-eBe-

  

Belgia

Belgias første jernbanelinje, mellom Mechelen og Brussel, ble åpnet allerede i 1835 med sporvidde 1435 mm (normalspor). Den videre utbyggingen gjorde Mechelen til et hovedknutepunkt i det som ble Kontinental-Europas første sammenhengende jernbanenett. Allerede i forrige århundre utmerket Belgia seg med Europas (verdens?) tetteste jernbanenett, med langt flere skinnekilometer per km2 enn store jernbaneland som Tyskland, Storbritannia og Frankrike. Forholdsvis raskt ble det også bygget jerbaneforbindelser over grensene til samtlige naboland, Frankrike, Luxembourg, Nederland og Tyskland.

Elektrifiseringen av de belgiske jernbanene begynte ved 100-årsjubileet, i 1935. I likhet med nabolandene Frankrike og Nederland valgte man likestrøm, men med 3 kV, mot de to nabolandenes 1,5, noe som i mange år skapte problemer for grensekryssende, elektrisk trafikk. I nyere tid har Belgia, i likhet med de fleste vesteuropeiske land, bygget ut moderne høyhastighetslinjer, og på samme måte som i nabolandene, unntatt Tyskland, er disse nye linjene elektrifisert med 25 kV 50 Hz vekselstrøm. Denne standarden vil bli innført også på eldre linjer når tiden kommer for en modernisering av de elektriske anleggene. Strekningen Athus-Meuse er allerede omlagt til vekselstrøm. Belgias mål er 100 % elektrisk drift, og mye taler for at målet vil bli nådd innen ikke altfor lang tid.

Belgia har også en metersporet "fjernsporvei" langs kysten. Denne regnes som verdens lengste sporveislinje og er en av de få klassiske, interurbane sporveislinjene som fortsatt er i drift.

Den språkpolitiske situasjonen i Belgia innebærer at det statlige jernbaneselskapet har flere betegnelser. Fordi flamsk/nederlandsk er flertallsspråket som brukes av mer enn 54 % av befolkningen, er den flamsk/nederlandske betegnelsen NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) gjennomført på disse sidene. På vallonsk/fransk er betegnelsen SNCB (Société nationale des chemins de fer belges) og på tysk NGBE (Nationale Gesellschaft der Belgischen Eisenbahnen). For enkelthets skyld er alt materiell kort og godt merket med en B i en oval.

Lokomotiver

(Locomotives / Lokomotiven / Locomotoras / Локомотивы)

Motorvogner

(Multiple units / Triebwagen / Unidades eléctricas y térmicas / Электрические и дизельные поезда)

Person- og godsvogner

(Coaches and wagons / Person- und Güterwagen / Vagones de personas y de cargas / Фургоны пассажирские и товаров)

Utenlandske tog i Belgia

(Foreign trains / Ausländische Züge / Trenes etranjeros / Иностранные поезда)

Sporvei

(Trams / Straßenbahnen / Tranvías / Трамваи)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023