-eBe-

  

Nederland

Sporvei og t-bane

På slutten av det 19. og begynnelsen av det 20. århundre fikk en lang rekke nederlandske byer sporvei. Noen av dem ble nedlagt allerede i mellomkrigstiden, og en rekke falt som ofre for nedleggingsbølgen på 1950- og 1960-tallet. Per 2018 finnes det fire byer med sporvei i Nederland, men det foreligger planer om å anlegge sporvei også i andre byer.

Samtidig som det ble nedlagt sporvei, ble det også åpnet t-baner og trolleybussnett i flere byer. Trolleybussen fikk kort levetid de fleste steder, og det finnes i dag kun ett trolleybussnett i Nederland. De to t-banesystemene lever imidlertid i beste velgående, og til dels finner man også kombinerte sporveis- og t-banelinjer der en del av materiellet trafikkerer som både sporvei og t-bane.

Amsterdam

Ámsterdam / Амстердам

Arnhem

Арнем

Nijmegen

Nimwegen / Nimega / Не́ймеген

Rotterdam

Róterdam / Ро́ттерда́м

Utrecht

У́трехт

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.04.2021