-eBe-

  

Man

Øya Man er i motsetning til det de fleste tror, ikke en del av Storbritannia, men en selvstendig stat direkte underlagt den britiske monarken. Øya har fullt selvstyre og vedtar sine egne lover. Ingen britiske lover er gyldige på Man uten at de er vedtatt av øyas eget parlament. I det alt vesentlige følger Man Storbritannia i utenrikspolitikken og er gjennom en forsvarsunion med Storbritannia også medlem av NATO. Derimot har øya aldri vært medlem av EU.

Jernbanene på Man skriver seg tilbake til 1840-årene. Av hensyn til de geografiske forholdene på øya valgte man å bygge med en sporvidde på 3' (914 mm, manxspor). Da jernbanebyggingen kom i gang i Norge på 1850-tallet, hevdet sterke krefter at man også her i landet måtte bygge med smalt spor på grunn av geografiske forhold. Norges første jernbanedirektør, Carl Abraham Pihl, reiste derfor til bl.a. Man for å studere de smalsporede jernbanene der, og han ble overbevist om smalsporets fordeler. Imidlertid fant han sporvidden på 3' noe i smaleste laget og la for egen regning til 6" (= ½' = 153 mm). Dermed var det norske smalsporet på 1067 mm skapt. Denne sporvidden kalles CAP-spor etter Pihl, en betegnelse som raskt fikk internasjonalt gjennomslag. I Norge finner vi den i dag kun på Setesdalsbanen, men både i det sørlige Afrika, i Japan og på New Zealand dominerer CAP-spor fremdeles, og interessant nok valgte man også på Man å benytte CAP-spor da man bygget den elektrisk drevne fjellbanen opp til Snaefell (Ja, det betyr ganske riktig "Snøfjell"!). Denne har en spesiell bremseskinne midt i sporet, og på manxspor er det ganske enkelt ikke plass nok mellom skinnene. Dermed gjorde man som Pihl, la til 6". Togene på Snaefell-banen kan dermed ikke kjøre på øyas øvrige linjer.

Dagens jernbanenett består ellers av en dampdreven linje mellom hovedstaden Douglas og Port Erin, en elektrisk linje mellom Douglas og Ramsey og en hestetrukket linje langs hanen i Douglas. Jernbanene tjener primært turisttrafikken, men har også en viss lokaltrafikkmessig betydning.

Også loktypene på Man overbeviste Pihl, og flere av de tidlige norske smalsportypene ble bygd etter mønster av dem Pihl hadde sett på øya.

Bildene er tatt i Douglas sommeren 1984.

IOMR 11 "Maitland" [Beyer 1905]

IOMR 13 "Kissack" [Beyer 1910]

IOMR 13 "Kissack"

 

IOMR = Isle of Man Railway
Liste over materiellprodusenter

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023