-eBe-

  

 

All visitors to this page are requested to sign the declaration of solidarity with the Russian and Belorussian protesters against the two countries' assault on Ukraine. This campaign of solidarity has been initiated by the Norwegian Helsinki Committee. Click here to sign.

Belarus

Belarus*) fikk sin første jernbane mens landet fremdeles var en del av det russiske imperiet og senere Sovjetunionen fram til 1992. I 1918 tilfalt den vestlige delen av landet det gjenopprettede Polen, og jernbanene i denne delen ble bygd om fra russisk bredspor (1520 mm - opprinelig 1524) til normalspor (1435 mm). Sovjetunionen annekterte denne delen av landet i 1939 som en del av pakten mellom Hitler og Stalin og beholdt den etter krigen. Jernbanene ble da igjen omsporet til russisk bredspor.

Belarus har internasjonal trafikk til samtlige naboland, Av disse bruker både Russland, Ukraina, Litauen og Latvia samme sporvidde som Belarus, mens Polen bruker normalspor. Omsporingsstasjonene ligger på belarusisk side av grensen, noe som medfører at Belarus også har 2,5 mil normalsporet jernbane. Denne trafikkeres utelukkende av polske lok. Det er ikke aktuelt å bygge Belarus' jernbaner om til normalspor, men det arbeidet som pågår andre steder med å utvikle teknologi for omsporing i fart, vil antakelig resultere i at denne teknologien også tas i bruk på grensen mellom Polen og Belarus.

Det belarusiske jernbanenettet har en utstrekning på 545,5 mil (pluss altså 2,5 mil normalspor). Av dette er kun 134,5 mil elektrifisert, med 25 kV vekselstrøm i kontaktledning (pluss normalsporstrekningen som er elektrifisert med 3 kV likestrøm i kontaktledning). Alt jernbanemateriell fra før oppløsningen av Sovjetunionen er identisk med det russiske, og først i de siste årene har landet langsomt begynt å anskaffe nye materielltyper.

Som i de fleste andre eks-sovjetiske land finnes det også et antall såkalte pionerjernbaner, fritidsjernbaner der barn og unge får prøve seg som jernbanefolk under veiledning av erfarne jernbanefolk. Sporvidden er 750 mm (tertiærspor). Disse banene har hatt og har fremdeles stor betydning tor rekrutteringen til jernbaneyrkene. Enkelte av dem kan ha en anselig utstrekning. Hvor mange som fortsatt finnes i Belarus, er ikke kjent.

I likhet med russerne bruker belaruserne det kyrilliske alfabetet, og jeg har valgt å skrive alle typebetegnelser med kyrilliske bokstaver for å få dem helt korrekte. Hvis du klikker her, får du opp en tabell som viser hva de kyrilliske bokstavene tilsvarer i vårt eget alfabet.

Motorvogner

Elektriske motorvogner

БЖ ЭПР.001

Minsk, 26.09.2013

 

БЖ (BZ)  = Белорусская железная дорога (Belorusskaja zjeleznaja doroga)

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

*) Belarus betyr bokstavelig Hviterussland, og inntil august 2022 var den norske oversettelsen offisiell skrivemåte i Norge. Etter ønske fra opposisjonen mot president Lukasjenkos diktatur har imidlertid de fleste land, og nå også Norge, valgt å bruke landsnavnet på landets eget språk. Dette nettstedet følger den offisielle, norske skrivemåten og solidariserer seg dermed også med den politiske opposisjonen i Belarus.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023