-eBe-

  

Roma

Sporvei, trolleybuss og t-bane

bullet

Sporvei

bullet

Trolleybuss

bullet

T-bane

Sporvei

Den første, hestedrevne sporveislinjen i Roma åpnet i 1877. Sporvidden var - og er fortsatt - uvanlige 1445 mm. På kort tid ble det bygget et nett av linjer. Et første forsøk på elektrifisering i 1890 mislyktes, men i 1895 satte elektrifiseringen inn for fullt, med 600 V likestrøm i kontaktledning. I tillegg til selve bysporveien ble det også åpnet flere linjer med mer lokalbanepreg. Etter hvert som byen vokste, ble disse enten integrert i bysporveien eller bygget om til t-bane eller rene jernbanelinjer.

Sporveisnettet i Roma var i sin tid Italias største med totalt 59 linjer og 14 mils utstrekning. Etter nedleggingsbølgen som rammet Roma på samme måte som de fleste andre vesteuropeiske sporveier på 1950-, -60- og -70-tallet, var det bare rester igjen av fordums storhet. I perioden 1983-1998 ble det igjen åpnet kortere strekninger, og det foreligger nå planer om både forlengelse av eksisterende linjer og utbygging av nye. Bl.a. ble linje 8 forlenget fra Largo di Torre Argentina til Piazza Venezia mellom 2012 og 2014.

Per 2018 utgjør Romas sporveisnett seks linjer med en sporlengde på 39 km og frakter årlig ca. 93 mill. passasjerer. Selv om dette kun utgjør ca. 15 % av det totale passasjerantallet hos ATAC, er det per linje og vogn langt høyere enn de utallige busslinjene transporterer. Trass i at det er en uttalt vilje til å erstatte busser med sporvogner i Roma, gjør den generelle politiske situasjonen utbyggingstakt og ferdigstilling a utbyggingsplanene svært usikre. Det eneste som antakelig kan sies sikkert, er at sporveien i Roma har framtiden foran seg, og kan man finne tilfredsstillende løsninger med akkumulatordrevne sporvogner, vil vi i framtiden antakelig også kunne se sporveislinjer tvers gjennom den historiske bykjernen der man ikke ønsker oppheng av kontaktledninger.

STEFER 70. Museumsvogn.

Parco Museo Ferroviario, Porta, San Paolo, Roma, 26.05.2012

STEFER 82. Museumsvogn.

Anangina t-banestasjon, 25.05.2012

ATAC 2055

Ca. 1990?

ATAC 2265

Porta Maggiore, 1993

STEFER (ex TCR) 404. Museumsvogn.

Porta San Paolo lokaltrafikkmuseum, 26.05.2012

ATAC 7011

Piazza del Risorgimento, 17.07.2008

ATAC 7015 - 70-årsjubilant i daglig tjeneste, og pensjonsalder er foreløpig helt i det blå.

Viale Regina Margherita, 07.02.2018

ATAC 7017

Piazza del Risorgimento, 29.04.2014

ATAC 7017

Piazza del Risorgimento, 29.04.2014

ATAC 7033

Via Cavour, 03.07.2012

ATAC 7035

Via Napoleone III, 25.05.2012

ATAC 7035

Via Farini, 25.05.2012

ATAC 7049

Via Cavour, 27.05.2012

ATAC 7053 - etter mer enn 65 år fremdeles med original strømavtaker!

Viale Regina Margherita, 07.02.2018

ATAC 7055

Via Farini, 25.05.2012

ATAC 7055

Via Napoleone III, 25.05.2012

ATAC 7061

Via Napoleone III, 25.05.2012

ATAC 7061

Via Napoleone III, 25.05.2012

ATAC 7061

Via Napoleone III, 25.05.2012

ATAC 7071

Via Giovanni Giolitti, 25.05.2012

ATAC 7071

Via Cavour, 25.05.2012

ATAC 7077

Piazza del Risorgimento, 04.07.2012

ATAC 7077

Viale Regina Margherita, 07.02.2018

ATAC 7084

Via Napoleone III, 03.07.2012

ATAC 7087

Viale Regina Margherita, 07.02.2018

ATAC 7089

Piazza Buenos Aires, 02.07.2012

ATAC 7095

Via Giovanni Giolitti, 28.02.2019

ATAC 7105

Via Giovanni Giolitti, 25.05.2012

ATAC 7105

Via Giovanni Giolitti, 25.05.2012

ATAC 7111

Via Farini, 25.05.2012

ATAC 8025

Via Napoleone III, 21.07.1975

ATAC 9003

Piazza del Risorgimento, 29.04.2014

ATAC 9003

Piazza del Risorgimento, 29.04.2014

ATAC 9008

Piazza del Risorgimento, 05.07.2012

ATAC 9009

Piazza del Risorgimento, 04.07.2012

ATAC 9009

Piazza del Risorgimento, 29.04.2014

ATAC 9009

Piazza del Risorgimento, 29.04.2014

ATAC 9009

Piazza del Risorgimento, 29.04.2014

ATAC 9015

Piazza del Risorgimento, 15.07.2008

ATAC 9016

Piazza del Risorgimento, 08.02.2018

ATAC 9016

Piazza del Risorgimento, 08.02.2018

ATAC 9016

Piazza del Risorgimento, 08.02.2018

ATAC 9017

Viale Regina Margherita, 07.02.2018

ATAC 9017

Viale Regina Margherita / Via Nomentane, 07.02.2018

ATAC 9020

Piazza del Risorgimento, 24.05.2012

ATAC 9020

Piazza del Risorgimento, 24.05.2012

ATAC 9020

Piazza del Risorgimento, 24.05.2012

ATAC 9021

Via Ottaviano, 24.05.2012

ATAC 9021 og 9105

Piazza del Risorgimento, 24.05.2012

ATAC 9022

Piazza del Risorgimento, 29.04.2014

ATAC 9028

Porta Maggiore, 03.07.2012

ATAC 9034

Via Ottaviano, 15.07.2008

ATAC 9034

Via Farini, 25.05.2012

ATAC 9034

Via Farini, 25.05.2012

ATAC 9037 og 9034

Via Napoleone III, 25.12.2012

ATAC 9035

Piazza del Risorgimento, 24.05.2012

ATAC 9035 og 9008 (bak)

Piazza del Risorgimento, 05.07.2012

ATAC 9105

Piazza del Risorgimento, 24.05.2012

ATAC 9105

Piazza del Risorgimento, 24.05.2012

ATAC 9105 og 9021

Piazza del Risorgimento, 24.05.2012

ATAC 9107 og 9238

Largo Torre Argentina, 05.07.2012

ATAC 9108 (med 9216 i bakgrunnen)

Viale Regina Margherita, 07.02.2018

ATAC 9109

Via dei Fori Imperiali, 28.04.2014

ATAC 9109

Via dei Fori Imperiali, 28.04.2014

ATAC 9112

Via Flaminia, 25.05.2012

ATAC 9112

Via Flaminia, 25.05.2012

ATAC 9112

Viale Regina Margherita, 07.02.2018

ATAC 9112

Via di San Marco, 28.02.2019

ATAC 9125 og 9112

Via Flaminia, 25.05.2012

ATAC 9112 og 9227

Largo di Torre Argentina, 05.07.2012

ATAC 9113

Via di San Marco, 27.04.2014

ATAC 9113

Ponte Garibaldi, 29.04.2014

ATAC 9117

Viale Carlo Felice, 06.02.2018

ATAC 9118

Via di San Marco, 28.04.2014

ATAC 9119

Ponte Garibaldi, 29.04.2014

ATAC 9120

Viale Manzoni, 06.02.2018

ATAC 9120

Viale di Trastevere, 08.02.2018

ATAC 9121

Via Labiani, 28.04.2014

ATAC 9121

Via Labiani, 28.04.2014

ATAC 9222

Viale di Trastevere / Via Girolamo Induno, 08.02.2018

ATAC 9127

Via Flamina, 03.07.2012

ATAC 9128

Via Arenula, 06.02.2018

ATAC 9204 og 9238

Via di San Marco, 28.02.2019

ATAC 9205

Viale di Trastevere, 08.02.2018

ATAC 9210

Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 05.07.2012

ATAC 9215 og 9229

Viale di Trastevere, 08.02.2018

ATAC 9215 (med 9229 i bakgrunnen)

Viale di Trastevere, 08.02.2018

ATAC 9216

Via dei Fori Imperiali, 28.04.2014

ATAC 9108 og 9216

Viale Regina Margherita, 07.02.2018

ATAC 9217

Via di San Marco, 27.04.2014

ATAC 9217

Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 29.04.2014

ATAC 9217

Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 29.04.2014

ATAC 9217

Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 29.04.2014

ATAC 9217

Via Arenula, 06.02.2018

ATAC 9218

Via di San Marco, 28.02.2019

ATAC 9218

Via di San Marco, 28.02.2019

ATAC 9220

Via di San Marco, 06.02.2018

ATAC 9221

Viale di Trastevere, 08.02.2018

ATAC 9223

Via dei Fori Imperiali, 28.04.2014

ATAC 9225

Via Arenula, 28.02.2019

ATAC 9228

Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 29.04.2014

ATAC 9229

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 06.02.2018

ATAC 9230

Viale Regina Margherita, 07.02.2018

ATAC 9231

Piazza Santa Croce in Gerusalemme, 06.02.2018

ATAC 9234

Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 05.07.2012

ATAC 9234

Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 05.07.2012

ATAC 9234

Via Arenula, 06.02.2018

ATAC 9238 og 9107 (i bakgrunnen)

Largo di Torre Argentina, 05.07.2012

ATAC 9238

Viale di Trastevere, 08.02.2018

ATAC 9242

Largo di Torre Argentina, 27.05.2012

ATAC 9242

Largo di Torre Argentina, 27.05.2012

ATAC 9242

Largo di Torre Argentina, 27.05.2012

ATAC 9243

Viale di Trastevere, 08.02.2018

ATAC 9244 og 9220

Via di San Marco, 06.02.2018

ATAC 9246

Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 05.07.2012

ATAC 9247

Piazza Giuseppe Gioachino Belli, 29.04.2014

ATAC 9249

Largo di Torre Argentina, 02.05.2014

Trolleybuss

Den første trolleybusslinjen i Roma ble åpnet i 1937. Datidens trolleybusser var ofte større og tok langt flere passasjerer enn samtidens bensinbusser, ganske enkelt fordi elektromotorene var mye kraftigere enn bensinmotorene.

I 1957 utgjorde Romas skinneløse sporvei et linjenett på hele 13,7 mil, nesten like stort som det skinnegående. Det romerske trolleybussnettet var da Italias største og et av de største i hele Europa. I likhet med sporveisnettet falt trolleybusslinjene som offer for 1960-tallets dieselisering, og den siste linjen ble nedlagt i 1972. Den økende trafikkforurensingen førte imidlertid til at bystyret i 2000 vedtok å legge om viktige bussruter enten til sporvei eller til trolleybuss, og i 2005 begynte trafikken på den første linjen i byens nye trolleybussnett. For å unngå montering av kjøreledning i den historiske bykjernen, kjører vognene på akkumulatorer eller dieselmotorer i indre by. Tanken er at disse vognene også skal kunne brukes på strekninger ut over det elektrifiserte nettet. Nye linjer er under planlegging, og så langt (2018) trafikkeres to linjer helt eller delvis med trolleybusser.

bullet

Likestrøm, 600 V (kontaktledning)

bullet

Likestrøm, 750 V (kontaktledning / akkumulator)

bullet

Duovogner, 750 V = / diesel

600 V likestrøm (kontaktledning)

ATAC 3587

Piazza dei Colosseo, antakelig i 1937 (leveransebilde?) - etter bilde på reklameplakat for ATAC på Piazza dei Cinquecento, 28.02.2019

ATAC 110-AF.6125. Leveransebilde.

Viale Eritrea, 10.10.1938

750 V = (kontaktledning / akkumulator)

ATAC T18.8503 - på akkumulatordrift

Via XX Settembre, 02.07.2012

ATAC T18.8503 - med hevede strømavtakere

Via Nomentana, 02.07.2012

ATAC T18.8503

Krysset Via Nomentana/Via Margherita, 02.07.2012

ATAC T18.8503

Piazza dei Cinquecento, 26.02.2019

ATAC T18.8503

Piazza dei Cinquecento, 26.02.2019

ATAC T18.8504

Piazza dei Cinquecento (foran Termini st.), 03.07.2012

ATAC T18.8504

Piazza dei Cinquecento, 03.07.2012

ATAC T18.8506

Via Nomentana, 07.02.2018

ATAC T18.8508

Via XX Settembre, 02.07.2012

ATAC T18.8508

Via Goito, 02.07.2012

ATAC T18.8508 - i det den har hevet strømavtakerne. Legg merke til "taket" over ledningene, for å spore stengene på ledningene.

Via Nomentana, 02.07.2012

ATAC T18.8512

Krysset Via Nomentana/Via Margherita, 07.02.2018

ATAC T18.8517

Via Nomentana, 02.07.2012

ATAC T18.8517

Via Nomentana, 02.07.2012

ATAC T18.8517

Via Nomentana, 07.02.2018

ATAC T18.8519

Via Nomentana, 07.02.2018

ATAC T18.8520 - i ferd med å legge ned stengene for å fortsette på akkumulatordrift.

Via Nomentana, 02.07.2012

ATAC T18.8520 - på akkumulatordrift

Via XX Settembre, 07.02.2018

ATAC T18.8520

Via XX Settembre, 07.02.2018

ATAC T18.8520 - nå på kontaktledningsdrift

Via Nomentana, 07.02.2018

ATAC T18.8521 - i det den får kontakt med kjøreledningen.

Via Nomentana, 02.07.2012

ATAC T18.8523

Via Nomentana, 02.07.2012

ATAC T18.8523 - i ferd med å legge ned stengene for å fortsette på akkumulatordrift.

Via Nomentana, 02.07.2012

ATAC T18.8526

Via Nomentana, 07.02.2018

ATAC T18.8529 - på vei ut fra påsporingspunktet.

Via Nomentana, 02.07.2012

ATAC T18.8529

Krysset Via Nomentana/Via Margherita, 07.02.2018

Duovogner, 750 V = (kontaktledning) / diesel

ATAC AC-SF.8601

Via Nomentana, 07.02.2018

ATAC AC-SF.8602

Via Nomentana, 07.02.2018

ATAC AC-SF.8602

Via Nomentana, 07.02.2018

ATAC AC-SF.8613 - på dieseldrift

Via XX Settembre, 07.02.2018

ATAC AC-SF.8613

Via XX Settembre, 07.02.2018

ATAC AC-SF.8613 - nå på eldrift

Via Nomentana, 07.02.2018

ATAC AC-SF.8630

Via Nomentana, 07.02.2018

ATAC AC-SF.8630

Via Nomentana, 07.02.2018

ATAC AC-SF.8633

Piazza dei Cinquecento, 28.02.2019

ATAC AC-SF.8633

Piazza dei Cinquecento, 28.02.2019

ATAC AC-SF.8633

Piazza dei Cinquecento, 28.02.2019

ATAC AC-SF.8633

Piazza dei Cinquecento, 28.02.2019

ATAC AC-SF.8634 - på dieseldrift

Piazza dei Cinquecento, 07.02.2012

ATAC AC-SF.8634

Via Solferino, 07.02.2018

ATAC AC-SF.8634

Via Solferino, 07.02.2018

ATAC AC-SF.8634

Via Solferino, 07.02.2018

ATAC AC-SF.8636 - har akkurat hevet stengene og skiftet til elektrisk drift.

Via Nomentana, 07.02.2018

ATAC AC-SF.8636

Via Nomentana, 07.02.2018

ATAC AC-SF.8641

Via Nomentana, 07.02.2018

T-bane

Den første t-banelinjen i Roma, linje B, ble åpnet i 1955. Planleggingen begynte allerede på 1930-tallet, men byggingen ble forsinket pga. 2. verdenskrig. I 1964 begynte man byggingen av linje A, men pga. behovet for omfattende arkeologiske undersøkelser og sikring av funn langs traséen ble den ikke ferdig før enn i 1980. For tiden pågår bygging av en tredje linje, linje C. Denne var planlagt ferdig i 2012, og deler av strekningen er nå (2018) åpnet for trafikk, men, igjen av arkeologiske årsaker, er det ingen som kan gi noe reelt anslag over når hele strekningen vil bli ferdig. Linje C trafikkeres med førerløse tog på samme måte som i København. Videre er det også prosjektert en linje D, men byggingen av denne er lagt på is inntil videre. Det finnes også en linje som tidligere var en selvstendig forstadsbane, dels med sporveis- og dels med jernbanepreg, banen Roma - Lido. Denne regnes i dag som en del av t-banenettet, kjøres med samme type materiell som linjene A og B og benevnes linje E.

I motsetning til de fleste andre t-banesystemer er t-banen i Roma elektrifisert med kontaktledning og hele 1,5 kV likestrøm.

ATAC type MA100. Toget består av vogntype MA og MB.

Termini, 25.05.2012

ATAC type MA. MA100 trafikkerer nesten utelukkende linje B.

Termini, 25.05.2012

ATAC type MA100. Typene MA100 og MR600 er så tilsvinet av grafitti at det ofte er umulig å identifisere vognene utvendig.

Termini, 25.05.2012

ATAC MB.023

Termini, 25.05.2012

ATAC MB.053

Piramide, 26.05.2012

ATAC MA.175

Colosseo, 25.05.2012

ATAC MA.226. Type MA200 trafikkerer hovedsaklig linje A.

Lepanto, 28.05.2012

ATAC type MR600. Type MR600 traifkkerer utelukkende linje D.

Porta San Paolo, 26.05.2012

ATAC MR.613.

Porta San Paolo, 26.05.2012

ATAC type S300. Toget består av motoriserte styrevogner type RA og motoriserte mellomvogner type MA.

Ponte Nenni, 25.05.2012

ATAC type S300. Type S300 dominerer på linje A. De trafikkerer også linje D (i avvikende fargedesign) og i mindre utstrekning linje B.

Ponte Nenni, 25.05.2012

ATAC RA.309-0

Lepanto, 25.05.2012

ATAC RA.309-0, interiør

Linje A, 25.05.2012

ATAC RA.345-8

Ponte Nenni, 25.05.2012

ATAC RA.355-0

Ponte Nenni, 25.05.2012

ATAC RA.363-0

Ottaviano, 24.05.2012

ATAC RA.375-0

Ponte Nenni, 25.05.2012

ATAC RA.379

Porta San Paolo, 26.05.2012

ATAC RA.386

Porta San Paolo, 26.05.2012

 

ATAC = Agenzia del trasporto autoferrotranviario del Comune di Roma   STEFER = Società delle Tramvie e Ferrovie Elettriche di Roma   TCR = Tramvie dei Castelli Romana

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

              (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.01.2021