-eBe-

  

Estland

Estland fikk sin første jernbane mens landet fremdeles var en del av det russiske imperiet fram til 1917. I 1939 ble landet innlemmet i Sovjetunionen som en del av pakten mellom Hitler og Stalin. All jernbaneutbygging i Estland har derfor skjedd med russisk sporvidde (opprinnelig 1524 mm, nå 1520 mm). Også Estlands andre naboland, Latvia, bruker samme sporvidde - av samme grunn. Det bygges imidlertid nå en normalsporet transbaltisk jernbanelinje fra Polen til Tallinn, muligens helt til Helsinki i Finland, med tunnel under Finskebukta. Hvorvidt dette er begynnelsen på full overgang til normalspor, gjenstår å se. Etter den russiske invasjonen i Ukraina i februar 2022 har all jernbanetrafikk til og fra Russland opphørt, og spørsmålet om full overgang til normalspor er blitt langt mer aktuelt.

Kun en liten del av det estiske jernbanenettet er elektrifisert, rundt Tallinn og vestover til havnebyen Paldiski, og så langt kjøres kun persontog med motorvogner elektrisk.

Estland har gjennomgående jernbanetrafikk til både Russland og Latvia, I Valga har man endog felles jernbanestasjon med de latviske jernbanene.

Da jeg var i Estland i 1995, var hovedsakelig de gamle, russiske typebetegnelsene fra sovjettiden fremdeles i bruk. Innføringen av nye, nasjonale betegnelser var så vidt begynt. På en del av det materiellet som fremdeles gikk med russiske typebetegnelser, hadde man skiftet ut de kyrilliske (russiske) påskriftene med latinske (vestlige). Jeg har derfor valgt å angi alle typebetegnelser med den estiske (latinske) skrivemåten.

Allerede i sovjet-tiden var de fleste ansatte ved jernbanen i Estland estere, og det fortelles at da russerne trakk seg ut i 1992, klarte estiske jernbanearbeidere å "glemme" et 14-vogners godstog lastet med kanoner på et bortgjemt sidespor. Dessverre glemte de å "glemme" ammunisjon til kanonene, så de ble til svært liten nytte for det nye, estiske forsvaret.

Jernbane

(Railway / Eisenbahn / Ferrocaril / Железная дорога)

Utenlandske tog i Estland

(Foreign trains / Ausländische Züge / Trenes etranjeros / Иностранные поезда)

Veterantog

(Vintage trains / Veteranzüge / Trenes de ventaja / Поезда ветерана)

Sporvogner og trolleybusser

(Trams and trolleybuses / Straßenbahnen und O-Buße / Tranvias y trolebuses / Трамваи и троллейбусы)

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023