-eBe-

  

Graz

Sporvei

Sporveien i Graz åpnet med hestedrift på normalspor (1435 mm) i 1878. Elektrifiseringen, med 550 V likestrøm (senere økt til 600 V) fulgte i årene 1898-1911. Dvs.: Allerede i 1897 startet et annet, privat selskap en metersporig (1000 mm sporvidde) elektrisk sporveislinje mellom Graz sentrum og den daværende forstaden Mariatrost. Det ble med denne ene linjen, og selskapet ble senere kjøpt opp av "storebror" med påfølgende ombygging til normalspor som resultat. Det var også gitt konsesjon for en dampdrevet sporvei til Mariatrost, men det ser ikke ut for at denne noensinne ble satt i drift.

I de påfølgende årene skjedde det en stadig utbygging av sporveisnettet, med et opphold under 1. verdenskrig. Mangel på både hester og bensin medførte at sporveien under krigen startet opp med både gods- og syketransport. Militærkjøretøyer som skulle gjennom Graz, ble også trukket av sporvogner for å spare drivstoff. Persontrafikken ble imidlertid innskrenket under krigen, dels for å gi plass til gods- og militærtrafikken, dels fordi det under krigen ikke var mulig å få tak i nødvendige reservedeler.

I mellomkrigstiden fortsatte utbyggingen, og nettet nådde sin største utstrekning like før den tyske innmarsjen i 1938. Som de fleste andre tyske/østerrikske byer ble Graz rammet av allierte bombeangrep under 2. verdenskrig, og både linjenett og vognpark var sterkt preget av krigshandlingene da krigen tok slutt.

Etterkigsårene ble brukt til å reparere krigsskadene. Anskaffelse av nytt materiell kom i første omgang i annen rekke. Det medførte at vogner fra begynnelsen av århundret var å se i Graz' gater helt til et stykke ut på 1950-tallet. Som i de fleste andre vestlige byer gjorde massebilismens inntog på 1950-tallet og utover at man også i Graz begynte å nedlegge og avkorte sporveislinjer. Samtidig ble det allerede på 1960-tallet anskaffet moderne leddsporvogner (type GT6), og på 1980-tallet hadde stemningen igjen snudd til fordel for sporveien, og fra midten av 1990-tallet har man foretatt en rekke om- og utbygginger som, sammen med en reke nyanskaffelser av moderne lavgulvsvogner (De nyeste er av samme type som dem Bybanen i Bergen kjører), har resultert i at sporveien i Graz nå framstår som et moderne og særdeles tjenlig kollektivtrafikkmiddel. Det foreligger også en rekke utbyggingsplaner, både forlengelser av eksisterende linjer og helt nye linjer. Alt tyder på at Graz satser på sporveien som ryggraden i byens kollektivtrafikk for framtiden.

bullet

Normalspor (1435 mm)

bullet

Meterspor (1000 mm)

Normalspor (1435 mm)

Likestrøm, 600 (oppr. 550) V (kontaktledning)

GTG 19

Ved Südbahnhof, 1901

GTG 32

Landplatz, 1899

GVB (ex GVG, ex GTG) 121. Museumsvogn

Stradiotgasse/Daungasse, 02.01.2011

GVB 221

Petersgasse, 17.10.1978

GVB 239

Ved Hauptbahnhof, 17.10.1978

GVB 247

Hauptbrücke, 1971

GL (ex GVB) GT6.263

Hauptplatz, 29.03.2012

GVB GT6.268.

GVB ønsket å innføre et nytt og "mer tidsmessig" fargeskjema for materiellet. Én vogn ble forsøksvis omlakkert, men protestene fra befolkningen resulterte i at prosjektet ble droppet.

Leonhardstraße, 1971

GL (ex GVB) GT6.278

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 501

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 506

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 510

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB, ex DVG) GT8.521

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB, ex DVG) GT8.524

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB, ex DVG) GT8.528

Hauptplatz, 29.03.2012

GL 528 og 583

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB, ex DVG) GT8.531

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB, ex DVG) GT8.532

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB, ex DVG) GT8.533

Hauptplatz, 29.03.2012

GVB (ex WSW) GT8.551

Heerengasse, 09.08.1990

GVB GT8.567 (ex WSW) og 509

Hauptplatz, 04.10.1990

GL (ex GVB) GT8.581 (ex GVB type GT6 med innbygget midtseksjon fra utrangert ex WSW type GT8)

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) GT8.583 (ex GVB type GT6 med innbygget midtseksjon fra utrangert ex WSW type GT8)

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 601

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 605

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 606

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 606

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 608 og 605

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 609

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 612

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) vogn i 650+-serien, moderne lavgulvsvogner, og nr. 278

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 653, 583 og 656

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 655

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 656

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 659

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 659

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 662

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 662

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 664

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 665

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 666

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 667

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 667

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 668

Hauptplatz, 29.03.2012

GL (ex GVB) 201

Hauptplatz, 29.03.2012

GL 204

Hauptplatz, 29.03.2012

 

Meterspor (1000 mm)

Likestrøm, 500 V (kontaktledning)

EKGM 1

Mariatrost, 1899

 

DVG = Duisburger Verkehrsgesellschaft AG (Tyskland)   GTG = Grazer Tramway Gesellschaft   GVG = Grazer Verkehrs-Gesellschaft
EKGM = Elektrische Kleinbahn Graz-Mariatrost   GVB = 1949-1960: Grazer Verkehrsbetriebe   WSW = Wuppertaler Stadtwerke mobil GmbH (Tyskland)
GL = 2002-2014: Holding Graz Linien GmbH   1960-2001: Graz AG Verkehrsbetriebe        
F.o.m 2015: Graz Linien                

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 03.07.2021