-eBe-

  

Frankrike

Motorvogner

Frankrike har et stort mangfold av motorvogner og har teknologisk alltid ligget i spissen av utviklingen, ikke minst når det gjelder å overvinne ulempene med ulike strømsystemer og blandingen av elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger. Fransk jernbaneindustri har også eksperimentert med bruk av luftfylte gummihjul på motorvogner for å redusere støynivået og øke passasjerkomforten. De har også eksperimentert med ukonvensjonelle driftsformer, så som gassturbindrift. Planer om atomdrevne motorvogner kom derimot aldri ut over idéstadiet - heldigvis. Tross all spissteknologi - eller kanskje nettopp derfor? - har fransk jernbaneindustri kun i liten grad lyktes med å selge løsningene sine utenlands. Første generasjons spanske AVE-tog og EuroStar-tog er unntakene. Men i begge tilfeller har man valgt tysk, i Spania også spansk, teknologi når nytt materiell skulle anskaffes.

NB! Vogner merket som museumsvogn, er vanligvis representert med flere bilder under angjeldende museum. Her er de kun tatt med for å synliggjøre typen.

bullet

Elektriske motorvogner

bullet

Duomotorvogner

bullet

Motorvogner med forbrenningsmotor

Elektriske motorvogner

Enkelte motorvogner fra før 1. verdenskrig ble bygget om til 1500 V i mellomkrigstiden, og da man begynte å elektrifisere med 25 kV vekselstrøm på 1950-tallet, ble det gjerne bygget parallelle typer for hvert av de to strømsystemene. Så godt som alle nyere elmotorvogner for innenlandsk trafikk er 2-systems - eller endog duovogner. Det innebærer at det kun i liten grad er nødvendig med omstigning på grunn av overgang fra det ene systemet til det andre, etter hvert som douvognene overtar på de ikke-elektrifiserte strekningene heller ikke ved overgang fra elektrisk til ikke-elektrisk drift. Det finnes også 3- og 4-systems TGV-tog for trafikk over grensene til Belgia, Italia, Sveits og Tyskland. Samtlige TGV-typer kan dessuten brukes over grensen til Spania da det spanske normalspornettet er elektrifisert med 25 kV vekselstrøm.

Et særtrekk ved TGV-togene er at drivenhetene i tillegg til å bære togsettets løpenummer er registrert som lok. Togene som helhet er imidlertid regnet som motorvogntog, ikke som loktrukne tog, og de er derfor tatt med her. Togsettets løpenummer går imidlertid igjen i EVN-nummeret på hver enkelt vogn.

I 2007 satte et TGV-sett hastighetsrekord med hele 574,8 km/t og beviste dermed at det er mulig å oppnå like høye hastigheter på konvensjonell jernbane som på langt mer kostbare magnetsvevebaner. Og i motsetning til magnetsvevetog vil konvensjonelle høyhastighetstog også kunne trafikkere andre linjer ved behov.

bullet

Likestrøm, 550 V (strømskinne)

bullet

Likestrøm, 1,5 kV (kontaktledning)

bullet

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

bullet

2-systems, 1,5 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

bullet

2-systems, 3 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

bullet

3-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

bullet

3-systems, 1,5 kV = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

bullet

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

Likestrøm, 550 V (strømskinne)

OUEST BDfy.9011. Museumsvogn.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

ETAT TE.1080. Museumsvogn.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

Likestrøm, 1,5 kV (kontaktledning)

SNCF ZA2B5PEyp4.23461. Museumsvogn.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

SNCF Z5.327. Museumstog.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

SNCF ZR15.327, styrevogn til Z5.327. Museumstog.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

SNCF type Z7100

Sersaine du Rhone, 07.07.1990

SNCF type Z7100

Sersaine du Rhone, 07.07.1990

SNCF type Z7100

Sersaine du Rhone, 07.07.1990

SNCF type Z7100

Sersaine du Rhone, 07.07.1990

SNCF Z7.517

Sersaine du Rhone, 07.07.1990

SNCF Z7.511

Sersaine du Rhone, 07.07.1990

SNCF Z7.511

Sersaine du Rhone, 07.07.1990

SNCF Z5.691

St. Michel - Notre Dame, Paris, 06.10.2011

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

SNCF Z6.181. Museumstog.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

SNCF 0011.510 (Z11.510)

Strasbourg, 08.03.2018

SNCF ZRBx111.507, styrevogn til 0011.510

Strasbourg, 08.03.2018

2-systems, 1,5 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

I og med at både Luxembourg (med unntak av noen få strekninger i nord, mot grensen til Belgia, som er elektrifisert med 3 kV likestrøm) og de spanske normalsporlinjene er elektrifisert med 25 kV vekselstrøm, kan 2-systems TGV også brukes i grensekryssende trafikk til disse landene.

***N***

SNCF Z9.517

Geneve, Sveits, 08.07.1990

SNCF 0023.014 (TGV23.014, sett 07)

Gare du Nord, Paris, 22.10.2011

SNCF TGV-sett 17

Sersaine du Rhone, 07.07.1990

SNCF TGV-sett 59

Sersaine du Rhone, 07.07.1990

SNCF TGV-sett 86

Sersaine du Rhone, 07.07.1990

SNCF TGV-sett 87+74

Sersaine du Rhone, 07.07.1990

SNCF TGV-sett 87+74

Sersaine du Rhone, 07.07.1990

SNCF Z8.108

Charles de Gaulle, Paris, 22.04.2010

SNCF Z8.127

Le Bourget, Paris, 22.10.2011

SNCF Z8.306

Charles de Gaulle, Paris, 22.04.2010

SNCF Z8.359

Charles de Gaulle, Paris, 22.04.2010

SNCF Z8.359 og 365

Charles de Gaulle, Paris, 22.04.2010

SNCF Z8.365

Charles de Gaulle, Paris, 22.04.2010

SNCF Z8.365

Charles de Gaulle, Paris, 06.10.2011

SNCF type Z8100, interiør

Paris, 06.10.2011

SNCF Z8.279

Charles de Gaulle, Paris, 03.08.2013

SNCF Z20.533 + Z8.858

St. Michel - Notre Dame, Paris, 06.10.2011

SNCF Z20.817

Gare du Nord, Paris, 28.10.2010

SNCF Z20.995

St. Michel - Notre Dame, Paris, 06.10.2011

SNCF 0028.001 (TGV28.001), sett 501

Strasbourg, 09.03.2018

SNCF 0288.501 og 0028.002. Bildet viser tydelig den strømlinjeformede overgangen mellom drivenhet og personvogn.

Strasbourg, 09.03.2018

SNCF 0028.002 (TGV28.002), sett 501

Strasbourg, 09.03.2018

SNCF 0028.008 (TGV28.008), sett nr. 504

Gare de Est, Paris, 22.10.2011

SNCF 0028.015 (TGV28.015), sett 508

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0028.016 (TGV28.016), sett 508

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0028.016

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0028.069 (TGV28.069), sett 535 og DB 407.509

Strasbourg, 09.03.2018

SNCF 0028.070 (TGV28.070), sett 535

Strasbourg, 09.03.2018

SNCF 0028.075 (TGV28.075), sett 538

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0028.076 (TGV28.076), sett 538

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0028.080 (TGV28.080), sett 540

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0028.082 (TGV28.082), sett 541

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF TGV-sett 550

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF TGV-sett 550

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0028.099, sett 550

Strasbourg, 11.09.2018

SNCF 0028.100, sett 550

Strasbourg, 11.09.2018

SNCF 0029.081 (TGV29.081), sett 241

Mulhouse, 08.03.2018

SNCF 0291.241, 1. klasse

Mulhouse, 08.03.2018

SNCF 0294.241, barvogn

Mulhouse, 08.03.2018

SNCF 0298.241, 2. klasse

Mulhouse, 08.03.2018

SNCF 0029.082 (TGV29.082), sett 241

Mulhouse, 08.03.2018

SNCF TGV29.165, sett 283

Charles de Gaulle, Paris, 22.04.2010

SNCF TGV29.165

Charles de Gaulle, Paris, 22.04.2010

SNCF TGV29.166, sett 283

Charles de Gaulle, Paris, 22.04.2010

SNCF 0029.189 (TGV29.189), sett 295

Strasbourg, 07.03.2018

***N***

SNCF 231.504 (Z23.504). Settet består av motorvogn 23.5xx og styrevogn 231.5xx

Menton, 25.07.2015

***N***

SNCF 231.545 (Z23.545)

Menton, 09.02.2015

***N***

SNCF Z23.538

Menton, 28.07.2015

SNCF Zx26.545

Gare du Nord, Paris, 22.10.2011

SNCF Zx26.575 (Type Z26500. Settet består av to motorvogner med påfølgende numre, samt to mellomvogner)

Gare du Nord, Paris, 22.10.2011

SNCF Zx26.576

Gare du Nord, Paris, 22.10.2011

SNCF Z27.704

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF Z27.859

Mulhouse Musée, 08.03.2018

SNCF Z27.860

Mulhouse Musée, 08.03.2018

SNCF 0050.038 (Z50.038) og Zx26.575

Gare du Nord, Paris, 22.10.2011

SNCF 0050.047 (Z50.047). Settet består av to motorvogner med påfølgende numre samt mellomvogner.

Gare du Nord, Paris, 22.10.2011

SNCF 0050.047 (Z50.047)

Gare du Nord, Paris, 22.10.2011

2-systems, 3 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

For grensekryssende trafikk mellom Paris og Brussel (Belgia) overtok SNCF sju EuroStar-tog. Disse var opprinnelig også utstyrt for kjøring på 750 V likestrøm med strømskinne, men fikk dette demontert ved overtakelsen og var i drift fram til utgangen av 2014 da de ble solgt tilbake til ES.

SNCF TGV-sett 3313 (ex ES 373.3213)

Gare du Nord, Paris, 22.10.2011

SNCF TGV-sett 3313

Gare du Nord, Paris, 22.10.2011

 

3-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

3-systemstog for kjøring på 3 kV likestrøm foruten de to innenlandske systemene er beregnet på grensekryssende trafikk til Belgia og Italia. I begge landene finnes det høyhastighetslinjer elektrifisert med 25 kV vekselstrøm, men inn til stasjonene i de store byene må det fortsatt kjøres på 3 kV likestrøm.

SNCF 0380.048, sett 4524

Strasbourg, 12.09.2018

SNCF 0380.048 og 0026.146

Strasbourg, 12.09.2018

SNCF TGV380.053, sett 4527

Charles de Gaulle, Paris, 22.04.2010

SNCF TGV380.053

Charles de Gaulle, Paris, 22.04.2010

SNCF TGV-sett 4527. Legg merke til strømllinjekledningen fra drivenhet 380.054 til første personvogn, for å minske turbulens.

Charles de Gaulle, Paris, 22.04.2010

SNCF TGV-sett 4527

Charles de Gaulle, Paris, 22.04.2010

SNCF TGV380.054, sett 4527

Charles de Gaulle, Paris, 22.04.2010

SNCF TGV380.054

Charles de Gaulle, Paris, 22.04.2010

SNCF TGV380.101, sett 4551

Charles de Gaulle, Paris, 22.04.2010

SNCF TGV380.102, sett 4551

Charles de Gaulle, Paris, 22.04.2010

SNCF TGV380.102

Charles de Gaulle, Paris, 22.04.2010

3-systems, 1,5 kV = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

3-systemstog for kjøring på 15 kV lavfrekvent vekselstrøm foruten de to innenlandske systemene er beregnet på grensekryssende trafikk til Sveits og Tyskland. I begge disse landene er også nye høyhastighetslinjer elektrifisert med på 15 kV lavfrekvent vekselstrøm, og det foreligger ingen planer om å endre på dette.

SNCF TGV384.015 (sett 4408)

Gare de Est, Paris, 22.10.2011

SNCF TGV384.016 (sett 4408)

Gare de Est, Paris, 22.10.2011

SNCF 0310.003 (TGV 310.003, sett 4702)

Strasbourg, 11.09.2018

SNCF 0310.008 (TGV310.008, sett 4704)

Strasbourg, 07.03.2018

***N***

SNCF 0310.030 (TGV 310.030, sett 4715)

Strasbourg, 06.03.2023

SNCF 0310.017 (TGV310.017, sett 4709)

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0310.018 (TGV310.018, sett 4709)

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0310.038 (TGV310.038, sett 4719)

Strasbourg, 07.03.2018

4-systems, 1,5 kV = / 3 kV = / 15 kV ≈ 16⅔ Hz / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning)

4-systemstog kan kjøre på normalspornettet i samtlige europeiske land som benytter normalspor, men gjennomgående trafikk finner enn så lenge kun sted til Frankrikes umiddelbare naboland.

SNCF TGV43.050, sett 4305

Gare du Nord, Paris, 22.10.2011

SNCF TGV43.050

Gare du Nord, Paris, 22.10.2011

Duomotorvogner

2-systems, 1,5 kV = / 25 kV ≈ 50 Hz (kontaktledning) / diesel

Duomotorvogner er elektriske motorvogner som foruten å hente strøm fra kontaktledning også er utstyrt med dieselgenerator for selv å produsere strøm på ikke-elektrifiserte strekninger. Bruken av duovogner eliminerer behovet for omstigning underveis, samtidig som man unngår å kjøre med forurensende dieselmotorer på elektrifiserte strekninger. På sikt vil antakelig duovognene helt utkonkurrere rene dieselvogner. Det kan imidlertid virke som om franske lokførere i en viss utstrekning saboterer duoteknologien, da det gjentatte ganger er observert kjøring med dieseldrift på elektrifiserte strekninger.

SNCF B82.662

Gare du Nord, Paris, 22.10.2011

SNCF B82.778+777. Settet består av 2+2 vogner, hvorav hver halvdel har eget, påfølgende nummer.

Mulhouse, 08.03.2018

SNCF B82.779+780

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF B82.779+780

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF B882.779+780

Strasbourg, 12.09.2018

SNCF B82.780+779

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF B82.780+779

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0083.505 (B83.505)

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0083.506 (B83.505L)

Strasbourg, 11.09.2018

***N***

SNCF 0083.506

Strasbourg, 06.03.2023

SNCF 0083.512 (B83.511)

Strasbourg, 11.09.2018

SNCF 0083.553 (B83.553)

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0083.555 (B83.555)

Strasbourg, 12.09.2018

SNCF 0083.556 (B83.555)

Strasbourg, 12.09.2018

SNCF 0083.565 (B83.565)

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0083.567 (B83.567)

Strasbourg, 12.09.2018

SNCF 0084.598 (B84.597)

Strasbourg, 12.09.2018

***N***

SNCF 0084.806 (B84.805M)

Strasbourg, 06.03.2023

***N***

SNCF 0084.807 (B84.807M)

Strasbourg, 03.03.2023

***N***

SNCF 0084.808 (B84.807M)

Strasbourg, 03.03.2023

Motorvogner med forbrenningsmotor

Dette kapitlet omfatter motorvogner som kun har forbrenningsmotor som framdriftsmiddel. Eventuelle hybridvogner (forbrenningsmotor/batteri) vil også bli tatt med her, mens duovogner har fått et eget kapittel ovenfor, til tross for at de også har forbrenningsmotor for strømgenerering på ikke-elektrifiserte strekninger.

bullet

Bensinmotorvogner

bullet

Dieselmotorvogner

bullet

Gassturbinmotorvogner

Bensinmotorvogner

Da konkurransen fra landeveistrafikken begynte å bli merkbar på 1920-tallet, oppsto behovet for å finne økonomisk gunstigere løsninger enn damploktrukne tog for svakt trafikkerte sidebaner. Bensindrevne motorvogner, så å si busser på skinner, ble løsningen. Bensinmotorens begrensninger satte grenser for motorvognenes størrelse, og med få unntak kunne det heller ikke koples vogner på dem. Da dieselmotoren hadde bevist sin overlegne evne til å dekke jernbanens behov, forsvant derfor bensinmotorvognene i all stillhet på begynnelsen av 1950-tallet.

ETAT ZZB2Ef.23901. Museumsvogn

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

EST ZZABsCEty54.005. Museumsvogn. NB! Vognen har luftfylte gummihjul.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

ETAT ZZy.24408. Museumsvogn

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

Dieselmotorvogner

Dieselmotoren kom til å bli jernbanens arbeidshest på ikke-elektrifiserte strekninger i over et halvt år hundre, fra de første, enkle vognene på midten av 1930-tallet til dagens store motorvogntog. Nyere miljøkrav gjør at man på 2000-tallet prøver å finne andre traksjonsformer. Ønsket om å unngå omstigning ved overgangen fra ikke-elektrifiserte til elektrifiserte strekninger, samt å unngå å kjøre forurensende dieselvogner på elektrifiserte strekninger, har ført til at den rene dieselmotorvognen antakelig kommer til å forsvinne til fordel for duovogner i løpet av et tiår eller to. Og så får vi se om dieselmotoren også i sin helhet blir erstattet av ny og mer miljøvennlig teknologi.

bullet

Dieselmekaniske motorvogner

bullet

Dieselhydrauliske motorvogner

bullet

Dieselelektriske motorvogner

Dieselmekaniske motorvogner

PO/MIDI ZZEty.23859. Museumsvogn.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

***N***

SNCF XR8.333 (styrevogn til X4.333)

Menton, juli 1981

***N***

SNCF XR8.542 (styrevogn til X4.542)

Menton, juli 1986

Dieselhydrauliske motorvogner

SNCF X2.235. Museumsvogn.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

SNCF 0073.901 (X73.901)

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF 0073.904 (X73.904)

Strasbourg, 11.09.2018

SNCF 0073.905 (X73.905) og 907 (X73.907)

Strasbourg, 09.03.2018

SNCF 0073.907 og 905

Strasbourg, 09.03.2018

SNCF 0073.908 (X73.908)

Mulhouse, 08.03.2018

SNCF 0073.909 (X73.909) og 906 (X73.906)

Mulhouse Musée, 08.03.2018

SNCF 0073.909 + 916

Strasbourg, 11.09.2018

Dieselelektriske motorvogner

SNCF X76.505

Entzheim, 07.03.2018

***N***

SNCF 0076.510 (X76.510)

Strasbourg, 06.03.2023

***N***

SNCF 0076.510

Strasbourg, 06.03.2023

SNCF 0076.520 (X76.520)

Strasbourg, 11.09.2018

SNCF 0076.522 (X76.522)

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF X76.548

Strasbourg, 11.09.2018

SNCF X76.560

Entzheim, 07.03.2018

SNCF X76.602

Strasbourg, 11.09.2018

***N***

SNCF 0076.523 (X76.523)

Strasbourg, 06.03.2023

SNCF X76.635

Strasbourg, 07.03.2018

SNCF X76.660

Haguenau, 18.09.2018

SNCF X76.677

Gare du Nord, Paris, 03.08.2013

SNCF X76.691

Gare du Nord, Paris, 03.08.2013

SNCF X76.712

Haguenau, 17.09.2018

SNCF X76.793

Haguenau, 17.09.2018

***N***

SNCF 0076.800 (X76.800)

Strasbourg, 06.03.2023

Gassturbinmotorvogner

Gassturbinmotoren er utviklet fra flyenes jetmotorer og ble sett på som en mulig erstatning for dieselmotoren til bruk der det var ønske om høye hastigheter. Frankrike var et foregangsland i utviklingen av gassturbiner for bruk i jernbanemateriell, og flere typer gassturbindrevne motorvogntog ble utviklet, deriblant den første TGV-prototypen. Gassturbinene viste seg imidlertid å være beheftet med store svakheter. Bl.a. forekom det et høyt antall motorhavarier pga. de høye temperaturene i turbinene. Et svært høyt støynivå bidro til at mange fant dem lite egnet i tettbygde strøk, og da det viste seg at drivstofforbruket var svært høyt i forhold til effekten, langt høyere enn dieselmotorens, førte de raskt stigende drivstoffprisene fra slutten av 1970-tallet og utover til at gassturbinen forble en parentes i jernbanens historie.

SNCF TBDu.2057. Museumsvogn; kun drivenheten er bevart.

Cité du Train, Mulhouse, 08.03.2018

SNCF TGV.001. Museumsvogn; kun den ene drivenheten er bevart.

Strasbourg, utenfor fabrikken der den ble bygget, 17.09.2018

 

DB

=

Deutsche Bahn (Tyskland)

 

EST

=

Compagnie des chemins de fer de l'Est SA

  PLM = Compagnie des chemins de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée
ES = Eurostar International Ltd. (Storbritannia)   MIDI = Compagnie des Chemins de fer du Midi SA   PO = Compagnie de Paris à Orléans
ETAT = Résau de l'Etat   OUEST = Compagnie des chemins de fer de l'Ouest   SNCF = Société Nationale des Chemins de fer Français

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 145 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 21.05.2024