-eBe-

  

Mongolia

De mongolske jernbanene er i sin helhet bygd av russerne for å dekke russiske behov. Den første jernbanesatsingen på slutten av 1940-tallet hadde 750 mm sporvidde. Etter hvert som behovet økte etter den kommunistiske maktovertakelsen i Kina, ble smalsporet skiftet ut med russisk bredspor (1520 mm) tidlig på 1950-tallet. Da Kina kjører på normalspor, må det skiftes boggier på alle vogner som skal over grensen. Dette skjer på kinesisk side. Også koblinger må skiftes på den mongolsk-kinesiske grensen da Kina bruker klokoblinger av amerikansk type, mens Mongolia, i likhet med Russland, bruker det som skal bli europeisk standardkobling (brukes bl.a. på Ofotbanens malmtog i Norge og Sverige). Det foreligger (2020) et forslag om å bygge en normalsporet (1435 mm sporvidde) jernbane fra den kinesiske grensen til kullgruvene i Ukhaa Khudag og Nariin Sukhait, hhv. 26 og 4,5 mil, for å lette kulleksporten til Kina. Dette kan neppe ses på som begynnelsen på en omlegging av de mongolske jernbanene til normalspor, for samtidig foreligger det planer om bygging av en 110 mil lang ny bredsporbane.

Ingen deler av Mongolias jernbaner er så langt elektrifisert, og ingen elektrifiseringsplaner er heller kjent. Hovedstaden har imidlertid både skinneløs sporvei (trolleybuss) og t-bane. Da jeg var i Ulaan Baatar i 2002, så jeg trolleybussledningene, men ingen vogner i drift ble observert. Siden er både ledningsnett og vognpark sterkt fornyet, og det virker som om trolleybussen er sikret for framtiden. T-banen fikk jeg først kjennskap til etter at jeg var tilbake i Norge.

Mongolia bruker det kyrilliske (russiske) alfabetet, og jeg har valgt å skrive alle typebetegnelser med kyrilliske bokstaver for å få dem helt korrekte. Hvis du klikker på pilen til venstre, får du opp en tabell som viser hva de kyrilliske bokstavene tilsvarer i vårt eget alfabet.

 Jernbane

(Railway / Eisenbahn / Ferrocarriles / Железная дорога)

Jernbanemuseum

(Railway museum / Eisenbahnmuseum / Museo de ferrocarril / Музей железной дороги)

Velkommen også til å lese om mitt møte med de mongolske statsbanene i dagboken fra min reise med den transsibirske jernbanen fra Beijing til Moskva og St. Petersburg. Kanskje du lar deg friste til å ta samme turen? Under normale omstendigheter anbefales den sterkt! Så lenge Russlands aggresjonskrig mot Ukraina pågår, anbefales det imidlertid å vente. Et besøk i Mongolia kan likevel anbefales.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023