-eBe-

  

Utrecht

Sporvei

Utrecht fikk sin første hestesporvei i 1879. Sporvidden var 1067 mm (CAP-spor). 10 år senere ble det også åpnet en normalsporet (1435 mm) hestesporvei i byen. Kommunen overtok og elektrifiserte begge nettene i 1906. Det ser imidlertid ut for at begge sporviddene levde videre. Dette er kanskje én årsak til at bystyret allerede i 1933 vedtok å nedlegge sporveien i byen, og i 1939 ble driften innstilt. Mange av sporvognene ble solgt til andre byer og var i drift i opptil 20 år etter at trikken i Utrecht var nedlagt.

Som så mange andre byer måtte også Utrecht innse at bussdrift ikke i lengden kunne ta unna den offentlige personbefordringen, og i 1983 ble den første nye sporveislinjen åpnet. Nå var det Utrechts tur til å kjøpe brukt, fra Wien i Østerrike og fra Neuheusen i Sveits. Begge vogntypene var beregnet for høye plattformer, og den nye hurtigsporveien (snelltram) i Utrecht ble også utstyrt med slike. Det tok imidlertid nesten 25 år før sporveisutbyggingen fortsatte. Den første linjen hadde i stor grad hatt egen trasé ved siden av veien og i liten grad beveget seg inn i bygatene. Når utbyggingen nå fortsetter (forventet idriftsettelse i 2018), vil sporveien i større grad måtte tilpasses annen trafikk, og de høye plattformene vil være upraktiske. Det er derfor vedtatt å bygge hele nettet om til lave plattformer (fortaushøyde) da det samtidig vil bli foretatt en full utskifting av vognparken. Vognene fra Wien er allerede borte, og de sveitsiske vognene har også nådd grensen for sin tekniske og økonomiske levetid. Den nye vogngenerasjonen leveres fra spanske CAF og er teknisk lik den nye sporvognsgenerasjonen i Oslo, SL18, som også leveres fra CAF.

GTU 25

Biltstraat, ca. 1930

GTU 37

Nicolaas Beetstraat, 31.08.1938

GTU 69+5, den siste antakelig ombygd hestesporvogn.

Wilhelminapark, 01.01.1927

UOV (ex WL) E6.4947 + type c6 + type E6

Smakkelaarsveld, 03.03.2011

UOV 5005

Jaarbeursplein, 21.08.2017

UOV 5005

Graadt van Roggenweg, 20.08.2017

UOV 5006+5011

Graadt van Roggenweg/Jaarbeursplein, 20.08.2017

UOV 5010

Jaarbeursplein, 20.08.2017

UOV 5011

Jaarbeursplein, 20.08.2017

UOV 5011

Jaarbeursplein, 20.08.2017

UOV 5011

Jaarbeursplein, 20.08.2017

UOV 5012

Jaarbeursplein, 20.08.2017

UOV 5014

Jaarbeursplein, 20.08.2017

UOV 5019+5016

Jaarbeursplein, 20.08.2017

UOV 5019

Graadt van Roggenweg, 20.08.2017

UOV 5024

Jaarbeursplein, 21.08.2017

UOV 5025

Graadt van Roggenweg, 20.08.2017

UOV 5025

Graadt van Roggenweg, 20.08.2017

UOV 5025

Graadt van Roggenweg, 20.08.2017

UOV 5025 og 5005

Jaarbeursplein, 21.08.2017

UOV 6001

Nieuwegein, 18.01.2017

 

GTU = Gemeentetram Utrecht   UOV = U-OV   WL = Wiener Linien (Østerrike)

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):       

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.04.2021