-eBe-

  

Storbritannia

Hobby- og miniatyrbaner

Storbritannia har en rekke hobby- og miniatyrjernbaner som ikke uten videre kommer inn under begrepet veteran- og museumsjernbaner. En del av disse banene er rester av gamle, smalsporete jernbaner som opprinnelig tjente lokale transportbehov. Ved disse kan man finne en del materiell fra driftstiden, bevart materiell fra andre smalsporbaner og i noen tilfelle også nybygde kopier av gammelt driftsmateriell. Baner som på denne måten delvis har et reelt museums- eller veteranpreg, vil også være oppført under Veterantog og jernbanemuseer.

Andre hobby- og miniatyrbaner er ombygget fra nedlagte normalsporlinjer, og noen er nybygget til nettopp hobbyformål. Det rullende materiellet er forminskede utgaver (fungerende modeller) av normalsporet materiell, som oftest av eldre typer. Lokomotivene er oftest dampdrevne, men det finnes også noen diesellok og -motorvogner. Den vanligste sporvidden er 381 mm (15").

En populær aktivitet på disse banene er "Day out with Thomas" der materiellet i større eller mindre grad styles opp for å forestille materiell fra den populære barnebok- og -TV-serien "Lokomotivet Thomas og vennene hans" ("Thomas the tank engine"). Også på enkelte veteranbaner kjører man liknende arrangement.

Bressingham Steam & Gardens

Bressingham Dampf und Gärten / Vapor y Jardines de Bressingham / Брэссингхам пара и сады

Fairbourne & Barmouth Steam Railway (Wales)

Fairbourne und Barmouth Dampfeisenbahn (Wales) / El ferrocarril de vapor de Fairbourne y Barmouth (Gales) / Фэрбрн и Ба́рмут паровая железная дорога (Уэ́льс)

Ravenglass and Eskdale Railway

Ravenglass und Eskdale Eisenbahn / Ferrocarril de Ravenglass y Eskdale / Рейвенгласс и Эскдейл железная дорога

The Kirklees Light Railway (West Yorkshire)

Die Kirklees Kleinbahn (West-Yorkshire) / El maquetren de Kirklees (Yorkshire del Oeste) / Керклис местная железная дорога (Западный Йоркшир)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 12.03.2021