-eBe-

  

Eyolf Berg  Bekkeliveien 5, 3470 SLEMMESTAD

Mob. 91 17 65 37, e-post: eyolf@ebe-data.com

Attester og vitnemål

 

                        Curriculum Vitae         

Personlige data | Nøkkelkompetanse | Arbeidserfaring | Utdannelse | Kurs | Tillitsverv | Språk

Personlige data:

Født                 24.01.50

Gift                  30.05.73  -  Torunn, f. Gran

Far til               Asgeir (f. 1976), Vebjørn (f. 1978), Eivor (f. 1987).

Bestefar til        Vegard (f. 2008), Joakim (f. 2010), Jonas (f. 2010), Eirik (f. 2013), Martine (f. 2013), Synnøve (f. 2020)

Nøkkelkompetanse:

bulletBred erfaring fra offentlig virksomhet. God kjennskap til saksgang, rutiner, jus , økonomi, personalforvaltning og informasjonsteknologi.
bulletBred erfaring fra veiledning og rådgivning overfor mennesker i ulike situasjoner og livskriser.
bulletLang og mangfoldig erfaring fra undervisning og opplæring.
bulletErfaring fra samarbeid med ulike faggrupper innen både offentlig og privat virksomhet.
bulletMeget gode IT-kunnskaper, både som bruker, som administrator og som programmerer.
bulletUtadvendt, serviceinnstilt og fleksibel med gode evner til kommunikasjon og samarbeid.
bulletHar ord på meg for å være en lojal medarbeider og en positiv miljøfaktor med høy arbeidskapasitet.
bulletSelvstendig med evne til både å ta beslutninger og å delegere oppgaver.
bulletLøsningsorientert og systematisk, ikke redd for å gå nye veier for å finne løsninger.
bulletSpråksterk med gode formuleringsevner både muntlig og skriftlig.
bulletKunnskapssøkende og setter meg lett inn i nye ting, også helt nye fagområder.

Arbeidserfaring: 

Periode

Organisasjon / firma

Stilling / oppgaver

20142017 Døvekirken i Norge, kirkevergens administrasjon IT-rådgiver, førstelinjesupport, webmaster, redaksjonssekretær.
2008 – dd IVSS-Churchear Sekretær
2007 – 2014 Døvekirken i Norge, Oslo Døvemenighet Web-design, rådgiver administrative rutiner og IT, periodevis fungerende daglig leder.

20062019

Luther Forlag / Lunde Forlag AS

Redaksjonssekretær for flere tidsskrift, oversetter, korrekturleser.

2005 (okt.-des.)

AOF Telemark og Vestfold

Timelærer: Datakortet samt Grunnleggende datakunnskap

2004 (okt.-des.)

Døvekirken i Norge, Østenfjeldske distrikt

Rådgiver for administrasjon og personalopplæring (IT og administrasjon)

2003 – 2018

-eBe- Data

Rådgivning innen IT, administrasjon og personalforvaltning, databaseutvikling, web-design, kurs, tolke- og oversettelsestjenester.  

2000 – dd

Den nordisk katolske kirke

IT-konsulent, systemforvalter for medlemsregisteret. Vikartjeneste som prest. Fra 2022 også webmaster.

1998 – 2003

 Provida/TietoEnator

Systemkonsulent, programmerer for bank og finans, både stormaskin og PC, brukerstøtte, problemløsning, opplæring av nye medarbeidere.

1996, 1998, 2000, 2004, 2006, 2008, 2012 2014, 2016, 2018 og 2022. IVSS-Churchear (Internasjonalt forbund for arbeid blant hørselshemmede) Oversetter og tolk på forbundets internasjonale konferanser (Konferansene som skulle ha funnet sted i 2010 og 2020 bortfalt).

1986 – 1998

 Tunsberg bispedømme

Residerende kapellan i Larvik, stedfortreder for prosten (avdelingsdirektør). Oppgaver regionalt og internasjonalt (administrasjon, personalforvaltning, IT). Ressursprest for hørselshemmede i Vestfold. Undervisning/kurs.

1984 (okt.-des.)

Fylkessjukehuset i Ålesund

Hospiterende sykehusprest (utdanningsstilling)

1976 – 1986

Bjørgvin (Møre) bispedømme

Kallskapellan i Vatne (Haram kommune). Utstrakt arbeid med psykiatriske pasienter. Undervisning.

1976 (jan.-juli)

Borg, Oslo og Nord-Hålogaland bispedømmer

Vikarprest.

1967 – 1974

Flere arbeidsgivere

Helge- og feriejobber: Drosjesjåfør, sikkerhetsvakt på hoteller, vare- og lastebilsjåfør, nattevakt (orden og sikkerhet) på passasjerskip i utenriksfart.

 

Formell utdanning:

Periode

Organisasjon

Tittel/ utdanning

1985

Lovisenberg Diakonale Senter

Tilleggsutdanning basert på TA-modellen (Transaksjonsanalyse, skoleretning innen psykiatrien)

1975

Det teologiske Menighetsfakultetet

Praktisk-teologisk seminar (inkl. administrasjon, pedagogikk og psykologi)

1969 – 1974

Det teologiske Menighetsfakultetet

Cand. theol.

 

Diverse kurs:

Periode

Kurs

2006 (21.04)

"Gradert menneskeverd - en konsekvens av endret biolov" - Godkjent som kompetansegivende av Den norske legeforening og av Norsk Sykepleieforbund.

2006 (februar - mars)

ECDL Expert Nor EM4 – Excel XP

2004 (mai - juni)

ECDL Expert Nor EM3 – Word 2000 og EM5 – Access 2000

1998 - 2003

Div. bedriftsintern opplæring innen data og programmering. Regi: arbeidsgiver.

1994

Innføringskurs i HMS, Larvik kommune

1993 - 2003

Tegnspråkopplæring for foreldre med hørselshemmede barn, 2 ukelange intensivkurs årlig. Regi: Sosialdepartementet og kompetansesentra for hørselshemmede.

1976 - 1998

Div. etterutdanning. Regi: arbeidsgiver og/eller Den norske Kirkes Presteforening

 

Tillitsverv:

Periode

Organisasjon

Verv

2016 - 2020 Veilaget Ødegårdsskogens vel Formann
2008 - dd IVSS-Churchear Styremedlem

2000 - 2004

Søndre Vestfold Stamkundelag / Vestfold og Grenland Stamkundelag  (pendlerforening)

Talsmann, leder 2002-2004.

 

1996 - 1998

Sem skole, Hørselsklassen

Representant i Foreldrerådets arbeidsutvalg og i skolens Samarbeidsutvalg.

1991 - 2008

Sameiet Bekkelivn. 5, Slemmestad

Forretningsfører (Sameiet ble avviklet pr. 01.11.08.)

1982-1984 og 1990 - 1998

Lokallag av Presteforeningen (fagforening)

Styremedlem, leder 1992-1998

Språkkompetanse:

Språk

Tale/Lese/Skrive

Kompetansenivå

Engelsk, tysk

T/L/S

Flytende, bred erfaring som tolk, oversetter og foredragsholder.

Dansk, svensk T/L Flytende, bred erfaring som tolk, oversetter og foredragsholder.

Fransk, spansk, nederlandsk

T/L

Tilstrekkelig for turisme, dagligliv og enkle oversettelser. Noe tolkeerfaring.

Russisk, italiensk

T

Tilstrekkelig for turisme

Tegnspråk

-

Har en døv datter,  mangeårig arbeid blant og med døve.

 

-eBe-

  

Attester og vitnemål Ý
 Eksempel på tekst oversatt til engelsk og tysk

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023