-eBe-

  

Latvia*

Latvia fikk sin første jernbane mens landet fremdeles var en del av det russiske imperiet fram til 1917. I 1939 ble landet tvangsinnlemmet i Sovjetunionen som en del av pakten mellom Hitler og Stalin. All jernbaneutbygging i Latvia har derfor inntil nylig skjedd med russisk sporvidde (opprinnelig 1524 mm, nå 1520 mm). Også Latvias andre naboland, Estland og Litauen, bruker samme sporvidde - av samme grunn. Det bygges imidlertid nå en normalsporet (1435 mm) transbaltisk jernbanelinje fra Polen til Tallinn, muligens helt til Helsinki i Finland, med tunnel under Finskebukta. I Riga er man i gang med å bygge en ny, normalsporet stasjon ved siden av den eksisterende bredsporete. Hvorvidt dette er begynnelsen på full overgang til normalspor, gjenstår å se. For Russland har Latvia vært et viktig transittland for trafikk mellom St. Petersburg og Kaliningrad. Etter den russiske invasjonen i Ukraina i februar 2022 har imidlertid all jernbanetrafikk til og fra Russland opphørt, og spørsmålet om full overgang til normalspor er blitt langt mer aktuelt.

Det skal være godstrafikk over grensene til Estland og Litauen, og videre mot Polen med omlasting på den litauisk-polske grensen. Det er forventet at den nye normalsporlinjen vil medføre et vesentlig oppsving i Latvias internasjonale jernbaneforbindelser. Det samme gjelder persontogtrafikken som for tiden er begrenset til et par tog til Tallinn og Vilnius.

Enn så lenge er det kun nærtrafikken rundt hovedstaden Riga som har vært elektrifisert, med 3 kV likestrøm. Den nye normalsporlinjen vil bli elektrifisert med 25 kV vekselstrøm, og Latvia har satt seg fore et ambisiøst program for fulle elektrifisering av landets jernbanelinjer med 25 kV vekselstrøm, inkludert ombygging av det eksisterende 3 kV-nettet. Dette elektrifiseringsprogrammet har igjen gitt næring til spekulasjonene om full overgang til normalspor.

Etter mer enn 30 år etter frigjøringen fra Sovjetunionen er Latvias jernbaner fremdeles fullt og helt preget av sovjettidens jernbanemateriell. Det har i denne tiden overhodet ikke vært anskaffet nytt materiell, kun vært modernisert en del gammelt. Noen få motorvogner har fått fornyet utseendet, og et antall tsjekkoslovakiskbygde diesellok er blitt grunnleggende fornyet og modernisert. Men ellers er materiellparken uforandret siden før 1991. Omleggingen fra 3 kV likestrøm til 25 kV vekselstrøm tvinger imidlertid fram en fornyelse, og de første nye motorvognene vil bli levert i løpet av 2022 til åpningen av den første 25 kV-strekningen. En fullelektrifisering av bredspornettet vil antakelig også framtvinge en overgang fra diesel- til ellok. F.ø. ser det ut for at det blir åpningen av normalsporet som vil innevarsle en ny generasjon rullende materiell i Latvia.

Mitt eget første møte med Latvias jernbaner var på stasjonen i Valga i Estland. I sovjettiden var grensen mellom Estland og Latvia i praksis ikke-eksisterende. I dag går grensen midt gjennom byen, som heter Valga på den estiske siden og Valka (uttales likt!) på den latviske. Stasjonen var felles for både den estiske og den latviske delen av byen (Les mer om min snartur over grensen i reisedagboken!). Latvia har siden bygget ut en annen stasjon på sin side av grensen, i hvert fall for persontrafikken.

 Jernbane

(Railway / Eisenbahn / Ferrocarriles / Железная дорога)

Utenlandske tog i Latvia

(Foreign trains / Ausländische Züge / Trenes etranjeros / Иностранные поезда)

Veterantog og jernbanemuseer

(Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos /  Поезда ветерана и музея)

Sporvei

(Trams / Straßenbahnen / Tranvías / Трамваи)

Trolleybuss

(Trolleybuses / O-Buße / Trolebuses / Троллейбусы)

* NB! Latvisk jernbanemateriell fotografert utenfor Latvia (landsnavn i kursiv) kan være representert med flere bilder i kapittel for utenlandske tog i landet der det er fotografert.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023