-eBe-

  

Kamerun

Kameruns første jernbanestrekning, den første seksjonen av den såkalte Nordbanen, ble åpnet for trafikk i 1909 mens landet var tysk koloni. Sporvidden var 1000 mm (meterspor). Tross en vanskelig topografi satset den tyske kolonimakten på utbygging av jernbaner i landet for å utnytte de rike naturressursene. Denne satsingen ble videreført av de britiske og franske koloniherrene da landet i 1918 ble delt mellom seiersmaktene fra 1. verdenskrig. Etter frigjøringen ble enkelte svakt trafikkerte strekninger nedlagt, mens noen nye ble bygget for å styrke trafikken på den gjenværende delen av nettet. I hovedsak består jernbanenettet av en hovedlinje fra kysten og nordover samt et par mindre sidelinjer. Det er både gods- og en utstrakt persontrafikk, og jernbanen er helt essensiell som transportåre i et land der veier i beste fall er av svært dårlig kvalitet utenom bykjernene. Kamerun har ingen jernbaneforbindelse med nabolandene

Det foreligger planer om en helt ny, normalsporet (1435 mm) jernbane for å utnytte landets rike jernforekomster. Hvorvidt denne vil få forbindelse med et liknende prosjekt i Niger, gjenstår å se. Det er ingen planer om å bygge om det eksisterende nettet til normalspor. Elektrifisering av jernbanen er foreløpig ikke på tale.

Kamerun har også hatt flere plantasjebaner, til dels med et vidtforgrenet nett, med 600/610 mm sporvidde. Den siste av disse ble nedlagt i 1971.

bullet

Lokomotiver

bullet

Vogner

Lokomotiver

Dieselelektriske lokomotiver

CAMRAIL CC.2214

Yaoundé, 17.01.2017

CAMRAIL GPR30.02

Yaoundé, 17.01.2017

CAMRAIL GPR30.02

Yaoundé, 17.01.2017

Vogner

Persontogvogner

CAMRAIL 2.-klassevogn, tydelig nedslitt og provisorisk reparert, røper at CAMRAIL nok har et visst investeringsbehov.

Yaoundé, 17.01.2017

CAMRAIL VL-1303

Yaoundé, 05.09.2016

CAMRAIL VL-1346

Yaoundé, 17.01.2017

CAMRAIL restaurant- og barvogn.

Yaoundé, 17.01.2017

CAMRAIL reisegodsvogn. De reisende har ofte med seg store mengder reisegods, og minst én reisegodsvogn går i hvert tog.

Yaoundé, 17.01.2017

CAMRAIL finkevogn for generering av strøm til lys og ari-condition. Lokene har ikke generator for togstrøm, hvilket nødvendiggjør bruk av finkevogner.

Yaoundé, 17.01.2017

 

CAMRAIL = Cameroon National Railway

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023