-eBe-

  

Jordan

Hedjazbanen

    Jernbanen i Jordan har sin opprinnelse i HedjazMedinabanen som ble bygd på begynnelsen av 1900-tallet da landet fremdeles var en del av det ottomanske imperiet. Det er den eneste jernbanen som er bygd primært av religiøse årsaker, for å frakte pilegrimer til Mekka. Den er også den eneste banen i verden med 1050 mm sporvidde.

    Banen sto ferdig i 1908 fra Damaskus i nåværende Syria til Medina i nåværende Saudi-Arabia og med sidelinjer til Beirut i nåværende Libanon og Haifa i nåværende Israel. Den fikk bare noen få års drift for sitt opprinnelige formål. Under 1. verdenskrig ble den gjentatte ganger sabotert av arabiske geriljatropper under ledelse av den engelske offiseren T. E. Lawrence, kjent som Lawrence of Arabia.

    Etter 1. verdenskrig var banen delt av en rekke grenser mellom land som tidvis har hatt et svært spent forhold til hverandre. Strekningen i Saudi-Arabia ble aldri gjenåpnet, og det eneste som er igjen av banen, er stasjonen i Medina som er innredet som museum. Strekningen AmmanHaifa ble nedlagt i 1948 etter opprettelsen av staten Israel. Strekningen DamaskusBeirut skal være intakt, men har vært uten trafikk siden den libanesiske borgerkrigen på slutten av det 20. århundre. Strekningen Damaskus – Amman og sørover gjennom Jordan er intakt, med unntak av det siste stykket fram til den saudiarabiske grensen. I stedet ble det i 1975 åpnet en ny strekning til havnebyen Akaba. Fram til 2004 ble strekningen DamaskusAmman trafikkert av to persontogpar per uke samt ett daglig godstogpar. Deretter ble trafikken innstilt pga. ombygging og oppgradering på både jordansk og syrisk side. Sommeren 2009 oppga imidlertid den jordanske Hedjazbanens hjemmesider at det kjøres tog mellom de to hovedstedene etter det gamle mønsteret, og at det også kan bestilles ekstratog for både passasjerer og gods mellom Amman og Damaskus, samt til/fra samtlige stasjoner på jordansk side av grensen. Etter utbruddet av borgerkrigen i Syria i 2011 er imidlertid all trafikk over grensen nedlagt.

    Linjen mellom Amman og Akaba trafikkeres fortsatt av dampdrevne turisttog, og det finnes en intens godstrafikk på den sørlige delen, fra fosfatgruvene rundt Qatrana til Akaba. Denne er dieseldrevet og er skilt ut som et eget selskap.

    Jordan planlegger en omfattende oppgradering av jernbanenettet, med elektrifisering og persontrafikk med hurtige motorvognsett, både lokaltrafikk rundt Amman og inter-citytrafikk sørover mot Akaba og nordover mot Mafraq. Høsten 2008 ble det opplyst at arbeidene forventes påbegynt i januar 2009. Det kan også komme til å bli bygd nye linjer i Amman-området. Det foreligger ikke planer om ombygging til normalspor. Flyktningstrømmen som ble forårsaket av borgerkrigen i nabolandet Syria har imidlertid ført til at alle planer er stilt i bero på ubestemt tid.

    Samtlige bilder er tatt på Amman stasjon 08.10.2008.

bullet

Lokomotiver

bullet

Vogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Damplokomotiver

JHR nr. 23 [Robert Stephenson and Hawthorn, Storbritannia 1952]

JHR nr. 23

JHR nr. 23 - forgylt nummerskilt

JHR nr. 61 [Haine St. Pierce, Belgia 1956]

JHR nr. 72 [Haine St. Pierce, Belgia 1956]

JHR nr. 72

JHR nr. 73 [Haine St. Pierce, Belgia 1956]

JHR nr. 73

JHR nr. 82 [Nippon, Japan 1959]

JHR nr. 85 [Nippon, Japan 1959]

JHR nr. 85

JHR nr. 85

Person- og godsvogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

JHR personvogn nr. 6 "Wadi Rum". Brukes i turisttogene til Akaba.

JHR vogn 6, interiør. Legg merke til glassmaleriene i taket!

JHR vogn 6. Taket med glassmalerier.

JHR vogn 6. Nærbilde av glassmaleri.

JHR personvogn nr. 24 - og Nabil, min personlige omviser

JHR vogn 24 - moderne interiør på 1. klasse

JHR personvogn nr. 48

JHR personvogn nr. 49

JHR personvogn nr. 66

JHR personvogn nr. 80

JHR personvogn nr. 81

JHR vogn 81

JHR vogn 81 i et tog som kunne vært hentet rett ut fra filmen om "Lawrence of arabia".

JHR personvogn nr. 82

JHR personvogn nr. 431

JHR unumrert personvogn

JHR spesialvogn for VIP-passasjerer i turisttogene til Akaba.

JHR konduktørvogn nr. 1750, brukt også som 4. klasse personvogn

JHR vogn 1750. Svært spartansk innredning på 4. klasse.

Godsvogner

JHR godsvogn nr. 1449

JHR vogn 1449 i tog ved godshuset. Vognene er i god stand, og godstrafikken vil antakelig bli gjenopptatt når linjen til Dmaskus gjenåpnes.

JHR åpen godsvogn nr. 2854

JHR godsvogn nr. 4017

JHR godsvogn nr. 4045

JHR godsvogn med påmontert vanntank.

JHR tankvogn nr. 6002. Disse vognene brukes antakelig til vanntransport.

JHR tankvogn nr. 6002

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av jernbanelinjer (inkludert sporveislinjer), både motorisert og ikke-motorisert. På denne siden er det delt opp i følgende avsnitt:

bullet

Lastetraktorer

bullet

Motordresiner og inspeksjonskjøretøyer

Lastetraktorer

Lastetraktorene - ofte også kalt motortraller - er jernbanens alt-mulig-maskiner. De er utstyrt med lasteplan og vinsj og kan påmonteres ulike typer ekstrautstyr. De eldste typene var små og kunne bare trekke lette tilhengere. Førerhuset på disse hadde kun plass til føreren, til nød med en hjelpemann, og lastekapasiteten var svært begrenset. De nyere typene har førerhus med god plass til et større mannskap, også egnet som hvile- og spiserom. De har stor lastekapasitet og kan trekke opptil flere fullastede jernbanevogner. Behovet for lok eller skiftetraktorer som trekkraft for anleggs- og vedlikeholdsarbeid faller dermed i stor grad bort. Det samme gjelder dresiner og inspeksjonskjøretøyer.

JHR robeltralle

JHR robeltralle

Motordresiner og inspeksjonskjøretøyer

JHR inspeksjonsdressin nr. 301

JHR inspeksjonsdressin nr. 301

JHR inspeksjonsdressin nr. 301

JHR inspeksjonsdressin nr. 301

JHR "RailRover", en landrover ombygd til inspeksjonsdressin på banens eget verksted i Amman.

JHR "RailRover"

JHR "RailRover", kan også kjøres fra den fastmonterte tilhengeren.

 

JHR =Jordan Hedjaz Railway

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Syria

Syria / Syrien / Siria / Сирия

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023