-eBe-

  

Danmark*

Danmarks første jernbaneutbygging fant sted i hertugdømmet Holstein som i dag tilhører Tyskland. Den første strekningen, mellom Altona (ved Hamburg) og Kiel ble åpnet i 1844. Tre år senere åpnet den første strekningen, fra København til Roskilde, i det egentlige Danmark. For begge utbyggingene ble normalspor (1435 mm) valgt. Lenge var Danmark delt i to selvstendige "jernbaneriker", vest og øst for Storebælt, med helt ulik praksis for både drift og materiell. Først i 1885, med opprettelsen av DSB, begynte man å samordne jernbanene øst og vest for Storebælt til ett rike, men det skulle gå ytterligere 112 år, til 1997, før det ble bygget en fast jernbaneforbindelse over (under) Storebælt. Helt fram til da var man henvist til jernbaneferger. Ved siden av det statlige jernbanenettet har Danmark hele tiden også hatt et utstrakt nett av private og kommunalt eide lokalbaner.

Fram til åpningen av Øresundsforbindelsen i 2000 hadde Danmark landverts jernbaneforbindelse kun over grensen mellom Jylland og Tyskland. Trafikken her var svært begrenset da mesteparten av trafikken mellom Danmark og Tyskland gikk med ferge lengre øst. Etterkrigstidens todeling av Europa førte til en nyorientering av utenlandstrafikken, da de gamle forbindelseshavnene i stor grad ble liggende i DDR, og i 1963 ble den såkalte Fuglefluktslinjen mellom Rødby i Danmark og Puttgarten i daværende Vest-Tyskland åpnet. Arbeidet med en bro- og tunnelforbindelse på denne strekningen ble igangsatt i 2014 etter en mangeårig planleggingsperiode preget av store indrepolitiske stridigheter i Danmark.

Også til Sverige, mellom Helsingør (Danmark) og Helsingborg (Sverige), gikk det en intens trafikk med jernbaneferger fram til åpningen av Øresundsforbindelsen mellom Malmö og København i 2000. Sporadisk har det også vært drevet jernbaneferge i privatregi mellom Gøteborg (Sverige) og Frederikshavn (Danmark). Fra Norge gikk det jernbaneferge for gods mellom Kristiansand (Norge) og Hirtshals (Danmark) fram til begynnelsen av 2000-tallet. Etter det har også godstrafikken til/fra Norge gått over Øresundsforbindelsen.

Fram til begynnelsen av 1980-tallet var samtlige bane i Danmark, med unntak av S-banen i og rundt København, uelektrifisert. Det ble da vedtatt et ambisiøst elektrifiseringsprosjekt med 25 kV industrispenning, noe som medførte systembrudd overfor både Sverige (og Norge) og Tyskland. Dette er imidlertid et langt mindre problem i dag enn for bare få år siden, of flersystemslok og -motorvogner muliggjør nå problemfri kjøring over grensene. Elektrifiseringen stoppet imidlertid opp etter at Kystbanen på Jylland og strekningen København-Kolding var ferdig, og først rundt 2010 tok elektrifiseringsarbeidet igjen til. Målet var miljøvennlig, elektrisk drift på samtlige hovedlinjer innen 2020, et mål som ved utgangen av 2020 fremdeles antakelig er minst et tiår unna.

Lokomotiver

(Locomotives / Lokomotiven / Locomotoras / Локомотивы)

Motorvogner

(Multiple units / Triebwagen / Unidades eléctricas y térmicas / Электрические и дизельные поезда)

Person- og godsvogner

(Coaches and wagons / Person- und Güterwagen / Vagones de personas y de cargas / Фургоны пассажирские и товаров)

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

(Building and maintenance / Baumateriell / Unidades de construcción y de mantenimiento / Oбслуживание рельса)

Utenlandske tog i Danmark

(Foreign trains / Ausländische Züge / Trenes etranjeros / Иностранные поезда)

Sporvei og t-bane

(Trams and underground / Straßen und U-Bahnen / Tranvías y subterraneos / Трамваи и метро)

Veterantog og jernbanemuseer

(Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos /  Поезда ветерана и музея)

* NB! Dansk jernbanemateriell fotografert utenfor Danmark (landsnavn i kursiv) kan være representert med flere bilder i kapittel for utenlandske tog i landet der det er fotografert.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023