-eBe-

  

Romania*

Den første jernbanen i det som i dag utgjør Romania, ble åpnet i landsdelen Banat i 1857, den gang kronland under Østerrike. Statsbaneselskapet CFR, Căile Ferate Române, ble dannet i 1880, og de fleste privatbanene som var bygget på daværende rumensk territorium, ble underlagt CFR. Etter 1. verdenskrig overtok Romania Banat og flere andre områder fra Østerrike og Ungarn, og jernbanene i disse områdene ble også underlagt statsbaneselskapet. Også fra Russland ble det overtatt et område, vår tids Moldova, og jernbanene der ble omsporet fra russisk sporvidde (1524 mm) til normalspor (1435 mm). Etter 2. verdenskrig måtte Romania igjen avstå dette området til russerne, med ny omsporing av jernbanene som følge.

Hovedregelen i Romania har vært å bygge med normalspor, men det ble likevel også bygget en del lokalbaner med tertiærspor (750 mm), samt én med meterspor (1000 mm). Ingen av disse er i drift lenger (2019).

Elektrifiseringen begynte på 1950-tallet, og man valgte i likhet med samtlige normalsporete naboland å satse på 25 kV 50 Hz vekselstrøm. Av et jernbanenett på totalt 2.073 mil er hittil (2019) kun drøyt 392 mil elektrifisert. Både skinnegang og rullende materiell har et stort fornyelsesbehov.

Romania har internasjonal trafikk til samtlige naboland (sporviddeskifte på grensen til Ukraina og Moldova), men før skinnegangen er oppgradert, og en større del av nettet er elektrifisert, vil landet ikke kunne utnytte sitt store potensial som sentraleuropeisk transittland.

Jernbane

(Railway / Eisenbahn / Ferrocarril / Железная дорога)

Sporvei

(Trams / Straßenbahnen / Tranvías / Трамваи)

Trolleybusser

Trolleybuses / O-Buße / Trolebuses / Троллейбусы

* NB! Rumensk jernbanemateriell fotografert utenfor Romania (landsnavn i kursiv) kan være representert med flere bilder i kapittel for utenlandske tog i landet der det er fotografert.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023