-eBe-

  

Beijing

Trikk og t-bane

Trikken forsvant fra Beijings gater på 1950-tallet. Beijing har beholdt imidlertid et godt utbygd nett av skinneløse trikker, trolleybusser, med en rekke linjer. På 1980-tallet begynte man å bygge et t-banesystem som sto ferdig med med to linjer, ringlinjen (blå linje) og øst-vestaksen (rød linje) ca. år 2000. Som en del av forberedelsene til OL 2008 ble t-banen bygd ut med flere nye linjer, bl.a. en spesiell linje (magnetsvevebane?) ut til flyplassen.

bullet

Sporvei

bullet

T-bane

bullet

Magnetsvevebane

Den nye trikken i Tianmen-gaten

01.01.2009 vendte trikken tilbake til Beijings gater da det åpnet en helt ny trikkelinje i sentrum av byen. Denne linjen følger hovedgaten sørover fra Den himmelske freds plass og synes utelukkende å være beregnet på den interne trafikken i denne gaten som nå er definert som gågate. Linjen er dobbeltsporet, men vognene går på hver sitt spor og bruker samme spor i begge retninger. Vognene er akummulatordrevne kopier av vogner fra 1930-tallet.

Vogn nr. 1

07.04.2009

Vogn nr. 1

07.04.2009

Vogn nr. 1

På vei sørover Tianmen-gaten, 07.04.2009

Vogn nr. 1

007.04.2009

Vogn nr. 1

07.04.2009

Vogn nr. 1

04.11.2011

Vogn nr. 2. Mens den ene vognen kjører, står den andre til lading

På ladestasjonen, 07.04.2009

Vogn nr. 2 på ladestasjonen. Merk kontaktskinnene på taket. Lyrebøylen er kun en atrapp.

07.04.2009

T-bane

Med mer enn 10,5 millioner (forventes å stige til 18,5 millioner i 2021!) reisende per dag er Beijings t-banesystem verdens nest største. Bare Shanghai er større. T-banen i Beijing åpnet i 1969, men utbyggingen skjøt først fart i 2002. Systemet har i 2019 20 linjer og en linjelengde på mer enn 63 mil. Det foreligger planer om utbygging av ytterligere av mer enn 25 mil og fem nye linjer. På sikt planlegges fullautomatisert, førerløs drift på flere av linjene. Sporvidden er 1435 mm (normalspor), og strømsystemet er 750 V likestrøm i strømskinne langs sporet.

Kart over t-banen i Beijing

10.04.2009

BPT H.413

10.04.2009

BPT H.422

10.04.2009

BPT H.422

10.04.2009

BPT H.4222 - melomvogn til tog H.422

10.04.2009

BPT H.4352

10.04.2009

BPT H.4352, interiør

10.04.2009

BPT T.413

02.04.2009

BPT T.423

06.04.2009

Magnetsvevebane

Beijings magnetsvevebane er bygget etter samme prinsipp som Berlins M-bane. Den regnes som en lav- til moderathastighetsbane. En forlengelse er planlagt åpnet i 2020 for å gi overgang til andre linjer. Utover dette ser det ikke ut til å foreligge planer om ytterligere utbygging.

BPT BV.1A.

12.04.2009

BPT type BC

12.04.2009

 

BPT = 北京公交 版权所有 [Beijing Public Transport]

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):       

bullet

Trolleybusser i Beijing

Trolleybusses in Beijing / O-Buße in Beijing / Trolebuses  en Beijing / Троллейбусы в Пекин

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 08.04.2021