-eBe-

  

Kroatia*

Det meste av Kroatias jernbanenett ble bygget mens landet fremdeles var en provins i dobbeltmonarkiet Østerrike-Ungarn fram til november 1918. Ved oppløsningen av dobbeltmonarkiet etter nederlaget i 1. verdenskrig ble provinsen en del av det nyopprettede Jugoslavia, og jernbanene ble innlemmet i Jugoslavias statsbaner. Sporvidden er normalspor (1435 mm). Det fantes tidligere også et smalsporet nett med 760 mm sporvidde ("bosnisk smalspor"), samt flere gruve- og skogsbaner med 600 mm sporvidde og noen lokalbaner med meterspor (1000 mm). Samtlige av disse er nå nedlagt.

Da elektrifiseringen av de jugoslaviske statsbanene begynte etter 2. verdenskrig, valgte man i første omgang å bygge videre på det italienske systemet med 3 kV likestrøm, som man hadde ˮarvetˮ ved overtakelsen av Istria. I Kroatia nådde dette systemet til Zagreb. På 1950-tallet besluttet Jugoslavia imidlertid å elektrifisere med 25 kV 50 Hz vekselstrøm, med Zagreb som systemgrense. Da Kroatia ble selvstendig i 1991, valgte man å bygge om 3 kV-nettet til 25 kV og flytte systemgrensen til grensene mot Italia og Slovenia. Dette arbeidet ble fullført i 2012.

Ved selvstendigheten overtok landet den delen av de jugoslaviske statsbanenes materiell, som var allokert til Kroatia. Fremdeles består materiellparken for en stor del av ex-jugoslavisk materiell, men det pågår en fortløpende fornyelse. Det foreligger dessuten en rekke utbyggingsplaner, bl.a. for nye høyhastighetslinjer, i første rekke mot grensen til Ungarn. Kroatia har internasjonal trafikk til Italia, Serbia, Slovenia og Ungarn. Jernbanelinjen til Bosnia-Herzegovina er intakt, men det er for tiden ikke trafikk på bosnisk side av grensen.

Lokomotiver

(Locomotives / Lokomotiven / Locomotoras / Локомотивы)

Motorvogner

(Multiple units / Triebwagen / Unidades eléctricas y térmicas / Электрические и дизельные поезда)

Person- og godsvogner

(Coaches and wagons / Person- und Güterwagen / Vagones de personas y de cargas / Фургоны пассажирские и товаров)

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

(Building and maintenance / Baumateriell / Unidades de construcción y de mantenimiento / Oбслуживание рельса)

Utenlandske tog i Kroatia

(Foreign trains / Ausländische Züge / Trenes etranjeros / Иностранные поезда)

Veterantog og jernbanemuseer

(Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея)

Sporvei

(Trams / Straßenbahn / Tranvías / Трамваи)

Kabelbaner

(Funiculars / Standseilbahnen / Funiculares / Фуникулярные железные дороги)

* NB! Kroatisk jernbanemateriell fotografert utenfor Kroatia (landsnavn i kursiv) kan være representert med flere bilder i kapittel for utenlandske tog i landet der det er fotografert.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023