-eBe-

  

Asgeir Vebjørn Eivor  Torunn Slemmestad
Familie og slekt Reiser  Hobby Jernbanebilder Lenker

Frimerker

Som de fleste andre gutter samlet jeg frimerker. Jeg fikk et såkalt verdensalbum og satte i gang. Etter en tid gikk jeg lei, ganske enkelt fordi samleområdet var for omfattende og albumet for begrenset. Da jeg tok opp igjen modelljernbanehobbien på slutten av 1970-tallet, våknet også idéen om å samle jernbaner på frimerker. Det har etterhvert utviklet seg til en anselig samling på flere tusen merker, brev m.m. Jeg har også hatt flere utstillinger i regi av både frimerkeklubber, NSB og Posten:

bullet

"Vestfoldbanen 110 år" ble bestilt av NSB region øst til Vestfoldbanens 110-årsjubileum i 1991. Den sto oppe på utstillingsområdet på Sandefjord stasjon under hele jubileumsperioden, september-november 1991. Den har siden vært vist på utstillinger i regi av Sandefjord filatelistklubb og Larvik postkontor.

bullet

"Lokomotivet - 200 års teknisk utvikling" ble påbegynt med tanke på at det i 2004 er 200 år siden det første lokomotivet kjørte for første gang. Montasjen var imidlertid ferdig allerede i 1993 og har vært vist på utstillinger i regi av Larvik postkontor, Larvik frimerkeklubb og Sandefjord filatelistklubb.

bullet

"Sporveien - fra hest til bybane" ble bestilt av Larvik postkontor i forbindelse frimerkeutgivelsen til Oslo Sporveiers 100-årsjubileum i 1994. Den sto oppe på Larvik postkontor i to måneder og har siden vært vist også på Sandefjord postkontor.

Under DDR-oppholdet i 1989 fikk jeg en mengde østtyske frimerker av mine vertsfolk, og i lys av de politiske begivenhetene senere samme høst kom tanken på å lage en DDR-samling som en form for historisk dokumentasjon av den politiske epoken som i så stor grad preget verden i min barn- og ungdom. Det ville også bli et overkommelig samlerområde i og med at det ble så begrenset i tid. Album ble anskaffet, og med tanke på det landet samlingen gjaldt, var det naturlig å velge Schaubek, DDR's eget frimerkealbum. Forlaget har heldigvis overlevd de politiske endringene, slik at jeg fortsatt får komplettert albumet.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

(Viser antall besøk siden 03.08.11. -eBe-s hjemmesider ble opprettet sommeren 2004.)

Sist endret: 11.08.2019