-eBe-

  

Stockholm: Sporvei og t-bane

bullet

Sporvei

bullet

T-bane

Sporvei:

Stockholm var en gang Skandinavias største sporveisby. Den første - hestedrevne - sporveislinjen kom allerede i 1877. I 1887 ble det også startet dampdrevet sporveisdrift i byen, og i 1901 rullet den første elektriske sporvognen gjennom gatene, og kort tid etter forsvant både hest og damp. I 1933 ble det åpnet en sporveistunnel under sentrum, mellom Slussen og Skanstull, som første ledd i det som skulle bli Stockholms t-bane. Etter 2. verdenskrig begynte man å legge ned sporveislinjene i Stockholm, og med unntak av to linjer i utkanten av byen, Nockebybanan og Lidingöbanan som begge kjører på egne trasséer, forsvant sporvognen helt fra byen ved overgangen til høyrekjøring i 1967. På 1980-tallet begynte det igjen å dukke opp planer om sporvei i Stockholm, og som et første skritt ble det åpnet en museumslinje, Djurgårdslinjen, i 1991. Denne ble etter hvert forlenget, og i 2001 ble det starte ordinær sporveisdrift på det som i dag heter Spårväg City. Året før hadde man også åpent Tverrbanan som har forbindelse med Nockebybanan. I 2013 åpnes en tunnel som skal knytte de tre delene av Stockholms sporveisnett sammen til et hele, foruten at det også finnes planer om ytterligere utbygging, både i sentrum og i utkantene av byen.

Arriva (ex Veolia, ex SL, ex SSLidJ) A30.313

Gamla Lidingöbron, 19.05.2012

Arriva (ex Veolia, ex SL, ex SSLidJ) A30.313+B30.613+A30.324

Ropsten, 19.05.2012

Arriva A30.313+B30.613+A30.324

Ropsten, 19.05.2012

Arriva (ex Veolia, ex SL, ex SSLidJ) A30.314+B30.605+A3+.311

Ropsten, 19.05.2012

Arriva A30.314+B30.605+A3+.311

Ropsten, 19.05.2012

Arriva (ex Veolia, ex SL, ex SSLidJ) A30.324

Ropsten, 19.05.2012

SS A34.1

Sergels torg, 18.05.2012

SS A34.1 og 6

Sergels torg, 18.05.2012

SS A34.6

Sergels torg, 18.05.2012

SS A34.6

Sergels torg, 18.05.2012

SS A34.6

Sergels torg, 18.05.2012

T-bane:

T-banenettet i Stockholm er uten sammenlikning Skandinavias største. Utbyggingen begynte allerede i 1933 med sporveistunnelen mellom Slussen og Skantull, og den første egentlige t-banelinjen ble åpnet i 1950. Utbyggingen fortsatte utover gjennom hele siste halvdel av 1900-tallet, og i 1994 ble stasjon nr. 100 åpnet. T-banenettet har en utstrekning på hele 11 mil og er delt opp i tre helt atskilte hovedlinjer med flere grenlinjer i utkantene av byen. Det arbeides fortsatt med planer om videre utbygging av systemet.

(a) SL C11.2896

(b) SL C11.2919

Saltsjöbanan, Slussen, 02.10.1995

(a) SL C12.1035

(b) SL C12.1058

02.10.1995

SL C12.1133

02.10.1995

(a) SL C12.1133

(b) SL C14.1303

02.10.1995

(a) SL C12.1113

(b) SL C14.1304

02.10.1995

MTR C20.2181

Ropsten, 19.05.2012

MTR C20.2181

Ropsten, 19.05.2012

MTR C20.2181

Ropsten, 19.05.2012

MTR C20.2181+2177

Ropsten, 19.05.2012

MTR C20.2184

Ropsten, 19.05.2012

 

Arriva = Arriva Sverige   SL = Storstockholms Lokaltrafik   SSLidJ = Trafikbolaget Stockholm-Södra Lidingön
MTR = MTR Stockholm AB   SS =  AB Stockholms Spårvägar        

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Spårvägsmuseet i Stockholm

(The Tramway Museum / Das Staßenbahnmuseum / El museo del Tanvía / Трамвайный музей)

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 05.02.2019