-eBe-

  

Modelljernbane

Modelljernbane (MJ) er en av verdens mest utbredte hobbyer, en hobby som egner seg for mennesker i nesten alle aldre. Modelltog finnes i en rekke skalaer, fra skala Z (1:220) opp til skala IIm (1:22,5). Den mest utbredte skalaen er imidlertid H0 (1:87). Innenfor denne skalaen finnes det to dominerende strømsystemer: Likestrøm der høyre og venstre skinne utgjør hver sin pol (Alt rullende materiell må ha isolerte akslinger for å unngå kortslutning), og vekselstrøm der begge skinner er samme pol, og den andre polen ligger i kontaktpunkter midt mellom skinnene (Det rullende materiellet trenger ikke isolerte akslinger). Likestrømsystemet gir den mest "naturtro" skinnegangen, men også vekselstrømsystemet har sine sterke tilhengere.

De fleste MJ-anlegg er større eller mindre hjemmeanlegg, men det finnes også store anlegg drevet på kommersiell eller ideell basis, der publikum mot inngangspenger kan komme og oppleve en stor jernbaneverden i miniatyr. Flere av disse har vist seg å være store økonomiske suksesser som trekker store besøkerskarer. I tillegg finnes det en rekke MJ-klubber som har egne klubbanlegg for sine medlemmer.

Mitt eget MJ-anlegg

My own model railway / Meine eigene Modellbahnanlage / Mis propios maquetrenes / Moя собственная модель железной дороги

Gamlebyen Modelljernbanesenter, Fredrikstad

The Old City Model Railway Centre, Fredrikstad / Modelbahnzentrum in der Altstadt, Fredrikstad / Centro de Maquetrenenes del Pueblo Viejo, Fredrikstad/ Cтарoгoдная Модельный вокзал, Фредрикстад

Miniatur Wunderland, Hamburg

Miniature Wonderland, Hamburg / Pais de Maravillas en Miniatura, Hamburgo / Mиниатюрная страна чудес, Гамбург

Modellbahn im Bahnpark, Augsburg

Model trains in the Railway Park, Augsburg / Maquetrenes en el Parque ferroviario de Augsburgo / Модель железной дороги в железнодорожном парке Аугсбурга

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 143 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 31.10.2023