-eBe-

  

Marokko

Den første jernbanen i Marokko var en parkbane i Meknès, gitt som gave fra Belgias regjering til sultanen i 1888. Denne banen fikk imidlertid ingen betydning for den videre jernbaneutbyggingen i landet. Først etter den såkalte Marokko-traktaten i 1911, mellom Frankrike og Tyskland, der Tyskland anerkjente Marokko som fransk protektorat, oppsto det et nett med militærbaner i Marokko. Disse var i henhold til nevnte traktat begrenset til en sporvidde på 600 mm. Med det tyske nederlaget i 1. verdenskrig, falt traktaten og dens begrensninger bort, og i mellomkrigstiden ble det marokkanske jernbanenettet ombygd til normalspor (1435 mm). Allerede i 1927 begynte man også å elektrifisere, med 3 kV likestrøm i kontaktledning, og i 2017 var hele 160 mil elektrifisert.

Marokko har Afrikas best utbygde jernbanenett, og i 2017 utgjorde det marokkanske jernbanenettet 229 mil, herav en god del dobbeltspor rundt de største byene. For tiden (2020) pågår det utbygging av et høyhastighetsnett, dels for å effektivisere den innenlandske persontrafikken, og dels som forberedelse til en framtidig forbindelse under Gibraltarstredet til Spania og det europeiske jernbanenettet. Utgangspunktet for denne forbindelsen vil bli Tangèrs naboby Ras r'Mel. Høyhastighetsnettet elektrifiseres med 25 kV vekselstrøm i kontaktledning.

I protektorattiden hadde Marokko jernbaneforbindelse over grensen til Algerie ved Oujda. Tanken var å bygge en sammenhengende jernbane langs den nordafrikanske kysten helt fram til Egypt, men 2. verdenskrig og den politiske utviklingen i etterkrigstiden satte en stopp for prosjektet. Skinnegangen over grensen skal være intakt, men om det i det hele tatt finnes trafikk der, er det i tilfelle kun godstog. Heller ikke visjonen om en transsaharisk linje til Mali ble noen gang gjennomført, og linjen stanser i Bouarfa, midt inne i ørkenen. Dit går det stort sett kun chartertog for turister.

bullet

Lokomotiver

bullet

Vogner

Lokomotiver

bullet

Elektriske lokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Elektriske lokomotiver

3 kV likestrøm (kontaktledning)

TF E.206

1932

CFM E.501

Casablanca, 1928

Diesellokomotiver

Dieselelektriske lokomotiver

Et dieselelektrisk lok er i prinsippet et elektrisk lok som fører med seg sitt eget kraftverk (dieselmotoren). Dieselmotoren driver et strømaggregat som leverer strøm til framdriftsmotorer montert med ulike typer oppheng på hjulakslingene. Dette er en teknologi som igjen åpner for duo-løsninger, altså kjøring både på strøm fra kontaktledning og på strøm produsert ombord. Dette vil overflødiggjøre lokskifte ved overgang mellom elektrifiserte og ikke-elektrifiserte strekninger - samt eliminere kjøring med forurensende diesellok på elektrifiserte baner. Det er derfor grunn til å tro at det rene dieselloket kommer til å forsvinne i løpet av noen tiår.

ONCF DF.105

Tangèr havn, 02.07.1996

ONCF DF.105

Tangèr havn, 02.07.1996

ONCF DF.105 og 118

Tangèr havn, 02.07.1996

ONCF DK.551

Tangèr havn, 02.07.1996

ONCF DK.553

Tangèr havn, 02.07.1996

ONCF DK.553

Tangèr havn, 02.07.1996

Vogner

bullet

Persontogvogner

bullet

Godsvogner

Persontogvogner

ONCF ekspresstog til hovedstaden Rabat, trukket av DF.105

Tangèr havn, 02.07.1996

ONCF type B10 i gammel design

Tangèr havn, 02.07.1996

ONCF type AD i ny design

Tangèr havn, 02.07.1996

ONCF ADyim.1222

Tangèr havn, 02.07.1996

ONCF ADyim.1222

Tangèr havn, 02.07.1996

Godsvogner

ONCF GKl.1116221

Tangèr havn, 02.07.1996

ONCF GKl.1116167-6

Tangèr havn, 02.07.1996

ONCF GKl.1116037

Tangèr havn, 02.07.1996

ONCF GKl.1116037. Vogna skal vaskes innevndig - manuelt!

Tangèr havn, 02.07.1996

ONCF Gs.1200243

Tangèr havn, 02.07.1996

ONCF LDw.70000008. Vognen er ubremset!

Tangèr havn, 02.07.1996

ONCF - utrangerte kjølevogner i bruk som losjivogner for jernbanearbeidere

Tangèr havn, 02.07.1996

ONCF - utrangerte kjølevogn i bruk som losjivogner for jernbanearbeidere

Tangèr havn, 02.07.1996

 

CFM = Compagnie des chemins de fer du Maroc   ONCF = Organisation National des Chemins de Fer   TF = Compañía Franco-Española del Ferrocarril de Tánger a Fez

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023