-eBe-

  

Schöneiche - Rüdersdorf

Sporvei

Schöneiche og Rüdersdorf er nabokommuner til Berlin i sørøst, I 1910 ble det åpnet en metersporet sporveislinje fra Schöneiche til Friedrichshagen jernbanestasjon i daværende Köpenick kommune som i 1920 ble innlemmet i Berlin. Linjen er den eneste gjenværende smalsporete sporveislinjen i Berlin-området.

Til å begynne med kjørte man med umotoriserte vogner trukket av et benzoldrevet lokomotiv. I 1912 ble linjen bygget videre fram til Kalkberge i nåværende Rüdersdorf kommune. Denne strekningen ble drevet av et eget selskap med samme materielltype. Allerede i 1914 valgte man imidlertid å elektrifisere linjen, og samtidig ble de første egentlige sporvognene anskaffet. På omtrent samme tid ble de to selskapene slått sammen. Økende trafikk nødvendiggjorde utbygging til dobbeltspor mellom Friedrichshagen og Schöneiche i årene 1926-1928. Fra holdeplassen Rahnsdorfer Straße i Schöneiche er linjen fortsatt enkeltsporet. På begynnelsen av 1950-tallet ble skinnegangen mellom Goethepark og Friedrichshagen flyttet fra Schöneicher Straße / Schöneicher Landstraße (Veien skifter navn på kommunegrensen mellom Berlin og Schöneiche) til en egen trasé parallelt med veien. Først i 1977 ble linjen forlenget fra Kalkberge til sitt nåværende østlige endepunkt i Alt-Rüdersdorf, sentrum i Rüdersdorf kommune.

I banens tidlige år hadde man også en utstrakt godstrafikk med kalk fra kalkbruddene i Kalkberge. Denne trafikken ble innstilt på 1950- eller 1960-tallet. Fra holdeplassen Rahnsdorfer Straße i Schöneiche og videre til Alt-Rahnsdorf er linjen enkeltsporet, vekselvis på ene og andre siden av veien. Møtende biltrafikk må bare vike når trikken kommer!

Trafikken på Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn har i senere år vært ivaretatt vogntypene GT6, kjøpt brukt fra Heidelberg, og KTNF6, overtatt brukt fra Cottbus. De siste er opprinnelig KT4D-vogner som er gjennomgående modernisert og har fått bygget inn et lavgulvsledd i midten. Fram til 2012 brukte man også et antall moderniserte KT4D, også de overtatt fra Cottbus. Disse er nå eksportert til en metersporig sporvei i Russland. I 2018 fikk SRS to nye, finskbygde vogner, og en tredje ble bestilt i 2019. Disse skal i framtiden stå for trafikken sammen med KTNF6-vognene.

I tillegg til driftsvognene inneholder trikkestallen i Rahnsdorfer Straße også noen historiske sporvogner og er vel verd et besøk - i ordinær arbeidstid på hverdager. Man kan henvende seg i vakten ved innkjørselen. Veterantrikkene brukes også i utstrakt veterankjøring på linjen. I tillegg bruker sporveisprodusenten Stadler i Heringsdorf i Berlin i noen utstrekning linjen til testkjøring av nye materielltyper. Alt tyder på at driften av Schöneicher-Rüdersdorfer Straßenbahn vil bestå i framtiden.

SRS (ex CV) KT4D.21 klargjort for eksport til Russland

Utenfor den gamle trikkestallen, Schöneiche, 21.10.2013

SRS (ex CV) KT4D.22 klargjort for eksport til Russland

Utenfor den gamle trikkestallen, Schöneiche, 21.10.2013

SRS EBT.73 [Eget verksted 1966] (EBT = Eigenbautriebwagen - "hjemmesnekret")

Vognen er bygget på boggier fra eldre vogner og er å regne som en reko-vogn. Karosseriet tilsvarer i hovedtrekk andre reko-vogner.

Trikkestallen, Schöneiche, 21.10.2013

SRS EBT.73

Trikkestallen, Schöneiche, 21.10.2013

SRS EBT.73

Trikkestallen, Schöneiche, 21.10.2013

SRS (ex HSB) GT6.45 - fotografert over skulderen til føreren av møtende vogn

Schöneicher Landstraße, 21.10.2013

SRS GT6.45

Friedrichshagen, 21.10.2013

SRS (ex HSB) GT6.46

Friedrichshagen, 11.03.2013

SRS GT6.46

Friedrichshagen, 11.03.2013

SRS GT6.46

Friedrichshagen, 11.03.2013

SRS GT6.46

Friedrichshagen, 11.03.2013

SRS GT6.46

Utenfor trikkestallen, Schöneiche, 21.10.2013

SRS GT6.46

Utenfor trikkestallen, Schöneiche, 21.10.2013

SRS (ex HSB) GT6.47

Trikkestallen, Schöneiche, 21.10.2013

SRS GT6.47

Trikkestallen, Schöneiche, 21.10.2013

SRS GT6.47

Trikkestallen, Schöneiche, 21.10.2013

SRS (ex HSB) GT6.48

Schöneicher Landstraße, 21.10.2013

SRS GT6.48

Schöneicher Landstraße, 21.10.2013

SRS (ex CV) KTNF6.27

Friedrichshagen, 11.03.2013

SRS KTNF6.27

Friedrichshagen, 11.03.2013

SRS KTNF6.27

Friedrichshagen, 11.03.2013

SRS KTNF6.27

Friedrichshagen, 11.03.2013

SRS KTNF6.27

Friedrichshagen, 11.03.2013

SRS KTNF6.27

Friedrichshagen, 11.03.2013

SRS KTNF6.27

Friedrichshagen, 11.03.2013

SRS KTNF6.27

Trikkestallen, Schöneiche, 21.10.2013

SRS KTNF6.27

Trikkestallen, Schöneiche, 21.10.2013

SRS KTNF6.27

Trikkestallen, Schöneiche, 21.10.2013

SRS (ex CV) KTNF6.28

Friedrichshagen, 21.10.2013

SRS KTNF6.28

Mellom holdeplassene Rahnsdorfer Str. og Dorfstr., Schöneiche, 21.10.2013

SRS KTNF6.28

Schöneicher Landstraße, 21.10.2013

SRS A.91 [Krefeld 1914]

Opprinnelig bygget til sporveien i Istanbul, men ikke levert pga. utbruddet av 1. verdenskrig. Overtatt av Scöneicher Straßenbahn i 1922 og ombygd til revisjonsvogn.

Trikkestallen, Schöneiche, 21.10.2013

SRS A.94b, snøplog bygd av boggi fra eldre sporvogn

Utenfor den gamle trikkestallen, Schöneiche, 21.10.2013

SRS A.95 (ombygd fra ex HSB type GT6)

Trikkestallen, Schöneiche, 21.10.2013

SRS A.95

Trikkestallen, Schöneiche, 21.10.2013

 

CV = Cottbusverkehr GmbH HSB = Heidelberger Straßen- und Bergbahn   SRS = Schöneicher-Rüdersdofer Straßenbahn GmbH

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 08.05.2021