-eBe-

  

USA

NB! Enheter merket som museumslok/-vogn kan være representert med flere bilder og evt. mer info på siden for veteran- og museumstog.

bullet

Lokomotiver

bullet

Vogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

bullet

Damplokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

SP S10.1237. Museumslok.

Central Ave park, Salinas, California, 28.06.2006

Diesellokomotiver

Dieselelektriske lokomotiver

USA er det dieselelektriske lokets hjemland. Et dieselelektrisk lok er i prinsippet et elektrisk lok som fører med seg sitt eget kraftverk (dieselmotoren). Dieselmotoren driver et strømaggregat som leverer strøm til framdriftsmotorer montert med ulike typer oppheng på hjulakslingene. Dette er en teknologi som igjen åpner for duo-løsninger, altså kjøring både på strøm fra kontaktledning og på strøm produsert ombord. Dette vil overflødiggjøre lokskifte ved overgang mellom elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger - samt eliminere kjøring med forurensende diesellok på elektrifiserte baner. Mens det i store deler av verden derfor grunn til å tro at det rene dieselloket kommer til å forsvinne i løpet av et par tiår, er dessverre dette en prosess som antakelig ligger langt fram i tid i landet som har flere diesellok enn resten av verden tilsammen.

GCR trippel type PA7 (A+B+A) [A = med førerhytte, B = uten]. Museumslok bevart av GCR.

Arizona, 11.10.2004

WP FP7.804A. Museumslok

Mellom Los Angeles og Disneyland, California, 13.11.2006

ATC RSD15.442. Museumslok bevart av austin Steam Association.

Austin, Texas, 05.11.2006

UP GP38-3.2421

Nord for Los Angeles, California, 28.06.2006

UP GP38-3.2421

Nord for Los Angeles, California, 28.06.2006

UP B40-8.1874 og SD70M.4325

10.10.2004

UP AC45CCTE.7383

Litt sør for Chicago, Illinois, 29.07.2011

UP AC45CCTE.7602, AC60CW.7562, SD70M, AC45CCTE.7651 og AC44CW.6700

Santa Fe, New Mexico, 18.07.2011

UP AC45CCTE.7670

Litt sør for Chicago, Illinois, 29.07.2011

UP AC45CCTE.7855 og SD70.4986

Litt sør for Chicago, Illinois, 29.07.2011

BNSF (ex ATSF) C44-9W.944 og ES44DC.7920

Santa Fe, New Mexico, 18.07.2011

BNSF (ex ATSF) C44-9W.4199, 669 og 765

11.10.2004

BNSF (es ATSF) C44-9W.4451 og ES33DC.7920

Santa Fe, New Mexico, 18.07.2011

BNSF (ex ATSF) C44-9W.4653

Gallup, New Mexico, 15.07.2011

BNSF (ex ATSF) C44-9W.4718

Gallup, New Mexico, 15.07.2011

BNSF (ex ATSF) C44-9W.5236

Gallup, New Mexico, 15.07.2011

BNSF C44-9W.5236

Gallup, New Mexico, 15.07.2011

BNSF C44-9W.5236 og 4718

Galup, New Mexico, 15.07.2011

BNSF C44-9W.5236, 4718 og 4653

Gallup, New Mexico, 15.07.2011

BNSF (ex ATSF) ES44AC.5729 og 6424, C44-9W.765 og B23-7.4206

BNSF (ex ATSF) ES44DC.7384

Gallup, New Mexico, 15.07.2011

BNSF (ex ATSF) ES44DC.7584, C44-9W.4307 og ES44DC.7675

Santa Fe, New Mexici, 18.07.2011

BNSF (ex ATSF) ES44DC.7618 og C44-9W.4035

Santa Fe, New Mexico, 18.07.2011

CT F40PH-2.902

San Jose, California, 28.06.2006

CT F40PH-2.918

San Jose, California, 28.06.2006

AMTRAK NPCU.90208

Holbrook, Arizona, 17.07.2011

UP SD70M.4302 og 4091

10.10.2004

UP SD70M.5122,4354 og 4027

Litt sør for Chicago, Illinois, 29.07.2011

BNSF (ex ATSF) SD75M.8258

Santa Fe, New Mexico, 18.11.2011

AMTRAK SDP40F.503

Holbrook, Arizona, 14.07.2011

Person- og godsvogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

GCR personvogner fra perioden 1930-1960. Museumsvogner.

Arizona, 11.10.2004

GCR 2004, panoramavogn. Museumsvogn.

Arizona, 11.10.2004

Amtraks tog nr. 14 "Coast Starlight"

Underveis fra Los Angeles til San Francisco, 28.06.2006

Amtraks tog nr. 14 "Coast Starlight"

Underveis fra Los Angeles til San Francisco, 28.06.2006

Amtraks tog nr. 14 "Coast Starlight", interiør fra øvre etasje i en 2-etasjers "superliner".

Underveis fra Los Angeles til San Francisco, 28.06.2006

METRA dobbeltdekkere 7435 og 8214.

Dobbeltdekkerne er levert av ulike produsenter over en rekke tiår. De er grunnleggende like, men de de ulike byggeseriene kan ha enkelte delajforskjeller.

Chicago, 30.07.2011

METRA 8258

Chicago, 30.07.2011

METRA 8273

Chicago, 30.07.2011

METRA 8518, 6075 og 8410

Chicago, 30.07.2011

METRA dobbeltdekker, interiør, nedre etasje. Konduktøren kontrollere billetter på begge etasjer her nedenfra.

Chicago, 30.07.2011

METRA dobbeltdekker, øvre etasje

Chicago, 30.07.2011

METRA dobbeltdekker - utsikt fra øvre til nedre nedre.

Chicago, 30.07.2011

Godsvogner

UP godsvogner

Los Angeles, 28.06.2006

CN CNS.413202 - lukket godsvogn ("box car"). CN eier og driver flere linjer også i USA.

Litt sør for Chicago, Illinois, 29.07.2011

BNSF (ex ATSF) 83931, 83854, 83978 og 83924 - åpne godsvogner ("hopper") for massetransport: korn, kull, malm, grus etc.

Amarillo, Texas, 20.07.2011

BNSF (ex BN) 448753

Amarillo, Texas, 20.07.2011

BNSF 511418 - lav, åpen godsvogn ("gondola") og (ex ATSF)179069 og 178699

Amarillo, Texas, 20.07.2011

UP tank- og termovogner

Los Angeles, 28.06.2006

UP (?) piggyback-tog - amerikanske godstog er lange

Arizona, 11.10.2004

"Piggyback" - semihengere på tog. Gir et godt inntrykk av lengden på slike tog - med ditto mange lok. Elektrifisering ville gitt god utteling her!

Santa Fe, New Mexico, 17.07.2011

UP 2-etasjers containertog (double stack) trukket av fire SD70M

Arizona, 11.10.2004

SP 726, konduktørvogn for godstog. Museumsvogn

Central Ave park, Salinas, California, 28.06.2006

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Til å anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger på, tunneler, broer etc.) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for utlegging og utskifting av pukkmasse, for montering og utskifting av skinner, både enkeltskinner og ferdige sporseksjoner mv.

LMIX. 402 - skinnesliper

Santa Fe, New Mexico, 18.07.2011

LMIX 402

Santa Fe, New Mexico, 18.07.2011

 

Amtrak

=

American Passenger Train Corporation

BNSF

=

Før 2005: Burlington Northern and Santa Fe Railway  

LMIX

=

Loram Maintenance of Way, Inc.

ATC

=

Austin & Texas Central Railroad

 

F.o.m. 2005: BNSF Railway  

METRA

=

Metra Rail

ATSF

=

Atchison, Topeka & Santa Fe Railway

 

CN

=

Canadian National Railway

 

SP

=

Southern Pacific Railroad

BN

=

Burlington Northern Railroad

 

CT

=

CalTrain

 

UP

=

Union Pacific Railroad

       

GCR

=

Grand Canyon Railway

 

WP

=

Western Pacific Railroad

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Veterantog og jernbanemuseer

Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos /  Поезда ветерана и музея

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 23.06.2021