-eBe-

  

Malaysia

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av jernbanelinjer, både motorisert og ikke-motorisert. På denne siden er det delt opp i følgende avsnitt:

bullet

Elrevisjonsmateriell = materiell til bruk ved montering/vedlikehold av kontaktledning og tilknyttede elektriske installasjoner

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

Elrevisjonsmateriell

Elrevisjonsmateriell brukes til arbeider på kontaktledning og tilknyttede elektriske anlegg. Materiellet er av sikkerhetsgrunner påmontert pantograf eller annen jordingsinnretning som leder strøm direkte fra kontaktledningen til skinnene, dersom ledningen ved et uhell plutselig skulle bli spenningsførende. Det finnes både motorisert og ikke-motorisert revisjonsmateriell. Av de motoriserte enhetene er de fleste spesialbygde, med verkstedsfasiliterer og arbeidsplattform/-kurv.

KTM GRM.119, revisjonstraktor, ukjent opprinnelse.

Ved Tapah Road, 29.03.2018

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Til å anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger på, samt tunneler og broer) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for utlegging og utskifting av pukkmasse, for montering og utskifting av skinner, både enkeltskinner og ferdige sporseksjoner, inspeksjon av skinnegang, tunnelarbeider mv.

DMIA 8102 (Knox Kershaw type KNG 800, maskin for å legge og jevne ballast)

Kuala Lumpur Railway Station, 24.03.2018

DMIA (ex KTM) 8104 (P&T type Unimat 08-275S svillepakker)

Kuala Lumpur Railway Station, 24.03.2018

DMIA (ex KTM?) MG.2002 (ballastjevner? - ukjent fabrikat, muligens Knox Kershaw) og 1002 (P&T type Unimat 08-275S svillepakker)

Kuala Lumpur Railway Station, 24.03.2018

DMIA skinneleggingsmaskin, ukjent fabrikat

Kuala Lumpur Railway Station, 24.03.2018

DMIA (ex KTM) BFL.1886. Vognene bak er nyere ekseplarer av samme type, brukes til massetransport ved grunnarbeider i skinnetraséen.

Kuala Lumpur Railway Station, 24.03.2018

DMIA DMW78.06 m.fl. av samme type

Kuala Lumpur Railway Station, 24.03.2018

DMIA pukkvogner type DMW78

Kuala Lumpur Railway Station (Legg merke til arkitekturen!), 24.03.2018

KTM BEB.2275, pukkvogn med bunntømming, hensatt, antakelig utrangert.

Ved Kuala Lumpur Railway Station, 24.03.2018

KTM BEB.2275

Ved Kuala Lumpur Railway Station, 24.03.2018

KTM BEB.2275. Vognen er fullastet, og det er jo bare å kjøre den ut der det måtte trengs.

Ved Kuala Lumpur Railway Station, 24.03.2018

 

DMIA = Dhaya Maju Infrastructure (Asia) Sdn Berhad   KTM = Keretapi Tanah Melayu Berhad

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

              (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 137 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 15.01.2021