-eBe-

  

København

Sporvei og t-bane

bullet

Sporvei

bullet

T-bane

Sporvei

I 1863 ble den første sporveislinjen åpnet i København. Det  ble benyttet på hester og dampkraft, og sporvidden var 1435 mm (normalspor). I 1897 begynte man å ta i bruk akkumulatordrevne elektriske sporvogner, og to år senere ble den første egentlige elektrifiseringen tatt i bruk. Et særtrekk ved de københavnske sporveiene er at de like til det siste brukte trolleystenger som strømavtakere. Til tross for anskaffelse av moderne leddsporvogner på 1960-tallet rammet sporveisdøden de københavnske sporveiene for fullt, og i 1972 var det utgjenkallelig slutt. Byens moderne sporvogner ble solgt for en slikk og ingenting til Alexandria i Egypt.

Erkjennelsen av at sporveisnedleggelsen var et feilgrep vokste fram mot år 2000, og man begynte igjen å diskutere sporvei. I 2013 ble det vedtatt å gjenoppta sporveisdriften, og den første nye sporveislinjen forventes åpnet i 2024.

KS 22+389. Museumsvogner.

Sporveismuseet Skjoldnæsholm, 12.09.2015

KS nr. 273

Raadhusplass, København, slutten av 1940-tallet

KS motorvogn nr. 342 og tilhenger nr. 1579

Raadhusplass, København, sommeren 1948

KS uidentifisert vogn med midtinngang

Nyhavn, København, juli 1965

KS 575. Museumsvogn bevart ved Sporveismuseet Skjoldnæsholm.

Oslo, Norge, 04.06.1994

KS 1578. Museumsvogn bevart ved Sporveismuseet Skjoldnæsholm.

Oslo, Norge, 04.06.1994

T-bane

T-banen i København ble åpnet i 2002 og er stadig under utbygging. Togene er helautomatiske (førerløse) og kjøres med ca 1,5 minutters mellomrom.

B04 - utsikt gjennom frontruten

Mellom Solbjerg og Lindevang, 18.08.2006

B04 - vognene består av en A- og en B-del

Lindevang, 18.08.2006

A07

Lindevang, 18.08.2006

A07

Lindevang, 18.08.2006

B14

Amagerbro, 26.02.2011

B27

Lindevang, 18.08.2006

 

KS = Københavns Sporveje

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Sporvejsmuseet Skjoldenæsholm

             (The Skjoldenæsholm tramway museum / Skjoldenæsholm Straßenbahnmuseum / El Museo de tranvías de Skjoldenaesholm / Музей трамвая в Шoлдeиэcxoлм)

bullet

Norge - Veteran- og museumssporvogner i Oslo

              (Norway - Vintage trams and museums of Oslo / Norwegen - Veteranstraßenbahnen und Museen in Oslo / Noruega - Tranvías de ventaja y museos de Oslo / Норвегия - Tрамы ветерана и музея в Осло)
bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

 

 

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 28.12.2020