-eBe-

  

Østerrike*

Østerrikes jernbanehistorie begynte allerede i 1827 med linjen mellom Linz og Budweis (senere Budějovice i nåværende Tsjekkia). Selv om initiativtakeren, Franz Anton von Gerstner, hadde sett damplokomotiver i drift i England i 1822 og var fascinert av dem, valgte man av økonomiske grunner å satse på hestedrift. Først i 1838 gjorde damplokomotivet sitt inntog i keiserriket Østerrike som den gang omfattet vår tids Østerrike, Ungarn, Tsjekkia, Slovakia, Romania, Slovenia og Kroatia, senere også Bosnia-Herzegovina, samt deler av Polen og Italia. I de påfølgende årene ble det bygget en rekke jernbanelinjer, dels i privat, dels i offentlig regi, og i 1881, da keiserriket var blitt delt i en ungarsk og en østerriksk del, med keiseren også som konge av Ungarn, ble jernbanen endelig overtatt av staten.

I 1918, etter nederlaget i 1. verdenskrig, ble det østerriksk-ungarske dobbeltmonarkiet oppløst og stykket opp i en rekke av de statene vi kjenner i dag. Grensene skulle imidlertid bli en god del endret som følge av 2. verdenskrig, og de landene som helt fram til rundt 1990 het Tsjekkoslovakia og Jugoslavia, skulle bli delt i flere mindre land, en prosess som for det tidligere Jugoslavias del ennå ikke er helt fullført.

Det gjenværende Østerrike ble i 1938 innlemmet i Tyskland og først gjenopprettet i 1945, og det er dette landets jernbaner som vises på disse sidene. De øvrige delene av det tidligere keiserriket har, i den grad jeg har bilder derfra, sine egne sider.

Til tross for Østerrikes beskjedne størrelse er landet med sin posisjon midt i Europa et av kontinentets viktigste jernbaneland, med et av verdens tetteste jernbanenett og med intensiv grensekryssende trafikk til samtlige naboland. Mye av godstrafikken er ren gjennomgangstrafikk, noe som gir de østerrikske jernbanene store inntekter. Hovedtyngden av landets jernbaner er bygget med normalspor (1435 mm), men det har også fantes en rekke lokale jernbaner med 760 mm sporvidde (bosnisk smalspor). Noen få av disse er fremdeles i drift.

Siden Østerrike knapt har egne kullforekomster, men mengder av vannkraft, begynte allerede på 1920-tallet en storstilt elektrifisering. Normalspornettet ble elektrifisert med 15 kV 16 2/3 Hz vekselstrøm, samme system som også både Tyskland, Sveits, Norge og Sverige. Elektrifiseringen har fortsatt også i etterkrigstiden, og bortimot 70 % av nettet er nå elektrifisert. De ikke-elektrifiserte strekningene er trafikksvake strekninger der elektrifisering ikke anses som lønnsomt. Også flere av smalsporbanene er elektrifisert.

Per 2018 finnes det en rekke utbyggings- og moderniseringsplaner for jernbanene i Østerrike, og det er ingen tvil om at landets myndigheter, uansett politisk farge, anser jernbanen som ryggraden i landets transportsystem, på både person- og godssiden.

Lokomotiver

Locomotives / Lokomotiven / Locomotoras / Локомотивы

Motorvogner

Multiple units / Triebwagen / Unidades eléctricas y térmicas / Электрические и дизельные поезда

Person- og godsvogner

Coaches and wagons / Person- und Güterwagen / Vagones de personas y de cargas / Фургоны пассажирские и товаров

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Building and maintenance / Baumateriell / Unidades de construcción y de mantenimiento / Oбслуживание рельса

Utenlandske tog i Østerrike

Foreign trains / Ausländische Züge / Trenes etranjeros / Иностранные поезда

Veterantog og jernbanemuseer

Vintage trains and museums / Veteranzüge und Museen / Trenes de ventaja y museos / Поезда ветерана и музея

Sporvei og t-bane

Trams and metro / Straßen- und U-Bahnen / Tranvías y subterraneos / Трамваи и метро

Trolleybusser

Trolleybuses / O-Buße / Trolebuses / Троллейбусы

* NB! Østerriksk jernbanemateriell fotografert utenfor Østerrike (landsnavn i kursiv) kan være representert med flere bilder i kapittel for utenlandske tog i landet der det er fotografert.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023