-eBe-

  

Bilder fra mitt eget MJ-anlegg

 

Bildene vises i kronologisk rekkefølge. Det er dermed også mulig å se noe av anleggets utvikling. Anlegget "Brattvågbanen" ble påbegynt i 1979. Det fulgte med da jeg flyttet fra Brattvåg til Larvik i 1986. Da jeg i 2014 skulle flytte til Slemmestad, viste det seg at det ikke ville bli mulig å få anlegget inn i huset, og det måtte derfor rives. Bygninger og en del av skinnemateriellet er tatt vare på og vil bli benyttet ved byggingen av nytt anlegg. Dette vil imidlertid ikke skje før om tidligst et par år.

En meget tidlig begynnelse. Loket og de 5 første vognene er fremdeles i kjørbar stand.

Bergen, 1962. Skinnene er i formpresset blikk. Én sporveksel, fabrikat PIKO, er fremdeles i drift nesten 50 år senere.

Prøvedrift

Brattvåg, 1982, Den gule brua er senere byttet ut og sporarrangementet rundt og under bruene lagt om.

Damplok i stigningen langs "Fnøftåsen" og på "Fnøftåsen" st. Alt materiell eksisterer fortsatt, men lokene er ikke leenger kjørbare.

Brattvåg, 1982

DR E44.108 [modell fabrikat PIKO 1954 - fortsatt kjørbar] på "Goffvåg" st.

Brattvåg, 1984

E44.108 på "Goffvåg" st.

Brattvåg, 1984

E44.108 på vei ned "Bergetindslia"

Brattvåg, 1984

E44.108 krysser "Gobbliskaret" på hovedlinjen.

Brattvåg, 1984. Den nye brua er kommet på plass.

NSB "Gammeltysker" 61.3254 (ex DR57.3254) på vei ut av "Bergetindstunnelen" og NSB BM89.02 i lia. På "Goffvåg st. står NSB Di3.a615 og Di3b.643.

Larvik, påsken 1987. Fjellene har ennå ikke fått sin endelige overflatestruktur og ser "betongaktige" ut.

61.3254 på vei ut av "Bergetindstunnelen" og NSB BM89.02 i "Bergetindslia". På "Goffvåg st. står Di3a.615 og Di3b.643.

Larvik, påsken 1987.

Her ses den uferdige fjellstrukturen enda tydeligere.

Larvik, påsken 1987.

61.3254 på vei ut av "Bergetindstunnelen" og BM89.02 i "Bergetindslia". På "Goffvåg st. står Di3a.615 og Di3b.643.

Larvik, påsken 1987.

61.3254 på vei ut av "Bergetindstunnelen". På "Goffvåg st. står NSB El13.2131.

Larvik, påsken 1987.

61.3254 på vei ut av "Bergetindstunnelen". På "Goffvåg st. står El13.2131.

Larvik, påsken 1987.

Märklin-materiell på likestrømsanlegg! Juksekjøring vha. ledning koblet til slepeskoen.

Larvik, påsken 1987

NSB BM67.13.

Larvik, april 1991. Toget er kun oppstilt. Jeg har ennå ikke funnet en fornuftig sammenkobling av toget. De "fungerende skrukoblingene" forutsetter kurveradier hinsides alt jeg har sett på private anlegg.

Gjesteopptreden: NSB type 49c "Dovregubben", tilhørende Olav Haavardsholm.

Larvik, april 1991.

DR "Taigatrommel" 120.246-6 passerer "Goffvåg" på indre hovedlinje.

Larvik, april 1991

DR 64.180 og NSB Skd214.74 i "Goffvåg"

Larvik, april 1991

Lokstallen i "Goffvåg" med NSB- og DR-lok.

Larvik, april 1991

To scener fra samme sted: Øverst kjøres det rent norsk, nederst rent øst-tysk.

Larvik, april 1991

Robeltralle

Larvik, april 1991

NSB El14.2156 og El16.2208 i "Goffvåg". El16-loket ble senere byttet ut med ett i gammle design.

Larvik, 1994

Lokstallen i "Goffvåg" med NSB El13.2140, DR 211.035-1, NSB El14.2165 og 2171, El16.2208 og (på kullbunkringssporet) DR 86.1800-1.

Larvik, 1996

NSB "Stortysker" 63.4835 (ex DR 52.4835) med godstog på vei ut fra !Goffvåg".

Larvik, 1996

El13.2140 med B3-vogner i "Knertedal". I bakgr. "Goffvåg" lokstall med DR 211.035-1, 119.111-3 og NEB El14.2165.

Larvik, 1996

63.4837 med godstog i "Knertedal".

Larvik, 1996

Di3b.643 med tanktog på hovesporsbrua over "Gobbliskaret".

Larvik, 1996

NSB Di3a.608 (i original, grønn design) og Di3b.643 (i "mellomdesign") på vei opp langs "Fnøftåsen" med tanktog.

Larvik, 1996

Di3a.608 og Di3b.643 passerer "Pettili" st. på vei ned "Bergetindslia".

Larvik, 1996. Fjellene har nå fått sin endelige struktur og ser slett ikke verst ut!

61.3524 ved stillverket og 64.180 på kullbunkringssporet.

Larvik, 27.01.2005

119-111-3 ved "Petittesjø" og 64.180 og 896.1800-1 på "Goffvåg" st.

Larvik, 27.01.2005

118.117-1 og 61.3524 på "Goffvåg" st.

Larvik, 27.01.2005

Svingskiven og lokstallen i "Goffvåg". Robelltrallen står på dieselbunkringssporet.

Larvik, 27.01.2005

DR 18.201 i "Bergetindslia".

Larvik, 05.05.2004. Her ses fjellstrukturen tydelig. De "nedraste" steinene ved nedre spor er ekte stein!

18.201 i "Bergetindslia"

Larvik, 05.05.2004. Her er fjellstrukturen enda tydeligere, og også her ligger det ekte stein ved siden av sporet.

E44.108 i "Bergetindslia".

Larvik, 05.05.2004

E44.108 på vei inn til "Goffvåg" st.

Larvik, 05.05.2004

E44.108 passerer "Goffvåg" i indre hovedspor. Ved perrongen står DR 118.117-1.

Larvik, 05.05.2004

DR 86.1800-1 og 64.180 klar til utkjøring fra "Goffvåg" st.

Larvik, 05.05.2004

118.117-1 med Erich Honneckers slongvogn på "Goffvåg" st.

Larvik 05.05.2004

118.117-1

Larvik, 05.05.2004

Erich Honnecker på besøk i "Goffvåg"

Larvik, 05.05.2004

Honneckers spesialtog på "Goffvåg" st. Honnecker selv står på perrongen.

Larvik, 05.05.2004

DR "U-Boot" ("U-båt") 119.111-3 på vei ut av "Bergetindstunnelen".

Larvik, 05.05.2004

119.111-3 på vei ut av "Bergetindstunnelen". Leg merke til idylliske "Petittesjø" til venstre!

Larvik 05.05.2004

DR VT75.904 på "Pettili" st. (Ikke kjørbar)

Larvik, 05.05.2004

DR "Ludmilla" 130.005-1 på vei ned langs "Fnøftåsen". På "Fnøftåsen" st. står DR "Ferkeltaxe" ("Grisedrosje") 172.007-7.

Larvik, 05.05.2007

61.2103 ved "Petittesjø".

Larvik, 30.03.2010

61.2103 ved "Petittesjø". I bakgr. motortralle type P&T OBW10.

Larvik, 30.03.2010

61.2103 og banemateriell.

Larvik, 30.03.2010

DR 110.025-4 på vei ut fra "Bergetindstunnelen".

Larvik, 31.07.2010

110.025-4 og 86.1800-1

110.025-4, VT75.904 og 86.1800-1

Larvik, 31.07.2010

110.025-4, VT75.904 og 86.1800-1

120.245-6 på vei ut fra "Bergetindstunnelen".

Larvik, 31.07.2010

130.005-2 på vei ut fra "Bergetindstunnelen".

Larvik, 31.07.2010

DR "Kabelcontainer" 250.184-3 på vei ned langs "Fnøftåsen".

Larvik, 31.07.2010

DR VT75.904 på "Pettili" st.

Larvik, 31.07.2010

NSB 61.2103 på vei ut av "Bergetindstunnellen".

Larvik, 17.04.2011

DR 250.184-1 på vei ned langs "Fnøftåsen" og NSB 61.2103 i Fønøftåstunnellen

Larvik, 18.04.2011

NSB 61.3524 på vei ut av "Bergetindstunnellen".

Larvik, 18.04.2011

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 28.12.2018