjonslok som består av en A- og en B-seksjon med førerhus kun i én ende (kun rangerkontroller i den andre). Begge seksjonene kan imidlertid kjøres enkeltvis - som énretningslok - noe som iblant gjøres i persontog. Det finnes også 3-seksjonslok. Midtseksjonen har kun rangerkontroller. Det bygges også enkeltlok som kun brukes i persontog.

NB! Lok merket som museumslok, er vanligvis representert med flere bilder under angjeldende museum. Her er de kun tatt med for å synliggjøre typen.

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

Det første russiske damplokomotivet ble bygget på spekulasjon av to ingeniørutdannede brødre, brødrene Lomontsov, så tidlig som i 1835. Lokomotivet sies å ha vært en vesentlig forbedring av George Stephensons prinsipper, men da det ikke fantes noen bane å kjøre det på, ble det raskt glemt. Det siste skuddet på Russlands damplokutvikling kom så sent som i 1950 med den berømte type П36 (P36), Europas største damploktype. П36 anses for å være et av verdens mest avanserte ekspresslok og var utelukkende tenkt benyttet i de mest prestisjefylte ekspresstogene. Loktypen fikk imidlertid ikke noen lang produksjonstid da produksjonen av damplok opphørte brått allerede året etter at serieproduksjonen startet, og da de prestisjetogene de var beregnet for, hadde førsteprioritet ved overgangen til dieseldrift, ble П36 allerede etter få år henvist til mindre prestisjefylte oppdrag der de ikke fikk vist hva de var gode for.

MKHM Oв.841. Museumslok

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 18.03.2016

CЖД (ex ВлЖД) Oв.5067. Pansertog spilte en viktig rolle både i begge verdenskrigene og i den russiske borgerkrigen 1918-1920, Museumslok.

Det sentrale militærmuseet, Moskva, 27.03.2014

CЖД Cу214.10. Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

CЖД Эу701.40. Museumslok

Jekaterinburg, 16.07.2002

CЖД Эр.766-11. Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 18.03.2016

CЖД ФД21.3125. Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 18.03.2016

CЖД CO17.2211. Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

CЖД TЭ.5415 (ex DR 52.5415), krigsbytte etter 2. verdenskrig, ombygd til bredspor. Museumslok

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

CЖД Эа.2450. Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

CЖД П.0001. Musreumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

CЖД Л.0801. Museumslok.

Nisjnij Novgorod, 17.07.2002

CЖД 9П.17347. Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

CЖД ЛB.0441. Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

CЖД П36.0001 [Kolomna, Russland 1950]. Museumslok

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

 

Elektriske lokomotiver

Størsteparten av det russiske jernbanenettet er elektrifisert. Elektrifiseringen av jernbanen begynte på et tidlig tidspunkt og ble politisk begrunnet med Lenins utsagn om at "Kommunisme er arbeidermakt pluss elektrifisering av samfunnet." Av denne grunn har samtlige sovjetiskbygde elloktyper typebetegnelsen ВЛxx (ВЛ = VL for Vladimir Lenin). Denne navnepraksisen opphørte ca. år 2000.

Fram til ca. 1950 skjedde elektrifiseringen med 3 kV likestrøm. Etter 2. verdenskrig gikk man over til 25 kV vekselstrøm. Likestrømsstrekningene er, med svært få unntak, ikke bygd om til vekselstrøm, og det finnes kun et fåtall lokomotivtyper for begge systemer. Det innebærer at det finnes en rekke steder der det må skiftes lokomotiv på grunn av overgang fra det ene systemet til det andre. Dette har imidlertid ikke vært ansett som noe stort problem da russiske lokomotiver sjelden aller aldri kjøres ut av eget tjenestedistrikt. Man kan derfor også oppleve lokomotivskifte på grensen mellom to tjenestedistrikter selv om begge har samme strømsystem.

bullet

Likestrøm, 3 kV

bullet

Vekselstrøm, 25 kV

Likestrøm, 3 kV

PЖД (ex CЖД) ВЛ22M.2026. Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД (ex CЖД) ВЛ8.1694. Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД (ex CЖД) ВЛ23.131. Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД (ex CЖД) ЧC2.217

Novosibirsk, 16.07.2002

PЖД (ex CЖД) ЧC2.277

Novosibirsk, 16.07.2002

PЖД (ex CЖД) ЧC3.045. Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД (ex CЖД) type ВЛ10

Vest-Sibir, 16.07.2002

PЖД (ex CЖД) ВЛ10.421 i nye farger. Det andre loket, i gamle, ex-sovjetiske farger, er også type ВЛ10.

Moskva, 26.05.2016

PЖД (ex CЖД) ВЛ11.072

Moskva, 30.09.2012

PЖД ВЛ11.072A

Moskva, 30.09.2012

PЖД ВЛ11.072Б

Moskva, 30.09.2012

PЖД ВЛ11.072Б

Moskva, 30.09.2012

PЖД ВЛ11.072Б

Moskva, 30.09.2012

PЖД ВЛ11.072Б

Moskva, 30.09.2012

PЖД (ex CЖД) ВЛ11.4961

Vest-Sibir, 16.07.2002

PЖД (ex CЖД) ВЛ11.5474

Vest-Sibir, 16.07.2002

PЖД (ex CЖД) ЧC2T.956 og 1005

Moskovskij st., St. Petersburg, 23.07.2002

CЖД ЧC2T.964

Leningradskij st., Moskva, 19.08.1992

CЖД ЧC2T.1061

Leningradskij st., Moskva, 19.08.1992

CЖД type ЧC7

Kievskij st., Moskva, 19.08.1992

PЖД (ex CЖД) ЧC7.036

Jaroslavskij st., Moskva, 01.07.2013

PЖД ЧC7.036

Jaroslavskij st., Moskva, 01.07.2013

CЖД ЧC7.045

Kievskij st., Moskva, 19.08.1992

CЖД ЧC7.045

Kievskij st., Moskva, 19.08.1992

PЖД (ex CЖД) ЧC7.261

Jekaterinburg, 16.07.2002

PЖД ЭП1.039

Novosibirsk, 16.07.2002

PЖД ЧC2K.797. Type ЧC2K er en modernisering av type (ex CЖД) ЧC2.

Lipetsk, 28.06.2016

PЖД ЭП1M.739

Lipezk, 01.07.2017

Vekselstrøm, 25 kV

PЖД (ex CЖД) ЧC4.025. Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД (ex CЖД) type ВЛ60PK.1017

Krasnojarsk, 15.07.2002

PЖД type ВЛ60PK.1067

Vest-Sibir, 16.07.2002

PЖД (ex CЖД) ЧC4T.236

Jekaterinburg, 16.07.2002

PЖД ЧC4T.236

Jekaterinburg, 16.07.2002

PЖД (ex CЖД) ВЛ80K.1658

Krasnojarsk, 15.07.2002

PЖД (ex CЖД) ВЛ80P.1777

Novosibirsk, 16.07.2002

PЖД (ex CЖД) ВЛ85.267 med ca 150 vogner, tilsv. en togvekt på nærmere 15.000 tonn!

Irkutsk, 14.07.2002

PЖД (ex CЖД) ВЛ65.018

Krasnojarsk, 15.07.2002

PЖД (ex CЖД) ВЛ65.026

Novosibirsk, 16.07.2002

PЖД (ex CЖД) ВЛ65.027

Krasnojarsk, 15.07.2002

PЖД ЭП200.001. Fosøkslok for utvikling av trekkraft for hastigheter over 200 km/t. Kun to bygget. Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

Diesellokomotiver

CЖД TЭ1-20.195 - en videreutvikling av amerikanskbygde type Да som ble levert under 2. verdenskrig. Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД (ex CЖД)2.125. Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД (ex CЖД)3.5151. Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД (ex CЖД)7.080. Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД (ex CЖД). Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД (ex CЖД) ЧMЭ2.120. Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД (ex CЖД) TЭП60.1200. Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД (ex CЖД) 210Л.3621. Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД (ex CЖД) TЭM2.217

Nausjkij (grensebyen mot Mongolia), 11.07.2002

PЖД (ex CЖД) TЭM2.5146

Krasnojarsk, 15.07.2002

PЖД (ex CЖД) TЭM2.7034

I utkanten av Moskva, 11.12.2016

PЖД (ex CЖД) M62.1663

Moskovskij st., St. Petersburg, 20.07.2002

Лазур (ex PЖД, ex CЖД) TГM4Л.0556

Moskva, 06.11.2017

PЖД (ex CЖД) TГM4Л.2934

Moskva, 02.12.2012

PЖД TГM4Л.2934

Moskva, 02.12.2012

PЖД (ex CЖД) TГM23Д.113

Moskva, 14.07.2014

PЖД TГM23Д.113

Moskva, 14.07.2014

PЖД TГM23Д.113

Moskva, 14.07.2014

PЖД TГM23Д.113

Moskva, 14.07.2014

PЖД (ex CЖД) ЧMЭ3.0084

Nausjkij (grensebyen mot Mongolia), 11.07.2002

PЖД (ex CЖД) ЧMЭ3.982

Moskva, 07.07.2013

PЖД ЧMЭ3.982

Moskva, 07.07.2013

PЖД (ex CЖД) ЧMЭ3.4494

Moskva, 09.07.2013

CЖД ЧMЭ3.5697

Leningradskij st., Moskva, 19.08.1992

PЖД (ex CЖД) 2M62У.0083

Moskva, 06.10.2012

PЖД 2M62У.0083

Moskva, 06.10.2012

PЖД 2M62У.0083

Moskva, 06.10.2012

PЖД 2M62У.0083

Moskva, 06.10.2012

PЖД (ex CЖД) type TЭП70

Baltiskij st., St. Petersburg, 20.07.2002

PЖД (ex CЖД) 210M.0501. Museumslok.

Moskva jernbanemuseum, Risjkij-stasjonen, 11.11.2017

PЖД TЭM15.093

Moskva, 06.11.2017

 

ВлЖД (VlZD) = Владикавка́зская желе́зная доро́га (Det vladikaukasiske jernbaneselskap)
DR = Deutsche Reichbahn [Tyskland]
Лазур (Lazur)   Сормовский завод "Лазур" (Sormobskiji zavod "Lazur"
MKHM (MKNM)   = Московско-Курская, Нижегородская и Муромская железноая дорогa (Jernbanen Moskva-Kursk, Nisjnij Novgorod og Murom)
РЖД (RZD) = Росийские Железные Дороги (Rossiskije Zjeleznije Dorogi)
CЖД (SZD)   = Советские Железные Дороги (Sovjetskije Zheleznije Dorogi)

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Estland

              (Estonia / эстония)

bullet

Mongolia

              (Монголия)

bullet

Ukraina

              (Ukraine / Ucraina / Украина)

bullet

Usbekistan

(Uzbekistan / Uzbekistán / Узбекистан)

bullet

Veterantog

             (Vintage trains / Veteranzüge / Trenes de ventaja / поезда ветерана)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 17.07.2019