-eBe-

  

Madagaskar

Madagaskar fikk sin første jernbane på slutten av 1890-tallet da den 2,4 mil lange linjen mellom Diego Suarez (nåværende Antsiranana) og Camp d'ambre (nåværende Sakaramy) ble åpnet. Sporvidden var 600 mm. Til og begynne med ble vognene trukket av muldyr, men etter hvert ble det tatt i bruk små damplok. Manglende vedlikehold medførte at damplokene raskt ble hensatt. Muldyrene holdt stand i noen år, og under 1. verdenskrig var det en viss aktivitet, først og fremst av militær art. Det skal ha forekommet aktivitet på deler av linjen så sent som midt på 1930-tallet.

For alvor startet jernbanedriften med åpningen av linjen Antananarivo-Maevetanana i 1909. Fram til 1924 ble det bygd ut et nett med sentrum i hovedstaden Antananarivo og tre forgreninger til Antsirabe, Tamatave og Amatrasoratra. Sporvidden er 1.000 mm (meterspor), og samtlige eksisterende stasjonsbygninger er oppført i typisk fransk kolonistil. I 1936 ble det dessuten åpnet en linje mellom Fianarantsoa og havnebyen Manakara. Denne linjen er isolert fra resten av nettet[1], men har samme sporvidde.  Ingen deler av jernbanen på Madagaskar er så langt elektrifisert.

På 1920-tallet ble administrasjonen av de forskjellige (metersporige) jernbanelinjene på Madagaskar samlet til ett, statlig selskap, Chemin de Fer de Madagascar (CFM). Dette ble oppløst i 2003. Linjen Fianarantsoa-Manakara drives av selskapet Fianarantsoa-Côte Est (FCE) som kjører persontog mellom de to byene med franskbygde lok fra CFM-tiden og vogner anskaffet brukt fra den sveitsiske Lausanne-Echallens-Bercher-banen[2]. Resten av jernbanenettet drives av selskapet Madarail[3]. Madarail driver først og fremst godstrafikk, men det ble i 2010 gjenåpnet persontrafikk mellom Moramanga og Tomatave[4].

En kuriositet av interesse for jernbaneentusiaster er at Madagaskar har verdens to eneste Michelin-skinnebusser[5] som fremdeles er i operativ stand. Disse brukes til charterkjøringer, og de to selskapene har hver sin. Det er de to siste av opprinnelig fem anskaffet tidlig på 1950-tallet[6]. En annen kuriositet er at FCEs linje krysser rullebanen på Manakara flyplass på østkysten. Det må vel være verdens eneste tilfelle av noe slikt?

En ustabil politisk situasjon takket være innblanding fra den tidligere kolonimakten Frankrike har siden 2009 satt Madagaskar flere tiår tilbake i økonomisk utvikling, og til tross for enorme naturrikdommer sliter landet med en skrantende økonomi og en voldsom arbeidsløshet. Dette gjør at det også mangler investeringsmidler til jernbanen, og framtiden for jernbanen på Madagaskar er derfor alt annet enn lys.

bullet

Lokomotiver

bullet

Motorvogner

bullet

Vogner

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

bullet

Decauvillespor (600 mm)

bullet

Meterspor (1000 mm)

600 mm

1000 mm

CFM 4-akslet Mallet-lok med angivelig det første persontoget til Tananarive (nåværende Antananarivo)

1901

CFM tanklok

Tananarive (nåværende Antananarivo). ca. 1910

Diesellokomotiver

Dieselelektriske lokomotiver

MADARAIL (ex CFM) BB.0231 ankommer med 4-vogners godstog fra Antananarivo. Ofte består toget av 12-16 vogner..

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL BB.0231

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL BB.0231

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL BB.0231

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL BB.0231

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL BB.0231

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL BB.0231

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL BB.0231

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL BB.0231

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL BB.0231

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL BB.0231

Antsirabe, 10.10.2011

FCE (ec CFM - og fortsatt med CFM-logo i fronten!) BB.246

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE BB.246 - NB! FCE-lokene har fått de gamle skrukoblingene erstattet med SAE-koblinger for bruk sammen med vognene fra LEB.

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE BB.246

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE BB.246

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE BB.246

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE BB.246

Fianarantsoa, 13.10.2011

MADARAIL (ex CFM) BB.1203

Antananarivo, 19.10.2011

MADARAIL BB.1203

Antananarivo, 20.10.2011

MADARAIL BB.1203

Antananarivo, 20.10.2011

MADARAIL BB.1203

Antananarivo, 20.10.2011

MADARAIL BB.1203

Antananarivo, 20.10.2011

MADARAIL BB.1203

Antananarivo, 20.10.2011

MADARAIL BB.1203

Antananarivo, 20.10.2011

MADARAIL AD.1802

Antananarivo, 19.10.2011

MADARAIL AD.1802

Antananarivo, 19.10.2011

MADARAIL AD.1802

Antananarivo, 19.10.2011

Motorvogner

Dieselmotorvogner

bullet

Dieselmekaniske motorvogner

bullet

Dieselelektriske motorvogner

Dieselmekaniske motorvogner

CFM type ZM. Leveransefoto? Legg merke til at vognene ikke er helt like. Samtlige ZM-vogner synes å ha hatt individuelle særpreg.

Ca. 1950

CFM type ZM

Tananarive (nåværende Antananarivo), tidlig 1950-tall

FCE (ex CFM) ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516. Førerrommet er i original stand.

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516 - legg merke til reservehjulene, i tilfelle punktering!

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE ZM.516

Fianarantsoa, 14.10.2011

MADARAIL (ex CFM) ZM.517

Antananarivo, 21.10.2011

MADARAIL ZM.517

Antananarivo, 21.10.2011

MADARAIL ZM.517

Antananarivo, 21.10.2011

MADARAIL ZM.517. Vognen er remotorisert og har fått oppgradert førerrommet.

Antananarivo, 21.10.2011

MADARAIL ZM.517

Antananarivo, 21.10.2011

MADARAIL ZM.517

Antananarivo, 21.10.2011

Dieselelektriske motorvogner

MADARAIL (ex FB) Be4/4-vognene, delvis skjult bak MDARAILs godsvogner

Antananarivo, 21.10.2011

MADARAIL (ex FB) Be4/4.13. Motorvognene har fått innmontert dieselaggregat som leverer strøm til banemotorene.

Antananarivo, 21.10.2011

MADARAIL (ex FB) Bt.104

Antananarivo, 20.10.2011

MADARAIL (ex FB) styrevogner. Noen av disse skal også være blitt motoriseert på samme måte som motorvognene.

Antananarivo, 20.10.2011

Vogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

bullet

Diverse

Persontogvogner

I dette avsnittet er det tatt med alle typer personvogner for loktrukne tog. Mellom- og styrevogner for motorvogntog finnes på siden for motorvogner. Foruten de egentlige personvognene er det i dette kapitlet også tatt med reisegods-, konduktør- og postvogner som brukes i persontog.

CFM personvogn, ikke tatt i bruk av FCE.

Fianarantsoa, 13.10.2011

CFM personvogn

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE (ex LEB - fremdeles i LEB-design) B17

Fianarantsoa, 14.10.2011

FCE (ex LEB) B.18

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE (ex LEB) DKP.031

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE DKP.031

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE (ex LEB) DKP.032

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE DKP.032

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE DKP.032

Fianarantsoa, 14.10.2011

Godsvogner

I dette avsnittet tas med alle typer godsvogner unntatt vogntyper som kun brukes i forbindelse med anlegg og vedlikehold av jernbanens infrastruktur. Slike vogner finnes i avsnittet for anleggs- og vedlikeholdsmateriell.

MADARAIL gods- og tankvogner. Bakerst i rekken et BB-lok (ikke nr. 1203)

Antananarivo, 20.10.2011

FCE (ex CFM) KB.15006

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE (ex CFM) Kmywf.30410+30414 - ikke i drift, brukes tydeligvis som provisoriske boliger!

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE (ex CFM) Kmywf.30434

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE (ex CFM) Kmywf1.30155

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE (ex CFM) Kmywf2.30435

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE Kmywf2.30435

Fianarantsoa, 13.10.2011

MADARAIL (ex CFM) type Kmywf

Antananarivo, 20.10.2011

MADARAIL Pr1sywf2.40227

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL Pr1sywf.40227 + 40245 - nærbilde av koblingene

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL Pr1sywf2.40243

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL Pr1sywf2.40245

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL Pr1sywf2.40245

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL Pr1sywf2.40245 gjøres klar til lossing. Oppå containeren står to stroppestrekkere og én krokfester.

Antsirabe, 10.10.2011

Antsirabe, 10.10.2011 - omsider: etter 1 time er den første containeren løftet av toget!

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL Pr1sywf.40266 + 40243 + 40227 + 40245

Antsirabe, 10.10.2011

MADARAIL containervogner type Pr1sywf

Antananarivo, 20.10.2011

Diverse

Dette avsnittet viser kreativ gjenbruk av utrangerte jernbanevogner. Muligens kunne de godsvognene som ble brukt som provisoriske boliger i Fianarantsoa (Se avsnitt for godsvogner) ha vært tatt med her, men de sto på ordinær skinnegang, og det virket som om de egentlig var tiltenkt å settes i trafikk igjen

CFM SKytf1.10109 omgjort til toalett og kontor for stasjonsrestauranten

Antananarivo, 19.10.2011

Turistkontoret i Fianarantsoa, ombygd CFM godsvogn (type KB?)

Fianarantsoa, 13.10.2011

CFM-godsvogn (type KB?) benyttet som utsalg for broderiarbeider

Fianarantsoa, 13.10.2011

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

FCE YC.046 - motordresin. Motoren er tatt ut, men vognen er ellers i tilsynelatende god stand.

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE (ex CFM) STwf.13740 + 13724 + 13777, ballastvogner.

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE (ex CFM) STwf.13777 + 13724 + 13740, ballastvogner.

Fianarantsoa, 13.10.2011

FCE (ex CFM) 25 - selvdrevet skinnegående kran. Sporet den står på, er uten forbindelse til øvrig skinnegang.

Antsirabe, 09.10.2011

FCE 25 - syntes å være i god stand, men ble ikke brukt mens jeg var der.

Antsirabe, 09.10.2011

FCE 25

Antsirabe, 10.10.2011

FCE 25. Hva gjør den egentlig på en stasjon som tilhører MADARAIL?

Antsirabe, 10.10.2011

 

CFM = Chemin de Fer de Madagascar   FCE = Fianarantsoa-Côte Est   MADARAIL = Madarail
FB = Die Forchbahn (Sveits)   LEB = Compagnie du Chemin de Fer Lausanne-Echallens-Bercher (Sveits)        

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

[1] På begynnelsen av 2000-tallet ble det utarbeidet planer for å knytte linjen Fianarantsoa-Manakara sammen med det øvrige jernbanenettet ved å bygge en forbindelseslinje mellom Antsirabe og Fianarantsoa. Det forelå også planer om nye linjer mellom Fianarantsoa og Toliara på sørvestkysten og mellom Fianarantsoa og Tolanaro helt i sør, der det pågår en storstilt utvinning av titan. Den franske innblandingen i landets politiske forhold (statskupp, økonomisk utplyndring og storstilt korrupsjon) fra 2009 og utover har imidlertid satt Madagaskar 30-40 år tilbake i økonomisk utvikling og skrinlagt utbyggingsplanene i overskuelig framtid.

[2] Det skal finnes godstrafikk også, men jeg kunne ikke se tegn til slik trafikk i oktober 2011. Tvert om virket det som om en rekke godsvogner enten var tatt i bruk til andre formål (bl.a. som boliger!) eller ble hogd opp.

[3] MADARAIL er et datterselskap av det panafrikanske jernbaneselskapet Comazar som, med hovedkontor i Johannesburg, Sør-Afrika, driver jernbaner i en rekke afrikanske land.

[4] Selskapets hjemmesider kan tyde på at man også planlegger å gjenoppta persontrafikken på resten av nettet. I så fall vil man kanskje kunne gjøre seg bruk av de brukte, sveitsiske motorvognsettene (fra Forchbahn) som ble gitt som uhjelp for en del år tilbake. Disse er bygget om fra elektrisk til dieseldrift, men påstandene på Wikipedia om at de allerede er i drift i en slags sporveisliknende trafikk rundt Antananarivo, er ikke korrekt!.

[5] En Michelin-skinnebuss ble drevet av et privat selskap på Bergensbanen i 1939. Pga. krigsutbruddet opphørte driften og ble ikke gjenopptatt etter krigen.

[6] Ytterligere to skal eksistere, derav én som ble solgt til en fransk museumsjernbane for noen år siden. Hva som siden er skjedd med denne, vites ikke.  Én skal også være gitt til Michelins eget museum og skal fortsatt finnes der, men ikke i kjørbar stand.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023