-eBe-

  

Kraków

Sporvei

Krakóws sporveishistorie begynte i 1881 da det ble gitt konsesjon til en hestedrevet sporvei. Sporvidden var 900 mm, en svært sjelden sporvidde, og den første linjen åpnet året etter, i 1882. I 1901 begynte man omleggingen til elektrisk drift. I 1913 ble den første normalsporete linjen tatt i bruk, og fram til den siste 900 mm-linjen ble nedlagt i 1952, eksisterte de to nettene side om side. Flere av 900 mm-linjene ble ombygd til normalspor. Så sent som i 2013 finnes det fremdeles rester av 900 mm skinnegang i gamlebyen (bildet til venstre).

Sporveisnettet i Kraków har vært og er under stadig utbygging. I 1952 ble nettet forlenget ut til den nye bydelen Nowa Huta. Nowa Huta fikk også flere interne sporveislinjer. Og for tiden pågår utbyggingen flere ekspresslinjer med delvis underjordisk linjeføring. Det foreligger imidlertid ingen planer om å konvertere disse til t-bane, og de kjøres i utstrakt samtrafikk med øvrige sporveislinjer. Sporveien utgjør hoveddelen av kollektivtrafikken i Kraków, og alt tyder på at det er en situasjon som kommer til å vedvare.

Kraków har en rekke ulike sporvognstyper. De eldste som er i drift - og fortsatt de mest tallrike - i 2013, er polskproduserte (Konstal) type 105Na som kjøres i 2- og 3-vognstog der bakerste vogn er "slavevogn" som får kjørestrøm fra forankjørende vogn og kun har rangerkontroller. I 2-vognstog har vognene alltid påfølgende numre, bakerste høyest. 3-vognstog er et 2-vognstog med en ekstra ledende vogn. Der er ikke noe system i numreringen av denne i forhold til de to andre. På 2000-tallet ble det importert en rekke både fabrikknye og brukte sporvognstyper fra Tyskland og Østerrike. Den hjemlige industrien er imidlertid i ferd med å innhente det teknologiske etterslepet, og det kjører bl.a. en helt ny polskbygd prototyp (type 126N) i Kraków. De gamle 105Na-vognene var også tiltenkt et nytt liv i form av type 405N-Kr. Denne består av tre gjennomgående moderniserte type 105Na bygget sammen til én vogn med et lavgulvsledd mellom hver. Det er interessant å legge merke til at for de tidligere 105Na-vognene benyttes samme konfigurasjon som i 105Na-togene, med to vogner som henter strøm fra kjøreledning, og en "slave". På "slaven" er strømavtakeren fjernet. En prototyp kom i drift på begynnelsen av 2013. Komforten i type 405N-Kr er etter egen erfaring upåklagelig, men prisen ble for høy i forhold til å anskaffe nytt, polskbygd materiell. Ombyggingsprosjektet ble derfor stanset.

NB! Vogner merket museumsvogn vil være representert med flere bilder og utfyllende info på siden for veteransporvogner i Kraków. Der vil det i flere tilfeller også være flere vogner av samme type. Her er det bare tatt med et utvalg for å synliggjøre typene.

bullet

Motorvogner

bullet

Tilhengere

Motorvogner

bullet

Polskproduserte motorvogner

bullet

Utenlandskproduserte motorvogner

Polskproduserte motorvogner

(Inkl. materiell produsert i de delene av Polen, som før 1. verdenskrig ble styrt av Tyskland eller Østerrike)

Polen har en historie som produsent av sporvogner, som skriver seg tilbake til tiden før gjenopprettingene av Polen som selvstendig stat i 1918. I størstedelen av Krakóws sporveishistorie har vognbehovet vært dekket av innenlandsk produksjon. I senere år har polske sporvognsprodusenter også rettet sin oppmerksomhet mot eksportmarkedet.

KT SN1.37. Museumsvogn.

Św. Wawrzyńca, 24.08.2013

MPK SN2.87. Museumsvogn.

Kraków tekniske museum, 24.08.2013

MPK N.26. Museumsvogn.

Plac Centralny, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK 102N.203. Museumsvogn.

Kraków tekniske museum, 24.08.2013

MPK type 105Na

Vendesløyfen i Bronowice Małe, 26.08.2013

MPK 105Na.360+361(de to bakerste, fremste vogn uidentifisert)

Basztowa, 22.08.2013

MPK 105Na.380+381

Stradomska, 15.02.2013

MPK 105Na.380+381

Stradomska / Josefa Dietla, 15.02.2013

MPK 105Na.381

Lubicz, 26.08.2013

MPK 105Na.398

Lubicz ved sentralstasjonen, 14.02.2013

MPK 105Na.402+403

Kocmyrzowska, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK 105Na.407

Basztowa / Pawia, 23.08.2013

MPK 105Na.415 og (ex WL) E1.168

Lubicz ved sentralstasjonen, 14.02.2013

MPK 105Na.415

Rondo Mogilskie, 26.08.2013

MPK 105Na.416+417

Lubicz ved sentralstasjonen, 14.02.2013

MPK 105Na.416+419+420

Lubicz, 26.08.2013

MPK 105Na.420 bak nr. 419

Lubicz ved sentralstasjonen, 14.02.2013

MPK 105Na.420

Lubicz ved sentralstasjonen, 14.02.2013

MPK 105Na.416+419+420

Lubicz, 26.08.2013

MPK 105Na.433

Lubicz ved sentralstasjonen, 23.08.2013

MPK 105Na.437

Franciszkańska, 15.02.2013

MPK 105Na.447

Lubicz ved sentralstasjonen, 23.08.2013

MPK 105Na.447 + 448

Lubicz ved sentralstasjonen, 23.08.2013

MPK 105Na.447 + 448

Lubicz ved sentralstasjonen, 23.08.2013

MPK 105Na.447+ 448 + 449

Basztowa ved Barbikan, 26.08.2013

MPK 105Na.452+453

Westerplatte, 23.08.2013

MPK 105Na.452+453. I bakgrunnen en vogn type NGT6Kr.

Westerplatte, 23.08.2013

MPK 105Na.460+586+587

Basztowa, 22.08.2013

MPK 105Na.470 + 471

Libicz / Westerplatte, 25.08.2013

MPK 105Na.479+480

Westerplatte, 26.08.2013

MPK 105Na.492+431+432

Libicz, 26.08.2013

MPK 105Na.495

Lubicz, på vei ned til Rondo Mogilskie, 26.08.2013

MPK 105Na.768+769

Jana Pawła II, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK 105Na.768+769

Jana Pawła II, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK 105Na.105.770+771

Jana Pawła II ved Pl. Centraly, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK 105Na.105.770+771

Jana Pawła II ved Pl. Centraly, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK 105Na.771, interiør

Mellom Nowa Huta og sentrum, 25.08.2013

MPK 105Na.771, interiør

Mellom Nowa Huta og sentrum, 25.08.2013

MPK 105Na.771

Lubicz ved sentralstasjonen, 25.08.2013

MPK 105Na.771

Lubicz / Westerplatte, 25.08.2013

MPK 105Na.776+777

Lubicz ved sentralstasjonen, 23.08.2013

MPK 105Na.776+777

Lubicz ved sentralstasjonen, 23.08.2013

MPK 105Na.794

Lubicz ved sentralstasjonen 14.02.2013

MPK 105Na.831

Starowiślna, 21.03.2014

MPK 105Na.843+841

Westerplatte, 23.08.2013

MPK 105Na.843+841+842

Westerplatte, 23.08.2013

MPK 105Na.936

Westerplatte, 23.08.2013

MPK 105Na.936

Westerplatte, 26.08.2013

MPK 105Na.936+937

Westerplatte, 23.08.2013

MPK 105Na.936+937 og NGT8.2062

Westerplatte / Dominikanska, 23.08.2013

MPK 105Na.936+937

Westerplatte, 23.08.2013

MPK 105Na.936+937

Westerplatte, 26.08.2013

MPK 105Na.936+937

Westerplatte, 26.08.2013

MPK 105Na.943+944

Most Powstańców Śląskich, 24.08.2013

MPK 405N-Kr.4001

Baztowa, 25.08.2013

MPK 405N-Kr.4001

Plac Centralny, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK 405N-Kr.4001

Plac Centralny / Solidarnosči, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK 405N-Kr.4001

Lubicz ved sentralstasjonen, 25.08.2013

MPK 405N-Kr.4001

Lubicz ved sentralstasjonen, 25.08.2013

MPK 405N-Kr.4001

Lubicz / Westerplatte, 25.08.2013

MPK 405N-Kr.4001

Lubicz / Westerplatte, 25.08.2013

MPK 405N-Kr.4001, interiør - intet å si på moderniteten!

25.08.2013

MPK 405N-Kr.4001, interiør

25.08.2013

MPK 405N-Kr.4001, førerplass

25.08.2013

MPK 126N.2205

Westerplatte, 23.08.2013

MPK 126N.2205

Dominikanska, 26.08.2013

MPK 126N.2205

Dominikanska, 26.08.2013

MPK 126N.2205

Karmelicka, 19.03.2014

Utenlandskproduserte motorvogner

bullet

Nyimport

bullet

Bruktimport

Nyimport

Etter kommunistregimets fall i 1989 var sporveien sterkt nedslitt og hadde et akutt behov for nytt materiell. Samtidig var også de polske sporveisprodusentene preget av tilsvarende slitasje, foruten at materiellet de kunne levere, var av lav kvalitet og basert på langt foreldet teknologi. MPK fant det derfor naturlig å kjøpe inn nytt materiell fra utlandet, for første gang siden 1924 da det ble kjøpt en serie tyske standardvogner. I årene fra 2000 og framover fikk MPK levert totalt 74 moderne lavgulvsvogner av typen Flexity Classic i tre leveranseserier fra kanadiske Bombardier. Selv om erfaringene med disse vognene har vært gode, ser det ut for at man ikke satser på import når nå polsk industri igjen kan hevde seg i konkurransen.

KT Lw.1076. Museumsvogn.

MPK NGT6Kr.2001

Pokoju ved Park Lotników Polskich, 25.08.2013

MPK NGT6Kr.2001

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2001

Floriana Straszewskiego , 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2002

Stradomska, 15.02.2013

MPK NGT6Kr.2003

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2003. I bakgrunnen E1.149

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2005

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2006

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2007

Floriana Straszewskiego , 23.08.2013

MPK NGT6Kr.2010

Josefa Dietla, 15.02.2013

MPK NGT6Kr.2010

Franciszkańska, 15.02.2013

MPK NGT6Kr.2010 med C3.570 i forgrunnen

Josefa Dietla, 15.02.2013

MPK NGT6Kr.2010 og NGT8.2054

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2010

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2011

Dominikańska, 15.02.2013

MPK NGT6Kr.2012

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2012

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2012

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2013

Josefa Dietla, 15.02.2013

MPK NGT6Kr.2013

Josefa Dietla, 15.02.2013

MPK NGT6Kr.2014

Sw. Gertrudy, 23.08.2013

MPK NGT6Kr.2014

Sw. Gertrudy, 23.08.2013

MPK NGT6Kr.2014

Floriana Straszewskiego , 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2014

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2014. I bakgrunnen NGT8.2072

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2015

Starowiślna, 24.08.2013

MPK NGT6Kr.2015

Floriana Straszewskiego / Karmelicka, 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2016

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2016

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2017 og EU8N.3011

Lubicz, 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2018

Sw. Gertrudy, 15.02.2013

MPK GT8S.3065 og NGT6Kr.2018

Stradomska, 15.02.2013

MPK NGT6Kr.2018 og 2016

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2018 og 2016

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2018

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2019

Stradomska, 15.02.2013

MPK NGT6-2.2044 og NGT6Kr.2019

Sw. Gertrudy, 15.02.2013

MPK NGT6Kr.2019

Pokoju ved Dąbie, 25.08.2013

MPK NGT6Kr.2020

Baztowa, 22.08.2013

MPK NGT6Kr.2020

Westerplatte, 23.08.2013

MPK NGT6Kr.2023

Westerplatte, 23.08.2013

MPK NGT6Kr.2023

Westerplatte, 23.08.2013

MPK NGT6Kr.2003 og 2025

Sw. Gertrudy, 23.08.2013

MPK NGT6Kr.2026

Rondo Czyźyńskie, 25.08.2013

MPK NGT6Kr.2026

Franciszkańska, 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2026. I bakgrunnen NGT6Kr.2003

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT6Kr.2026

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT6-2.2029

Stradomska, 15.02.2013

MPK NGT6-2.2032

Starowiślna, 24.08.2013

MPK NGT6-2.2034

Dominikańska, 23.08.2013

MPK NGT6-2.2036: I bakgrunnen type N8S-NF

Bsztowa, 24.08.2013

MPK NGT6-2.2037

Dominikańska, 23.08.2013

MPK NGT6-2.2038

Krakowska, 15.02.2013

MPK NGT6-2.2039

Franciszkańska, 26.08.2013

MPK NGT6-2.2040

Franciszkańska, 26.08.2013

MPK NGT6-2.2041

Lubicz ved sentralstasjonen, 25.08.2013

MPK NGT6-2.2041

Starowiślna, 21.03.2014

MPK NGT6-2.2042

Basztowa, 22.08.2013

MPK NGT6-2.2043

Basztowa, 25.08.2013

MPK NGT6-2.2043

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT6-2.2044

Sw. Gertrudy, 15.02.2013

MPK NGT6-2.2044

Starowiślna, 24.08.2013

MPK NGT6-2.2044

Starowiślna, 24.08.2013

MPK NGT6-2.2045

Sw. Gertrudy / Stradomska, 15.02.2013

MPK NGT6-2.2045

Stradomska, 15.02.2013

MPK NGT6-2.2046

Sw. Gertrudy, 15.02.2013

MPK NGT6-2.2046

Lubicz ved sentralstasjonen, 23.08.2013

MPK NGT6-2.2046

Lubicz ved sentralstasjonen, 23.08.2013

MPK NGT6-2.2048

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT6-2.2048

Floriana Straszewskiego, 26.08.2013

MPK NGT6-2.2050

Josefa Dietla, 19.03.2014

MPK type NGT8

Josefa Dietla, 15.02.2013

MPK NGT8.2051 og EU8N.3014

Tunnellstrekningen ved sentralstasjonen, 20.11.2014

MPK NGT8.2052

Stradomska, 15.02.2013

MPK NGT8.2054

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT8.2051

Sw. Gertrudy, 23.08.2013

MPK NGT8.2058

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT8.2061

Sw. Gertrudy, 23.08.2013

MPK NGT8.2061

Josefa Dietla / Starowiślna, 24.08.2013

MPK NGT8.2062

Sw. Gertrudy, 23.08.2013

MPK NGT8.2063

Sw. Gertrudy, 15.02.2013

MPK NGT8.2063

sw. Gertrudy, 15.02.2013

MPK NGT8.2064 og 2070

Rondo Mogilskie, 26.08.2013

MPK NGT8.2067

Most Powstańców Śląskich, 24.08.2013

MPK NGT8.2067

Most Powstańców Śląskich, 24.08.2013

MPK NGT8.2067. I bakgrunnen NGT4.2074 og NGT6Kr.2026

Rondo Grzegórzeckie, 24.05.2013

MPK NGT8.206 og 2074

Rondo Grzegórzeckie, 24.05.2013

MPK NGT8.2067 og 2074

Rondo Grzegórzeckie, 24.05.2013

MPK NGT8.2067

Rondo Mogilskie, 25.08.2013

MPK NGT8.2068

Lubicz ved sentralstasjonen, 14.02.2013

MPK NGT8.2070

Rondo Mogilskie, på vei inn i tunnelstrekningen, 26.08.2013

MPK NGT8.2070 og EU8N 3035

Rondo Mogilskie, 26.08.2013

MPK NGT8.2071

Floriana Strasziewskiego, 21.03.2014

MPK NGT8.206 og NGT6kr.2014

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT8.2072

Dominikańska, 26.08.2013

MPK NGT8.2074

Starowiślna, 24.08.2013

Bruktimport

For å klare å bøte på den mest akutte vognmangelen valgte MPK i årene 1994-2004 å kjøpe en rekke brukte vogner i god stand fra tyske og østerrikske sporveisselskaper. En del av disse ble satt direkte inn i trafikk i den stand de var ved leveringen. Andre ble ombygd og modernisert, ofte med innbygging av lavgulvsledd, enten før de ble satt i trafikk eller etter noen tids bruk.

bullet

Originalstand

bullet

Ombygd/modernisert

Originalstand

MPK (ex VAG) GT6.171 som restauranttrikk. Kjører hele nettet. Serveringstilbudet er relativt begrenset.

Starowiślna, 24.08.2013

MPK GT6.171, siste gjenværende GT6 i trafikk Krakow.

Starowiślna, 24.08.2013

MPK GT6.171

Starowiślna, 24.08.2013

MPK GT6.171

Starowiślna, 24.08.2013

MPK (ex WL - gjelder samtlige type E1 og C3) E1.101

Solidarnosči, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK E1.101. Denne vognen har den opprinnelige fargen i behold. Alle andre er ommalt.

Plac Centralny / Solidarnosči, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK E1.101

Plac Centralny, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK E1.101

Plac Centralny, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK E1.101

Jana Pawła II, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK E1.101

Jana Pawła II, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK E1.101

Jana Pawła II, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK E1.101

Jana Pawła II, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK E1.104+C3.564

Josefa Dietla, 24.08.2013

MPK E1.104+C3.564

Jana Pawła II, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK E1.107

Josefa Dietla, 19.03.2014

MPK E1.110

Lubicz ved sentralstasjonen, 14.02.2013

MPK E1.110 + C3.570

Lubicz ved sentralstasjonen, 14.02.2013

MPK E1.110

Josefa Dietla, 15.02.2013

MPK E1.115

Floriana Strasziewskiego, 21.03.2014

MPK E1.116

Josefa Dietla, 15.02.2013

MPK E1.119. I bakgrunnen t.v. 105Na.380

Josefa Dietla / Stradomska, 15.02.2013

MPK E1.121

Stradomska, 22.08.2014

MPK E1.122

Sw. Gertrudy, 08.10.2010

MPK E1.122

Sw. Gertrudy, 08.10.2010

MPK E1.122

Lubicz, 24.08.2013

MPK E1.122

Josefa Dietla, 19.03.2014

MPK E1.123

Plac Centralny, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK E1.123 + C3.583

Jana Pawła II, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK E1.123 + C3.583

Lubicz, 24.08.2013

MPK E1.123 + C3.583

Lubicz ved sentralstasjonen, 24.08.2013

MPK E1.125 + C3.585

Josefa Dietla, 15.02.2013

MPK E1.125 + C3.585

Starowiślna, 24.08.2013

MPK E1.127

R. Kuklinskiego, 15.02.2013

MPK E1.128+C3.528

Solidarnosči, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK E1.128

Pokoju ved Fabryczna, 25.08.2013

MPK Es.133

Lubicz / Baztowa, 25.08.2013

MPK E1.136

Westerplatte, 23.08.2013

MPK E1.144 + C3.544

Dominikańska, 15.02.2013

MPK E1.144 + C3.544

Lubicz, 26.08.2013

MPK E1.146

Franciszkańska, 26.08.2013

MPK E1.146

Dominikańska, 26.08.2013

MPK E1.148 + C3.548

Starowiślna, 24.08.2013

MPK E1.149 + C3.549

Jana Pawła II, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK E1.149 + C3.549

Dominikańska, 26.08.2013

MPK E1.160

Josefa Dietla, 15.02.2013

MPK E1.160

Josefa Dietla, 15.02.2013

MPK E1.161 + C3.561

Franciszkańska, 26.08.2013

MPK E1.166

Plac Centralny, Nowa huta, 25.08.2013

MPK E1.166

Plac Centralny, Nowa huta, 25.08.2013

MPK E1.166

Jana Pawła II, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK E1.166

Plac Centralny, Nowa huta, 25.08.2013

MPK E1.166

Plac Centralny, Nowa huta, 25.08.2013

MPK E1.167

Jana Pawła II, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK E1.168

Lubicz ved sentralstasjonen, 14.02.2013

MPK E1.168

Jana Pawła II, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK E1.172

Jana Pawła II, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK E1.173

Gen. Władysława Andersa, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK E1.174

Westerplatte, 23.08.2013

MPK E1.174

Jana Pawła II, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK E1|.177 + C3.577

Plac Centralny, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK E1.179

Westerplatte, på vei inn i Lubicz, 25.08.2013

MPK E1.218. I bakgrunnen NGT8.2064 og 2070

Rondo Mogilskie, 26.08.2013

MPK E1.227 og 105Na.435

Lubicz ved sentralstasjonen, 23.08.2013

MPK E1.227 og 105Na.435

Lubicz ved sentralstasjonen, 23.08.2013

MPK E1.227. I bakgrunnen 105Na.435

Lubicz ved sentralstasjonen, 23.08.2013

MPK E1.233

Basztowa, 25.08.2013

MPK E1.234 + tilhenger type C3

Lubicz, 26.08.2013

MPK GT8S.3065 og NGT8.2071

Floriana Strasziewskiego, 21.03.2014

MPK (ex RB - gjelder samtlige GT8S) GT8S.3040

Stradomska, 15.02.2013

MPK GT8S.3040

Starowiślna, 17.03.2014

MPK GT8S.3041

Franciszkańska, 15.02.2013

MPK GT8S.3041

Starowiślna, 21.03.2014

MPK GT8S.3056

Josefa Dietla / Starowiślna, 17.03.2014

MPK GT8S.3057

Josefa Dietla, 19.03.2014

MPK GT8S.3065

Stradomska, 15.02.2013

MPK GT8S.3065

Stradomska, 15.02.2013

MPK GT8S.3065

Stradomska, 15.02.2013

MPK GT8S.3065

Stradomska, 15.02.2013

MPK GT8S.3065

Stradomska, 15.02.2013

MPK GT8S.3065 og NGT6Kr.2018

Stradomska, 15.02.2013

Ombygd/modernisert

MPK (ex RB) GT8S.3060. Hele serien skal moderniseres tilsvarende.

Starowiślna, 21.03.2014

MPK EU8N.3011. Typen er ombygd ombygd fra ex WL type E6 + C6 samt et nybygd lavgulvsledd i midten.

R. Kuklinskiego, 15.02.2013

MPK EU8N.3011

R. Kuklinskiego, 15.02.2013

MPK EU8N.3014

Basztowa, 23.11.2014

MPK EU8N.3016

Lubicz / Basztowa, 25.08.2013

MPK EU8N.3019

R. Kuklinskiego, 15.02.2013

MPK EU8N.3019

R. Kuklinskiego, 15.02.2013

MPK EU8N.3020

Starowiślna, 24.08.2013

MPK EU8N.3020 og 3035

Rondo Mogilskie, 26.08.2013

MPK EU8N.3020

Rondo Mogilskie, på vei inn i hurtigsporveiens tunnelstrekning, 26.08.2013

MPK EU8N.3021

Starowiślna, 24.08.2013

MPK EU8N.3021. I bakgrunnen E1.234

Lubicz, 26.08.2013

MPK EU8N.3021

Basztowa, 25.08.2013

MPK EU8N.3023

Lubicz ved sentralstasjonen, 23.08.2013

MPK EU8N.3023

Jana Pawła II, Nowa Huta, 25.08.2013

MPK EU8N.3024

Starowiślna, 24.08.2013

MPK EU8N.3024

Starowiślna, 24.08.2013

MPK EU8N.3024

Lubicz ved sentralstasjonen, 25.08.2013

MPK EU(N.3027

Josefa Dietla, 19.03.2014

MPK EU8N.3029

Lubicz ved sentralstasjonen, 14.02.2013

MPK EU8N.3029

Lubicz ved sentralstasjonen, 14.02.2013

MPK EU8N.3031

Lubicz ved sentralstasjonen, 14.02.2013

MPK EU8N.3031

Lubicz ved sentralstasjonen, 14.02.2013

MPK EU8N.3032

Starowiślna, 24.08.2013

MPK EU8N.3034

Most Powstańców Śląskich, 24.08.2013

MPK EU8N.3035

Kommer ut fra tunnelstrekningen på Rondo Mogilskie, 26.08.2013

MPK EU8N.3036

Lubicz, 25.08.2013

MPK N8S-NF.3073. Typen er ombygd fra ex VAG type N8S ved at det er satt inn et lavgulvsledd i midten.

Lubicz ved sentralstasjonen, 23.08.2013

MPK N8S-NF.3073. I bakgrunnen 105Na.449 og EU8N.3023

Lubicz ved sentralstasjonen, 23.08.2013

MPK N8S-NF.3075.

R. Kuklinskiego, 15.02.2013

MPK N8S-NF.3075, førerplass

R. Kuklinskiego, 15.02.2013

MPK N8S-NF.3075

Josefa Dietla, 15.02.2013

MPK N8S-NF.3075

Starowiślna, 24.08.2013

MPK N8S-NF.3075

Westerplatte, 24.08.2013

MPK N8S-NF.3077

Starowiślna ved Most Most Powstańców Śląskich, 24.08.2013

MPK N8S-NF.3078. I bakgrunnen C3.456

Josefa Dietla, 15.02.2013

MPK N8S-NF.3079

Lubicz / Basztowa, 25.08.2013

MPK N8S-NF.3079

Basztowa, 25.08.2013

MPK N8S-NF-2.3080

Lubicz ved sentralstasjonen, 14.02.2013

MPK N8S-NF-2.3080

Lubicz ved sentralstasjonen, 14.02.2013

MPK N8S-NF-2.3080

Josefa Dietla, 15.02.2013

MPK N8S-NF-2.3080, førerplass, skiller seg fra serie 1 med flere detaljer.

R. Kuklinskiego, 15.02.2013

MPK N8S-NF-2.3080

R. Kuklinskiego, 15.02.2013

N8S-NF-2.3081

Lubicz, 26.08.2013

N8S-NF-2.3082

Asztowa, 25.08.2013

N8S-NF-2.3082

Lubicz, 26.08.2013

Tilhengere

Det var en uttrakt bruk av tilhengere til de toakslete vognene i sin tid. med anskaffelsene av boggivogner opphørte også tilhengerbruken. Imidlertid dukket tilhengere igjen opp i Krakóws gater på 1990-tallet sammen med anskaffelsen av brukte sporvogner fra Wien. Tilhengertype C3 ble satt i drift i originalstand sammen med motorvogntype E1. Tilhengertype C6 ble derimot brukt for å få de nødvendige ramme- og understellsdeler ved ombyggingen av motorvogntype C6 til type EU8N.

bullet

Polskproduserte tilhengere

bullet

Utenlandskproduserte tilhengere

Polskproduserte tilhengere

(Inkl. materiell produsert i de delene av Polen, som før 1. verdenskrig ble styrt av Tyskland eller Østerrike)

Utenlandskproduserte tilhengere

Bruktimport

Originalstand

MPK E1.144 + C3.544

Lubicz like ved nedkjøringen til Rondo Mogilskie, 26.08.2013

MPK E1.147+C3.547

Franciszkańska, 26.08.2013

MPK E1.147+C3.547

Dominikańska, 26.08.2013

MPK E1.148 + C3.548

Starowiślna, 24.08.2013

MPK E1.150 + C3.550

Pokoju ved Ofiar Dąbia, 25.08.2013

MPK E1.104+C3.564

Josefa Dietla / Starowiślna, 24.08.2013

MPK E1.104 & C3.564

Franciszkańska, 22.08.2014

MPK C3.570, tilhenger til E1.110

Lubicz ved sentralstasjonen, 14.02.2013

MPK E1.123 + C3.583

Lubicz ved sentralstasjonen, 24.08.2013

MPK E1.125 + C3.585

Starowiślna, 24.08.2013

MPK C3.588

Lubicz ved sentralstasjonen, 14.02.2013

MPK C3.670. I bakgrunnen type EU8N.

Rondo Mogilskie, 25.08.2013. Sporet til venstre for C3.670 fortsetter rett fram mot åpningen til huritgsporveiens tunnelstrekning.

 

KT = Krakowska Spółka Tramwajowa   RB = Rheinbahn AG (Tyskland)   WL = Wiener Linien (Østerrike)
MPK = Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikasyjne S.A. w Krakowie   VAG = VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (Tyskland)        

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Veteransporvogner

Vintage trams and museums / Veteranstraßenbahnen und Museen / Tranvías de ventaja y museos / Tрамы ветерана и музея
bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 15.04.2021