-eBe-

  

Frankrike

Lokomotiver

Allerede fra begynnelsen i 1831 har Frankrike hatt en blomstrende jernbaneindustri som med få unntak har dekket landets behov. Fra slutten av 1990-tallet har imidlertid fransk jernbaneindustri i økende grad inngått i multinasjonale konserner, men fortsatt bygges mye av landets jernbanemateriell innenlands.

NB! Lok merket som museumslok, er vanligvis representert med flere bilder under angjeldende museum. Her er de kun tatt med for å synliggjøre typen.

bullet

Damplokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

bullet

Hybridlokomotiver

Damplokomotiver

Frankrikes første damplokkonstruktør var Marc Seguin som konkurrerte med George Stephenson ved lokomotivracet ved Rainhill i England i 1829. Selv om Seguins konstruksjon kom til kort i forhold til Stephensons, er det tydelig at Seguin trakk lærdom av nederlaget, og hans senere konstruksjoner var av høy kvalitet. Mens andre land for det meste har satset på enkle, robuste løsninger, har fransk damplokindustri vært preget av svært avansert og sofistikert teknologi, og franske damplokførere hadde oftest en høyere teknisk utdannelse enn det som har vært vanlig i andre land.

PR 33 Saint Pierre". Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

AM 6 "L'aigle". Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

MT 5 "Sezanne". Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

PS 80 "Le Continent". Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

PLM 1423. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

MIDI 312 "L'Adour". Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

Ouest 030-TA.628. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

ETAT 2029 "Parthenay". Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

PO 340. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

NORD 701. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

PLM C.145. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

MIDI 1314. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

NORD 2.670. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

PO 4546. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

NORD 3.1102. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

PO 5452. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

ETAT 140-C.344. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

EST 241-A.1. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

PLM 242-AT.6 "Pocono". Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

NORD 3.1192. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

PLM 231-H.8 (ex 231-E.43, ex 6143). Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

SNCF 141-R.1187. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

SNCF 232-U.1. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

SNCF 241-P.16. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

Elektriske lokomotiver

I 1955 satte to franske ellok hastighetsrekord med hhv. 330,8 og 331 km/t. Det skulle ta flere tiår før denne rekorden ble slått, igjen av fransk materiell (TGV). Begge rekordlokene i 1955 var likestrømslok, noe som gjør rekorden enda mer imponerende.

For å komme rundt de problemene som to helt ulike strømsystemer skapte, satset Frankrike tidlig på utviklingen av 2-systemslok. Allerede rundt 1960 var de første i drift. I dag er alle nyere ellok for innenrikstrafikk 2-systems.

bullet

Likestrøm, 550 V (strømskinne, men med mulighet for rangering under kontaktledning)

bullet

Likestrøm, 1,5 kV (kontaktledning)

bullet

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

bullet

2-systems, 1,5 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

bullet

4-systems, 1,5 = / 3 kV = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

Likestrøm, 550 V (strømskinne, men med mulighet for rangering under kontaktledning)

PO E.1 "Boîte à sel" - senere ombygd til 1,5 kV og i drift hos SNCF til 1970. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

Likestrøm, 1,5 kV (kontaktledning)

MIDI E.4002. Frankrikes første loktype for 1500 V likestrøm. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

PLM 161-BE.3. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

SNCF 2D2.5516. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

SNCF BB.9004 - det ene av rekordlokene fra 1955. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

SNCF CC.7146

Sersaine du Rhone, 07.07.1990

SNCF CC.7146

Sersaine du Rhone, 07.07.1990

SNCF BB.8565

Sersaine du Rhone, 07.07.1990

SNCF BB.9291. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

***N***

SNCF 406503 (CC.6503) "Bourges". Museumslok

Bahnpark Augsburg, Tyskland, 11.09.2022

SNCF CC.6572. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

SNCF BB.7268

Sersaine du Rhone, 07.07.1990

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

SNCF CC.14018. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

SNCF 116.007 (BB.16007)

Gare du Nord, Paris, 22.10.2011

SNCF 116.029 (BB.16029)

Gare du Nord, Paris, 22.10.2011

SNCF 817.089 (BB.17089)

Gare du Nord, Paris, 28.10.2010

.SNCF 215052 (BB15052)

Gare du Nord, Paris, 22.10.2011

SNCF 115063 (BB.15063)

Strasbourg, 09.03.2018

SNCF 115063

Strasbourg, 09.03.2018

SNCF 115063

Strasbourg, 09.03.2018

2-systems, 1,5 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

SNCF 425591 (BB.25591)

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 425591

Strasbourg, 09.03.2018

SNCF 425591

Strasbourg, 11.09.2018

SNCF 425591

Strasbourg, 11.09.2018

SNCF 825602 (BB.25602)

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 825602

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 825605 (BB.25605)

Strasbourg, 08.03.2018

SNCF 825612 (BB.25612)

Strasbourg, 08.03.2018

SNCF 425615

Strasbourg, 11.09.2018

SNCF BB.25657

Strasbourg, 11.09.2018

SNCF BB.25657

Strasbourg, 11.09.2018

SNCF 425663

Strasbourg, 11.09.2018

SNCF 525670 (BB.25670)

Strasbourg, 08.03.2018

SNCF 525670

Strasbourg, 09.03.2018

SNCF BB.25857

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF type BB22200

Le Bourget, Paris, 22.10.2011

***N***

SNCF 0022.235 (BB.22235)

Strasbourg, 06.03.2023

***N***

SNCF 0022.259 (BB.22259)

Strasbourg, 06.03.2023

***N***

SNCF 0022.301 (BB.22301)

Strasbourg, 06.03.2023

***N***

SNCF 0022.305 (BB.22305)

Strasbourg, 06.03.2023

SNCF 422376 (BB.22376)

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 422376

Strasbourg, 09.03.2018

SNCF 422376

Strasbourg, 09.03.2018

SNCF 422385 (BB.22385)

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF BB.22390

Sersaine du Rhone, 07.07.1990

SNCF type BB26000

Le Bourget, Paris, 22.10.2011

***N***

SNCF 0026.004 (BB.26004)

Strasbourg, 06.03.2023

SNCF 0026.005 (126 005)

Strasbourg, 11.09.2018

SNCF 0026.140 (BB.26140R)

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0026.140

Mulhouse Musée, 08.03.2018

SNCF 0026.140

Mulhouse, 08.03.2018

SNCF 0026.140

Strasbourg, 08.03.2018

SNCF 0026.140

Strasbourg, 08.03.2018

SNCF 0026.141 (BB.26141R)

Strasbourg, 08.03.2018

SNCF 0026.142

Strasbourg, 07.03. 2018

***N***

SNCF 0026.142 (BB.26142)

Strasbourg, 06.03.2023

SNCF 0026.143 (BB.26143R)

Strasbourg, 11.09.2018

SNCF 0026.144 (BB.26144R)

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0026.144

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0026.144

Mulhouse, 08.03.2018

SNCF 0026.144

Mulhouse, 08.03.2018

SNCF 0026.144

Mulhouse, 08.03.2018

SNCF 0026.146 (BB.26146R)

Strasbourg, 12.09.2018

SNCF 0026.146 og 0380.048

Strasbourg, 12.09.2018

SNCF 0026.149 (BB.26149R)

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0026.149

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0026.150 (BB.26150R)

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0026.150

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0026.152 (BB.26152R)

Strasbourg, 09.03.2018

SNCF 0026.152

Strasbourg, 11.09.2018

***N***

SNCF 0026.158 (BB.26158)

Strasbourg, 06.03.2023

***N***

SNCF 0026.608 (BB.26608)

Strasbourg, 06.03.2023

AKIEM 0027.166 (BB.27166). Det finnes også en 3-systemsversjon, type BB37000, for trafikk til Sveits og Tyskland.

Strasbourg, 07.03.2018

AKIEM 0027.166

Strasbourg, 07.03.2018

4-systems, 1,5 = / 3 kV = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

Frankrike var et foregangsland for utviklingen av flersystemslok. Allerede i 1964 ble de første 4-systemslokene satt i trafikk for å kunne kjøre prestisjetogene Trans Europe Express (TEE) uten lokskifte over grensene til Belgia, Italia, Sveits og Tyskland og derved få ned kjøretidene. Foruten de på to innenlandske systemene kunne de kjøre på 3000 V likestrøm (Belgia og Italia) og 15 kV lavfrekvent vekselstrøm (Sveits og Tyskland). I dag brukes tilsvarende lok utelukkende til godstrafikk mens persontrafikken ivaretas av flersystems motorvogntog.

SNCF CC.40101, verdens første 4-systemslok. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

Diesellokomotiver

Med utviklingen av dieselmotoren kunne arbeidet med å erstatte damplokomotivet for alvor begynne. Først måtte imidlertid kraftoverføringsspørsmålet løses, og ulike løsninger ble forsøkt. Til slutt sto man igjen med tre løsninger, mekanisk, hydraulisk og elektrisk kraftoverføring. Den mekaniske benytter en gearkasse slik vi kjenner det fra biler. Dette er en løsning som kun egner seg til mindre skiftelok, og på 2000-tallet er den nesten helt ute av bruk. Fordelen med den hydrauliske er at den er lettere enn den elektriske, og lokvekten kan dermed holdes nede. Etter hvert som motorytelse og togvekter økte, viste det seg imidlertid at hydraulisk kraftoverføring også hadde sine begrensninger, og for de virkelig store lokomotivene var elektrisk kraftoverføring den eneste muligheten. Dieselelektriske lok er i prinsippet ellok som bringer med seg sitt eget kraftverk. Teknologien skulle derfor senere også åpne for duo-løsninger, altså kjøring både på strøm fra kontaktledning og på strøm produsert ombord, en teknologi som overflødiggjør lokskifte ved overgang mellom elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger - samt eliminerer kjøring med forurensende diesellok på elektrifiserte baner. Det er derfor grunn til å tro at det rene dieselloket kommer til å forsvinne i løpet av et par tiår.

bullet

Dieselmekaniske lokomotivner

bullet

Dieselhydrauliske lokomotiver

bullet

Dieselektriske lokomotiver

Dieselmekaniske lokomotiver

SNCF type Y2200. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

Dieselhydrauliske lokomotiver

ex-DB type 212. Fransk eier og betegnelse ukjent.

Mulhouse, 08.03.2018

ex-DB type 212. Fransk eier og betegnelse ukjent.

Mulhouse, 08.03.2018

SNCF Y.7108. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

SNCF 607633 (Y.7633). Type Y7400 er en videreutvikling av Y7100.

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 607633 og AKIEM 0075.104

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF type Y8000. Type Y8000 er nok en videreutvikling av Y7100, med kraftigere motor.

Paris, 22.04.2010

SNCF 608011 (Y.8011).

Mulhouse, 08.03.2018

SNCF 608011

Mulhouse, 08.03.2018

***N***

SNCF 0008.112 (Y.8112)

Strasbourg, 06.03.2023

SNCF 608212 (Y.8212).

Strasbourg, 08.03.2018

SNCF 608216 (Y.8216).

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 608216

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 608369

Strasbourg, 11.09.2018

SNCF 609088 (Y.9088). Type Y9000 er er grunnleggende oppgradering av typene Y7100 og Y7400.

Strasbourg, 08.03.2018

Dieselelektriske lokomotiver

PLM 4DMD.2. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

SNCF CC.65001. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

SNCF BB67305. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

SNCF 0067.464 (567464)

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0067.464

Strasbourg, 08.03.2018

SNCF BB.67587

Elsass, 10.07.1990

SNCF 0067.591 (567591)

Strasbourg, 08.03.2018

SNCF 0067.591

Strasbourg, 11.09.2018

SNCF 0067.591

Strasbourg, 11.09.2018

SNCF 0067.603 (567603)

Strasbourg, 08.03.2018

SNCF 0067.603

Strasbourg, 08.03.2018

SNCF 0067.603

Strasbourg, 09.03.2018

SNCF 0067.603

Strasbourg, 11.09.2018

SNCF 0067.603

Strasbourg, 11.09.2018

***N***

SNCF 667.627

Menton, 28.07.2015

SNCF type BB60000

Le Bourget, Paris, 22.10.2011

AKIEM 0075.104 (BB.75104)

Strasbourg, 07.03.2018

AKIEM 0075.104

Strasbourg, 07.03.2018

AKIEM 0075.104

Strasbourg, 09.03.2018

AKIEM 0075.105 (BB.75105)

Mulhouse Museé, 08.03.2018

AKIEM 0075.105

Mulhouse Museé, 08.03.2018

AKIEM type 77 (en videreutvikling av engelske Class 66)

Colmar, 08.03.2018

Hybridlokomotiver

Hybridlokomotiver er dieselelektriske lok som akkumulerer strøm når dieselmotoren går, og som kan hente strøm fra akkumulatoren når det trengs ekstra kraft, eller når det kjøres på steder der dieseleksos og/eller -støy er uønsket. I og med at banemotorene er elektriske, vil de også generere strøm til akkumulatorene ved motorbremsing (regenerativ bremsing). Hybridteknologien har så langt fått lite gjennomslag og vil, om den videreutvikles, antakelig først og fremst bli brukt i skiftelok. For andre lok vil antakelig duo-løsninger ha langt mer for seg. Muligens vil også en kombinasjon av duo- og hybridteknologi være en vei å gå.

SNCF BB63.013. Museumslok.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

 

AKIEM = Akiem SAS  

MT

=

Compagnie de Montereau à Troyes

  PO = Compagnie de Paris à Orléans
AM = Compagnie d'Avignon à Marseille   NORD = Compagnie des chemins de fer du Nord   PR = Compagnie de Paris à Rouen

DB

=

Deutsche Bahn AG (Tyskland)

  OUEST = Compagnie des chemins de fer de l'Ouest   PS = Compagnie de Paris à Strasbourg
ETAT = Résau de l'Etat   PLM = Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée   SNCF = Société Nationale des Chemins de fer Français

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 145 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 20.05.2024