-eBe-

  

Kina

Kinas første jernbane var en 600 meter lang smalsporet linje i Beijing, bygd av britiske handelsinteresser i håp om å vekke interesse hos de kinesiske myndighetene. Myndighetene var imidlertid ikke interessert og fikk linjen fjernet. Bedre gikk det ikke med det neste forsøket, en 14 km lang normalsporet linje fra Shanghai til Woosun. Den ble bygd uten tillatelse, og myndighetene grep igjen inn og fikk den fjernet. Først etter nederlaget i den første kinesisk-japanske krigen fra 1894 til 1895 våknet myndighetenes interesse for å bygge jernbaner, og tillatelse ble gitt til å bygge jernbaner som knyttet Beijing til de utenlandske handelsrepresentasjonene i Shanghai og andre kystbyer.

Med unntak av Den kinesiske østbanen som ble bygd og drevet av russerne for å forbinde de russiske stillehavshavnene med Russland, skjedde jernbaneutbyggingen hovedsakelig med normalspor (1435 mm). Den kinesiske østbanen ble bygd om fra russisk bredspor (1524 mm) til normalspor under den japanske okkupasjonen av Mandsjuria. Noen få smalsporstrekninger finnes, kun med lokal betydning. Kinas jernbanenett var i 2015 verdens nest største, med 12.100 mil, derav en stadig økende andel dobbeltspor. I 2018 var det bygget totalt 2.900 mil med høyhastighetslinjer, verdens største høyhastighetsnett, med hastigheter opptil 350 km/t.

Fram til 1970-tallet var nesten all jernbanedrift i Kina dampdrevet. Elektrifiseringen begynte på slutten av 1950-tallet, med 25 kV 50 Hz vekselstrøm, men skjøt ikke fart før enn på 1980-tallet. I 2015 var mer enn 55 % av Kinas lokomotiver elektriske.

Kina har internasjonal trafikk til Nord-Korea, Vietnam (normalsporet linje til Hanoi) og Hong Kong, samt, med bytte av boggier på grensen, til Kasakhstan, Mongolia og Russland, som alle har russisk bredspor.

 

Lokomotiver

(Locomotives / Lokomotiven / Locomotoras / Локомотивы)

Motorvogner

(Multiple units / Triebwagen / Unidades eléctricas y térmicas / Электрические и дизельные поезда)

Person- og godsvogner

(Coaches and wagons / Person- und Güterwagen / Vagones de personas y de cargas / Фургоны пассажирские и товаров)

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

(Building and maintenance / Baumateriell / Unidades de construcción y de mantenimiento / Oбслуживание рельса)

Veterantog og jernbanemuseer

(Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея)

Sporvei og t-bane

(Trams and metro / Straßen- und U-Bahnen / Tranvías y subterraneos / Трамваи и метро)

Trolleybusser

Trolleybuses / O-Buße / Trolebuses / Троллейбусы

Velkommen også til å lese om mitt møte med de kinesiske statsbanene i dagboken fra min reise med den transsibirske jernbanen fra Beijing til Moskva og St. Petersburg. Kanskje du lar deg friste til å ta samme turen? Den anbefales sterkt!

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023