-eBe-

  

Oslo

Sporvei

Sporveien i Oslo kjører - og har alltid kjørt - på normalspor (1435 mm). Den første, hestetrukne sporveislinjen i Oslo ble åpnet i 1875. Driftsselskapet her Chrisitania Sporveisselskab. I 1894 ble det, i regi av et nytt selskap, Kristiania elektriske Sporvei, startet elektrisk sporveisdrift. Også Kristiania Sporveisselskab la etter kort tid om til elektrisk drift. I 1899 kom enda et selskap, Christiania kommunale sporvei, på banen, og i 1924 ble all sporveisdrift samlet i A/S Kristiania Sporveier som året etter skiftet navn til A/S Oslo Sporveier. I 2006 ble sporvognsdriften skilt ut som et eget driftsselskap, Oslo Sporvognsdrift, og i 2012 ble de ulike divisjonene, underselskapene av tidligere A/S Oslo Sporveier igjen samlet i selskapet Sporveien Oslo AS.

På 1950-tallet ble sporveien i Oslo rammet av den generelle nedleggingsbølgen, og det var en uttalt politikk at trikken skulle vekk. Rundt 1970 ble dette vedtaket stilt i bero, og noen år senere begynte man igjen å snakke om utvidelse av sporveisnettet i Oslo. Den første av disse besto i at linjen til Ullevål Hageby ble forlenget til det nye Rikshospitalet på Gaustad, og i 2015 ble det ferdigstilt en trikkelinje gjennom Bjørvika. Grunnet anleggsarbeidene på den nye Follobanen drøyde det imidlertid helt til 2022 før den nye linjen kunne tas i bruk. Andre aktuelle trikkeprosjekter er Kværnerbyen, Tonsen og Ring 2 (Kirkeveiringen).

Løpende vedlikehold av sporvogner foregår på Sporveiens egne verksteder på Grefsen og Holtet. Større reparasjoner, særlig karosseriarbeider, har i mange år skjedd hos firmaet Extra Servicepartner på Slemmestad. Bilder derfra har et eget kapittel på denne siden.

I 2022 gjør en ny generasjon sporvogner sitt inntog i Oslo, denne gangen spanskbygde. Det knytter seg stor spenning til de nye trikkene som forhåpentlig innebærer en vesentlig standardheving for kollektivtrafikken i Oslo.

NB! Vogner merket "Museumsvogn" vil være representert med flere bilder på siden for vedkommende museum. Her er de bare tatt med for å synliggjøre typen.

bullet

Oslotrikker

bullet

Prøvekjøring av utenlandsk materiell i forkant av nyanskaffelser

bullet

Oslotrikker på Slemmestad

Oslotrikker

bullet

Motorvogner

bullet

Tilhengere

Motorvogner

De første elektriske motorvognene skilte seg utseendemessig lite fra hestesporvognene. Det gikk imidlertid ikke lang tid før trikken sa farvel til sporveiens hestetrukne fortid, i både utseende, passasjerkapasitet og hastighet. Det var den elektriske sporvognen som for alvor gjorde sporveien til et massekommunikasjonsmiddel.

bullet

Likestrøm, 600/750 V (kontaktledning)

bullet

Likestrøm, 1200 V / 600 V (kontaktledning)

Likestrøm, 600/750 V (kontaktledning)

Sporveien i Oslo ble med ett unntak elektrifisert med 600 V likestrøm. På slutten av 1990-tallet ble spenningen økt til 750 V. Eldre materiell kan likevel fortsatt kjøres da spenningsforskjellen er innefor materiellets toleransegrenser.

bullet

2-akslete vogner (stivrammevogner)

bullet

Boggivogner (enkel ramme)

bullet

Leddvogner

2-akslete vogner (stivrammevogner)

KES ("Blåtrikken") U.1. Museumsvogn. Liheten med hestevognene er fremdeleds tydelig, bortsett fra størrelsen.

Teknisk Museum, Oslo, 22.06.2017

KSS 31 med tilhenger, tidl. hestesporvogn, 58

Munkedamsveien cqa. 1900

HKB 8. Museumssvogn, bevart ved Sporveismuseet "Vognhall 5"

Stortorvet, 04.06.1994

KES HaWa.192, senere OS HaWa.39 og BS 46.

Majorstua, ca. 1920

OS SS.56 - ombygd til godtrikk under krigen pga. drivstoffknapphet. Godsruten var i drift fra mai 1940 til mai 1945.

Majorstua, 10.05.1940

OS SS.56

Prinsens gate, ukjent dato mellom mai 1940 og mai 1945

OS SS.74. Bevart etter utrangering, senere gitt til BES som nr. 47.

Kjelsåsveien, ca. 1960

KSS ("Grønntrikken") SS.96. Museumsvogn, bevart ved Sporveismuseet "Vognhall 5"

Stortorvet, sommeren 1997

OS SS.122 med tilhenger 623. I bakgrunne een motorvogn type MBO53 (SM53)

Majorstua, ca. 1960

OS MO52.38. Museumsvogn, bevart ved Sporveismuseet "Vognhall 5".

Grensen, 04.06.1994

Boggivogner (enkel ramme)

BB type A

Ved Oslo Ø, sommer/høst 1936

BB type A med to tilhengere

Drammensveien ved Thune, 23.06.1943

BB A.3. Museumsvogn.

Sporveismuseet "Vognhall 5!, 13.10.2012

OS B2.159 "Gullfisk"

Grefsenplatået, 17.03.1937

OS B2.159. Legg merke til den ombygde fronten!

Storgt., 1989

OS E1.170

Jernbanetorget, okt. 1983

OS E1.170

Jernbanetorget, okt. 1983

OS B2.191

Veed Nationaltheateret, sommeren 1953

OS B2.196. Museumsvogn, bevart av Lokaltrafikkhistorisk forening.

Avløs, Bærum, 15.06.2006

OS SM53.218

Toshov, oktober 1991

OS SM53.229 - "Rufustrikken", dekorert for charterkjøring for barnehager o.l.

Valkyrieplass, 04.06.1994

OS SM53.229

Valkyrieplass, 04.06.1994

OS SM53.233

Grefsenplatået, 12.08.1991

OS SM53.274

Valkyrieplass, 04.06.1994

OS SM83.206 (SM83 var ombygde "HøKa-vogner" fra 1950-tallet)

Pilestredet, 1998

OS SM83.207

Storgt., 06.08.1994

OS SM83.268

Jernbanetorget, 11.10.1993

OS SM83.271(ombygd fra SM53.246)

Valkyrieplass, 04.06.1994

OS SM83.271

Valkyrieplass, 04.06.1994

OS SM90.200. Overtatt etter testkjøring, aldri satt i ordinær drift, solgt videre til Stockholm. Skandinavias eneste Tatra-trikk.

Grefsen vognhall, mars 1992

OS SM90.200

Grefsen vognhall, mars 1992

OS SM90.200

Storo, 23.01.1993

OS SM90.200

Storo, 23.01.1993

OS SM90.200

Storo, 23.01.1993

OS SM90.200

Storo, 23.01.1993

OS SM90.200

Storo, 23.01.1993

OS SM90.200

Valkyrieplass, 04.06.1994

OS SM90.200

Valkyrieplass, 04.06.1994

OS SM90.200

Valkyrieplass, 04.06.1994

OS SM90.200

Valkyrieplass, 04.06.1994

OS SM91.280, SL79/1.114, SM91.274, uidentifiset SL79/1, SM53.211 og (ex EB) 1001

Grefsen vognhall, 05.06.1994

OS SM91.269 (Ex GS M25, kjøpt inn brukt for å avhjelpe en akutt vognmangel på 1990-tallet, beholdt samme løpenr.)

Kjelsås, 1998

OS SM91.269

Kjelsås, ca. 1995

OS SM91.274+275

Valkyrieplass, 04.06.1994

OS SM91.274+275

Valkyrieplass, 04.06.1994

OS SM91.282

Kirkeristen, 13.02.1993

OS SM91.282+283

Wessels plass, 13.02.1993

OS SM91.283+282

Wessels plass, 13.02.1993

OS SM91.283 - den eneste som ble malt i OS sine farger.

Thor Olsens gt., 13.02.1993

OS SM91.283

Thor Olsens gt., 13.02.1993

OS SM91.283

Thor Olsens gt., 13.02.1993

OS SM91.287

Storgt., 1998

OS SM91.288

Jernbanetorget, 13.02.1993

OS SM91.292

Parkveien x Hegdehaugsveien, 1998

Leddvogner

OS SL79/I.103 (ex. type S79-I)

Vendesløyfen på Kjelsås,1998

OSD (ex OS) SL79/I.103

Disen, 11.07.2013

SO (ex OSD, ex OS) SL 79/I.104 - blank og fin i lakken etter oppholdet på Slemmestad tidligere i år (Se nedenfor).

Stortorget, 08.08.2017

SO SL79/I.104

Stortorget, 08.08.2017

OS SL79/I.105

Jernbanetorget, oktober 1990

SAS (ez SO, ex OSD, ex OS) SL79/I.106

Stortorvet, 07.09.2018

OS SL79/I.107

Schweigårds gt., okt. 1983

SO (ex OSD, ex OS) SL 79/I.107

Grefsenplatået, 12.07.2016

OS SL79/I.109

Stortorvet, 24.02.2006

OS SL79/I.109

Schous plass, 20.04.2004

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL79/I.109

Rådhusplassen, 11.11.2022

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL79/I.110

Rådhusplassen, 11.11.2022

SAS SL79/I.110

Biskop Gunnerus gate, 30.03.2023

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL79/I.111

Torshov, 06.08.2022

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL79/I.113

Rådhusplassen, 11.11.2022

SAS SL79/I.113

Jernbanetorget, 30.03.2023

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL79/I.114

Fred Olsens gate x Biskop Gunnerus gate, 30.03.2023

SAS SL79/I.114

Jernbanetorget, 30.03.2023

SAS SL19/I.114

Grensen, 30.03.2023

OS SL79/I.115

Stortorvet 02.03.2006

OSD (ex OS) SL79/I.115

Colletts plass, 25.07.2013

SO (ex OSD) SL 79/I.115

Grefsenplatået, 12.07.2016

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL79/I.116

Rådhusplassen, 11.11.2022

SAS SL79/I.116

Fred Olsens gate x Biskop Gunnerus gate, 30.03.2023

SAS SL79/I.116

Jernbanetorget, 30.03.2023

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL79/I.120

Rådhusplassen, 30.03.2023

SAS SL79/I.120

Rådhusplassen, 30.03.2023

OSD (ex OS) SL79/I.121

Grefsenveien x Dr. Smiths vei, 10.07.2013

OS SL79/I.122

Storo, 22.02.2006

SO (ex OSD, ex OS) SL 79/I.122

Grefsenplatået, 12.07.2016

SAS (ex SO) SL79/I.122 vel ankommet fra Slemmestad (Se nedenfor) litt før midnatt og venter på at dagens siste rutetrikk skal komme seg vekk.

Disen, 19.09.2017

SAS SL79/I.122. Påsporingen skal finne sted om et par timer i Midtoddveien på Kjelsås.

Disen, 19.09.2017

SAS SL79/I.122

Disen, 19.09.2017

SAS SL79/I.122

Disen, 19.09.2017

SAS SL79/I.122

Disen, 19.09.2017

SAS SL79/I.122

Disen, 19.09.2017

Dette bildet er trykket i "Lokaltrafikk" (ISSN 0802-1007), tidsskrift for Lokaltrafikkhistorisk forening, Oslo og Sporveishistorisk forening, Trondheim, nr. 100, nov. 2017, s 58.

SO (ex OSD, ex OS) SL 79/I.123

Grefsenplatået, 12.07.2016

SAS (ex SO) SL79/I.123

Jernbanetorget, 30.03.2023

SAS SL79/I.123

Jernbanetorget, 30.03.2023

OS SL79/I.124

Grefsenplatået, 12.08.1991

OS SL79/I.124

Grefsenplatået, 12.08.1991

OS SL79/I.124

Grefsen stadion, 1994

OSD (ex OS) SL79/I.124

Disen, 26.06.2013

OSD SL79/I.124, nyrevidert og blank og fin i lakken.

Majorstua, 10.07.2013

OSD SL79/I.124

Majorstua, 10.07.2013

OSD SL79/I.124

Majorstua, 10.07.2013

SAS (ex SO, ex OSD) SL79/I.124

Storo, 30.03.2023

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL79/I.124

Storo, 30.03.2023

OS SL79/I.125; sammen med OS SL79/II.134 første Oslo-trikk med elektronisk destinasjonsvisning

Grefsenveien x Glads vei, 18.10.2006

OSD (ex OS) SL79/I.125

Disen, 18.08.2013

SAS (ex SO, ex OSD) SL79/I.125

Rådhusplassen, 11.11.2022

OS SL79/II.132

Schous plass, 20.04.2004

OS SL79/II.127

Torshov, oktober 1990

OSD (ex OS) SL79/II.129

Disen, 11.07.2013

SAS (ex SO, ex OSD) SL79/II.129

Rådhusplassen, 11.11.2022

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL79/II.130

Fred Olsens gate x Nygata, 30.03.2023

OS SL79/II.132

Storo, 17.02.2006

OS SL79/II.133 som "miljøtrikken"

Stortorvet, 28.08.2007.

OS SL79/II.132

Stortorvet, 28.08.2007.

OS SL79/II.134; ved siden av OS SL79/I.125 første Oslo-trikk med elektronisk destinasjonsvisning

Vendesløyfen på Diesen, 04.10.2006

OSD (ex OS) SL79/II.134

Colletts plass, 24.07.2013

SO (ex OSD, ex OS) SL 79/II.135

Grefsenveien x Lyngåsveien, 12.07.2016

SO SL 79/II.135

Grdefsenveien x Lyngåsveien, 12.07.2016

SO (ex OSD, ex OS) SL 79/II.136

Grefsenveien x Saturnveien, 12.07.2016

SO SL 79/II.136

Grefsenveien x Saturnveien, 12.07.2016

OS SL79/II.137

Valkyrieplass, 04.06.1994

OS SL79/II.137

Valkyrieplass, 04.06.1994

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL79/II.137

Grefsenveien x Storoveien, 30.03.2023

OS SL79/II.139

Vendesløyfen på Kjelsås, 24.02.2006

OS SL79/II.139

Vendesløyfen på Kjelsås, 24.02.2006

SO (ex OSD, exOS) SL79/II.139

Incognitogsta. 04.05.2016

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL79/II.140

Torshov, 06.08.2022

SO (ex OSD, ex OS) SL95.141

Trondheimsveien, 30.08.2016

SAS (ex SO) SL95.141

Rådhusplassen, 11.11.2022

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL95.142 og 153

Trondheimsveien, 26.04.2018

SAS SL95.142

Grefsenveien x Saturnveien, 12.07.2020

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL95.143

Dronning Eufemias gate, 05.09.2017

SAS SL95.143

Bekkestua, 14.09.2019

SAS SL95.143

Bekkestua, 14.09.2019

OS SL95.147

Storo, 22.02.2006

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL95.147

Vendesløyfen på Kjelsås, 06.05.2023

SAS SL95.147

Midtoddveien x vendesløyfen på Kjelsås, 04.05.2023

SAS SL95.147

Midtoddveien, Kjelsås, 06.05.2023

SO (ex OSD, ex OS) SL 95.150

Storgata x Hausmanns gate, 12.07.2016

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL95.151

Biskop Gunnerus gate x Jernbanetorget, 30.03.2023

SAS SL95.151, interiør

Grefsen, 30.03.2023

SAS SL95.151

Storo, 30.03.2023

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL95.153 og 141

Grefsen, 10.11.2022

OS SL95.154

Storo, 17.02.2006

OSD (EX OS) SL95.155

Forskningsparken, 10.09.2013

OS SL95.157

Stortorvet, 08.03.2006

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL95.157

Schous plass, 04.05.2023

SAS SL95.157

Schous plass, 04.05.2023

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL95.158 og 165

Grefsen, 10.11.2022

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL95.158

Grensen, 30.03.2023

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL95.161

Grensen, 30.03.2023

OSD (ex OS) SL95.169 og SL79/II.134

Colletts plass, 24.07.2013

SAS (ex SO, ex OSD) SL95.169

Sinsen, 15.05.2019

OS SL95.170

Tullinløkka, 08.02.2005

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL95.172

Torshov, 06.08.2022

SAS SL95.172

Grensen, 30.03.2023

SAS SL18.401

Torshov, 06.08.2022

SAS SL18.401

Torshov, 06.08.2022

SAS SL18.401

Grefsen, 06.08.2022

SAS SL18.401

Grefsen, 06.08.2022

SAS SL18.401

Grefsen, 06.08.2022

SAS SL18.401

Grefsen, 06.08.2022

SAS SL18.402

Sinsen, 12.02.2022

SAS SL18.402

Grefsen, 07.08.2022

SAS SL18.402

Grefsen, 07.08.2022

SAS SL18.403

Disen, 07.05.2023

SAS SL18.406

Disen, 07.05.2023

SAS SL18.405

Storo, 21.12.2022

SAS SL18.406

Stortorvet, 10.11.2022

SAS SL18.406

Disen, 07.05.2023

SAS SL18.407

Storgata x Hausmanns gate, 10.12.2022

SAS SL18.407

Storgata ved Nybrua, 01.02.2023

SAS SL18.407

Storgata ved Ankerbrua, 10.12.2022

SAS SL18.407

Midtoddveien, Kjelsås, 30.04.2023

SAS SL18.408

Vendesløyfen på Disen, 07.05.2023

SAS SL18.408

Disen, 07.05.2023

SAS SL18.408

Disen, 07.05.2023

SAS SL18.408

Disen, 07.05.2023

SAS SL18.409

Storgata x Hausmanns gate, 10.12.2022

SAS SL18.409

Storgata, 10.11.2022

SAS SL18.409 og SL95.151

Grefsen, 21.12.2022

SAS SL18.409

Biskop Gunnerus gate x Fred Olsens gate, 30.03.2023

SAS SL18.409

Biskop Gunnerus gate, 30.03.2023

SAS SL18.410

Torggata x Kirkeristen, 30.03.2023

SAS SL18.410

Stortorvet, 30.03.2023

SAS SL18.410

Grensen, 30.03.2023

SAS SL18.411

Disen, 04.05.2023

SAS SL18.411

Disen, 04.05.2023

SAS SL18.411

Disen, 04.05.2023

SAS SL18.413

Biskop Gunnerus gate x Jernbanetorget, 30.03.2023

SAS SL18.413, interiør

Storo, 30.03.2023

SAS SL18.413

Vendesløyfen på Kjelsås, 30.04.2023

SAS SL18.413

Vendesløyfen på Kjelsås, 30.04.2023

SAS SL18.413 og 407 (bak Trikkehallen)

Vendesløyfen på Kjelsås, 30.04.2023

SAS SL18.415

Storo, 30.03.2023

SAS SL18.415

Storo, 30.03.2023

SAS SL18.417

Disen, 07.05.2023

SAS SL18.418

Schous plass, 04.05.2023

SAS SL18.418 og SL95.157

Schous plass, 04.05.2023

SAS SL18.418

Disen, 07.05.2023

SAS SL18.418

Vendesløyfen på Disen, 07.05.2023

SAS SL18.418

Vendesløyfen på Disen, 07.05.2023

Likestrøm, 1200 V / 600 V (kontaktledning)

Ekebergbanen ble bygget av et privat selskap og åpnet i 1917. Den ble bygget som en forlengelse av sporveislinjen til Gamlebyen og krysset den daværende kommunegrensen til Aker kommune. Spesielt på grunn av den sterke stigningen fra Gamlebyen og opp til Bekkelagsplatået valgte man å elektrifisere med 1200 V likestrøm i stedet for bytrikkens 600 V. Ekebergbanens vogner kunne kjøre med redusert effekt på bylinjene, og allerede fra starten kjørte Ekebergbanens vogner helt inn til den daværende Østbanestasjonen, senere helt til Skøyen. Bytrikkene kunne derimot ikke kjøre på Ekebergbanens linje. Først i 1974 ble Ekebergbanen omlagt til 600 V (senere 750), og banens særegne materiell ble utrangert.

EB 1001. Museumsvogn.

Sporveismuseet "Vognhall 5", Oslo, 13.10.2012

EB 1003

Bråten, antakelig 1917 eller 1918

EB 1013. Museumsvogn.

Sporveismuseet "Vognhall 5", Oslo, 13.10.2012

OS (ex EB) 1011. Museumsvogn, bevart av Lokaltrafikkhistorisk forening.

Valkyrieplass, 04.06.1994

Tilhengere

Helt fra begynnelsen kunne de elektriske sporvognene trekke lette tilhengere. Mange av de første tilhengerne var ombygde hestesporvogner som på denne måten fikk forlenget sin karriere. Senere skjedde utviklingen av tilhengere parallelt med utviklingen av motorvogner, og både motorvogn og tilhenger fikk samme design og innredning. Da de moderne leddsporvognene erstattet de eldre typene, forsvant også tilhengerne fra sporveien i Oslo. Det ble riktignok en periode vurdert å oppgradere et antall tilhengere for bruk sammen med SL79, men dette kom aldri ut over vurderingsstadiet.

OS SS.623 med motorvogn SS.122. I bakgrunnen en motorvogn type MBO53 (senere SM53)

Majorstua, ca. 1960

OS TO52/53.66

Piledstredet, 04.06.1994

OS ST56.575 (ex. TOB56.575) - tilhenger til SM53

Grefsenplatået 12.08.1991

OS ST89.586

Pilestredet, 1998

OS ST89.591 (ex GS S27.454), ble brukt sammen med SM83.

Valkyrieplass, 04.06.1994

Prøvekjøring av utenlandsk materiell i forkant av nyanskaffelser

KVG NGT6C.454

Valkyrieplass, 04.08.1994, under 100-årsjubileet for elektrisk sporveisdrift i Norden

KVG NGT6C.454

Valkyrieplass, 04.08.1994

KVG NGT6C.454

Valkyrieplass, 04.08.1994. Samme vogn er senere observert i Kassel.

Oslotrikker på Slemmestad

Slemmestad ligger i Asker kommune (før 2020 i Røyken), tre mil sør for Oslo på vestsiden av Oslofjorden. Stedet har ingen sporforbindelse. Likevel er Slemmestad i senere år blitt et viktig sporveissted - med ca. 60 meter skinnegang inne i verkstedshallen til firmaet Extra Servicepartner. Her utføres større karosserireparasjoner. Full overhaling av en trikk tar en måneds tid. Vognene fraktes på bil til og fra Slemmestad, fortrinnsvis nattestid da den kurverike fylkesvei 165 stedvis må stenges for annen trafikk for at trikketransportene skal kunne komme fram. Transportene har derfor både følgebiler og politieskorte. Også jernbanevogner har vært til omlakkering/omprofilering på Slemmestad.

SO (ex OSD, ex OS) SL79/I.104

02.05.2017

Dette bildet er trykket i "Lokaltrafikk" (ISSN 0802-1007), tidsskrift for Lokaltrafikkhistorisk forening, Oslo og Sporveishistorisk forening, Trondheim, nr. 100, nov. 2017, s 57.

SO (ex OSD, ex OS) SL79/I.117. Ankom Slemmestad litt før kl. 05 i morges.

25.07.2017

SO SL79/I.117. Noen timer senere er arbeidet godt i gang.

25.07.2017

Dette bildet er trykket i "Lokaltrafikk" (ISSN 0802-1007), tidsskrift for Lokaltrafikkhistorisk forening, Oslo og Sporveishistorisk forening, Trondheim, nr. 100, nov. 2017, s 57.

SO SL79/I.117. Rustskadene i trappen er tydelige.

25.07.2017

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL79/I.122 - 8 timer før transporten til Oslo skal gå. Det gjenstår fremdeles mye finpuss, bl.a. en hel del vinduer.

18.09.2017

SAS SL79/I.122. Bildet lengre oppe på siden, fra 12.07.2016 viser at det har vært mye som skulle repareres.

18.09.2017

SAS SL79/I.122

18.09.2017

SAS (ex SO, ex OSD, ex OS) SL79/II.133

22.09.2017

SAS SL79/II.133

22.09.2017

SAS SL79/II.133

22.09.2017

SAS SL79/II.133. Også interiøret strippes, for å beskytte tekstiler etc. mot slipestøv.

22.09.2017

SO (ex OSD, ex OS) SL79/II.134 klargjøres for lakkering etter reparasjon av omfattende rustskader.

05.07.2017

SO SL79/II.134

05.07.2017

Dette bildet er trykket i "Lokaltrafikk" (ISSN 0802-1007), tidsskrift for Lokaltrafikkhistorisk forening, Oslo og Sporveishistorisk forening, Trondheim, nr. 100, nov. 2017, s 58.

SO SL79/II.134. Ferdig lakkert, men ennå gjenstår mye arbeid.

19.07.2017

SO SL79/II.134

19.07.2017

SO SL79/II.134.

19.07.2017

SO SL79/II.134. Noen detaljer mangler fremdeles (i støtfangeren).

24.07.2017

SO SL79/II.134

24.07.2017

SO SL79/II.134. Siste finpussen.

24.07.2017

Dette bildet er trykket i "Lokaltrafikk" (ISSN 0802-1007), tidsskrift for Lokaltrafikkhistorisk forening, Oslo og Sporveishistorisk forening, Trondheim, nr. 100, nov. 2017, s 58.

SO SL79/II.134. Opplastet og reiseklar. Transportkjøretøyet er totalt 33 m langt.

24.07.2017

SO SL79/II.134

24.07.2017

SO SL79/II.134. Klar til avreise.

24.07.2017

SO SL79/II.134

24.07.2017

SO SL79/II.134. Ferden hjem er begynt.

24.07.2017

SO SL79/II.134. På vei ut fra næringsområdet, ut på Eternittveien.

24.07.2017

SO SL79/II.134. Her er det trangt.

24.07.2017

SO SL79/II.134

24.07.2017

SO SL79/II.134. Veigrøft og gangvei må tas til hjelp. Sjåføren utviste utrolig dyktighet under denne vanskelige manøvren!

24.07.2017

Dette bildet er trykket i "Lokaltrafikk" (ISSN 0802-1007), tidsskrift for Lokaltrafikkhistorisk forening, Oslo og Sporveishistorisk forening, Trondheim, nr. 100, nov. 2017, s 58.

SO SL79/II.134. Endelig ute på fv. 165 på vei til Oslo.

24.07.2017

 

BB = AS Bærumsbanen GS = Göteborgs Spårvägar (Sverige) OSD = Oslo Sporvognsdrift
BES = Bergens elektriske sporvei KES = AS Kristiania Elektriske Sporvei SAS = Sporveien AS
BS = Bergens Sporvei   KVG = Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG (Tyskland)   SO = Sporveien Oslo
EB = AS Ekebergbanen   OS =

Oslo Sporveier AS

       

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):   

bullet

T-banen i Oslo

The Oslo Underground / Die osloer U-Bahn / El Subterraneo del Oslo / Mетро b Осло

bullet

Trolleybusser i Oslo

Oslo trolleybuses / O-Buße in Oslo / Trolebuses de Oslo / Tроллейбусы в Осло

bullet

Veteran- og museumsspor- og t-banevogner i Oslo

Vintage trams and museums in Oslo / Veteranstraßenbahnen und Museen in Oslo / Tranvías de ventaja y museos en Oslo / Tрамы ветерана и музея b Осло

bullet

Sporveismuseet "Vognhall 5", Oslo

The tramway museum "Vognhall 5", Oslo / Das Straßenbahnmuseum "Vognhall 5", Oslo / El museo de tranvias "Vognhall 5", Oslo,  Музей трамвая "Vognhall 5", Осло

bullet

Sporvei og bybane i Kassel og omegn

Trams and light rail in Kassel and its suburbs / Straßen- und Stadtbahn in Kassel und Nachbargemeinden / Tranvias de Kassel y cercanías / Tрамы b Кассель и областьи

bullet

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Construction and maintenance units / Baumateriell / Unidades de construcción y de mantenimiento / Oбслуживание рельса

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 142 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 02.10.2023