-eBe-

  

Norge

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Det finnes et utall ulike materielltyper for anlegg og vedlikehold av jernbanelinjer (inkludert sporveislinjer), både motorisert og ikke-motorisert. På denne siden er det delt opp i følgende kategorier:

bullet

Elektrisk materiell = materiell med elektrisk framdrift

bullet

Elrevisjonsmateriell = materiell til bruk ved montering/vedlikehold av kontaktledning og tilknyttede elektriske installasjoner

bullet

Lastetraktorer

bullet

Materiell for anlegg og vedlikehold av banelegeme og skinnegang

bullet

Tunnelvedlikehold

bullet

Kraner

bullet

Dresiner

bullet

Snørydding

bullet

Brannvern

bullet

Transformatorer - spennings- og frekvensomformere

bullet

Losji-, kontor-, lager- og verkstedsvogner

Elektrisk materiell

Elektrisk drevet anleggs- og vedlikeholdsmateriell har i Norge utelukkende vært benyttet på sporveislinjer og t-banelinjer med kontaktledning (= det vestlige t-banenettet i Oslo før omleggingen til strømskinnedrift).

BS 130 - slipe- og plogvogn.

Ved trikkestallen på Møhlenpris, Bergen, desember 1965

OS 196 - plog- og arbeidsvogn

Sinsen, Oslo, 05.04.1994

OS 201 - plog- og arbeidsvogn

Valkyrieplass, Oslo, 04.06.1994

OS 201

Valkyrieplass, Oslo, 04.06.1994

OS 202 - arbeidsvogn, ombygd fra OS (ex KSS) SS-vogn [Falkenried / SS 1913]

Valkyrieplass, Oslo, 04.06.1994

OS 398 - plog- og arbeidsvogn

Sagene vognhall, Oslo, 24.02.1995

OS A.395 - ombygd til ledningsrevisjonsvogn fra BB A.1

Valkyrieplass, Oslo, 04.06.1994

OS A.395

Valkyrieplass, Oslo, 04.06.1994

OS MBO55.244 - ombygd til skinnesmørevogn bylinjene og vestlige t-banelinjer.

Sagene, Oslo, 04.06.1994

OS MBO55.244

Sagene, Oslo, 04.06.1994

OS MBO55.244

Sagene, Oslo, 04.06.1994

OS MBO55.337 - ombygd til skinnesmørevogn for bylinjene og vestlige t-banelinjer

Biskop Gunnerus' gt., Oslo, mars 1996

OS MBO55.337

Biskop Gunnerus' gt., Oslo, mars 1996

OS A87.357- vedlikeholdsvogn for sporveislinjene, brukt også på de vestlige t-banelinjene fram til omleggingen til strømskinne.

Valkyrieplass, Oslo, 04.06.1994

OS A87.357

Valkyrieplass, Oslo, 04.06.1994

OS A87.357

Schweigårdsgt., Oslo, 07.02.2007

IP (ex OS) A87.357

Majorstua, Oslo, 31.05.2010

IP A87.357

Majorstua, Oslo, 08.07.2012

SO (ex IP) A87.357

Kirkeristen, Oslo, 03.10.2014

SO A87.357

Trondheimsveien, Oslo, 30.08.2016

IP (ex OS) A87.358

Majorstua, Oslo, 08.07.2012

IP (ex OS) 370-016 (A87.358)

Disen, Oslo, 07.08.2013

SO (ex IP) A87.358

Colletts plass, Oslo, 14.05.2014

SO A87.358

Colletts plass, Oslo, 14.05.2014

SO A87.358

Colletts plass, Oslo, 14.05.2014

SO A87.358

Colletts plass, Oslo, 14.05.2014

Bybanen nr. 901 "Sliping Beauty", ex LVB 5090, ombygd fra üstra type 6000

Kronstad, Bergen, 02.12.2011

Bybanen nr. 901 "Sliping Beauty"

Kronstad, Bergen, 02.12.2011

Bybanen nr. 901 "Sliping Beauty"

Kronstad, Bergen, 02.12.2011

Elrevisjonsmateriell

Elrevisjonsmateriell brukes til montasje- og reparasjonsarbeider på kontaktledning og tilknyttede elektriske anlegg. Materiellet er av sikkerhetsgrunner påmontert jordingspantografer som leder strøm direkte fra kontaktledningen til skinnene, dersom ledningen ved et uhell plutselig skulle bli spenningsførende. Det finnes både motorisert og ikke-motorisert revisjonsmateriell. Av de motoriserte enhetene er de fleste spesialbygde, med verkstedsfasiliterer og arbeidsplattform/-kurv. Det finnes også lastetraktorer til bruk for elrevisjon. I dette avsnittet er det også tatt med spesialmateriell for montasje av kontaktledningsstolper.

bullet

Ordinært, skinnegående materiell

bullet

Vei- og skinnegående materiell

Ordinært, skinnegående materiell

OS A.395 - ombygd til ledningsrevisjonsvogn fra personmotorvogn BB A.1

Valkyrieplass, Odlo, 04.06.1994

NSB Lm2.04 - kollisjonsskadd etter sammenstøt med traktor.

Larvik, november 1990

NSB Lm2.04 - nærbilde av kollisjonsskaden. Traktoren ble totalvrak.

Larvik, november 1990

NSB Lm2.04

Larvik, 14.06.1991

NSB Lm2.04

Larvik, 14.06.1991

NSB Lm2.04

Larvik, 14.06.1991

NSB Lm2.04

Larvik, 24.10.1994

NSB Lm2.04

Larvik, 24.10.1994

NSB Lm2.04

Larvik, 24.10.1994

NSB Lm2.04 - nærbilde av jordingspantografen

Larvik, 15.07.1996

JBV 30-38-007 (ex NSB Lm2.07)

Alnabru, Oslo, 11.08.2013

JBV 30-38-011 (ex NSB Lm2.11)

Øya, Larvik, 17.08.2013

JBV 30-38-011

Øya, Larvik, 17.08.2013

JBV 30-38-0016 (ex NSB Lm2.16)

Hønefoss, 20.07.2005

JBV 30-38-0016

Hønefoss, 20.07.2005

JBV 30-38-0016

Hønefoss, 20.07.2005

JBV 30-38-0016

Hønefoss, 20.09.2015

JBV 0380016A (ex 30-38-0016)

Hønefoss, 16.05.2016

JBV 0380016A

Hønefoss, 16.05.2016

JBV 0380016A

Hønefoss, 16.05.2016

JBV 0380016A

Hønefoss, 16.05.2016

JBV 0380016A, førerhytteinteriør

Hønefoss, 16.05.2016

JBV 30-38-0018 (ex NSB Lm2.18)

Voss, 16.03.2006

JBV 30-38-0018

Voss, 16.03.2006

JBV 30-38-0018

Voss, 16.03.2006

JBV 30-38-0018

Voss, 16.03.2006

JBV 30-38-0018

Voss, 16.03.2006

JBV 30-38-0018

Voss, 16.03.2006

NSB 30-38-2002 [Robel 57.07-1-AN 4] - Lm4

Holmestrand, 18.11.1994

NSB 30-38-2004 [Robel 57.07-1-AN 4] - Lm4

Brakerøya, Drammen, 01.04.1994

NSB 30-38-2004

Brakerøya, Drammen, 01.04.1994

NSB 30-38-2004

Holmestrand, 18.11.1994

BS 38-2004 (ex JBV, ex NSB 30-38-2004)

Haugastøl, 24.06.2005

BS 38-2004

Haugastøl, 24.06.2005

BS 38-2006 (ex JBV, ex NSB 38-30-2006) - Lm 5

Halden, 24.03.2005

BS 38-2006

Halden, 24.03.2005

BS 38-2006

Halden, 24.03.2005

CargoNet El14.2168 og BS 38-2006

Halden, 24.03.2005

BS 38-2008 (ex JBV, ex NSB 30-38-2008), - Lm5

Øyasporet, Larvik, 21.08.2006

BS 38-2008

Øyasporet, Larvik, 21.08.2006

BS 9431.208 (ex 30-2008)

Halden, 25.09.2016

BS 9431.208

Halden, 25.09.2016

BS 9431.208

Halden, 25.09.2016

BS 9431.208

Halden, 25.09.2016

NSB 30-38-2009 - Lm5

Høvik, 10.05.1997

NSB 30-38-2009

Høvik, 10.05.1997

NSB 30-38-2009

Høvik, 10.05.1997

BS 9431.209 (LM5 28-2009 - ex JBV 30-38-2009, ex NSB)

Bergen, 30.09.2017

BS 9431.209

Bergen, 30.09.2017

BS 9431.209

Bergen, 30.09.2017

BS 9431.210 (LM5 38-2010 - ex JBV 30-38-2010, ex NSB)

Grorud, Oslo, 14.09.2019

BS 38-2011 (Lm5 - ex JBV 30-38-2011, ex NSB)

Asker, 25.04.2005

BS 38-2011

Asker, 25.04.2005

JBV (ex NSB) 30-38-2012 [Windhof] - Lm6

Hamar, 30.07.2009

JBV 30-38-2012

Hamar, 30.07.2009

JBV 30-38-2012

Hamar, 30.07.2009

BS (ex JBV/NSB) 30-38-2015 [Windhof] - Lm6

Hamar, 27.07.2006

BS 30-38-2015

Hamar, 31.07.2006

JBV (ex NSB) 30-38-2016 [Windhof] - Lm6

Trondheim, 18.05.2007

JBV (ex NSB) 30-38-2016

Trondheim, 18.05.2007

OS 370-014 "Tusseladden" [P&T ledningsrevisjonsmaskin type MTW 100, smalt profil for bruk på sporveieslinjene.]

Majorstua, Oslo, 03.12.2005

OS 370-014

Majorstua, Oslo, 03.12.2005

IP (exOS) 370-014

Majorstua, Oslo, 09.01.2009

JBV type LM7 [P&T type MTW 100]

Voss, 30.06.2013

JBV 9134.025 - revisjonsvogn interntype Lm7

Asker, 30.01.2016

JBV 9134.025

Asker, 30.01.2016

JBV 9134.025

Asker, 30.01.2016

JBV 9134.025

Asker, 30.01.2016

NJD 9131.026 [P&T type MTW 100]

Sundland, Drammen, 04.11.2013

NJD 9131.026

Sundland, Drammen, 04.11.2013

NJD 9131.026

Sundland, Drammen, 04.11.2013

NJD 9131.026

Sundland, Drammen, 04.11.2013

NJD 9131.026

Sundland, Drammen, 21.06.2014

NJD 9131.026

Sundland, Drammen, 21.06.2014

NJD 9131.026

Sundland, Drammen, 21.06.2014

NJD 9131.026

Alna, Oslo, 16.07.2015

NJD 931.026

Sundland, Drammen, 12.01.2017

NSB 30-36-5053 - Robel lastetraktor med jordingspantograf for ledningsarbeider

Brakerøya, Drammen, 27.05.1994

NSB 30-36-5053

Brakerøya, Drammen, 27.05.1994

JBV (ex NSB) 30-36-5092 - Levahn revisjonsmaskin

Haugastøl, 24.06.2005

JBV 30-36-5092

Haugastøl, 24.06.2005

JBV (ex NSB) 30-36-5093

Asker 02.10.2005

JBV 30-36-5093

Asker 02.10.2005

NJD NJD ADM 1 cm.236.011, russiskbygd revisjonstraktor

Sundland, Drammen, 02.05.2011

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 06.07.2011

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 06.07.2011

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 06.07.2011

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 06.07.2011

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 06.07.2011

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 06.07.2011

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 06.07.2011

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 06.07.2011

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 12.01.2012

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 20.01.2012

NJD ADM 1 cm.236.011

Hønefoss, 25.03.2013

NJD ADM 1 cm.236.011

Hønefoss, 25.03.2013

NJD ADM 1 cm.236.011

Hønefoss, 25.03.2013

NJD ADM 1 cm.236.011

Hønefoss, 25.03.2013

NJD ADM 1 cm.236.011

Hønefoss, 25.03.2013

NJD ADM 1 cm.236.011

Hønefoss, 17.05.2013

NJD ADM 1 cm.236.011, interiør

Hønefoss, 17.05.2013

NJD ADM 1 cm.236.011

Hønefoss, 17.05.2013

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 08.07.2013

BN type LTR 17 med jordingspantograf for elrevisjonsarbeider

Alna, Oslo, 22.06.2019

BN 9185.155 (LTR17.0365155A) med jordingspantograf for elrevisjonsarbeider

Alna, Oslo, 10.06.2021

BN 9185.164 (LTR17.0365164A) med jordingspantograf for elrevisjonsarbeider

Sarpsborg, 30.05.2021

NSB 40-46-5007 - revisjonsvogn type Xel.

Brakerøya, Drammen, 01.04.1994

NSB 40-46-5007

Brakerøya, Drammen, 01.04.1994

BS 04-0154 (ex JBV 30-04-0154), spesialvogn for kabeltromler ved strekking av ny kontaktledning [Kalmar 1987]

Moss, 13.04.2006

BS 04-0154

Moss, 13.04.2006

BS 04-0154

Moss, 13.04.2006

BS 04-0154

Bergen, 30.09.2017

BS 04-0154

Bergen, 30.09.2017

***N***

BS 04-0154

Vst. Grorud, 18.06.2023

NJD (ex BV) spesialvogn for kabeltromler ved strekking av ny kontaktledning [Kalmar 1980-tallet].

I motsetning til BS' tilsvarende har denne ikke helt innebygd førerhus.

Sundland, Drammen, 12.01.2012

NJD kabeltrommelvogn

Sundland, Drammen, 20.01.2012

NJD kabeltrommelvogn

Sundland, Drammen, 20.01.2012

NJD kabeltrommelvogn

Sundland, Drammen, 20.01.2012

NJD kabeltrommelvogn

Sundland, Drammen, 20.01.2012

NJD kabeltrommelvogn

Sundland, Drammen, 23.07.2015

NJD kabeltrommelvogn

Sundland, Drammen, 23.07.2015

NJD kabeltrommelvogn

Sundland, Drammen, 23.07.2015

NJD kabeltrommelvogn

Sundland, Drammen, 23.07.2015

NSB 30-37-3403 - Geismar kabeltrommelvogn for strekking av kontaktledning.

Brakerøya, Drammen, 27.05.1994

NSB 30-37-3403

Brakerøya, Drammen, 27.05.1994

NSB 30-37-3403

Brakerøya, Drammen, 27.05.1994

NSB 30-37-3403

Brakerøya, Drammen, 27.05.1994

NSB revisjonsvogn type Xael, ombygd perdson-/reisegodsvogn

Ål, 29.11.1994

JBV Xbg.9431062-1 [transportvogn bygd om til revisjonsvogn for kontaktledning]

Grorud, Oslo, 02.05.2006

JBV Xbg.9431062-1

Grorud, Oslo, 02.05.2006

JBV strekkvogn for kontaktledningsmontering, ombygd godsvogn av G5-generasjonen.

Marienborg, Trondheim, 30.08.2015.

INAS 9550.019 (Sgns) - spesialtog for motering av stolpefundamenter for kontaktledningsstolper

Hønefoss, 04.11.2018

INAS 9935.003 (Uaais) - spesialtog for motering av stolpefundamenter for kontaktledningsstolper

Hønefoss, 04.11.2018

INAS 3901.213 (Rsi) - Styre- og redskapsvogn i spesialtog for motering av stolpefundamenter for kontaktledningsstolper

Hønefoss, 04.11.2018

BN 9162.002 (type SMV2 - ex JBV 0330005A, ex NSB 9300.001) egentlig målevogn for skinnegang, men også med utstyr for å måle strømforsyning.

Hønefoss, 27.04.2021

BN 0380017A (type SMV3, ex JBV, ex type Lm2 samme nr., ex 30-38-0017, ex NSB Lm2.17), omb. fra revisjonsvogn til målevogn for strømforsyning.

Hønefoss, 25.05.2021

BN SMV3.0380017A

Hønefoss, 25.05.2021

BN SMV3.0380017A

Hønefoss, 25.05.2021

BN SMV3.0380017A

Hønefoss, 25.05.2021

BN SMV3.0380017A

Hønefoss, 25.05.2021

BS spesialtog for montering av fundamenter for kontaktledningstolper

Hønefoss, 31.05.2021

BS spesialtog for montering av fundamenter for kontaktledningstolper

Hønefoss, 31.05.2021

BS spesialtog for montering av fundamenter for kontaktledningstolper

Hønefoss, 31.05.2021

BS spesialtog for montering av fundamenter for kontaktledningstolper

Hønefoss, 31.05.2021

BS spesialtog for montering av fundamenter for kontaktledningstolper

Hønefoss, 31.05.2021

Vei- og skinnegående materiell

For mindre vedlikeholdsoppgaver benyttes ofte spesialtilpassede revisjonsbiler. De kjører på gummihjul og har flensede støttehjul for å holde dem på plass på jernbane- eller sporveisskinnene. Fordelen er at de kan kjøres av skinnegangen når behovet tilsier det, og at de kan kjøre på vei mellom oppdragene. Av den grunn er de også registrert som veigående kjøretøy.

JBV LRB.1, revisjonsbil

Asker, 09.07.2005

OS DJ-7483 - revisjonsbil for kontaktledning på de vestlige t-banene og bylinjene

Grensen, Oslo, 04.06.1994

OS DJ-7483

Grensen, Oslo, 04.06.1994

IP 364-003 - revisjonsbil for kjøreledningsarbeider på de vestlige t-banene og bylinjene.

Majorstua, 20.02.2009

IP 364-003

Majorstua, 20.02.2009

SO (ex IP) 364-004, kjører, som her, på vei mellom oppdragene.

Rådhusplassen, Oslo, 04.11.2014

SO 364-004

Rådhusplassen, Oslo, 04.11.2014

Uidentifisert elrevisjonsbil på bybaneanlegget

Sandsli, Bergen, 03.05.2015

NJD 9363.311 [Volvo revisjonsbil type LRB25]

Tønsberg, 26.01.2017

NJD 9363.311

Tønsberg, 26.01.2017

NJD 9363.311

Tønsberg, 26.01.2017

***N***

BS NF-57068 og NF-57051 (Jernbaneregisrering ikke identifisert)

Alnabru, 31.03.2023

VEIDE 9936.305 [Volvo revisjonsbil type LRB25]

Sinsen, Oslo, 15.11.2016

VEIDE 9936.305

Sinsen, Oslo, 15.11.2016

VEIDE 9936.305

Sinsen, Oslo, 15.11.2016

VEIDE 9936.305

Sinsen, Oslo, 15.11.2016

***N***

VEIDE 9936.305

Lierstranda, 05.03.2021

***N***

VEIDE 9936.305

Lierstranda, 05.03.2021

***N***

RC traktor med anordning for montering av stolpefester.

Hønefoss, 09.11.2021

***N***

VEIDE 21-104 [type Lännen 8800M] med arbeidskurv for kontaktledningsarbeider

Lierstranda, 05.03.2021

***N***

VEIDE 21-104 med utstyr for montering av stolpefester for kontaktledninstolper

Lierstranda, 05.03.2021

***N***

VEIDE 21-104 og 9936.305

Lierstranda, 05.03.2021

***N***

VEIDE 21-104 med arbeidskurv for kontaktledningsarbeider

Engebråten, Oslo, 16.08.2023

***N***

VEIDE 21-104 med arbeidskurv for kontaktledningsarbeider

Engebråten, Oslo, 16.08.2023

***N***

VEIDE 21-104 med arbeidskurv for kontaktledningsarbeider

Engebråten, Oslo, 16.08.2023

Lastetraktorer

Lastetraktorene - ofte også kalt motortraller - er jernbanens alt-mulig-maskiner. De er utstyrt med lasteplan og vinsj og kan påmonteres ulike typer snøryddingsmateriell (Se også det avsnittet) eller jordingspantograf (Se avsnittet Elrevisjonsmateriell). De eldste typene var små og kunne bare trekke lette tilhengere. Førerhuset på disse hadde kun plass til føreren, til nød med en hjelpemann, og lastekapasiteten var svært begrenset. De nyere typene har førerhus med god plass til et større mannskap, også egnet som hvile- og spiserom. De har stor lastekapasitet og kan trekke opptil flere fullastede jernbanevogner. Behovet for lok eller skiftetraktorer som trekkraft for anleggs- og vedlikeholdsarbeid faller dermed i stor grad bort.

bullet

Ordinære, skinnegående traktorer

bullet

Vei- og skinnegående traktorer

Ordinære, skinnegående traktorer

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Meterspor (1000 mm)

Normalspor (1435 mm)

NSB 30-36-1038 [Robel type 11]. Museumsvogn, bevart av NJK Krøderbanen.

Vikersund, 18.08.1991

NSB 30-36-1038

Vikersund, 18.08.1991

NSB 30-36-1038

Krøderen, 29.04.1993

NSB 30-36-1038

Krøderen, 29.04.1993

NSB 30-36-1038 - tilbakeført til opprinnelig fargeskjema

Kløftefoss, 06.08.2006

OS lastetraktor type P&T OBW7

Helsfyr, Oslo, 06.07.1994

OS motortralle - P&T type OBW7

Helsfyr, Oslo, 06.07.1994

OS 370-006 (ex.367) [P&T OBW7]

Helsfyr, Oslo, 04.05.2006

OS 370-006

Helsfyr, Oslo, 04.05.2006

IP (ex OS) 370.006

Majorstua, Oslo, 13.11.2008

Robel lastetraktor, gammel type, med nytt styrehus bygd på NSBs verksted Hamar - med børste for å rense snø fra sporveksler m.m..

Sundland, Drammen, 23.10.1993

MiT lastetraktor [Robel]

Hamar, 27.07.2006

MiT lastetraktor [Robel]

Hamar, 30.07.2009

MiT lastetraktor [Robel]

Hamar, 30.07.2009

NSB lastetraktor [Robel BAMOWAG 54.12]

Vinstra, 1984

NSB 30-36-3016

Asker, 11.101990

NSB 40-36-5072

Brakerøya, Drammen, 01.04.1994

NSB 40-36-5072

Brakerøya, Drammen, 01.04.1994

NSB lastetraktor [Robel BAMOWAG 54.22-3-AP 2 el. -AT 3]

Larvik, september 1996

NSB lastetraktor

Larvik, september 1996

NSB 30-36-5038

Larvik, august 1990

NSB 30-36-5038

Larvik, august 1990

NSB 30-36-5038

Brakerøya, Drammen, 01.04.1994

JBV 30-36-5051 [Robel]

Larvik, 30.04.2005

JBV 30-36-5051 med frontmontert snøfreser

Larvik, 03.02.2006

JBV 30-36-5051 med etterhengt snøplog

Larvik, 03.02.2006

NSB 30-36-5053 med jordingspantograf for kontaktledningsarbeider

Brakerøya, Drammen, 27.05.1994

NSB 30-36-5053

Brakerøya, Drammen, 27.05.1994

JBV lastetraktor påmontert brøyteutstyr

Ål, 03.12.2008

NSB 30-36-5083

Asker, 05.10.1990

NSB 30-36-5083

Brakerøya, Drammen, 01.04.1994

JBV 30-36-5083 [Robel BAMOWAG 54.22-3-AP 2]

Sundland, Drammen, 28.04.2005

JBV 30-36-5083

Sundland, Drammen, 28.04.2005

NSB type Robel BAMOWAG 54-22-3-AP2 el. -AT3 med plogskjær og Skd220c.137

Larvik, februar 1991

NSB lastetraktor, Robel BAMOWAG 54.22-3-AP2 el. AT3 med snøfreservogn 30-59-2004 og etterhengt snøskrape

Larvik, 09.03.1994

NSB lastetraktor, Robel BAMOWAG 54.22-3-AP2 el. AT3 med snøfreservogn 30-59-2004 og etterhengt snøskrape

Larvik, 09.03.1994

NSB lastetraktor type Robel BAMOWAG 54-22.3-AP 2 el. -AT 3, med snøplog

Oslo S, 23.02.1994

***N***

BS type Robel BAMOWAG 54.22-7-AT3

Hønefoss, 14.06.2022

JBV (ex NSB) 30-36-5104 [Robel BAMOWAG 54.22-3-AP 2] og BS (ex JBV, ex NSB) 36-5123 [Robel BAMOWAG 54.22-7-AT 3]

Grorud, Oslo, 28.08.2007.

BS 36-5123

Grorud, Oslo, 06.08.2017

BS 36-5123

Grorud, Oslo, 06.08.2017

JBV 30-36-5125 [Robel BAMOWAG 54.22-7-AT 3]

Sarpsborg, våren 2003

BS (ex JBV, ex NSB) 30-36-5125

Sarpsborg, 30.01.2005

BN 9-485.032 (ex JBV 036510A) [Robel BAMOWAG 54.22-3-AP5] påmontert snøryddingutstyr

Otta, 30.06.2017

BN 9-485.032

Otta, 30.06.2017

BN 9-485.032

Otta, 30.06.2017

NSB motortralle type Robel BAMOWAG 54 22-10-AT 8

Høvik, 10.05.1997

JBV (ex NSB) 30-36-5127 [Robel BAMOWAG 54.22-10-AT 8]

Larvik, 15.04.2007

NSB 30-36-5129

Oslo S, Oslo, 23.02.1994

NSB 30-36-5131

Larvik, 19.06.1991

JBV (ex NSB) 285.042

Asker, 25.09.2015

JBV (ex NSB) 30-36-5135 [Robel BAMOWAG 54.22-11-AV 5] med rangerplattform og fester for stor frontplog.

Voss, 26.06.2007.

BS 30-36-3149 (Robel BAMOWAG 54.22)

Asker, 25.04.2005

BS 30-36-3149

Asker, 25.04.2005

BN (ex JBV) 9285.049 (LT11.0365138A) [Robel Bamowag 54.22-25-BB2]

Dombås, 11.07.2020

BN (ex JBV) 9285.050 (LT11.0365139A) [Robel Bamowag 54.22-25-BB2]

Asker, 10.10.2017

BN 9285.050

Asker, 10.10.2017

OS 32-452 (Robel BAMOWAG 54.17-21)

Majorstua, Oslo 28.04.2005

OS 32-452

Majorstua, Oslo 28.04.2005

OS 370-008 [Robel BAMOWAG 54.17-21] med 370-009 på slep

Helsfyr, Oslo, 04.05.2006

OS 370 003 [Robel BAMOWAG 54.17-21]

Majorstua, Oslo 02.06.2005

IP (ex OS) 370-004 [Robel BAMOWAG 54.17-22]

Majorstua, Oslo, 05.09.2007

IP 370-004

Majorstua, Oslo, 05.09.2007

IP 370-004

Majorstua, Oslo, 05.09.2007

IP 370-004

Storo, Oslo, 02.05.2013

SO (ex IP) lastetraktorer m.m., bl.a. type OBW100.S og type BAMOWAG 54.17-22

Helsfyr, Oslo, 25.04.2014

SO (ex IP, ex OS) lastetraktorer fabrikat Robel [BAMOWAG 54.17-21 og 54.17-22] og Windhof

Helsfyr, Oslo, 28.04.2017

SO (ex IP, ex OS) lastetraktorer fabrikat Robel [BAMOWAG 54.17-21 og 54.17-22]

Helsfyr, Oslo, 28.04.2017

SO (ex IP, ex OS) lastetraktorer fabrikat Robel [BAMOWAG 54.17-21 og 54.17-22]

Helsfyr, Oslo, 28.04.2017

NJD 9185.001 [Robel Bamowag 54.22/41]

Sundland, Drammen, 08.07.2013

NJD 9185.001

Sundland, Drammen, 08.07.2013

NJD 9185.001

Sundland, Drammen, 08.07.2013

NJD 9185.001

Sundland, Drammen, 22.06.2014

NJD 9185.001

Sundland, Drammen, 22.06.2014

NJD 9185.001

Dombås, 19.08.2019

NJD 9185.002 [Robel Bamowag 54.22/41]

Sundland, Drammen, 08.07.2013

***N***

BN 9185.002

Sundland, Drammen, 31.03.2023

OS 32-319 [Windhof]

Majorstua, Oslo 02.06.2005

OS 32-319

Majorstua, Oslo 02.06.2005

IP 370.001 (ex OS 32.319) - Windhof lastetraktor

Majorstua, Oslo, 13.11.2008

NSB 30-56-5002 med snøfreseaggregat 30-56-207

Ål, 01.12.1994

NSB 30-56-5002 med snøfreseaggregat 30-56-207

Ål, 01.12.1994

NSB lastetraktor type P&T OBW10 Tellus 46

Larvik, 04.11.1993

NSB lastetraktor type P&T OBW10 Tellus 46

Larvik, 04.11.1993

NSB lastetraktor type P&T OBW10 Tellus 46

Høvik, 10.05.1997

NSB 30-36-5017 [P&T type OBW10 Tellus 46]

Brakerøya, Drammen, 27.05.1994

NSB 30-36-5017

Brakerøya, Drammen, 27.05.1994

OS lastetraktor [P&T OBW 100.S]

Helsfyr, Oslo, 04.05.2006

JBV 30-36-5091, Levahn lastetraktor

Flå, 12.11.2005

JBV 185.067-8 (0365153A) og 185.066-0 (0365152A) [Ironmit motortralle type LT17]

Voss, 12.08.2010

JBV 185.066-0

Voss, 12.08.2010

JBV 185.161

Alnabru, Oslo, 22.05.2014

NJD ADM 1 cm.236.011 med jordingspantograf for elrevisjonsarbeider - Norges eneste russiskproduserte jernbanekjøretøy!

Hønefoss, 25.03.2013

NJD ADM 1 cm.236.011

Hønefoss, 25.03.2013

NJD ADM 1 cm.236.011

Sundland, Drammen, 08.07.2013

BN type LTR 17 med jordingspantograf for elrevisjonsarbeider og to snørydningsmaskiner

Alna, Oslo, 22.06.2019

BN 9185.155 (LTR17.0365155A) med jordingspantograf for elrevisjonsarbeider

Alns, Oslo, 10.06.2021

BN 9185.164 (LTR17.0365164A) med jordingspantograf for elrevisjonsarbeider

Sarpsborg, 30.05.2021

BN 9185.164

Sarpsborg, 30.05.2021

***N***

BN 9185.164

Sarpsborg, 06.08.2023

***N***

BN 9185.169 (LTR17.0365169A) med jordingspantograf for elrevisjonsarbeider

Mo i Rana, 09.07.2023

BN (ex JBV, ex NSB) 30-37-4021, tilhenger til lastetraktor

Otta, 30.06.2017

JBV (ex NSB) 30-37-4054 - tilhenger til lastetraktor.

Larvik, 15.04.2006

JBV 30-37-4054 - med nedfellbar oppkjøringsrampe for transport av traktorer etc.

Larvik, 15.04.2006

JBV (ex NSB) 30-37-4101 - tilhenger til lastetraktor.

Larvik, 15.04.2006

Meterspor (1000 mm)

ST 23 "Robeline" (ex NSB) [Robel lastetraktor ombygd til meterspor eget verksted]

Løkken, 06.08.1993

ST 23

Løkken, 06.08.1993

Vei- og skinnegående traktorer

På 1990-tallet ble det forsøkt å bruke landeveiskjøretøyer med føringshjul for kjøring på skinnegang som lastetraktorer. Tanken var å kjøre på vei mellom oppdragene og på den måten unngå å belegge skinnegangen mer enn høyst nødvendig. Etter tysk forbilde falt valget på Mercedes Unimog. Forsøkene falt ikke heldig ut, og Unimogene ble hensatt etter forholdsvis kort tid. Et forsøk på å bruke en av dem som skifteaggregat i Vestfold ble også oppgitt etter kort tid. Den var kort og godt for lett. Én ex-NSB Unimog ble observert så sent som i 2012 og skal fortsatt være i drift.

NSB Mercedes Unimog vei/bane-kjøretøy som skiftetraktor - et mislykket eksperiment. Den var ganske enkelt for lett!

Larvik, 09.06.1995

NSB Unimog

Larvik, 09.06.1995

NSB Unimog

Larvik, 09.06.1995

MVS (ex JBV, ex NSB) DK6503

Sundland, Drammen, 30.04.2012

MVS DK6503

Sundland, Drammen, 30.04.2012

OS Unimog

Grensen, Oslo, 04.06.1994

Materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Til å anlegge og vedlikeholde jernbanens fysiske infrastruktur (skinnegang og banelegeme, det underlaget som skinnegangen ligger på) er det utviklet en rekke spesialmaskiner for utlegging og utskifting av pukkmasse (ballast), for montering og utskifting av skinner, både enkeltskinner og ferdige sporseksjoner mv. I dette arbeidet spiller selvfølgelig også lastetraktorene en viktig rolle. Disse har imidlertid fått sitt eget avsnitt ovenfor.

bullet

Ballastfordelingsmaskiner

bullet

Ballastpakkere

bullet

Sporstabilisatorer

bullet

Ballastrensing / fjerning av brukt ballast

bullet

Ballasttransport

bullet

Feste skinner til svillene

bullet

Sporbyggings- og vedlikeholdstog

bullet

Målevogner

bullet

Skinnesmøring

bullet

Skinnesliping

bullet

Gravemaskiner

bullet

Annet materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

Ballastfordelingsmaskiner

Mens ballastering foregikk for hånd i jernbanens "barndom" da det for det meste ble benyttet sand eller grus, benyttes det nå spesialiserte maskiner for å legge ut den langt tyngre pukkballasten i banelegemet.

NSB type Matisa R7

Dombås, 1985

NSB type P&T SSP 103, påmontert snøbørste

Larvik, 09.02.1994

NSB type P&T SSP 103

Larvik, 09.02.1994

NSB type P&T SSP 103

Larvik, 09.02.1994

NSB 30-31-1019 [Matisa R20LS]

Trondheim, 06.08.1993

NSB 30-31-1019

Trondheim, 06.08.1993

NSB 30-31-1020 [Matisa type R20LS]

Larvik, 15.09.1993

NSB 30-31-1020

Larvik, 15.09.1993

BS 31-1020 (ex JBV 30-31-1020, ex NSB)

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 31-1020

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 31-1021 (ex JBV 30-31-1021, ex NSB) [Matisa type R20LS]

Øya, Larvik, 21.08.2006

BS 31-1021

Øya, Larvik, 21.08.2006

BS 31-1021

Hamar, 11.07.2012

BS 31-1021

Hamar, 11.07.2012

BS 31-1021

Asker, 25.05.2014

BS 31-1021

Asker, 25.05.2014

BS 31-1021

Asker, 25.05.2014

BS 9225.021 (031-1021 - ex 31-1021)

Hønefoss, 17.05.2019

BS 9225.021

Hønefoss, 17.05.2019

JBV 30-31-1022 (ex NSB) [Matisa type R24CS]

Asker, 25.04.2005

JBV 30-31-1022

Asker, 25.04.2005

BS 31-1022 (ex JBV 30-31-1022)

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 31-1022

Dombås, 24.05.2007

BS 31-1022

Hønefoss, 12.08.2012

BS 31-1022

Hønefoss, 12.08.2012

Ballastpakkere

For å sikre at sporet ligger støtt, må ballasten pakkes rundt svillene. Også dette gjøres i dag med høyt spesialiserte maskiner.

NSB 30-520 [P&T Mainliner Universal 08-16-1X]

Åndalsnes, mai 1985

BS 32-5030 (ex JBV 38-32-5030, ex NSB 38-32-5030, ex 32-530) [P&T Mainliner Universal 08-16-1X]

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 32-5030

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 32-5030

Larvik, 22.08.2006

BS 9222.001 (032-5030 - ex 32-5030)

Grorud, Oslo, 06.08.2017

BS 9222.001

Grorud, Oslo, 06.08.2017

NSB 30-32-5026 [P&T Mainliner Universal 08-16 P] [P&T Mainliner Universal 08-16 P]

Larvik, 27.09.1994

NSB 30-32-5026 [P&T Mainliner Universal 08-16 P]

Larvik, 27.09.1994

OS 32-385 [P&T]

Helsfyr, Oslo, 06.07.1994

OS 32-385

Helsfyr, Oslo, 06.07.1994

OS 32-385

Majorstua, Oslo, 15.04.2005

OS 32-385

Majorstua, Oslo, 15.04.2005

NSB type P&T Unimat 08-275

Larvik, november 1990

NSB type P&T Unimat 08-275

Larvik, november 1990

NSB type P&T Unimat 08-275

Larvik, november 1990

BS 32-6010 (ex JBV 30-32-6010, ex NSB, ex 32-610) [P&T Unimat 08-275]

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 32-6010

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 9224.002 (032-6010 - ex 32-6010)

Hønefoss, 17.05.2019

BS 9224.002

Hønefoss, 17.05.2019

NJD 9424.014 (SPR.9014) [P&T Unimat 08-275/3S]

Alnabru, Oslo, 11.08.2013

NJD 9424.014

Alnabru, Oslo, 11.08.2013

NJD 9424.014

Alnabru, Oslo, 11.08.2013

NJD 9424.014

Sundland, Drammen, 31.08.2013

NJD 9424.014

Sundland, Drammen, 31.08.2013

NJD 9424.014

Sundland, Drammen, 31.08.2013

NJD 9424.014

Sundland, Drammen, 23.11.2013

NJD 9424.014

Sundland, Drammen, 17.04.2014

NJD 9424.014 (0324014, ex SPR.9014)

Hønefoss, 26.10.2021

NJD 9424.014

Hønefoss, 26.10.2021

***N***

BS (ex NJD) 9424.014

Hønefoss, 19.09.2023

***N***

BS 9424.014

Hønefoss, 19.09.2023

***N***

BS 9424.014

Hønefoss, 19.09.2023

***N***

BS 9424.014

Hønefoss, 19.09.2023

BS type P&T Unimat 08-275 4 ZW

Grorud, Oslo, 14.09.2019

BS type P&T Unimat 08-275 4 ZW

Grorud, Oslo, 14.09.2019

NSB 30-32-5029 (ex 32-529) [Matisa B 20 L]

Alna, Oslo, 22.02.1994

NSB 30-32-5029

Alna, Oslo, 22.02.1994

BS 32-5031 (ex JBV 38-32-5031) [P&T 09-32 CSM]

Øya, Larvik, 21.08.2006

BS 32-5031

Øya, Larvik, 21.08.2006

BS 32-5031

Larvik, 15.11.2006

BS 32-5031

Larvik, 15.11.2006

BS 32-5031

Asker, 25.05.2014

BS 32-5031

Asker, 25.05.2014

BS 9221.001 (032-5031 - ex 32-5031)

Halden, 25.09.2016

BS 9221.001

Halden, 25.09.2016

BS 32-5033 [P&T 09-3X Stopfexpress]

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 32-5033

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 32-5033

Larvik, 15.11.2006

BS 32-5033

Larvik, 15.11.2006

BS 32-5033

Larvik, 15.11.2006

BS 32-6011 (ex JBV 30-32-6011, ex NSB 30-32-6011, ex 32-611) [P&T UNIMAT 08-475 4S]

Hokksund, 09.05.2005

BS 32-6012 (ex JBV 30-32-6012, ex NSB) [P&T UNIMAT 08-475 4S]

Asker 02.10.2005

BS 32-6012

Grorud, Oslo, 08.05.2010

BS 32-6012

Grorud, Oslo, 08.05.2010

BS 32-6012

Larvik, 16.08.2013

BS 32-6012

Larvik, 16.08.2013

OS 870.010 [P&T Unimat Compact]

Grefsen/Storo, Oslo, 18.07.2005

OS 870.010

Grefsen/Storo, Oslo, 18.07.2005

BS 9124.001 (0326014) [P&T UNIMAT 09-4x4/4S]

Hønefoss, 25.05.2021

BS 9124.001

Hønefoss, 25.05.2021

BS 9124.001

Hønefoss, 25.05.2021

MVS type Matisa A 10 B

Larvik, 30.08.2005

MVS type Matisa A 10 B

Larvik, 30.08.2005

Sporstabilisatorer

Etter at ballast er lagt ut og pakket, må det sikres at sporet ligger stabilt i både horisontal- og vertikalplanet. Også til dette er det utviklet egne, stadig mer avanserte spesialmaskiner.

BS 31-2007 (ex JBV 38-31-2007, ex NSB) [P&T DGS 42 N]

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 31-2007

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 31-2007

Larvik, 12.09.2007

BS 31-2007

Larvik, 12.09.2007

BS 31-2007

Larvik, 12.09.2007

BS 31-2008 (ex JBV 38-31-2008, ex NSB) [P&T DGS 62 N]

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 31-2008

Alna, Oslo, 18.06.2005

BS 31-2008

Øya, Larvik, 21.08.2008

BS 9126.001 (031-2008 - ex 31-2008)

Halden, 25.09.2016

BS 9126.001

Halden, 25.09.2016

Ballastrensing / fjerning av brukt ballast

Ballasten er fortløpende utsatt for slitasje og forurensning. Begge deler svekker evnen til å drenere regnvann, holde skinnegangen på plass og ta opp de krefter sporet utsettes for når tog passerer. Den må derfor renses med oppsatte mellomrom. Gammel, slitt ballast må fjernes og rengjøres med tanke på eventuell gjenbruk eller kassering. Til dette arbeidet er det utviklet spesielle maskiner som tar opp den brukte ballasten og overfører den til transportvogner eller deponier. Noen av disse maskinene kan best sammenliknes med enorme støvsugere på hjul.

BS 31-0004 (ex JBV 38-31-0004, ex NSB) [P&T RM76HR]

Grorud, Oslo, 02.05.2006

BS 31-0004

Grorud, Oslo, 02.05.2006

BS 31-0004

Grorud, Oslo, 02.05.2006

BS 31-0004

Larvik, 12.09.2007

BS 9414.004 (031-0004 - ex 31-0004)

Hønefoss, 17.05.2019

BS 9414.004

Hønefoss, 17.05.2019

BS 31-0006 (ex JBV 38-31-0006, ex NSB) [P&T RM76HR]

Øya, Larvik, 21.08.2006

BS 31-0006

Øya, Larvik, 21.08.2006

BS 9414.006 (031-0006 - ex 31-0006)

Halden, 25.09.2016

BS 9414.006

Halden, 25.09.2016

***N***

BS 9414.006

Sandermosen, Oslo, 18.08.2023

***N***

BS 9414.006

Sandermosen, Oslo, 18.08.2023

NSB type Xabfs [P&T MFS-40, spesialvogn til RM76HR. Flere vogner koples sammen i serie for å effektivisere arbeidet.]

Kongsberg, 28.03.1994

NSB type Xabfs [P&T MFS-40]

Kongsberg, 28.03.1994

BS 09-0002 (ex JBV, ex NSB) [P&T MFS-40]

Grorud, Oslo, 02.05.2006

BS 09-0002

Grorud, Oslo, 02.05.2006

BS 09-0005 (ex JBV, ex NSB) [P&T MFS-40]

Øya, Larvik, 21.08.2006

BS 09-0005

Øya, Larvik, 21.08.2006

BS type P&T MFS-100, så ny at den ennå ikke er påført BS' eiendomsmerker. Leverandørens reg.nr.: 2957.757

Øya, Larvik, 21.08.2006

BS type P&T MFS-100

Øya, Larvik, 21.08.2006

***N***

BS (innleid fra ERFV) 4575.115 (Sgmns)

Sandermosen, Oslo, 18.08.2023

***N***

BS (innleid fra SLCF) 4575.123 og 121 (Sgmns)

Sandermosen, Oslo, 18.08.2023

***N***

BS (innleid fra SLCF) 4575.123 (Sgmns)

Sandermosen, Oslo, 18.08.2023

***N***

BS (innleid fra SLCF) 4575.123 (Sgmns)

Sandermosen, Oslo, 18.08.2023

***N***

BS (innleid fra SLCF) 4575.125 (Sgmns)

Sandermosen, Oslo, 18.08.2023

OS 32-378 [P&T PBR-202]

Helsfyr, Oslo, 06.07.1994

OS 32-378

Helsfyr, Oslo, 06.07.1994

OS 32-378

Majorstua, Oslo 02.06.2005

OS 32-378

Majorstua, Oslo 02.06.2005

OS 32-378 påmontert snøplog

Majorstua, Oslo, 10.09.2005

OS 370-011 (ex 32-378) påmontert snøfreser 380-012

Helsfyr, Oslo, 04.05.2006

MVS Railvac 16000 - en gigantisk støvsuger, montert på MVS (ex NSB) 3933.106 (Rps)

Sundland, Drammen, 17.07.2009

MVS Railvac 16000

Sundland, Drammen, 17.07.2009

MVS Railvac 16000

Sundland, Drammen, 17.07.2009

MVS RAILVAC 17000/500, montert på MVS (ex NSB) 3933.105 (Rps)

Larvik, 30.04.2005

MVS RAILVAC 17000/500

Larvik, 30.04.2005

MVS RAILVAC 17000/500

Larvik, 30.04.2005

MVS RAILVAC 17000/500

Larvik, 26.10.2013

MVS RAILVAC 17000/500

Larvik, 26.10.2013

NJD RAILVAC RA3.0039, selvgående ballastsuger

Larvik, 22.06.2014

NJD RAILVAC RA3.0039

Larvik, 22.06.2014

NJD RAILVAC RA3.0039

Larvik, 22.06.2014

NJD Railvac-tog

Oslo S, 14.09.2019

BS 9214.007, selvgående ballastsuger

Hønefoss, 09.06.2021

BS 9214.007

Hønefoss, 09.06.2021

BS 9214.007

Hønefoss, 09.06.2021

BS 9214.007

Hønefoss, 09.06.2021

Ballasttransport

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Meterspor (1000 mm)

Normalspor (1435 mm)

Både ved nyanlegg og ved utskifting av ballast må ballast kjøres ut til anleggsstedet. Allerede i jernbanens "barndom" tok man i bruk spesielle vogner, "vagger", ofte skjøvet for hånd, som kunne tippes og tømmes på anleggsstedet. Etter hvert som ballasten ble grovere og tyngre, allerede på slutten av 1800-tallet, ble det utviklet større og mer avanserte vogner med automatisk bunn- eller sidetømming.

NSB Ø2.16800 for grusballast. Mueumsvogn bevart og brukes ved Krøderbanen.

Kløftefoss, 06.08.2006

NSB Ø2.16859 for grusballast. Mueumsvogn bevart og brukes ved Krøderbanen.

Kløftefoss, 06.08.2006

NSB Xø4.16367

Ål, ca. 1990

MVS (ex JBV, ex NSB) 9836.129 (Xabfs, selvtømmende pukkvogn)

Larvik, 26.10.2013

MVS 9836.129

Larvik, 26.10.2013

MVS (ex JBV, ex NSB) 9836.133 (Xabfs)

Brakerøya, Drammen, 02.09.2013

MVS 9836.133

Brakerøya, Drammen, 02.09.2013

MVS 9836.133

Brakerøya, Drammen, 02.09.2013

MVS (NJD, bare ikke ommerket?) 9836.133

Larvik, 22.06.2014

BS (ex JBV, ex NSB) 9836.138 (Xabfs)

Tønsberg, 05.04.2006

MVS 9836.166 [Xabfs]

Sundland, Drammen, 17.07.2009

BS 6989.027 (Faccs, selvtømmende pukkvogn)

Grorud, Oslo, 02.07.2011

JBV 6992.011 (Faccs)

Brakerøya, Drammen, 02.09.2013

***N***

BN (ex JBV) 6992.011 (Faccs)

Mo i Rana, 09.07.2023

***N***

BN 6992.011 og 9235.001. Ibakgrunnen ses BN 300-39-5015.

Mo i Rana, 09.07.2023

JBV (ex NSB) 5220.045 (Xbf, selvtømmende pukkvogn med sidetipp)

Alna, Oslo, 16.07.2015

JBV (ex NSB) 5220.069 (0060774A) (Xbf)

Alna, Oslo, 16.07.2015

JBV 5220.069

Hønefoss, 20.09.2015

Dette bildet er trykket i "På Sporet", Norsk Jernbaneklubbs tidsskrift (ISSN 0801-1729) nr. 179, sept. 2017, s 35.

JBV (ex NSB) 5220.069 (0061277A) (Xbf)

Hønefoss, 20.09.2015

JBV 5220.069

Hønefoss, 20.09.2015

Dette bildet er trykket i "På Sporet", Norsk Jernbaneklubbs tidsskrift (ISSN 0801-1729) nr. 179, sept. 2017, s 35.

JBV pukkvogntog:5220.069, 5220.045, 5220.082 og 5220.069(!) - første og siste vogn har samme reg.nr., men ulikt internnr.

Hønefoss, 20.09.2015

BV (ex NSB) 5220.082 [Xbf)

Alna, Oslo, 16.07.2015

JBV 5220.082

Hønefoss, 20.09.2015

JBV (ex NSB) 9436.103 (Xbf)

Larvik, 15.04.2008

JBV 9436.103. Lufttankene er til drift av tippmekanismen

Larvik, 15.04.2008

OS pukkvogner

Helsfyr, Oslo, 06.07.1994

OS 32.341

Majorstua, Oslo, 10.09.2005

Meterspor (1000 mm)

ST XOo.28 - selvtømmende vogn for grusballast

Løkken, 23.06.2007

Feste skinner til svillene

Den eldste måten å feste skinnene til svillene besto i å slå ned kraftige spikre som holdt skinnene på plass. Dette fungerte med tresviller, lave togvekter og lave hastigheter. Moderne jernbaner krever helt andre løsninger og dermed også spesialisert utstyr til å feste skinnene til svillene - og til å løsne dem igjen når de skal skiftes ut.

NSB 30-34-007. Merk gummihjulene: Vippes på siden og fraktes som tilhenger til bil.

Sandefjord, 19.10.1991

NSB 30-34-007

Sandefjord, 19.10.1991

JBV (ex NSB) 30-34-007

Sundland, Drammen, 28.04.2005

JBV 30-34-007

Sundland, Drammen, 28.04.2005

NSB 30-34-7009 [Pandrol Pandrive Mk VC]

Gulsvik, 03.12.1994

NSB 30-34-7009

Gulsvik, 03.12.1994

NSB 30-34-7009

Gulsvik, 03.12.1994

JBV 034-7012A (30-34-7012, ex NSB) [Pandrol Pandrive Mk VC]

Hamar, 27.07.2006

JBV 034-7012A

Hamar, 27.07.2006

JBV 034-7014A (30-34-7014, ex NSB) [Pandrol Pandrive Mk VC]

Voss, 16.03.2008

JBV 034-7014A

Voss, 16.03.2008

Sporbyggings- og vedlikeholdstog

Moderne krav til effektivitet krever ofte at flere arbeidsoperasjoner kan gjøres samtidig. Til slike formål er det utviklet egne sporbyggings- og vedlikeholdstog.

bullet

Skinnegående

bullet

Beltegående

Skinnegående

BS 34-7501 [P&T SMD-80], sporbyggingstog

Hamar, 31.07.2006

BS 34-7501

Hamar, 31.07.2006

BS 34-7501

Grorud, Oslo, 07.10.2007

***N***

INAS (innleid fra INFRA) 9359.502

Hensmoen, 15.10.2022

***N***

INAS 9359.502

Hensmoen, 15.10.2022

***N***

INAS (innleid fra INFRA) 9411.502

Hensmoen, 15.10.2022

***N***

INAS 9411.502

Hensmoen, 15.10.2022

***N***

INAS 9411.502

Hensmoen, 15.10.2022

***N***

INAS 9411.502

Hensmoen, 15.10.2022

***N***

INAS 9411.502

Hensmoen, 15.10.2022

JBV 9159.001 "Asbjørn" [Robel MMS 69.70], sporvedlikeholdstog

Alna, Oslo, 22.05.2014

JBV 9159.001

Alna, Oslo, 22.05.2014

JBV 9159.001

Alna, Oslo, 22.05.2014

Beltegående

Det finnes ett "sporbyggingstog" som ikke går på skinner i det hele tatt. Under arbeid kjører det for egen maskin på belter på banelegemet og legger på plass sporveksler og ferdige sporseksjoner. Mellom arbeidsstedene fraktes det opplastet på en spesialvogn type Xabgs. Bildene viser det både i arbeid og opplastet for transport.

BS DESEC TL 70 i arbeid med å legge inn nye sporveksler

Drammen 27.05.2006

BS DESEC TL 70

Drammen 27.05.2006

BS DESEC TL 70 opplastet og transportklar på spesialvogn 983 1724 (Xabgs).

Alna, Oslo, 23.03.2006

BS DESEC TL 70

Alna, Oslo, 23.03.2006

BS DESEC TL 70

Sundland, Drammen, 12.05.2014

BS DESEC TL 70

Sundland, Drammen, 12.05.2014

BS DESEC TL 70

Sundland, Drammen, 12.05.2014

Målevogner

Inspeksjon av skinnegangen for å finne slitasje og skader som kan forårsake avsporinger, ble tidligere utført visuelt ved hjelp av ulike typer dresiner, motoriserte. så vel som umotoriserte. Etter hvert ble det utviklet ulike typer målevogner der det ble tatt i bruk ulike typer elektronisk måling, ultralyd etc. Moderne, selvgående målevogner er nærmest å regne som mobile laboratorier og kan bl.a.oppdage begynnende sprekkdannelser lenge før de er synlige for øyet.

NSB 9760.603 (Xamu - målevogn)

Grorud, Oslo, 13.10.2005

JBV (ex NSB) 30-33-0004 (målevogn Matisa type PV7)

Larvik, 30.08.2005

JBV 30-33-0004

Larvik, 30.08.2005

JBV 30-33-0004

Larvik, 30.08.2005

BN 9162.002 (type SMV2 - ex JBV 0330005A, ex NSB 9300.001)

Hønefoss, 27.04.2021

BN 9162.002

Hønefoss, 27.04.2021

BN 9162.002

Hønefoss, 27.04.2021

BN 9162.002

Hønefoss, 27.04.2021

Skinnesmøring

Smøring av skinnegangen, spesielt i kurver, reduserer slitasje på både hjul og skinner vesentlig. I eldre tid ble dette behovet ivaretatt ved "naturlig" avrenning fra løpende smøring av glidelagre på lok og vogner. Moderne materiell med rullelagre lekker ikke olje på skinnegangen på samme måte, og det er derfor nødvendig med periodevis smøring av skinnegangen.

OS MBO55.244 - personmotorvogn ombygd til skinnesmørevogn

Sagene, Oslo, 06.04.1994

OS MBO55.337 - personmotorvogn ombygd til skinnesmørevogn

Biskop Gunnerus' gt., Oslo, mars 1996

BS 0501.311, ombygd fra SJ passasjermotorvogn type Y1.

Marienborg, Trondheim, 30.08.2015

BS 0501.311

Marienborg, Trondheim, 30.08.2015

***N***

BS 0501.311

Vst. Grorud, Oslo, 18.06.2023

Skinnesliping

Av ulike årsaker oppstår det ujevnheter i skinnene, noe som gir det rullende materiellet en urolig gange og i verste fall kan medføre avsporinger, eller de slites slik at profilet blir feil, noe som også kan medføre unormal slitasje på det rullende materiellet og forårsake avsporinger. Når behov er påvist, blir skinnene derfor slipt jevne og i korrekt profil. Det finnes internasjonale selskaper som har utviklet spesialtog til dette formålet. Mange sporveisselskaper foretar slik sliping nærmest daglig for å sikre en best mulig skinnegang. Disse har anskaffet egne, spesialbygde slipevogner.

TS slipetilhenger bygd på gammelt, opprinnelig normalsporet hestespovognsunderstell. Museumsvogn, men brukes ved behov.

Sporveismuseet, Munkvoll, Trondheim, 24.06.2007

BS 130. vognen ble også brukt til snøbrøyting om vinteren.

Ved trikkestallen på Møhlenpris, Bergen, desember 1965

OS 207 "Edderkoppen"

Valkyrieplass, Oslo, 04.06.1994

Bybanen nr. 901 "Sliping Beauty"

Kronstad, Bergen, 02.12.2011

Gravemaskiner

Anlegg og vedlikehold av jernbanespor innebærer ofte større eller mindre gravearbeider. De kjører på gummihjul eller belter og har flensede støttehjul for å holde dem på plass på jernbane- eller sporveisskinnene. Fordelen er at de kan kjøres av skinnegangen når behovet tilsier det, og at de kan transporteres på vei mellom oppdragene.

BD Komatsu, beltedrevet

Hønefoss, 05.10.2014

BD Komatsu, beltedrevet

Hønefoss, 05.10.2014

(Uidentifisert operatør) Komatsu gravemaskin

Hønefoss, 23.03.2021

(Uidentifisert operatør) Komatsu gravemaskin

Hønefoss, 23.03.2021

NSB uidentifisert type

Larvik, 09.06.1995

BS type O&K MH5S

Asker 02.10.2005

MVS type ZW-WB

Sundland, Drammen, 30.04.2012

MVS type ZW-WB

Sundland, Drammen, 30.04.2012

NRC Liebherr

Trondheimsveien, Oslo, 16.02.2017

NRC Liebherr

Trondheimsveien, Oslo, 16.02.2017

NRC Liebherr

Trondheimsveien, Oslo, 16.02.2017

(Uidentifisert operatør) type Liebherr 900

Lodalen, Oslo, 14.09.2019

***N***

VEIDE (innleid fra Bjugstad) type CAT 308E

Kjelsås, Oslo, 16.08.2023

***N***

VEIDE (innleid fra Bjugstad) type CAT 308E

Kjelsås, Oslo, 16.08.2023

(Uidentifisert operatør) Volvo gravemaskin type ECR88D

Hønefoss, 26.10.2021

(Uidentifisert operatør) Volvo gravemaskin type ECR88D

Hønefoss, 26.10.2021

NSB 32-13-537, traktorgraver

Larvik, 09.06.1995

Bjugstad traktorgraver uten noen form for typeangivelse

Otta, 30.06.2017

Bjugstad traktorgraver

Otta, 30.06.2017

***N***

VEIDE 21-104 [type Lännen 8800M] med arbeidskurv for kontaktledningsarbeider

Engebråten, Oslo, 16.08.2023

***N***

VEIDE 21-104 med arbeidskurv for kontaktledningsarbeider

Engebråten, Oslo, 16.08.2023

***N***

VEIDE 21-104 med arbeidskurv for kontaktledningsarbeider

Engebråten, Oslo, 16.08.2023

***N***

BFAS traktorgraver type Lännen 8800M

Sundland, Drammen, 31.03.2023

***N***

BFAS traktorgraver type Lännen 8800M

Sundland, Drammen, 31.03.2023

***N***

RC traktor med stor frontskuffe

Hønefoss, 09.11.2021

***N***

RC traktor med anordning for montering av stolpefester.

Hønefoss, 09.11.2021

Annet materiell for anlegg og vedlikehold av skinnegang og banelegeme

BS 9831.694 (Xabgs, spesialvogn for utkjøring av sviller)

BS 9833.001 (Xabks) [Geismar kranvogn]

Høvik, 29.05.2005

BS 9833.001

Høvik, 29.05.2005

OS DK-6577, rensevogn for rilleskinner - brukes kun på sporveislinjer.

Helsfyr, Oslo, 04.05.2006

OS DK-6577

Helsfyr, Oslo, 04.05.2006

IP 332-008, rensevogn for rilleskinner - brukes kun på sporveislinjer.

Grefsenveien, Diesen, Oslo, 16.04.2013

Tunnelvedlikehold

Tunneler krever fortløpende vedlikehold for å sikre at løs stein blir fjernet fra tak og vegger før de raser ned og kan forårsake avsporinger eller andre ulykker. Til dette arbeidet er det utviklet såkalte tunnelrensebukker. De eldste var arbeidsplattformer bygd på utrangerte godsvognunderstell. Utviklingen gikk i samme retning som alt annet anleggs- og vedlikeholdsmateriell, i retning av en stadig økende spesialisering og effektivisering, og nyere tunnelrensebukker er høyt spesialiserte maskiner med eget framdriftsmaskineri.

NSB XI.9962, tunnelrensebukk bygd på eldre godsvognunderstell. Museumsvogn bevart ved Krøderbanen.

Kløftefoss, 29.04.1993

NSB tunnelrensebukk [Levahn type 116].

Larvik, 08.09.1993

NSB tunnelrensebukk

Larvik, 08.09.1993

NSB tunnelrensebukk

Larvik, 08.09.1993

BS 08-7009 (ex JBV 30-08-7009, ex NSB) [Levahn tunnelrensebukk type 116]

Haugastøl, 24.06.2005

BS 08-7009

Haugastøl, 24.06.2005

NSB 30-08-0002 {P&T selvgående tunnelrensebukk med verksteds- og mannskapsfasiliteter, type TUF 100]

Larvik, 13.08.1995

NSB 30-08-0002

Larvik, 13.08.1995

NSB 30-08-0002

Larvik, 13.08.1995

JBV (ex NSB) 30-08-0002

Larvik, 28.10.2008

JBV 30-08-0002

Larvik, 28.10.2008

JBV 30-08-0002

Larvik, 28.10.2008

JBV 30-08-0002

Larvik, 28.10.2008

JBV 30-08-0002

Larvik, 28.10.2008

VEIDE (ex JBV) 30-08-0002

Otta, 30.06.2017

VEIDE 30-08-0002

Otta, 30.06.2017

***N***

VEIDE 30-08-0002

Lierstranda, 05.03.2021

***N***

VEIDE 30-08-0002

Lierstranda, 05.03.2021

Kraner

Kraner brukes til ulike formål, opprydning etter havarier og ulykker, montering av broer, sporveksler m.m. Lastetraktorer har normalt påmontert kraner til enklere oppgaver, men til de tyngre oppdragene trengs det kraftigere saker. Kraner kan være selvgående eller loktrukne; de kan være håndsveivede eller damp-, el- eller motordrevne.

Dresiner

bullet

Klassiske dresiner

bullet

Motordresiner

Klassiske dresiner

Den klassiske dresinen er et enkelt hånd- eller pedaldrevet kjøretøy (På bratte fjellstrekninger kunne man også finne dresiner uten framdrift, kun for nedoverbakke!), vanligvis med plass til én person, selv om det også fantes større utgaver med plass til både to, tre og fire passasjerer. Disse krevde også flere til å betjene framdriften. Noe enkelt verktøy kunne også medbringes. Dresinenes hovedoppgave var linjeinspeksjon for å sikre at linjen var farbar for tog. På slutten av dresinenes tid dukket det opp dresiner med en enkel mopedmotor, og noen ganger er grensen mellom en klassisk dresin og en motordresin noe flytende. Dresiner gikk stort sett ut av bruk rundt 1970.

NSB pumpedresin, 2-mannsbetjent. Museumsenhet.

Norsk jernbanemuseum, Hamar, 27.07.2006

NSB sykkeldresin. Museumsenhet.

Norsk jernbanemuseum, Hamar, 27.07.2006

NSB sykkeldresin. Museumsenhet.

Flåmsbanemuseet, 30.06.2013

NSB dresin uten framdriftsmekanisme, brukt på Flåmsbana. Museumsenhet.

Flåmsbanemuseet, 30.06.2013

NSB mopeddresin. Museumsenhet.

Flåmsbanemuseet, 11.09.2006

NSB mopeddresin. Museumsenhet.

Flåmsbanemuseet, 30.06.2013

NSB mopeddresin med passasjersete. Museumsenhet.

Flåmsbanemuseet, 30.06.2013

Motordresiner

Motordresiner kan være alt fra varebilaktige kjøretøyer for transport av mannskap og lettere verktøy til, særlig i eldre tid, luksuriøse, ombygde personbiler for overordnede jernbanefunksjonærer. Denne typen kjøretøyer er knapt i bruk lenger, da lastetraktorer og målevogner (Se egne avsnitt lengre oppe) har overtatt deres funksjoner.

NSB C-m.18207. Museumsvogn.

Norsk Jernbanemuseum, Hamar, 27.07.2006

NSB motordresin med primitiv vindskjerm. Museumsenhet.

Flåmsbanemuseet, 30.06.2013

NSB (?) motordresin "Adolf". Museumsenhet bevart ved Krøderbanen.

Krøderen, 18.08.1991

NSB motordresin. Museumsenhet bevart ved Krøderbanen.

Krøderen, 09.10.1993

NSB 58-305. Museumsvogn.

Norsk Jernbanemuseum, Hamar, 27.07.2006

OS 370.009, ombygd ved eget verksted fra eldste type Robel lastetraktor

Helsfyr, Oslo, 04.05.2006

OS 370.009

Helsfyr, Oslo, 04.05.2006

OS 370.009

Helsfyr, Oslo, 04.05.2006

NSB motordresin. Museumsenhet bevart ved Gamle Vossebanen.

Haukeland, 20.06.2005

Snørydding

Snøryddingsmateriell omfatter alt fra store, roterende snøploger via snøfresere til små skinneskraper montert på vogner. Snøfresere kan være alt fra spesialbygde, selvgående maskiner (som like gjerne kan klassifiseres som roterende snøploger) til små fresere som monteres foran på en lastetraktor eller liknende. Vanlige ploger er gjerne montert på lokomotiver, lastetraktorer eller annet selvgående materiell. Samtlige norske lok har underliggende snøplog som klarer å ta unna mye av den snøen som faller. De store frontplogene som var vanlige tidligere, brukes nå for det meste på lok som er spesielt avsatt til snøryddingstjenesten. Det finnes også snøskraper som skraper snøen inn i skinnegangen, for at snøfreserne skal få tak på den og fjerne den fra sporet.

I byene har tradisjonelt sporveisselskapene hatt ansvaret for snørydding i de gatene de trafikkerer. Til dette brukes vanligvis elektriske motorvogner med frontplog.

NSB R.1, dampdrevet, roterende snøplog. Museumsenhet.

Norsk jernbanemuseum, Hamar, juli 1984

NSB dampdrevet roterende snøplog, antakelig R.3 eller R.4.

MEllom Finse og Haugastøl, antakelig på 1930-tallet

NSB R.4 [Skabo/Thune 1914] - dampdrevet roterende snøplog, brukt siste gang i desember 1973.

Arna, juni 1996 - i påvente av transport til Rallarmuséet på Finse

BS 130

Møhlenpris, Bergen, desember 1965

OS 201

Valkyrieplass, Oslo, 04.06.1994

OS 398

Sagene vognhall, Oslo, 24.02.1995

BN (ex JBV, ex NSB) Di3a.628 nå med stor frontplog i begge ender. Loket benyttes hovedsakelig kun til snørydding på høyfjellsstrekningene.

Hamar, 29.06.2017

BN Di3a.628

Hamar, 29.06.2017

NSB 30-56-2506 (ex DiR2.506)

Alnabru, Oslo, 22.02.1994

NSB 30-56-2506

Alnabru, Oslo, 22.02.1994

NSB 30-56-2506

Alnabru, Oslo, 22.02.1994

JBV 0395011A (ex 30-39-5011, ex NSB DiR3.511)

Bergen, 22.08.2009

JBV 0395011A

Bergen, 22.08.2009

JBV 0395011A

Bergen, 29.08.2009

JBV 0395011A

Bergen, 29.08.2009

JBV 30-39-5012 (ex NSB DiR3.512)

Voss, 11.09.2006

JBV 30-39-5012

Voss, 11.09.2006

JBV 30-39-5012

Voss, 16.09.2006

JBV 30-39-5012

Voss, 30.06.2013

BN 9491.002 (ex JBV 039512A, ex 30-39-5012, ex NSB DiR3.512)

Hamar, 29.06.2017

BN 9-491.002

Hamar, 29.06.2017

NSB snørydningsmaskin type Beilhack GKW-1

Grefsen, Oslo, 29.01.1994

NSB type GKW-1 med snøbørste i ene enden

Grefsen, Oslo, 29.01.1994

NSB type GKW-1

Grefsen, Oslo, 29.01.1994

NSB type GKW-1

Grefsen, Oslo, 29.01.1994

NSB 30-56-002

Oslo S, 23.04.1999

NSB 30-56-002

Oslo S, 23.04.1999

NSB 30-56-052, Øveråsen snøbørste type SR-340H

Oslo S, 23.02.1994

NSB 30-56-052

Oslo S, 23.02.1994

***N***

BN (ex JBV, ex NSB) 30-39-5015, Øveråsen snøbørste type SR-340H

Mo i Rana, 09.07.2024

***N***

BN 30-39-5015

Mo i Rana, 09.07.2024

JBV 9485.069, snøryddingsaggregat, ombygd fra SBB lastetraktor type TmIII.

Hamar, 11.07.2012

JBV 9485.069

Alnabru, Oslo, 11.08.2013

JBV 9485.069

Alnabru, Oslo, 11.08.2013

JBV 9485.069

Alnabru, Oslo, 11.08.2013

JBV 9485.069

Alnabru, Oslo, 11.08.2013

JBV 9485.069 og 070 (med snøbørste)

Hamar, 11.07.2012

BN (ex JBV) 9485.070, snøryddingsaggregat, ombygd fra SBB lastetraktor type TmIII.

Alna, Oslo, 06.08.2017

JBV (ex SBB) TmIII.9514, lastetraktor, skal brukes som reservedelslager til 9485.069 og 070.

Hamar, 11.07.2012

JBV TmIII.9514

Hamar, 11.07.2012

JBV TmIII.9514

Hamar, 11.07.2012

JBV TmIII.9514

Hamar, 11.07.2012

NSB lastetraktor 30-56-5002 med snøfresaggregat 30-56-207

Ål, 01.12.1994

NSB lastetraktor 30-56-5002 med snøfresaggregat 30-56-207

Ål, 01.12.1994

JBV 30-39-2018; snøfres montert på godsvogn

Hamar, 27.07.2006

NSB 38-31-2007 med påmontert snøplog

Alna, Oslo, 22.02.1994

NSB 38-31-2007

Alna, Oslo, 22.02.1994

NSB 38-31-2007

Alna, Oslo, 22.02.1994

BS 31-2007 (ex JBV, ex NSB 38-31-2007)

Alna, Oslo, 23.03.2006

NSB 9459.025, snøskrape

Larvik, februar 1991

NSB plogvogn

Ringebu, sommeren 1983

NSB damploktender brukt som vektvogn for plogvogn

Ringebu, sommeren 1983

NSB Xs.4335, sporrenser

Oslo S, 23.02.1994

JBV plogvogn med stor plog Xbv.40 76 943 9002-9

Voss, 16.03.2006

JBV Xbv.40 76 943 9002-9

Voss, 16.03.2006

JBV Xbv.40 76 943 9002-9

Voss, 16.03.2006

JBV Xbv.40 76 943 9002-9 - selve plogen

Voss, 16.03.2006

OS snøfreser - påmonteres drivaggregat som f.eks. OS 32-378.

Helsfyr, Oslo, 06.07.1994

Robel lastetraktor, gammel type, med nytt styrehus bygd på NSBs verksted Hamar - med børste for å rense snø fra sporveksler m.m..

Sundland, Drammen, 23.10.1993

NSB lastetraktor type Robel BAMOWAG 54-22.3-AP 2 el. -AT 3, med snøplog

Oslo S, 23.02.1994

NSB lastetraktor, Robel BAMOWAG 54.22-3-AP2 el. AT3 med snøfreservogn 30-59-2004

Larvik, 09.03.1994

JBV 30-36-5051 med frontmontert snøfreser

Larvik, 03.02.2006

JBV 30-36-5051 med etterhengt snøplog

Larvik, 03.02.2006

JBV Robel lastetraktor påmontert brøyteutstyr

Ål, 03.12.2008

BN 9485.032 (ex JBV 0365107A) påmontert snøbørste

Otta, 30.06.2017

NSB type SSp103 med snøbørste

Tønsberg, 14.03.1994

NSB type SSp103 med snøbørste

Tønsberg, 14.03.1994

JBV 2560047A - Øveraasen snøbørste på understell Q-9.9750068.

Hønefoss, 05.10.2014

JBV 2560047A / Q-9.9750068.

Hønefoss, 05.10.2014

OS snøplog til t-banelinjene

Helsfyr, Oslo, 06.07.1994

OS snøplog til t-banelinjene

Helsfyr, Oslo, 06.07.1994

OS 32-334, snøplog for t-banelinjene

Majorstua, Oslo 28.04.2005

OS 32-334, snøplog for t-banelinjene

Majorstua, Oslo 28.04.2005

Brannvern

Norske jernbanestrekninger går for en stor del gjennom uveisomme områder. I tilfelle skogbrann - eller i verste fall brann i et tog - må brannslokningsmateriell framføres på jernbanen. Det er derfor utstasjonert brannvernsmateriell flere steder i landet.

NSB Xb.16502, brannslokningsvogn

Ål, ca. 1990

JBV vannvogner for brannberedskap

Ål, 1993

JBV Zagkks.7913657

Hønefoss, 16.05.2016

JBV (ex NSB) Xbg-9431.065

Kongsberg, 20.07.2005

JBV LNS.4130037 med beredskapscontainer for brannvern

Hønefoss, 16.05.2016

Bybanen 902 / BBV 53, spesialbygget for slokking av evt. brann i bybanevogner der vanlig veigående materiell ikke kommer til.

Bergen hovedbrannstasjon, 29.09.2017

Transformatorer

Jernbanen i Norge bruker 15 kV vekselstrøm med en frekvens på 16⅔ Hz. For å omforme strøm fra overføringsnettet er det derfor utplassert et antall transformatorer og frekvensomformere langs de elektrifiserte linjene. Transformatorene er montert på jernbaneunderstell, noe som letter arbeidet når de skal skiftes ut eller tas inn for vedlikehold. Sporvei og t-bane har faste transformatorer for å omforme til 750 V likestrøm.

Nyrevidert trafo skyves inn på plass

Sidesporet inn til Larvik trafostasjon, 23.06.1998

NSB uidentifisert trafo av tilsynelatende eldre type

Loenga, Oslo, 16.06.2013

NSB (JBV?) Xabu.9730931 og Xbu.9430831

Alnabru, Oslo, 26.06.2006

NSB type Xbu/Xabu

Ål, 05.10.1993

NSB Xabu.9730945 og Xbu.9430845

Sundland, Drammen, 08.07.3012

NSB Xbu.9430726

Ål, 05.10.1993

NSB (JBV?) Xbu.9430701, byggeår 1950

Alnabru, Oslo, 26.06.2006

NSB (JBV?) Xbu.9430701

Alnabru, Oslo, 26.06.2006

NSB Xbu.9430753

Larvik, 17.08.2013

NSB (JBV?) Xbu.9730851, byggeår 1967

Larvik, 28.07.2009

NSB (JBV?) Xbu.943.0831 og Xabu.9430931, byggeår 1968

Alnabru, Oslo, 26.06.2006

Losji-, kontor-, lager- og verkstedsvogner etc.

Anlegg og vedlikehold krever både at arbeidsstokken kan innkvarteres på stedet der arbeidet foregår, og at der er kontorfasiliteter for arbeidsledelsen samt verkstedsvogner for reparasjon og vedlikehold av verktøy m.m. Til dette har man ulike typer losji-, kontor- og verkstedsvogner. En rekke losjivogner er ominnredete, eldre personvogner. Andre består av ordinære losjibrakker plassert på godsvognunderstell. Kontorvogner er normalt brakker på godsvognunderstell, mens verkstedsvogner kan være enten innredet i gamle godsvogner eller bestå av brakker på godsvognunderstell.

NSB losjivogner, ombygde trevogner, nærmest ex. type BF30.

Vinstra, sommeren 1983

NSB losjivogner, ombygde trevogner, nærmest ex. type BF30.

Vinstra, sommeren 1983

NSB losjivogn, ombygd type BF30

Dombås, 1985

NSB losjivogn Rco.315 (ombygd ex. Co315 fra 1882!)

Dombås, 1985

NSB losjivogn (ombygd type B30)

LArvik, 19.07.1993

BS (ex NSB) Xabh 9732013 (losjivogn, ombygd etter utrangering som persontogsvogn)

Alnabru, Oslo, 23.03.2006

BS Xabh 9732013

Larvik, 22.08.2008

BS (ex NSB) Xabh 9732024

Larvik, 22.08.2008

BS (ex NSB) Xabh 9732027

Larvik, 22.08.2008

BS (ex NSB) Xabh 9732028

Larvik, 22.08.2008

BS (ex JBV, ex NSB) Xco.18075 (ex NSB type Rco, ex WLABo1b-1, ex ACo1b-1, ex Ao1a-1, ex Ao-6 samme nr.)

Larvik, 21.08.2006

BS (ex NSB) Xaeh.9832000; losjivogn ombygd fra NSB reisegodsvogn type F3.

Larvik, 21.08.2006

BS Xaeh.9832000

Larvik, 12.09.2007

BS Xabgs.9831732-6; losjivogn, boligbrakke på containervognunderstell

Larvik, 22.08.2006

JBV (ex NSB) B3-3.25634

Hønefoss, 16.05.2016

BN B3-6.25634 (ex JBV B3-3.25634)

Hønefoss, 09.12.2020

JBV B3-3.25634 og BF14.21720

Hønefoss, 17.07.2016

JBV (ex NSB) BF14.21720

Hønefoss, 16.05.2016

JBV BF14.21720

Hønefoss, 16.05.2016

MANTENA (?) kontorbrakke på understellet fra gammel kjølevogn

Filipstad, Oslo, 30.06.2006

BS Xbg.3431712, kontorvogn

Larvik, 22.08.2008

***N***

INAS (innleid fra INFRA) 3393.102 (Rps), redskapsvogn og arbeidsbrakke

Hensmoen, 15.10.2022

BS Xaem.9845000, redskapsvogn

Larvik, 22.08.2008

Umerket ex NSB godsvogn av G4-generasjonen som lagervogn for BN (ex JBV). Ikke tillatt brukt på åpen linje.

Tøsnberg, 26.01.2017

BN (ex JBV, ex NSB) Gs.1201002. Lagervogn, ikke tillatt brukt på åpen linje.

Otta, 30.06.2017

BN Gs.1201002

Otta, 30.06.2017

NSB Xmm-9465.000 (ombygd type Gs/G4) lagervogn

Sundland, Drammen, 09.05.2008

BN (ex JBV, ex NSB) Xbu.9450009

Alna, Oslo, 06.08.2017

BN Xbu.9450009

Alna, Oslo, 06.08.2017

MiTrans lagervogn (ex NSB, ex DR? godsvogn)

Hamar, 31.07.2006

NJD (ex CN, ex NSB) Hbbis.2268170 ombygd til styrevogn for rangering.

Sundland, Drammen, 20.10.2017

JBV Xbg.9431068 - miljøvennlig smøremiddel til vedlikeholdsmateriell

Sundland, Drammen, 04.11.2013

JBV Xbg.9431068

Sundland, Drammen, 04.11.2013

Dieseltankvogn. Drivstoff må være tilgjengelig på arbeidsstedet for alle materielltyper, for ikke å forsinke framdriften.

Nesbyen, sommeren 1997.

Mantena (ex NSB) BFS68a.67 - ominnredet til undervisningslokale, sto på en treramme utenfor skinnegangen.

Sundland, Drammen, 27.05.2006

Mantena BFS68a.67

Sundland, Drammen, 27.05.2006

NSB XR-BS65.115 (ombyggd fra BFS65..115), verkstedsvogn til beredskapstog for Romeriksporten.

Lodalen, Oslo, 17.07.2009

NSB XR-BS65.115

Lodalen, Oslo, 17.07.2009

NSB XR-BS65.115

Lodalen, Oslo, 17.07.2009

NSB XR-YF1.1325 (ombygd fra SJ YF1.1325), beredskapsvogn

Lodalen, Oslo, 20.08.2007

NSB XR-YF1.1325

Lodalen, Oslo, 20.08.2007

NSB XR-YF1.1325 og XZ-YF1.1332

Lodalen, Oslo, 12.07.2009

NSB XR-YF1.1325 og XZ-YF1.1332

Lodalen, Oslo, 12.07.2009

NSB XZ-F3.003 (ex F3/1.21406, ex F3/1.21404, ex DF30.21404, ex Fo-10.21404, ex DF0-30/1.21308, ex Dfo-27/1.21308, ex Dfo/19.21308)

Redningstog for Romerikstunnelen.

Oslo S, 18.07.2006

***N***

BN (ex VY, ex NSB) 9235.001 (XR-F3.126, ex XZ-F3.003)

Mo i Rana, 09.07.2023

***N***

BN 9235.001 og 6992.011. I bakgrunnen ses BN 300-39-5015.

Mo i Rana, 09.07.2023

NSB 8235.328 (XR-F3.128, ex XZ-F3-004, ex F3/5.21416, ex DF37.21307, ex DFo-37/1, ex DFo/18 samme nr.)

Verksteds- og oppholdsvogn for redningstog, ex reisegods-, post og konduktørvogn.

Bergen 02.05.2015

NSB 8235.328

Bergen 02.05.2015

NSB XZ-YF1.1332 (ombygd fra SJ YF1.1332), beredskapsvogn

Lodalen, Oslo, 12.07.2009

NSB XZ-YF1.1332

Lodalen, Oslo, 12.07.2009

NSB XZ-K.001 i redningstog for Romerikstunnelen

Oslo S, 18.07.2006

***N***

VEIDE 3900.354 (Rs), generator- og redskapsvogn

Lierstranda, 05.03.2021

BN 9431.068, transportvogn for veigående kjøretøy og aebeidsmaskiner.

Mo i Rana, 09.07.2023

 

BB

=

AS Bærumsbanen

GRAS

=

Grenland Rail AS

OS

=

Oslo Sporveier

BBV

=

Bergen brannvesen

 

INAS

=

Infranord Norge AS

 

RC

=

RailCom AS

BD

=

Banedrift AS

  INFRA = Infranord AB [Sverige]   SALCEF = SALCEF S.p.A. [Italia]
BFAS = Bane & fiber A/S  

IP

=

InfraPartner

 

SO

=

Sporveien Oslo

Bjugstad =

Brødr. Bjugstad AS

 

JBV

=

Jernbaneverket

 

SAS

=

Sporveien AS

BN = Bane NOR SF

LVB

=

Leipziger Verkehrsbetriebe [Tyskland]

SBB

=

Schweitzerische Bundesbahnen [Sveits]

BS

=

Baneservice

Mantena

=

Mantena AS

SJ

=

Statens Järnvägar [Sverige]

BS = Bergens Sporvei  

MiT

=

MiTrans AS

 

ST

=

Thamshavnsbanen (Salvesen & Thams)

Bybanen

=

Bybanen AS

 

MVS

=

Miljø og Veiservice A/S

 

VEIDE

=

Veidekke ASA

DR

=

Deutsche Reichsbahn [Tyskland]

 

NJD

=

Norsk Jernbanedrift

 

üstra

=

üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG [Tyskland]

EFRV = Euro Ferroviaria S.R.L. [Italia]  

NSB

=

Norges Statsbaner

       

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Utenlandsk anleggs- og vedlikeholdsmateriell i Norge

Building and maintenance, foreign units / Ausländisches Baumateriell / Unidades etranjeros de construcción y de mantenimiento / Иностранные oбслуживание рельса

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 145 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 24.05.2024