-eBe-

  

Bergen

Trolleybuss

Bergen hadde elektrisk sporvei fra 1897 til 1965. Etter hvert som sporveisdriften ble lagt ned ut over 1950-tallet, ble en del av linjene erstattet av skinneløse trikker, trolleybusser. Trolleybussene kunne bruke store deler av sporveiens elektriske infrastruktur i og med at de kjørte på samme strømsystem, 550 V likestrøm. Den gjenværende trolleybusslinjen, linje 2, ble fornyet med nytt både ledningsnett og rullende materiell i 2005. Samtidig ble kjørespenningen økt til 750 V. For å sikre trafikkgrunnlag og økonomi for trolleybussdriften diskuteres det flere prosjekter for utvidelse av linjen, evt. nye linjer. Eventuelle utvidelser må imidlertid samordnes med og tilpasses utbyggingen av Bergens nye sporveisnett, bybanen. Siden 2017 ivaretas trolleybussenes infrastruktur av Bybanen AS.

bullet

Likestrøm, 550/750 V (kontaktledning)

bullet

Likestrøm, 750 V (kontaktledning / akkumulator)

bullet

Duovogner, 550 V = (kontaktledning) / diesel

Likestrøm, 550/750 V (kontaktledning)

Første generasjon trolleybuss i Bergen, ombygd bensinbuss fra mellomkrigstiden.

Mulen, antakelig 1957-58, på slutten av disse vognenes driftstid.

Trolleybuss av første generasjon. Nederst til høyre ses en av de nyeste trikkene.

Krysset mellom Helgesens gate og Nye Sandviksvei, begynnelsen av 1950-tallet.

BS 1103 med to andre av samme type samt en Munck/Sunbeam-vogn

Zetlitz gate, bak Møhlenpris skole, 1958

BS 1105.

Torvet våren 1950

BS 1107

Sandviksveien ved Mariakirken, antakelig 1956 eller 1957. Dette stedet var åsted for en rekke nesten-ulykker, og det ble senere satt opp et gjerde for å beskytte fotgjengerne.

BS 1107 og en vogn av 1951-generasjonen.

Bryggen ca. 1955

Barn har et underlig følelsesliv. Jeg husker jeg var glad i de eldste trolleybussene fordi de "så snille ut". 1951-generasjonen hadde jeg et mer anstrengt forhold til. De "så slemme ut". Jeg vokste det av meg.

Gammelt og nytt: 1108 og 5617

Zetliz' gt., bak Møhlenpris skole, 1957-58.

To førstegenerasjons, ombygde bensinbusser fra slutten av 1940-tallet og en helt ny Muck/Sunbeam på prøvekjøring.

Mulen, våren 1957

Strømmenvogn fra 1951.

Ved Torvet, 1950-tallet

Strømmenvogn fra 1951

Prof. Hansteens gt. ved Puddefjordsbroen, antakelig 1957-58.

BS 1109

Mulen, antakelig midt på 1950-tallet

BS 5609 (ex 1109)

Zetlitz' gt., på vei inn i trikkestallens trolleybusspor, 1962

BS 1111 [Strømmen 1951]

Bryggen, oktober 1957

BS 5611 (ex 1111)

Zetlitz' gt., bak Møhlenpris skole, 1962

BS type MF2B på prøveskilt [Munck/Sunbeam 1957]

Dokken, rett under stuevindueet vårt (hjørnevinduet i 3. etg. i blokken til venstre), våren 1957.

"Trikketrolleybussene" kalte vi barna dem, fordi de hadde omtrent samme dørordning som Strømmen-trikkene, samt inngang og konduktør bak, akkurat som trikkene.

BS Munck/Sunbeam-vogn type MF2B på prøveskilt

Kalvedalsveien, 1957

BS type MF2B ukjent nr. [Munck/Sunbeam 1957]

Torvet, antakelig prøvekjøring i 1957, før åpningen av linje 2

BS MF2B.5612 og en rekke andre av samme type. Inne på området, bak dieselbussene kan det ses enda flere.

Mannsverk, 29.05.1963

BS MF2B.5614 og to andre av samme type

Mannsverk, 1962

BS MF2B.5623. Gjennom åpningen i Stadsporten ses en annen vogn av samme type.

Kalfarveien ved Stadsporten, en av Bergens gamle byporter, sommeren 1964

BS MF2B.5625

Mulen, ca. 1960

BS 5602 [Munck/Sunbeam 1959, elektrisk utrustning fra 1. generasjons trolleybusser.]

Mannsverk, sommeren 1962

BS 5602

Torvet, ca. 1965

BS 5604

Prof. Hansteens gt., rett utenfor "Proffen" isbar, ca. 1960

BS 5605

Møhlenpris, antakelig s9mmeren 1966. Kontaktledningen for trikk er fjernet, og det er to porter som har kontaktledning for trolleybuss. Flere vogner inne i hallen

BS 5607

Wolffs gt., ndeholdeplassen på Møthelnpris, sommeren 1962

BS 5607

Svinger inn i Zetlitz' gt. fra Prof. Hansteens gt., begynnelsen av 1960-tallet.

BS 5607

Krysset Absalon Beyersgate/Øvre Sandviksvei, antakelig ca. 1965. Et kvartal lengre oppe til høyre lå stoppet der jeg gikk på etter å ha besøkt min mormor og morfar.

BS "mulebuss", en av de små Munck/Sunbeam-vognene

Bryggen, ca. 1965

BS 106 og 5605

Thormøhlens gt., rett utenfor Møhlenpris skole, 1959(?)

BS B58.322

Torvalmenningen, 15.07.1984

BS GE110/54/57/A.325 (MAN/Gräf & Stift/BBC)

Strandgaten, våren 1994

BS GE110/54/57/A.325

Strandgaten, våren 1994

BS GE110/54/57/A.325

Strandgaten, våren 1994

BS O-605-GT.330 (Mercedes)

Småstrandgaten, våren 1994

BS O-605-GT.330

Småstrandgaten, våren 1994

BS O-605-GT.330

Småstrandgaten, våren 1994

Tide (ex Gaia) N6321.6334 "Hans Wiers-Jensen" og O-405-GTD.6703 (ex Gaia 6703, ex BS 703)

Mannsverk, 27.04.2008

Gaia N6321.6334 (MAN)

Strandkaien, 28.06.2005

Gaia N6321.6334

Strandkaien, 28.06.2005

TIDE N6321.8194 (ex 6334, ex Gaia 6334)

Mannsverk, 06.09.2015

Tide N6321.8194 og 8196 (ex 6334, ex Gaia 6336)

Birkelundstoppen, 09.06.2013

Tide N6321.8194 og 8196

Birkelundstoppen, 09.06.2013

Tide N6321.8194 og 8196

Birkelundstoppen, 09.06.2013

Tide N6321.8194 og 8196

Mannsverk, 06.09.2015

Tide N6321.8194 og 8196

Mannsverk, 06.09.2015

Tide (ex Gaia) N6321.6335 "Sofus Madsen" og 6336 "Kristofer Janson"

Birkelundstoppen, 03.01.2009

Tide N6321.6335 og 6336

Birkelundstoppen, 03.01.2009

TIDE N6321.8196

Mannsverk, 06.09.2015

Gaia N6321.6337 "Gerhard Gran"

Strandgaten, 28.06.2005

Tide N6321.8197 (ex 6337, ex Gaia 6337)

Strandkaien, 29.09.2017

Tide N6321.8197

Småstrandgaten, 29.09.2017

Tide N6321.8197

Småstrandgaten, 29.09.2017

Tide N6321.8199 (ex 6339, ex Gaia 6339)

Strandkaien, 09.04.2017

Tide N6321.8199

Strandkaien, 09.04.2017

Tide N6321.8199

Strandkaien, 09.04.2017

Likestrøm, 750 V (kontaktledning / akkumulator)

I 2020 ble trolleybussdriften vesentlig utvidet i det det ble åpnet trolleybussdrift også vest for Puddefjorden. Gjennom sentrum ønsket man en fleksibel løsning uten kontaktledning, og det ble derfor anskaffet nye vogner som kjører på akkumulator gjennom sentrum1). Akkumulatorene lades når vognene kjører under kontaktledning. Det drøftes også å forlenge linjen ut over den elektrifiserte strekningen, spesielt på Natland, enten gjennom Sædalen til Nesttun eller over Fantoft til Paradis. Med denne teknologien burde det også være mulig å eliminere bruken av vanlige busser på linjen mellom Fyllingsdalen og Sletten, da denne i stor grad kjøres langs samme trasé som trolleybussene. Det samme gjelder linjen mellom Nordnes og Starefossen, men her vil det være nødvendig å anskaffe mindre vogner. Teknologien er på plass. Det er kun spørsmål om vilje til å satse.

Trolleybusser med akkumulator har en stor fordel framfor rene akkumulatorbusser ved at de ikke må ha stasjonære ladeopphold. Det betyr at trolleybussen har langt mindre dødtid, i mange tilfeller også langt mindre tomkjøring, enn en ren akkumulatorbuss. En annen vesentlig fordel er at trolleybusser klarer seg med langt mindre - og lettere - akkumulatorer (batterier). Dette betyr at en trolleybuss vil ha vesentlig høyere passasjerkapasitet enn en ren akkumulatorbuss på samme størrelse.

Keolis Trollino18.3001 på kontaktledningsdrift

Kalfarveien ved Betanien sykehus (der jeg er født), 02.10.2021

Keolis Trollino18.3003 på akkumulatordrift

Kong Oscars gate, 02.10.2021

Keolis Trollino18.3004

Kalfarveien ved Betanien sykehus, 02.10.2021

Keolis Trollino18.3004

Kalfarveien ved Stadsporten, 02.10.2021

Keolis Trollino18.3005

Kong Oscars gate ved St. Jørgen, 02.10.2021

Keolis Trollino18.3005. !00 m lengre framme gikk vognen over på akkumulatordrift og la ned stengene mens den ventet på grønt lys.

Kong Oscars gate ved Tverrgaten, 02.10.2021

Keolis Trollino18.3006 med stengene nede, plasserer seg under påsporingsslusen ("takene" over kontaktledningene)

Kalfarveien ved Stadsporten, 02.10.2021

Keolis Trollino18.3006 i ferd med å heve stengene, nesten helt oppe

Kalfarveien ved Stadsporten, 02.10.2021

Keolis Trollino18.3006 koplet til kontaktledningene og klar itl å kjøre videre

Kalfarveien ved Stadsporten, 02.10.2021

Keolis Trollino18.3006 fortsetter på strøm fra kontaktledning

Kalfarveien ved Betanien sykehus, 02.10.2021

Keolis Trollino18.3010

Nygaten, 02.10.2021

Keolis Trollino18.3010

Kong Oscars gate ved Stadsporten, 02.10.2021

Keolis Trollino18.3010

Kong Oscars gate ved Stadsporten,

Duovogner, 550 V = (kontaktledning) / diesel

I 1993-94 ble det anskaffet tre duovogner med tanke på å kunne kombinere trolleybussdriften med ikke-elektrifiserte busslinjer. Duo-teknologien var ennå i sin barndom, og grunnet store tekniske problemer ble duovognene dessverre aldri noen suksess i Bergen.

BS O-405-GTD.701

Natland, våren 1994

Gaia O-405-GTD.6702 (ex BS 702)

Mannsverk, 18.03.2006

Tide (ex Gaia) O-405-GTD.6702

Mannsverk, 27.04.2008

Tide O-405-GTD.6702

Mannsverk, 27.04.2008

Tide O-405-GTD.6703 (ex Gaia 6703, ex BS 703) (t.h.) og (ex Gaia) N6321.6334 "Hans Wiers-Jensen" (Den siste er ikke duovogn!)

Mannsverk, 27.04.2008

 

BS

=

Bergens Sporvei

 

Keolis

=

Keolis Norge AS

 

Tide

=

Tide ASA

Gaia

=

Gaia Trafikk

               

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):       

bullet

Bergens tekniske museum

The Bergen Technical Museum / Technikmuseum Bergen / El Museo de Technica de Bergen  / Технический музей Бергена

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

1) I sentrum er kontaktledningen intakt gjennom den tidligere vendesløyfen Småstrandgaten-Strandkaien-Strandgaten-Småstrandgaten. Det er derfor teknisk mulig å kjøre eldre vogner som innsatsvogner, evt. kjøre museumstrolleybusser mellom sentrum og Birkelundtoppen.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 22.11.2021