-eBe-

  

Norge

Motorvogner

I motorvogna er lokomotiv og vogn smeltet sammen til en enhet. Motorvogner kan være alt fra én enkeltkjørende vogn til lange tog enten bestående av én eller flere motoriserte enheter samt et antall ikke-motoriserte styre- og mellomvogner - eller tog der motorkraften er fordelt gjennom hele togsettet. Prinsippet om fordelt trekkraft er vanligst på de mest moderne motorvogntogene, mens eldre gjerne hadde umotoriserte styre- og mellomvogner. Styre- og mellomvogner er tatt med på denne siden.

Motorvogner benyttes omtrent utelukkende til persontog. I enkelte andre land har man forsøkt å bruke motorvogntog også til enkelte typer godstransport, først og fremst post. Noen eldre motorvogner er bygget om til ulike formål og er også oppført under Anleggs- og vedlikeholdsmateriell.

 

bullet

Vekselstrøm, 6,8 (oppr. 6,6) kV 25 Hz (kontaktledning)

bullet

Vekselstrøm, 15 kV 16⅔ Hz (kontaktledning)

bullet

Duomotorvogner

Vekselstrøm, 6,8 (opprinnelig 6,6) kV 25 Hz (kontaktledning)

Meterspor (1000 mm)

Den metersporige Thamshavnbanen er, utenom sporveien/Gråkallbanen i Trondheim, Norges eneste elektrifiserte smalsporbane. En stor del av banen er bevart som museumsjernbane, og mye av det rullende materiellet er bevart.

ST 4. Museumsvogn.

Løkken, 23.06.2007

ST 5 eller 6. Begge vognene ble sprengt av motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig

Thamshavn, ca. 1930 (?)

Vekselstrøm, 15 kV 16⅔ Hz (kontaktledning)

Både i Norge og i Sverige brukes 15 kV 16⅔ Hz vekselstrøm på det normalsporete jernbanenettet. Svenske og norske motorvogner kan derfor brukes om hverandre. Samme system brukes også i Tyskland, men fordi Danmark har valgt et annet system (25 kV 50 Hz), er ikke gjennomgående trafikk mulig uten bruk av flersystemsmotorvogner.

bullet

1. Type 62 – 73

bullet

2. Type 74 – 78

1. Type 62 – 73

Samtlige av disse typene er utviklet på 1900-tallet, og med unntak av type 72 som ble importert fra Italia, var også samtlige av innenlandsk fabrikat.

Type Cmeo102 (senere BM62), første generasjons elektrisk motorvogn.

Skøyen 1962

NSB BM62.04 (oppr. Co-m type 2.18504) [NEBB/Skabo 1932]. Museumsvogn.

Norsk Jernbanemuseum, Hamar, 29.06.2017

NSB type BM64, lett motorvogn, spesialbygd for Flåmsbana og Hardangerbana.

Kort før Granvin, tidlig 1960-tallet

NSB Co-m type 4.18505, senere BM64.05

Voss, vinteren 1934

NSB BM64.06. Museumsvogn bevart av NJK Gamle Vossebanen.

Garnes, 26.06.2005

NSB type BM65a

Ski, 24.09.1939

NSB BM65a.17, siste av sin type, skulle vært bevart, men ble hugget pga. for langt kommet forfall.

Sundland, Drammen, begynnelsen av 1990-tallet

NSB type BM65c/BFS65

Kronstad, høsten 1965

SRF (ex NSB) BM65c.45

Skoppum, 18.11.1994

NSB BM65c.51 som ekspressgodstog

Larvik, høsten 1999

NSB BM65c.51

Larvik, høsten 1999

NSB BM65c.52

Bergen, 15.05.1990

NSB BM65c.53 med mellom- og styrevogn, det typiske lokaltoget rundt Bergen i min oppvekst.

Kronstad, ca. 1960

NSB type BFS65, styrevogn til type BM65a/b/c

Bergen, 15.05.1990

NSB XR-BS65.115 (ombygd fra NSB BFS65.115), verkstedsvogn til beredskapstoget for Romeriksporten.

Lodalen, Oslo, 12.07.2009

NSB XR-BS65.115

Lodalen, Oslo, 12.07.2009

NSB XR-BS65.115

Lodalen, Oslo, 12.07.2009

NSB Cmeo66.04 (senere BM6604). Type 66 var elversjonen av "lyntoget", type 88.

Oslo Ø, sommeren 1945

NSB Cmeo66.04

Oslo Ø, sommeren 1945

NSB BM67.06

Asker, juni 1992

NSB BM67.09

Larvik, 17.10.1992

NSB BM67.09

Larvik, 17.10.1992

***N***

NSB type BS67+B65+BM67

Grefsen, Oslo, juni 1979

NSB BFS67.09

Larvik, 17.10.1992

NSB BM68a.01

Larvik, 10.06.1993

NSB BM68a.12

Larvik, 21.10.1993

NSB BM68a.12

Larvik, 21.10.1993

NSB type BFS68a, styrevogn til type BM68a

Asker, begynnelsen av 1990-tallet

Mantena (ex NSB) BFS68a.67, ominnredet til undervisningslokale, sto på en treramme utenfor skinnegangen.

Sundland, Drammen, 27.05.2006

Mantena BFS68a.67

Sundland, Drammen, 27.05.2006

NSB BM68b.23 - original design

Sandefjord, des. 1991

NSB BM68b.23 - ny design

Drammen, 19.07.1993

NSB BM68b.23

Drammen, 19.07.1993

NSB BM68b.29

Oslo S, tidlig på 1990-tallet

NSB BM68b.29 som "Vøgne", lokaltog Drammen–Geilo

Ål, 09.10.1993

NSB BFS68b.86

Drammen, 19.07.1993

NSB BM69A.001

Kjelsås, Oslo, 10.03.2006

NSB BM69A.001

Sundland, Drammen, 21.06.2012

NSB BS69A.601

Kjelsås, Oslo, 10.03.2006

NSB BS69A.601

Sundland, Drammen, 21.06.2012

NSB BM69A.002 - med styrevogn BS96B.620!

Bergen, 19.03.2007

NSB BM69A.003

Larvik, 26.10.2013

NSB BS69A.603

Larvik, 26.10.2013

NSB BM69A.005, utrangert og skal hugges

Sundland, Drammen, 12.01.2016

NSB BM69A.006 – NB! Nye lamper i lyskasteren!

Drammen, 19.03.2007

NSB BS69A.006

Drammen, 19.03.2007

NSB BM69A.008

Oslo S, 02.03.2007

NSB BM69A.008

Oslo S, 14.03.2007

NSB BS 69A.608

Oslo S, 02.03.2007

NSB BS 69A.609

Askim, 1984

NSB BS69A.615

Asker, begynnelsen av 1990-tallet

NSB BM69B.017

Sundland, Drammen, 28.04.2005

NSB BS69B.617 – utrangert

Sundland, Drammen, 01.04.2007

NSB BFM69B.020 (ex BM69B.020)

Bergen, 04.10.1994

NSB BS69B.620

Bergen, 04.10.1994

NSB BS69B.620, med motorvogn BM69A.002!

Bergen, 19.03.2007

NSB BFM69B.023 (omb. fra BM69B.023) – utrangert

Sundland, Drammen, 01.04.2007

NSB BS69B.624

Bergen, 07.10.1994

NSB BM69B.027

Drammen, 23.03.2007

NSB BM69B.028

Kjelsås, Oslo, 08.02.2005

NSB BM69B.029

Bergen, 29.06.2005

NSB BS69B.629

Bergen, 29.06.2005

NSB BM69B.030 "Tjalve" og 022, hensatt utendørs

Sundland, Drammen, 28.04.2005

NSB BS69B.630, hensatt, muligens utrangert

Sundland, Drammen, 30.04.2012

NSB BS69B.630

Sundland, Drammen, 30.04.2012

NSB BM69B.031

Voss, 26.06.2007

NSB BS69B.631

Voss, 26.06.2007

NSB BM69B.034 "Munin" (Navnet gjelder hele settet.)

Bergen, 18.09.2006

NSB BS69B.634

Bergen, 18.09.2006

NSB type BM69C/BS69C før typen fikk mellomvogn

Bingsfoss, sommeren 1984

NSB BM69CII.038 (ex BM69C.038)

Oslo S, 07.05.2010

NSB BS69CII.638 (ex BS69C.638)

Oslo S, 07.05.2010

***N***

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0469.039 (BM69C.039)

Oslo S, 16.06.2023

***N***

VY 0469.039 (BS69C.639)

Oslo S, 16.06.2023

NSB BM69CI.041 (ex BM69C.041 - eneste sett som ble ombygd til type 69CI)

Bergen, 03.02.2006

NSB B69CI.841 (ex B69C.841)

Sundland, Drammen, 01.04.2007

NSB BS69CI.641

Bergen, 22.01.2007

NSB BS69CI.641 (ex BS69C.641)

Sundland, Drammen, 01.04.2007

NSB BM69CII.042 (ex BM69C.042)

Sundland, Drammen, 22.07.2010

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0469.045 (BM69CII.045, ex BM69C.045) og 040 (BM69C.040)

Drammen, 05.08.2019

***N***

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0469.046 (BS69C.646)

Oslo S, 16.06.2023

NSB BS69CII.646 (ex BS69C.646)

Sundland, Drammen, 22.07.2010

NSB BM69C.049

Drammen, 08.11.1994

NSB BFM69E.050 (ex BM69D1.050)

Voss, 07.05.2005

NSB BS69E.650 (ex BS69D1.650)

Bergen, 09.05.2005

NSB BFM69E.051 (ex BM69D1.051)

Oslo S, 26.02.1995

NSB BFM69E.051

Voss, 11.11.2005

NSB BS69E.651 (ex BS69D1.651)

Oslo S, 26.02.1995

NSB BS69D1.652

Alna, Oslo, 11.08.2013

***N***

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0469.055 (BM69H.055, ex BS69D.055)

Ljan, Oslo, 25.05.2023

***N***

VY 0469.055 (BM69H.055)

Oslo S, 25.05.2023

***N***

VY 0469.055 (BS69H.655)

Oslo S, 16.06.2023

NSB BS69D1.656

Ca. 1990

NSB BS69D1.658

Alna, Oslo, 11.08.2013

NSB BM69D1.059

Asker, 05.10.1990

NSB BM69D1.059

Asker, 05.10.1990

NSB BS69D1.659

Asker, 05.10.1990

NSB BS69D1.659

Voss, 16.09.2006

NSB (siden 2016 innleid fra NOR) 0469.060 (BS69G.660, ex BS69D1.660) og 061 (BS69G.661, ex BS69D1.661)

Kjelsås, 22.06.2017

NSB BM69G.061 (ex BM69D1.661)

Kjelsås, Oslo, 19.04.2006

NSB BS69G.661

Kjelsås, Oslo, 19.04.2006

***N***

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0469.063 (BM69G.063, ex BS69D.063)

Skien, 20.08.2023

***N***

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0469.064 (BM69H.064, ex BM69D.064)

Oslo S, 16.06.2023

NSB BS69G.661 og BM69G.065 (ex BM69D1.065)

Kjelsås, Oslo, 19.04.2006

NSB BM69G.065

Kjelsås, Oslo, 19.04.2006

NSB (siden 2016 innleid fra NOR) 0469.065 (BS69G.665, ex BS69D1.665)

Oslo S, 22.06.2017

***N***

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0469.073 (BS69H.673, ex BS69D.673)

Ljan, Oslo, 25.05.2023

NSB BS69D1.674

Bergen, 02.05.2015

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0469.077 (BS69D2.677) og 081 (BM69D3.081)

Drammen, 05.08.2019

***N***

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0469.078 (BM69D2.078)

Oslo S, 16.06.2023

***N***

VY 0469.078 (BS69D2.678)

Ljan, Oslo, 25.05.2023

***N***

VY 0469.078 (BS69D2.678)

Oslo S, 16.06.2023

NSB BM69D2.079

Sundland, Drammen, 01.08.2013

***N***

VY 0469.080 (BS69D.680)

Oslo S, 16.06.2023

***N***

VY 0469.080 (BS69D.680)

NB! 7 år etter at NSB ble fratatt materiellet, og 4 år etter at NSB opphørte, er vognen forsatt merket som tilhørende NSB!

Oslo S, 16.06.2023

NSB BM69D3.081

Bergen, 06.02.2006

NSB BM69D3.081

Bergen, 06.02.2006

NSB BM69D3.081

Bergen, 06.02.2006

NSB BS69D4.685

Larvik, 11.07.2008

NSB (siden 2016 innleid fra NOR) 0469.085 (BS69D4.685)

Bergen, 29.09.2017

NSB BM69D4.087 og BM69D3.082

Sundland, Drammen, 28.04.2005

NSB div. motorvognsett type 69A-D

Filipstad, Oslo, 15.08.2011

NSB ABS70.604

Oslo S, 26.02.1993

NSB ABS70.604

Oslo S, 26.02.1993

NSB ABS70.604 og 605

Oslo S, 23.04.1994

NSB ABS70.604 og 605

Oslo S, 23.04.1994

NSB BFM70.005

Oslo S, 26.02.1993

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0470.006 (BFM70.006)

Lodalen, Oslo, 14.09.2019

NSB ABS70.606

Sarpsborg, 25.09.2016

NSB BFM70.007

Larvik, 24.02.2014

NSB BFM70.007

Larvik, 26.01.2005

***N***

NSB BFM70.007

Hamar, 17.08.1996

NSB ABS70.607

Larvik, 26.01.2005

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0470.007 (ABS70.607)

Drammen, 05.08.2018

NSB BFM70.009

Skien, 08.07.2013

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0470.009 (ABS70.609)

Sandvika, 06.08.2019

NSB BFM70.010 og 0401.006 (BMa74.106)

Skien, 08.07.2013

NSB ABS70.611

Larvik, 04.08.2012

NSB (siden 2016 innleid fra NOR) ABS70.612

Oslo S, 06.06.2017

NSB BFM70.014

Kjelsås, 22.02.2004

NSB ABS70.615 og BS69D4.685

Larvik, 11.07.2008

NSB ABS70.616

Larvik, 24.02.2014

***N***

GMB (ex NSB) 0471.001 (BM71.001)

Asker, 28.05.2022

***N***

GMB (ex NSB) 0471.003 (BFM71.103)

Oslo S, 26.05.2023

GMB (ex NSB) 0471.004 (BM71.004)

Asker, 15.07.2016

GMB (ex NSB) BFM71.104 og BM71.008

Brakerøya, Drammen, 02.09.2013

GMB (ex NSB) 0471.005 (BM71.005)

Asker, 15.07.2016

GMB 0471.005 (BFM71.105)

Sandvika, 05.08.2021

GMB (ex NSB) BM71.007

Oslo S, 08.02.2005

GMB (ex NSB) 0471.008 (BM71.008) og VY 0402.015 (BMa75.115)

Drammen, 05.08.2019

GMB BFM71.108 med spesialdekor i forbindelse med feiringen av 150-årsjubileet for Edward Munchs fødsel.

Brakerøya, Drammen, 02.09.2013

GMB 0471.008 (BFM71.108)

Oslo S, 06.06.2017

GMB 0471.008 (BFM71.108)

Drammen, 05.08.2019

GMB 0471.008 (BFM71.108)

Drammen, 05.08.2019

GMB (ex NSB) BM71.009

Oslo S, 28.06.2006

GMB 0471.009 (BM71.009)

Asker, 02.09.2021

***N***

GMB 0471.009 (BM71.009)

Gardermoen, 16.10.2023

***N***

GMB 0471.009 (BFM71.109)

Gardermoen, 16.10.2023

***N***

GMB (ex NSB) 0471.013 (BM71.013)

Asker, 14.07.2016

GMB (ex NSB) 0471.015 (BM.71.015)

Oslo S, 22.06.2017

GMB 0471.015 (BM71.015)

Asker, 02.09.2021

GMB 0471.015 (BFM.71.115)

Oslo S, 22.06.2017

NSB type 72

Nordstrand, Oslo, 19.03.2006

NSB type 72

Nyland hpl., Grorud, Oslo, 31.01.2016

NSB BMa72.001

Sundland, Drammen, 28.04.2005

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0472.001 (BMa72.001)

Oslo S, 19.12.2019

***N***

VY 0472.001 (BMa72.001)

Oslo S, 25.05.2023

***N***

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0472.003 (BMb72.103)

ALna, Oslo, 04.06.2023

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0472.013 (BMa72.013)

Asker, 02.09.2021

VY 0472.013 (BMa72.013)

Asker, 02.09.2021

NSB BMb72.118

Moss, 30.01.2005

NSB BMb72.125 og 114

Moss, 13.04.2006

NSB BMa72.023

Lierstranda, 02.09.2013

NSB BMa72.023

Lierstranda, 02.09.2013

NSB BMb72.125

Sundland, Drammen, 01.08.2013

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0472.026 (BMa72.026)

Asker, 02.09.2021

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0472.026 (BMb72.126)

Oslo S, 19.12.2019

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0472.029 (BMa72.029)

Sandvika, 06.08.2019

NSB 0472.032 (BMb72.032) og GMB 0471.013 (BM71.013)

Asker, 15.07.2016

NSB 0472.032 (BMa72.032)

Asker, 15.07.2016

NSB (siden 2016 innleid fra NOR) 0472.032 (BMa72.032)

Alna, 06.08.2017

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0472.032 (BMa72.032)

Sandvika, 05.08.2021

NSB (siden 2016 innleid fra NOR) 0472.032 (BMb72.132)

Asker, 15.07.2016

NSB (siden 2016 innleid fra NOR) 0472.032 (BMb72.132)

Alna, 06.08.2017

VY (ex NSB – innleid fra NOR) 0472.034 (BMb72.134)

Grorud, Oslo, 14.09.2019

VY 0472.034 (BMb72.134)

Grorud, Oslo, 14.09.2019

***N***

VY 0472.034 (BMb72.134)

Alna, Oslo, 04.06.2023

NSB 0473.001 (BM73A.001)

Halden, 25.09.2016

NSB 0473.001 (nærmest: BFM73A.101)

Halden, 25.09.2016

GA (ex VY, ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0473.002 (BM73A.002)

Kongsberg, 06.08.2021

GA 0473.002 (BM73A.002)

Kongsberg, 06.08.2021

GA 0473.002 (BM73A.002)

Kongsberg, 06.08.2021

GA 0473.002 (BFM73A.102)

Kongsberg, 06.08.2021

GA 0473.002 (BFM73A.102) og VY 0401.022 (BMb74.522)

Kongsberg, 06.08.2021

GA 0473.002 (BFM73A.102)

Kongsberg, 06.08.2021

***N***

GA (ex VY, ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0473.005 (BFM73A.105)

Oslo S, 25.05.2023

NSB BM73A.006

Oslo S, 08.02.2005

NSB BM73A.007

Bergen, 22.03.2010

NSB BM73A.007

Hønefoss, 29.10.2011

NSB BM73A.007 og BFM73A.115

Bergen, 19.07.2008

SJN (ex VY, ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0473.007 (BM73A.007)

Oslo S, 03.08.2021

SJN 0473.007 (BM73A.007)

Oslo S, 03.08.2021

NSB BFM73A.107

Lodalen, Oslo, 06.10.2007

***N***

SJN 0473.007 (BM73A.007)

Oslo S, 16.06.2023

NSB BFM73A.107

Bergen, 19.07.2008

SJN 0473.007 (BFM73A.107)

Oslo S, 03.08.2021

SJN 0473.007 (BFM73A.107)

Oslo S, 03.08.2021

SJN 0473.007 (BFM73A.107)

Oslo S, 03.08.2021

SJN 0473.007 (BFM73A.107)

Oslo S, 03.08.2021

SJN 0473.007 (BFM73A.107)

Oslo S, 03.08.2021

SJN 0473.007 (BFM73A.107)

Marienborg, Trondheim, 25.09.2021

***N***

SJN 0473.007 (BFM73A.107)

Oslo S, 16.06.2023

NSB BFM73A.108

Hønefoss, 22.05.2011

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0473.009 (BFM73A.109)

Dombås, 19.08.2019

VY 0473.009 (BFM73A.109)

Dombås, 19.08.2019

GA (ex VY, ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0473.012 (BM73A.012)

Oslo S, 19.12.2019

NSB BFM73A.112

Gvarv, 26.07.2013

NSB 0473.014 (BM73A.014)

Asker, 15.07.2016

NSB 0473.014 (BFM73A.114)

Asker, 15.07.2016

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0473.014 (BM73A.014)

Dombås, 19.08.2019

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0473.015 (BM73A.015)

Drammen, 05.08.2019

NSB BFN73A.115 og BM73A.007

Bergen, 19.07.2008

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0473.015 (BFM73A.115)

Drammen, 05.08.2019

GA (ex VY, ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0473.016 (BM73A.016)

Oslo S, 19.12.2019

NSB 0473.016 (BFM73A.116)

Oslo S, 22.06.2017

GA 0473.016 (BFM73A.116)

Oslo S, 19.12.2019

NSB BM73B.041

Gøteborg, Sverige, 08.04.2008

***N***

VY 0473.042 (BFM73B.142)

NB! 7 år etter at NSB ble fratatt materiellet, og 4 år etter at NSB opphørte, er vognen forsatt merket som tilhørende NSB!

Oslo S, 25.07.2023

***N***

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0473.042 (BFM73B.142)

Oslo S, 25.07.2023

NSB 0473.043 (BFM73B.143)

Halden, 25.09.2016

NSB 0473.043 (BFM73B.143) og 473.011 (BM73A.011)

Halden, 25.09.2016

NSB 0473.044 (BM73B.044)

Halden, 25.09.2016

NSB BFM73B.144 og El18.2251

Halden, 24.03.2005

NSB BM73B.046

Oslo S, 08.02.2005

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0473.046 (BM73B.046)

Halden, 30.05.2021

2. Type 74 – 78

Når vi kommer over på 2000-tallet, er all innenlandsk produksjon av jernbanemateriell nedlagt, og Norge er avhengig av import utenfra. fordelen er at man ikke lenger er tvunget til å stå for utviklingsarbeidet selv, men kan kjøpe gjennomtestet "hyllevare". Ulempen er mindre innflytelse på løsninger tilpasset norske forhold. Per 2021 har norske jernbaneselskaper importert motorvogner fra Sveits (type 74/401 og 75/402, samt duotype 76/404) og Spania (type 78/403).

NSB 0401.001 (BMa74.101). Hvert 401-sett består av 5 vogner: BMA74.1xx, BPa74.2xx, BCMU74.3xx, BPb74.4xx og BMb74.5xx.

Sundland, Drammen, 02.05.2011

NSB 0401.001 (BMa74.101)

Sundland, Drammen, 02.05.2011

NSB 0401.001 (BMb74.501)

Ål, 04.04.2011

NSB 0401.001 (BMb74.501)

Sundland, Drammen, 02.05.2011

VY (ex NSB – innleid fra NOR) 0401.001 (BMb74.501)

Asker, 02.09.2021

NSB 0401.002 (BMa74.102)

Sundland, Drammen, 03.06.2011

NSB 0401.003 (BMa74.103)

Larvik, 15.06.2013

NSB 0401.003 (BMb74.503)

Larvik, 15.06.2013

NSB 0401.003 (nærmest: BMb74.503)

Larvik, 15.06.2013

NSB 0401.004 (BMb74.504), 0401.021 (BMb74.521) og 0402.007 (BMb75.507)

Larvik, 29.03.2014

NSB 0401.004 (BMb74.504), 0401.021 (BMb74.521) og 0402.007 (BMb75.507), samt 0401.016 (BMb74.516)

Larvik, 29.03.2014

NSB 0401.006 (BMa74.106)

Gvarv, 02.11.2012

NSB 0401.006

Gvarv, 02.11.2012

NSB 0401.007 (BMa74.107)

Torp, 17.02.2016

VY (ex NSB – innleid fra NOR) 0401.007 (BMa74.107)

Sandvika, 06.08.2019

NSB 0401.008 (nærmest: BMb74.508)

Larvik, 12.07.2013

***N***

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0401.009 (BMb74.509)

Gardermoen, 16.10.2023

NSB 0401.011 (BMa74.111)

Hamar, 11.07.2012

NSB 0401.011 (BMa74.111) og 016 (BMa74.116)

Larvik, 29.03.2014

VY (ex NSB – innleid fra NOR) 0401.011 (BMb74.511)

Drammen, 05.08.2019

NSB 0401.015 (BMb74.515)

Larvik, 26.10.2013

***N***

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0401.015 (BMb74.515)

Oslo S, 25.05.2023

VY (ex NSB – innleid fra NOR) 0401.016 (BMa74.116)

Asker, 02.09.2021

NSB 0401.021 (nærmest: BMb74.521)

Larvik, 17.08.2013

NSB 0401.022 (BMb74.522) og 0402.045 (BMb75.545)

Drammen, 18.04.2018

VY (ex NSB – innleid fra NOR) 0401.022 (BMb74.522)

Kongsberg, 06.08.2021

VY 0401.022 (BMb74.522)

Kongsberg, 06.08.2021

NSB 0401. 023 (BMa74.123) og 018 (BMa74.118)

Larvik, 26.10.2013

NSB 0401.029 (BMa74.129)

Asker, 15.07.2016

***N***

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0401.029 (BMa.74.129)

Sarpsborg, 06.08.2023

***N***

VY 0401.029 (BMb74.529)

Sarpsborg, 06.08.2023

***N***

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0401.030 (BMa74.130)

Sarpsborg, 06.08.2023

NSB 0401.031 (BMa74.131)

Hamar, 29.06.2017

VY (ex NSB – innleid fra NOR) 0401.033 (BMa74.133) i "koronadesign"

Frontene er omlakkert, men sidene kunne ikke folieres fordi det utenlandske firmaet som skulle gjøre jobben, ikke slapp inn i landet under koronapandemien i 2020-21.

Sandvika, 05.08.2021

VY (ex NSB – innleid fra NOR) 0401.034 (BMa74.134)

Sandvika, 06.08.2019

***N***

NOR 0401.050 (BMa74.150) under testkjøring før utleie til operatør

Hønefoss, 23.08.2022

NSB 0402.001 (BMa75.101)

Sundland, Drammen, 09.08.2012

NSB 0402.001 (BMa75.101)

Sundland, Drammen, 09.08.2012

NSB 0402.001 (BMa75.101)

Sundland, Drammen, 09.08.2012

NSB 402.002 (nærmest: BbM75.502)

Sundland, Drammen, 29.09.2013

NSB 0402.003 (BMa75.103)

Sundland, Drammen, 13.12.2013

NSB 0402.003 (BMa75.103) og 020 (BMa75.120)

Sundland, Drammen, 13.12.2013

NSB 0402.013 (BMb75.513) og 0402.015 (BMb75.515), samt 0469.040 (BS69c.640)

Sundland, Drammen, 08.07.2013

NSB 0402.014 (BMa75.114)

Asker, 15.07.2016

VY (ex NSB – innleid fra NOR) 0402.015 (BMb75.515)

Drammen, 05.08.2019

VY 0402.015 (BMb75.515) og GMB 0471.008 (BFM71.108)

Drammen, 05.08.2019

***N***

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0402.016

Gulskogen, Drammen, 09.06.2023

NSB 0402.018 (BM75b.518) og 004 (BM75b.504)

Sundland, Drammen, 31.08.2013

VY (ex NSB – innleid fra NOR) 0402.020 (BMa75.120) og GA 0118.260 (El18.2260)

Kongsberg, 06.08.2021

VY (ex NSB – innleid fra NOR) 0402.021 (BMb75.521) og 020 (BMb75.520)

Drammen, 05.08.2019

VY (ex NSB – innleid fra NOR) 0402.025 (BMa75.125)

Sandvika, 06.08.2019

NSB 0402.029 (BMa75.129)

Asker, 15.07.2016

NSB 0402.029 (BMb75.529)

Asker, 15.07.2016

VY (ex NSB – innleid fra NOR) 0402.032 (BMa75.132)

Asker, 02,09.2021

NSB 0402.033 (BMa75.133)

Asker, 15.07.2016

***N***

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0402.033 (BMa75.133)

Asker, 28.05.2022

VY (ex NSB – innleid fra NOR) 0402.038 (BMa74.138)

Asker, 11.02.2020

VY 0402.038 (BMb74.538)

Asker, 11.02.2020

NSB 0402.039 (BMb75.539)

Asker, 15.07.2016

***N***

VY (ex NSB – siden 2016 innleid fra NOR) 0402.041 (BMa75.141)

Hønefoss, 05.04.2022

NSB 0402.042 (BMa75.142)

Asker, 15.07.2016

NSB 0402.042 (BMb75.542)

Asker, 15.07.2016

VY (ex NSB – innleid fra NOR) 0402.053 (BMa75.153)

Oslo S, 11.12.2019

NSB 0402.054 (BMa75.154)

Grefsen, Oslo, 11.04.2019

VY (ex NSB – innleid fra NOR) 0402.055 (BMa75.155)

Oslo S, 09.12.2019

VY 0402.055 (BMb74.555)

Oslo S, 09.12.2019

VY (ex NSB – innleid fra NOR) 0402.055 (BMb75.655)

Oslo S, 03.08.2021

VY (ex NSB – innleid fra NOR) 0402.059 (BMb75.559)

Oslo S, 11.02.2020

VY (ex NSB – innleid fra NOR) 402.065 (BM75b.565)

Bergen, 28.09.2020

VY (ex NSB – innleid fra NOR) 0402.070 (BMb75.670)

Bergen, 02.10.2021

VY 0402.070 (nærmest: BMb75.670)

Bergen, 02.10.2021

***N***

VY (innleid fra NOR) 0402.073 (BMa75.133)

Oslo S, 25.05.2023

VY (innleid fra NOR) 0402.074 (BMa75.174)

Asker, 02.09.2021

VY 0402.074 (BMa75.174)

Asker, 02.09.2021

VY 0402.074 (BMb75.574)

Asker, 02.09.2021

***N***

VY (innleid fra NOR) 0402.077 (BMb75.577)

Asker, 28.05.2022

***N***

VY 0402.077 (BMb75.577)

Asker, 28.05.2022

***N***

VY 0402.033 (BMa75.133) og 077 (BMb75.577)

Asker, 28.05.2022

GMB 0403.003 (type 78)

Lodalen, Oslo, 14.09.2019

GMB 0403.003 (type 78)

Lodalen, Oslo, 14.09.2019

***N***

GMB 0403.003 (MC1-78.103)

Asker, 22.05.2023

***N***

GMB 0403.003 (MC1-78.103)

Oslo S, 25.05.2023

***N***

GMB 0403.004 (MC2-78.004)

Oslo S, på vei ned i Oslotunnelen, 16.06.2023

***N***

GMB 0403.005 (MC1-78.105)

Asker, 26.04.2023

***N***

GMB 0403.005 (MI1-78.205)

Asker, 26.04.2023

***N***

GMB 0403.005 (MI2-78.305)

Asker, 26.04.2023

***N***

GMB 0403.005 (MC2-78.005)

Asker, 26.04.2023

GMB 0403.007 (MC1-78.107)

Vst. Grorud, Oslo, 10.06.2021

GMB 0403.007 (MC1-78.107)

Vst. Grorud, Oslo, 10.06.2021

Duomotorvogner

Vekselstrøm, 15 kV 16⅔ Hz (kontaktledning) / diesel

Duomotorvogner er elektriske motorvogner som foruten å hente strøm fra kontaktledning også er utstyrt med dieselgenerator for selv å produsere strøm på ikke-elektrifiserte strekninger. Bruken av duovogner eliminerer behovet for omstigning underveis, samtidig som man unngår å kjøre med forurensende dieselmotorer på elektrifiserte strekninger. På sikt vil antakelig duovognene helt utkonkurrere rene dieselvogner. De norske duomotorvognsettene av type 76 skiller seg fra de aler fleste andre duomotorvogntyper ved at dieselmotorenheten er bygget inn som en egen vogn i settet. Skulle det norske jernbanenettet en dag være fullelektrifisert, eller man skulle ønske å skifte ut dieselmotorenheten med en akkumulatorpakke, vil det være en enkel operasjon å koble fra dieselmotorenheten og gjøre settet om til et rent elmotorvognsett, enten kun for kontaktledning eller for kombinert kontaktledning og akkumulator. Allerede i dag har settene en mindre akkumulator som tillater dem å kjøres på akkumulatordrift på verksteds- og vognhallområder.

SJN (innleid fra NOR) 0404.001 (BMa76.101)

Trondheim, 25.09.2021

***N***

SJN 0404.001 (BMa76.101)

Oslo S, 25.07.2023

SJN 0404.001 (XDe76.601, dieselmotorenheten)

Trondheim, 25.09.2021

***N***

SJN (innleid fra NOR) 0404.004 (BMa76.104)

Hamar, 20.06.2023

SJN (innleid fra NOR) 0404.005 (BMa76.105)

Trondheim, 25.09.2021

SJN 0404.005 (BMb76.505)

Trondheim, 25.09.2021

***N***

SJN 0404.005 (BMa76.105)

Alvdal, 09.08.2023

***N***

SJN 0404.005 (BMb76.505)

Alvdal, 09.08.2023

***N***

SJN 0404.005 (BMb76.505)

Værnes, 14.10.2023

***N***

SJN (innleid fra NOR) 0404.007 (BMa76.107)

Røros, 17.12.2022

SJN (innleid fra NOR) 0404.008 (BMb76.508)

Marienborg, Trondheim, 25.09.2021

SJN (innleid fra NOR) 0404.010 (BMa76.110)

Marienborg, Trondheim, 25.09.2021

SJN 0404.010 (BMb76.510)

Marienborg, Trondheim, 25.09.2021

SJN 0404.010 (BMb76.510)

Marienborg, Trondheim, 25.09.2021

***N***

SJN (innleid fra NOR) 0404.013 (BMa76.113)

Værnes, 16.10.2023

***N***

SJN (innleid fra NOR) 0404.014 (BMb76.514)

Værnes, 16.10.2023

 

GA

=

Go-Ahead Nordic ("SØR-toget")

 

NOR

=

Norske Tog AS

 

SRF

=

Skoppum Reiseforening

GMB

=

Gardermobanen ("Flytoget")

 

NSB

=

Norges Statsbaner

 

ST

=

Salvesen & Thams

Mantena

=

Mantena AS

 

SJN

=

SJ Norge AS ("NORD")

 

VY

=

Vygruppen

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Veterantog og jernbanemuseer

Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея

bullet

Sverige - Utenlandske tog

Sweden - Foreign trains / Schweden - Ausländische Züge / Suecia - Trenes etranjeros / Швеция - Иностранные поезда

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 144 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 20.03.2024