-eBe-

  

Frankrike

Frankrikes jernbanehistorie begynte med noen få, korte gruvebaner på begynnelsen av 1800-tallet. Allerede i 1814 forelå det et forslag om å redusere reisetidene innenlands ved hjelp av skinnegående transport, og i 1827 ble den første, enn så lenge hestedrevne, jernbanelinjen åpnet mellom Saint-Étienne og Andrézieux. I 1831 ble det åpnet en lokomotivdrevet jernbane fra Saint-Étienne til Lyon, med franskbygde lokomotiver konstruert av Marc Seguin, en av Robert Stephensons konkurrenter fra lokomotivracet ved Rainhill i England i 1829. Sporvidden var 1435 mm (normalspor), en sporvidde som siden skulle bli brukt på alle vesentlige jernbanestrekninger i Frankrike. Kun enkelte lokal- og fjellbaner har vært bygget med smalere sporvidder.

I begynnelsen fantes det en rekke, små jernbaneselskaper, men økonomiske realiteter og statlig påtrykk førte til en serie av sammenlutninger inntil all jernbanedrift, med unntak av noen smalsporete lokal- og fjellbaner, ble samlet i statsbaneselskapet SNCF. På 2000-tallet har statsbanene igjen måttet tåle konkurranse fra både private og utenlandske jernbaneselskaper.

Knapt halvparten av Frankrikes jernbanenett er elektrifisert. I 1893 ble en 2,8 km lang gruvebane elektrifisert, og flere andre fulgte. På det store jernbanenettet startet elektrifiseringen i Sør-Frankrike i år 1900, med 550 V likestrøm og strømskinne. Andre steder ble andre løsninger valgt, bl.a. 12 kV lavfrekvent vekselstrøm i Pyrenéene, men i 1920 vedtok regjeringen at jernbanene skulle ha ett, felles strømsystem, 1500 V likestrøm og kontaktledning ("luftledning"). Etter hvert som trafikken økte, viste svakhetene ved likestrømsystemet seg også i Frankrike, og da man etter 2. verdenskrig begynte å elektrifisere strekninger i Nord-Frankrike, valgte man 25 kV 50 Hz vekselstrøm. Fortsatt dominerte likestrømsystemet i Sentral- og Sør-Frankrike. Da man begynte å bygge høyhastighetslinjer (TGV) på 1980-tallet, ble imidlertid disse i sin helhet elektrifisert med 25 kV vekselstrøm, også i sør, og på 2000-tallet skjer all videre elektrifisering med dette systemet. Kun mindre utbygginger av allerede eksisterende likestrømslinjer elektrifiseres med 1500 V. Når infrastrukturen må fornyes, vil antakelig likestrømslinjene bli ombygget til vekselstrøm. Per 2007 var knapt halvparten av Frankrikes jernbanenett elektrifisert. I mellomtiden har Frankrike satset stort på utviklingen av 2-systems lok og motorvogner, og alle nyere enheter er i dag 2-systems. I tillegg er det utviklet 3- og 4-strøms motorvogner, i mindre grad også lokomotiver, for trafikk til nabolandene. Det utvikles nå også duolok og -motorvogner, altså lok og motorvogner som kan kjøre både på strøm hentet fra kontaktledning og på strøm produsert ombord. På denne måten vil man unngå omstigning/lokskifte på overgangen mellom elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger uten å risikere kjøring med forurensende dieselmotorer på elektrifiserte strekninger.

Rundt de større byene bygges det i økende grad forbindelser mellom jernbane- og sporveisnett, med sporvogner som fortsetter ut over bygrensene på jernbanelinjene.

Frankrike har internasjonal trafikk til alle sine naboland, Belgia, Italia, Luxembourg, Spania (både normalspor og med sporviddeskifte på grensen), Sveits (både normalspor og meterspor) og Tyskland, samt gjennom Kanaltunnelen til Storbritannia, og utenlandske tog er hyppig å se på franske spor. Til Tyskland kan man også reise med trikk, fra Strasbourg til Kehl.

Lokomotiver

(Locomotives / Lokomotiven / Locomotoras / Локомотивы)

Motorvogner

(Multiple units / Triebwagen / Unidades eléctricas y térmicas / Электрические и дизельные поезда)

Person- og godsvogner

(Coaches and wagons / Person- und Güterwagen / Vagones de personas y de cargas / Фургоны пассажирские и товаров)

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

(Building and maintenance / Baumateriell / Unidades de construcción y de mantenimiento / Oбслуживание рельса)

Utenlandske tog i Frankrike

(Foreign trains / Ausländische Züge / Trenes etranjeros / Иностранные поезда)

Veterantog og jernbanemuseer

(Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея)

Sporvei og t-bane

(Trams and metro / Straßen- und U-Bahnen / Tranvías y subterraneos / Трамваи и метро)

Trolleybuss

(Trolleybusses / O-Buße / Trolebusse / Троллейбусы)

 

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 145 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 20.05.2024