-eBe-

  

Poznan

bullet

Sporvei

bullet

Trolleybuss

Sporvei

Likestrøm, 600 V (kontaktledning) - normalspor (1435 mm)

Sporveien i Poznań skriver sin historie tilbake til da byen het Posen og var (siden 1793) en del av kongeriket Preussen som fra 1871 inngikk i det tyske keiserdømmet. I 1880 åpnet selskapet Reymer & Masch en hesterukket sporvognslinje i byen med 1435 mm sporvidde (normalspor). Sporveien ble imidlertid boykottet av det polskspråklige flertallet i byen fordi all skilting i vogner og på holdeplasser kun var på tysk, og allerede ette få ukers drift var selskapet konkurs. Et nytt selskap, Posener Pferde-Eisenbahngesellschaft kjøpte konkursboet og imøtekom folkekravet om polsk skilting. Dermed begynte befolkningen å bruke sporveien, og utbyggingen kunne fortsette. Elektrifiseringen av sporveien fant sted i 1898, og i årene fram mot 1. verdenskrig ble sporveisnettet bygget videre ut med nye linjer og forlengelser av eksisterende. Etter krigen tilfalt byen det gjenopprettede Polen og fikk igjen sitt gamle, polske navn Poznań. Utbyggingen av sporveien fortsatte fram til 1929 da først den økonomiske verdenskrisen og deretter 2. verdenskrig satte stopp for videre utbygging.

Krigshandlingene da de tyske okkupantene ble drevet ut i 1944-45 gikk hardt ut over sporveien i Poznań. Over alt lå ruinhaugene metrhøye over skinnegangen; kontaktledningen var for det meste forsvunnet, og nesten samtlige vogner var enten stjålet eller bortimot totalskadd. Dt skulle ta to år før driften kunne gjenopptas i noenlunne full skala. Poznan ble aldri rammet av den nedleggingsbølgen som rammet mange andre sporveier på 1950/-60-tallet, tvert om. Eksisterende linjer ble hele tiden forlenget, og nye kom til. Stadig nye bydeler ble knyttet til sporveisnettet. Nye bydeler fikk etterhvert bybaneliknende hurtigsporvei, og bystyret vedtok i 1994 at sporveien skal være ryggraden i byens kollektive personbefordring. Det foreligger en rekke utbyggingsplaner, og alt tyder på både vilje og evne til å gjennomføre dem. Samtidig foregår det en storstilt fornyelse av vognparken. Poznań investerer så ubetijnget for framtiden og miljøet.

Et representativt utvalg historiske sporvogner er bevart.

PSG W.41. Bakom skimtes vogn 32.

Gajowa sporveisdepot, antakelig 1898. Leveransefoto?

Kvinnelig betjening foran tilhenger 115. Kvinnene overtok da mennene ble innkalt til krigstjeneste under 1. verdenskrig.

Gajowa sporveisdepot, antakelig 1915.

MPKP N.273. Egentlig museumsvogn, men brukt som gatekjøkken/kafé

Półwiejska, 21.04.2023

MPKP (ex ikke anitt tysk sporvei) GT8.702 el. 707. Museumsvogn.

Roosevelta x Bukowska, 20.04.2023

MPKP (ex VGF) GT8ZR.903

Most Bolesława Chrobrego, 24.04.2023

MPKP GT8ZR.903

Małe Garbary, 24.04.2023

MPKP GT8ZR.903

Małe Garbary, 24.04.2023

MPKP GT8ZR.903

Małe Garbary, 24.04.2023

MPKP GT8ZR.903

Małe Garbary, 24.04.2023

MPKP 105Na.138+105NaD.139

105Na og 105NaD kjøres konsekvent i par. 105Na er fullt utrustet med førerplass og styring, mens 105NaD kun har enkle rangérkontroller og kan ikke brukes selvstendig ute i trafikken.

Winogrady x Źniwna, 21.04.2023

MPKP 105Na.138+105NaD.139

Winogrady x Źniwna, 21.04.2023

MPKP 105NaD.139 bak 105Na.138

Winogrady x Źniwna, 21.04.2023

MPKP 105Na.172+105NaD.173

Rosevelta / Rondo Kaponiera, 21.04.2023

MPKP 105Na.190+105NaD.189

Królowej Jadwigi x Górna Wiilda, 21.04.2023

MPKP 105Na.190+105NaD.189

Królowej Jadwigi x Górna Wiilda, 21.04.2023

MPKP 105Na.190+105NaD.189

Królowej Jadwigi x Półwiejska, 21.04.2023

MPKP 105Na.244

Matyi, 21.04.2023

MPKP 105Na.324+105NaD.325

Królowej Jadwigi x Półwiejska, 21.04.2023

MPKP 105NaD.325 bak 105Na.324

Królowej Jadwigi x Półwiejska, 21.04.2023

MPKP 105NaD.325 bak 105Na.324

Królowej Jadwigi x Półwiejska, 21.04.2023

MPKP RT6N1.402

Most Dworcowy, 22.04.2023

MPKP RT6N1.407

Most Dworcowy, 23.04.2023

MPKP Combino.507

Królowej Jadwigi x Półwiejska, 23.04.2023

MPKP Combino.507

Królowej Jadwigi x Górna Wiilda, 23.04.2023

MPKP Combino.507

Podgórna x Święty Marcin, 24.04.2023

MPKP Combino.510, i bakgrunnen t.h. B-MF02AC.424

Roosevelta, 24.04.2023

MPKP Combino.511

Por. Janiny Lewandowskiej, 23.04.2023

MPKP Combino.511

Por. Janiny Lewandowskiej, 23.04.2023

MPKP Combino.511

Marcinkowskiego, 24.04.2023

MPKP Combino.512

Królowej Jadwigi x Półwiejska, 21.04.2023

MPKP Combino.512

Królowej Jadwigi x Górna Wiilda, 21.04.2023

MPKP Combino.512

Podgórna x Święty Marcin, 24.04.2023

MPKP Combino.512

Podgorna x Marcinkowskiego, 24.04.2023

MPKP Combino.512

Marcinkowskiego, 24.04.2023

MPKP Combino.512

Marcinkowskiego, 24.04.2023

MPKP A-HF01.172+A-HF01D.171

Type A-HF01/A-HF01D er en oppgradering av type 105Na/105NaD. Utvendig kjennetegnes de ved det grønne oppbygget over førerplassen på A-HF01-vognen.

Królowej Jadwigi x Półwiejska, 21.04.2023

MPKP A-HF01.172+A-HF01D.171

Królowej Jadwigi x Górna Wiilda, 21.04.2023

MPKP A-HF01.174+A-HF01D.173

Rosevelta / Rondo Kaponiera, 24.04.2023

MPKP A-HF01.174+A-HF01D.173, i bakgrunnen B-MF02AC.418 (t.h.) og 431 (t.v.)

Rosevelta / Rondo Kaponiera, 24.04.2023

MPKP 118N.450. Type 118N ble kun bygget i ett prototypeksemplar i 2007 og returnert til fabrikken i 2012 etter å ha brutt sammen.

30.12.2008

MPKP A-HF07D.215 bak A-HF07.218

Winogrady x Źniwna, 21.04.2023

MPKP A-HF07.218+A-HF07D.215

Type A-HF07/A-HF07D er en langt mer radikal oppgradering av type 105Na/105NaD enn type A-HF01/A-HF01D. Omtrent det eneste som er igjen av originalen, er rammen og boggiene.

Winogrady x Źniwna, 21.04.2023

MPKP A-HF07.218+A-HF07D.215

Winogrady, litt nedenfor Źniwna, 21.04.2023

MPKP A-HF07D.227 bak A-HF07.228

Roosevelta, 24.04.2023

MPKP A-HF07.228+A-HF07D.227

Roosevelta, 24.04.2023

MPKP A-HF07.228+A-HF07D.227

Roosevelta, 24.04.2023

MPKP B-MF02AC.415

Królowej Jadwigi x Półwiejska, 21.04.2023

MPKP B-MF02AC.417

Królowej Jadwigi, 23.04.2023

MPKP B-MF02AC.417

Rosevelta / Rondo Kaponiera, 24.04.2023

MPKP B-MF02AC.421

Królowej Jadwigi x Górna Wiilda, 21.04.2023

MPKP B-MF02AC.422

Rosevelta / Rondo Kaponiera, 24.04.2023

MPKP B-MF02AC.424

Rosevelta / Rondo Kaponiera, 24.04.2023

MPKP B-MF02AC.427

Pułaskiego x Feliiksa Nowowiejsiego, 20.04.2023

MPKP B-MF02AC.431

Rosevelta / Rondo Kaponiera, 24.04.2023

MPKP S105P.517

Królowej Jadwigi x Górna Wiilda, 21.04.2023

MPKP S105P.518

Podgorna, 24.04.2023

MPKP S105P.532

Por. Janiny Lewandowskiej, 23.04.2023

MPKP S105P.536

Most Dworcowy, 23.04.2023

MPKP S105P.537

Pułaskiego x Armii Poznań, 21.04.2023

MPKP S105P.537

Pułaskiego x Armii Poznań, 21.04.2023

MPKP S105P.537

Królowej Jadwigi x Górna Wiilda, 23.04.2023

MPKP S105P.539

Rosevelta / Rondo Kaponiera, 24.04.2023

MPKP S105P.550

Pułaskiego x Armii Poznań, 20.04.2023

MPKP S105P.550

Pułaskiego x Armii Poznań, 20.04.2023

MPKP S105P.552

Rosevelta / Rondo Kaponiera, 24.04.2023

MPKP S105P.552

Rosevelta / Rondo Kaponiera, 24.04.2023

MPKP S105P.553

Pułaskiego x Feliiksa Nowowiejsiego, 20.04.2023

MPKP S105P.554

Rosevelta / Rondo Kaponiera, 24.04.2023

MPKP S105P.554

Rosevelta / Rondo Kaponiera, 24.04.2023

MPKP S105P.555

Pułaskiego mellom Przepadek og Feliiksa Nowowiejsiego, 20.04.2023

MPKP S105P.555

Podgorna, 24.04.2023

MPKP S105P.555

Podgorna, 24.04.2023

MPKP S105P.555

Podgorna, 24.04.2023

MPKP S105P.557

Rosevelta / Rondo Kaponiera, 24.04.2023

MPKP B-MF20AC.443

Towarowa x Powstańców Wielkoposkich, 23.04.2023

MPKP B-MF20AC.450

Pułaskiego x Feliiksa Nowowiejsiego, 20.04.2023

MPKP B-MF20AC.450

Pułaskiego x Feliiksa Nowowiejsiego, 20.04.2023

MPKP B-MF20AC.451

Roosevelta x Most Dworcowy, 20.04.2023

MPKP B-MF20AC.451

Winogrady x Źniwna, 21.04.2023

MPKP B-MF20AC.451

Winogrady x Źniwna, 21.04.2023

MPKP B-MF20AC.459

Towarowa, 23.04.2023

MPKP B-MF22ACBD.912

Roosevelta, 20.04.2023

MPKP B-MF22ACBD.912

Winogrady x Źniwna, 21.04.2023

MPKP B-MF22ACBD.912

Winogrady x Źniwna, 21.04.2023

MPKP B-MF22ACBD.914

Pułaskiego x Feliiksa Nowowiejsiego, 20.04.2023

MPKP B-MF22ACBD.914

Pułaskiego x Feliiksa Nowowiejsiego, 20.04.2023

MPKP B-MF22ACBD.914

Rosevelta / Rondo Kaponiera, 24.04.2023

MPKP B-MF22ACBD.917

Pułaskiego x Przepadek, 20.04.2023

MPKP G-LF02AC.605

Królowej Jadwigi, 22.04.2023

MPKP G-LF02AC.605 fulgt av B-MF02AC.424

Roosevelta x Most Dworcowy, 24.04.2023

MPKP G-LF02AC.611

Królowej Jadwigi x Półwiejska, 20.04.2023

MPKP G-LF02AC.613

Królowej Jadwigi x Półwiejska, 20.04.2023

MPKP G-LF02AC.614

Królowej Jadwigi x Półwiejska, 21.04.2023

MPKP G-LF02AC.614

Królowej Jadwigi, 22.04.2023

MPKP G-LF02AC.614 i bakgrunnen t.h. B-MF22ABCD.914

Roosevelta x Most Dworcowy, 24.04.2023

MPKP G-LF02AC.621

Królowej Jadwigi x Półwiejska, 21.04.2023

MPKP G-LF02AC.621 ved siden av S105P.537

Pułaskiego x Armii Poznań, 21.04.2023

MPKP G-LF02AC.625

Królowej Jadwigi x Półwiejska, 21.04.2023

MPKP G-LF02AC.625

Królowej Jadwigi x Półwiejska, 21.04.2023

MPKP G-LF02AC.627

Królowej Jadwigi x Półwiejska, 20.04.2023

MPKP G-LF02AC.627

Królowej Jadwigi x Półwiejska, 20.04.2023

MPKP G-LF02AC.627

Królowej Jadwigi, 22.04.2023

MPKP G-LF02AC.627

Królowej Jadwigi, 22.04.2023

MPKP G-LF02AC.628

Pułaskiego x Armii Poznań, 20.04.2023

MPKP G-LF02AC.628

Pułaskiego x Armii Poznań, 20.04.2023

MPKP G-LF02AC.630

Winogrady x Źniwna, 21.04.2023

MPKP G-LF03ABCD.924

Winogrady x Źniwna, 21.04.2023

MPKP G-LF03ABCD.925

Pułaskiego x Armii Poznań, 21.04.2023

MPKP G-LF03ABCD.926

Małe Garbary, 24.04.2023

MPKP G-LF03ABCD.928

Pułaskiego x Armii Poznań, 20.04.2023

MPKP G-LF03ABCD.928

Winogrady x Źniwna, 21.04.2023

MPKP G-LF03ABCD.928

Winogrady x Źniwna, 21.04.2023

MPKP G-LF03ABCD.934

Pułaskiego mellom Armii Poznań og Przepadek, 20.04.2023

MPKP G-LF03ABCD.935

Winogrady x Źniwna, 21.04.2023

MPKP G-LF03ABCD.935

Roosevelta, 24.04.2023

MPKP G-LF03ABCD.936

Winogrady x Źniwna, 21.04.2023

MPKP G-LF03ABCD.936

Roosevelta, 24.04.2023

MPKP G-LF03ABCD.937

Winogrady x Źniwna, 21.04.2023

MPKP G-LF03ABCD.940

Winogrady x Źniwna, 21.04.2023

Trolleybuss

Likestrøm, 550 V (system Schiemann, 2 stenger)

Da en ny sporveislinje skulle anlegges i 1929, ble Polen rammet for fullt av den økonomiske verdenskrisen. Poznań valgte derfor, som en rimeligere løsning, å bygge ut linjen som skinneløs sporvei. Trolleybussdriften startet opp året etter. Under 2. verdenskrig bygget den tyske okkupasjonsmakten ytterligere to linjer. Krigshandlingene i 1944-45 gikk ikke like hardt ut over den skinneløse som den skinnebundne sporveien. Trolleybussnettet ble gjenoppbygget og kunne gradvis gjenoppta driften fra 1946. Det ble også bygget videre ut til det til slutt omfattet seks linjer.  Noe helhetlig, sammenhengende nett ble det imidlertid aldri. Det besto av tre adskilte deler, og vogner som skulle overføres fra én del til en annen, måtte slepes. Fra slutten av 1950-tallet ble trolleybussen gradvis erstattet av skinnegående sporvei eller av busser, og i 1970 var det slutt for denne miljøvennlige transportformen i Poznań. Senere forslag om å gjeninnføre trolleybuss i byen har ikke ført fram.

MPKP 401

Rynek Śródeckim, 12.02.1930, innvielsen av trolleybussdriften i Poznan

MPKP 402

1930(?)

MPKP 8Tr.1346

Rynek Śródeckim, 1961

 

MPKP = Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.   VGF = Stadtwerke Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main mbH (Tyskland)

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Veteransporvogner

Vintage trams and museums / Veteranstraßenbahnen und Museen / Tranvías de ventaja y museos / Tрамы ветерана и музея
bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 145 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 14.06.2024