-eBe-

  

Irland

Irland fikk sin første jernbane så tidlig som i 1834, mens landet fremdeles var en provins under Storbritannia. Etter en kaotisk pionertid med ulike sporvidder fra normalspor (1435 mm) via 1575 mm til 1880 mm ble det i 1846 vedtatt at jernbanene i Irland (inkludert nåværende Nord-Irland) skulle bygges med 1600 mm sporvidde. Denne sporvidden ble siden hetende irsk bredspor. Samtlige eksisterende strekninger ble bygget om til denne sporvidden. I og med at dagens Irland av naturlige grunner ikke har grenseoverskridende trafikk annet enn til Nord-Irland som ligger på samme øy, har det aldri vært forbundet med noe problem å ha en avvikende sporvidde i forhold til Storbritannia og resten av Europa. Av et totalt skinnenett på 192 mil er kun 5,2 mil rundt Dublin elektrifisert.

Det foreligger planer om gjenåpning av flere nedlagte jernbanestrekninger samt bygging av nye. Noen av disse planene er allerede satt ut i livet. Hvorvidt utbyggingsplanene også innbefatter elektrifisering for å utnytte jernbanens miljøfortrinn, er uvisst.

Midt på den irske øya finnes det store torvmyrer som avvirkes kommersielt. Her er det anlagt et velfungerende torvbanenett med 914 mm sporvidde (samme som på Man). Fram til 2008 hadde disse banene også personbefordring.

Sporvei

Irlands eneste sporvei finnes i Dublin. Der planlegges det også bygging av et t-banesystem. Det mest aktuelle prosjektet er en linje mellom Dublin sentrum og flyplassen, med mulig åpning i 2027.

Dublin

Dublins første sporvei åpnet i 1872 som hestesporvei. Sporvidden var 1600 mm (irsk bredspor). I 1881 ble hestene erstattet med dampkraft, og i 1901 ble sporveien elektrifisert. Allerede i 1949 ble sporveien nedlagt i indre by, og i 1959 fulgte forstedene etter. Som så mange andre byer innså Dublin at sporveisnedleggelsen hadde vært et feilgrep, og i 2004 rullet det igjen sporvogner gjennom gatene i byen, denne gangen på normalspor (1435 mm). Strømsystemet er 750 V i kontaktledning. En del av linjenettet ("Grønn linje") er forberedt for en eventuell senere ombygging til t-bane. Dette er imidlertid et omstridt prosjekt, og det kan like godt ende med at linjen forblir en sporveislinje. Det foreligger også flere planer for videre utbygging av sporveisnettet, og det meste tyder på at sporveien er kommet tilbake for å bli.

Luas type 4000

Rød linje mot Conghalie (Conolly), 26.04.2008

LUAS 4006

Grønn linje, 13.06.2008

LUAS 4006

Grønn linje, 13.06.2008

 

Luas = Luas - Dublin Light Rail System

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023