-eBe-

  

Bergen

Bergen grunnlagt av Olav Kyrre i 1070 under navnet Bjørgvin, et navn som betyr "den grønne marken mellom fjellene". Antakelig hadde stedet med den gode havnen vært en viktig handelsplass allerede i flere århundrer før byen formelt ble grunnlagt. I Norges storhetstid i middelalderen, senere kalt Norgesveldet, var byen Norges hovedstad. Gjennom hele sin historie har Bergen vært en ledende internasjonal handels- og sjøfartsby, og bergenserne har på en helt annen måte enn landets øvrige innbyggere vært internasjonalt orientert til alle tider.

Fra 1360 hadde Hansaforbundet et av sine hovedkontor i Bergen, og fram til 1600-tallet var Bergen Nordens største by. Så sent som på 1830-tallet var den fremdeles Norges største. Med god margin er den fortsatt Norges nest største by, og Bergen havn er en av Europas største og travleste.

Bergen har rikelig tilgang på vannkraft, og helt siden 1897 har elektrisk og skinnegående kollektivtrafikk vært med på å prege bybildet. I senere tid har byen opplevd en fornyet satsing på miljøvennlig sporvei, med og uten skinner. Byens jernbanestasjon har også en sentral plass i bybildet og i innbyggernes bevissthet.

Sporvei

Trams / Straßenbahnen / Tranvías / Трамваи

Trolleybusser

Trolleybuses / O-Buße / Trolebuses / Троллейбусы

Fløibanen

The Fløien Funicular / Die Fløibahn / El Funicular de Fløien / Фуникулярнoе железнaя дорогa Флоиен

Bergens tekniske museum

The Bergen Technical Museum / Technikmuseum Bergen / El Museo de Technica de Bergen  / Технический музей Бергена

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 17.05.2022