-eBe-

  

 

All visitors to this page are requested to sign the declaration of solidarity with the Russian and Belorussian protesters against the two countries' assault on Ukraine. This campaign of solidarity has been initiated by the Norwegian Helsinki Committee. Click here to sign.

Moskva

Sporvei, trolleybuss og t-bane

bullet

Sporvei

bullet

Trolleybuss

bullet

T-bane

bullet

Monorail

Sporvei

Den første hestesporveien i Moskva ble åpnet i 1872. 14 år senere, i 1886 ble det åpnet en dampdrevet sporvei i byen, og den første elektriske linjen kom i 1899. Det var imidlertid en utbredt skepsis mot elektrisk sporvei, og først i 1912 var hele nettet elektrifisert. Fra 1935 av fikk sporveien konkurranse av den nye t-banen, og flere linjer i indre by ble nedlagt. På 1950- og 1960-tallet forelå det planer om fullstendig nedleggelse av sporveien for å erstatte den med trolleybusser. Nikita Khrustsjovs begeistring for sporveien førte imidlertid til at planene aldri ble satt ut i livet. På 1980-tallet ble det utarbeidet planer for en storstilt utvidelse av sporveisnettet, men kun en linje til bydelen Strogino ble virkeliggjort.

Sporveisnettet i Moskva har russisk standardsporvidde, 1520 mm, og er delt i to helt atskilte nett uten innbyrdes forbindelse. Det skjer for tiden en fornyelse av vognparken, og de eldre vognene fra sovjettiden erstattes gradvis av nye typer av innenlandsk produksjon. Behovet for et velfungerende kollektivtransportnett i byen tilsier at sporveien også i framtiden vil spille en vesentlig rolle, og det bygges nå nye linjer. Den første ble åpnet i 2019.

Likestrøm, 550 V (kontaktledning)

Replika av hestesxporvogn nr. 35 fra åpningsåret i 1872. Museumsvogn.

ul. Gilyarovskogo, Sporveiens dag, 15.04.2017

MCKTPAM Ф.164. Museumsvogn. Typen var i drift fra 1907 til begynnelsen av 1950-tallet. Noen vogner ble bygget om til arbeidsvogner etter utrangering.

ul. Gilyarovskogo, Sporveiens dag, 15.04.2017

MCKTPAM H.1113. Museumsvogn. Typen ble brukt som tilhenger til motorvogntype Ф og var antakelig i drift i samme tidsspenn.

ul. Gilyarovskogo, Sporveiens dag, 15.04.2017

MCKTPAM БФ.932. Museumsvogn. Typen var i bruk fra ca. 1. verdenskrig til ca. 1950.

ul. Gilyarovskogo, Sporveiens dag, 15.04.2017

MCKTPAM KM.2170. Museumsvogn. Typen var i drift fra 1930 til ca. 1960.

ul. Gilyarovskogo, Sporveiens dag, 15.04.2017

MCKTPM MTB-82.1278. Museumsvogn. Typen var i drift fra 1947 til 1981.

ul. Gilyarovskogo, Sporveiens dag, 15.04.2017

MCKTPAM T2СУ.378. Museumsvogn. Typen var i drift fra1955 til begynnelsen av 1980-tallet.

ul. Gilyarovskogo, Sporveiens dag, 15.04.2017

MCKTPAM PB3-6.222. Museumsvogn. Typen var i drift fra 1960 til 1975.

ul. Gilyarovskogo, Sporveiens dag, 15.04.2017

MCKTPAM T3СУ.1007

20.08.1992

MCKTPAM T3СУ.1723

Ved Donskoj-klosteret, 18.07.2002

MCKTPAM T3СУ.1826

Ved Donskoj-klosteret, 18.07.2002

MCKTPAM T3СУ.2171

20.08.1992

MOSГOPTPANC T3СУ.2301. 23**-serien er ombygd for kjøring i 2-retningstog der vognene er koblet rygg mot rygg.

09.07.2013

MOSГOPTPANC T3СУ.2303. I bakgrunnen en vogn av type KTM23.

Preobrazjenskij-plassen, 16.10.2016

MOSГOPTPANC T3СУ.2306

09.07.2013

MOSГOPTPANC T3СУ.2309

Preobrazjenskij-plassen, 16.10.2016

MOSГOPTPANC T3СУ.2309

Preobrazjenskij-plassen, 16.10.2016

MCKTPAM T3СУ.4687

Ved Filipskirken, sommeren1993

MCKTPAM T3СУ.5346 og 5347

20.08.1992

MCKTPAM T6Б5СУ.0001. Museumsvogn. Typen var i drift fra 1985 til ca. 2000.

ul. Gilyarovskogo, Sporveiens dag, 15.04.2017

MCKTPAM T7Б5СУ.7005. Museumsvogn. Typen var i drift fra 1990-2010.

ul. Gilyarovskogo, Sporveiens dag, 15.04.2017

MOSГOPTPANC 71-134a.3003.

30.03.2015

MOSГOPTPANC 71-134a.3016

Moskva, 24.05.2014

MOSГOPTPANC 71-134a.3022.

30.07.2015

MOSГOPTPANC 71-134a.3022.og 3023

30.07.2015

MOSГOPTPANC 71-134a.3023

30.07.2015

MOSГOPTPANC 71-135.3001. Museumsvogn. Typen var i drift fra 2001 til 2014.

ul. Gilyarovskogo, Sporveiens dag, 15.04.2017

MOSГOPTPANC 71-414.3500

Moskva, 19.07.2014

MOSГOPTPANC 71-414.3534

18.03.2016

MOSГOPTPANC 71-414.3534

18.03.2016

MCKTPAM 71-608K.1205

Ved Donskoj-klosteret, 18.07.2002

MCKTPAM 71-608K.1205

Ved Donskoj-klosteret, 18.07.2002

MCKTPAM 71-608K.4150

Moskva, 08.10.2012

MOSГOPTPANC KTM-23.5620 og KTM-19K.4272,

Moskva, 05.10.2013

MOSГOPTPANC УTM-5.3200.

14.04.2015

MOSГOPTPANC УTM-5.3200.

14.04.2015

MOSГOPTPANC 71-931.31109

25.01.2018

MOSГOPTPANC 71-931.31113 og 71-619K.53,79

25.01.2018

Trolleybuss

Moskva hadde i mange år verdens største trolleybussnett. Den første linjen ble åpnet i 1933. På 1950- og 1960-tallet ble flere sporveislinjer i indre by lagt om til trolleybuss, og det eksisterte planer om fullstendig omlegging av kollektivtransporten til trolleybuss.

Tidligere foregikk det også en utstrakt varetransport med trolleyvarebiler. Jeg så flere slike under mitt besøk i 1992, men fikk ikke tatt noen bilder av dem. Ingen slike kjøretøyer ble observert ti år senere.

Ved oppløsningen av Sovjetunionen var vognparken sterkt nedslitt, men på begynnelsen av 2000-tallet begynte man en fornyelse av vognparken. I 2010 skjedde det imidlertid en holdningsendring i det kommunale kollektivtransportselskapet MOCГOPTPANC, og man begynte å legge ned trolleybusslinjer. I 2015 kunne Moskva fremdeles påberope seg å ha verdens største trolleybussnett, men allerede fem år senere, i august 2020 var det slutt for den mest miljøvennlige formen for skinneløs kollektivtransport i Moskva (Batteridrift kan ikke måle seg når det gjelder miljøvennlighet!). Kun en museumslinje i tilknytning til et kollektivtransportmuseum blir beholdt. Vi får bare håpe at Moskvas politikere en gang i fremtiden innser at man gjorde en tabbe, og igjen satser på miljø.

Likestrøm, 550 V (kontaktledning)

МOСТРОЛЛЕЙБУС ЛK-1.4

Vsekhviatskij, 1934

МOСТРОЛЛЕЙБУС ЛK-1.10 - den første vognen som ble levert, "Gave til SUKPs 17. partikongress".

Fabrikkfoto, 1933

МOСТРОЛЛЕЙБУС type ЯТБ-3, med umiskjennelig engelsk forbilde. Det ble antakelig bare bygget ett eksemplar av typen.

Leningradskoje chaussé,1937

МOСТРОЛЛЕЙБУС MTH-82.1777. Museumsvogn.

Jubileumskortesjen ved feiringen av 80-årsjubileet for Moskvas trolleybussnett,16.11.2013

МСКТРОЛЛЕЙ ТБЭС.421. Museumsvogn.

Jubileumskortesjen ved feiringen av 80-årsjubileet for Moskvas trolleybussnett,16.11.2013

МСКТРОЛЛЕЙ MТБЭС.701. Museumsvogn.

Jubileumskortesjen ved feiringen av 80-årsjubileet for Moskvas trolleybussnett,16.11.2013

МСКТРОЛЛЕЙ ЧиУ-5.2323. Museumsvogn.

Prospekt Mira, 12.06.2009

МСКТРОЛЛЕЙ ЧиУ-5Г.2672. Museumsvogn.

Jubileumskortesjen ved feiringen av 80-årsjubileet for Moskvas trolleybussnett,16.11.2013

МСКТРОЛЛЕЙ И-283.0045, ombygd fra dieseldrevet И-283.

Park Pobedy, 04.02.2004

МСКТРОЛЛЕЙ ЧиУ682.7228 og 2483

21.08.1992

МСКТРОЛЛЕЙ ЧиУ683.7623

19.08.1992

MOCГOPTPANC ƂKM-321.7865.

05.10.2013

MOCГOPTPANC TP-5265.1771 og 1623. Bakenfor til venstre: MTPЗ-6223.7618

18.10.2013

MOCГOPTPANC TP-5265.2112

05.10.2013

MOCГOPTPANC TP-5265.2112

05.10.2013

MOCГOPTPANC TP-6206.7618

05.10.2013

T-bane

Moskvas t-banenett er verdens største, og flere av stasjonene i Moskva sentrum er kjent verden over for sine overdådige utsmykninger. Mange av dem miner mer om palasser enn t-banestasjoner. Dette hadde klare politiske årsaker. Det skulle synliggjøre at kommunismen brakte kulturen ut til folket. Den første linjen ble åpnet i 1935, og utbyggingen pågår fortsatt.  Under 2. verdenskrig gjorde t-banestasjonene og tunnelene tjeneste som tilfluktsrom under de mange bombe- og artilleriangrepene byen var utsatt for.

Det gikk i flere årtier rykter om at Moskva skulle ha et hemmelig t-banesystem på et dypere nivå. Det er nå dokumentert at dette nettet, kalt Metro 2, finnes. Flere av nedgangene er kjent, og man vet også hvor sporforbindelsen mellom de to systemene befinner seg. Det antas at Metro 2 ble bygd for å sikre en rask evakuering av den politiske ledelsen samt utvalgte innbyggere i en krigssituasjon. I senere tid har det vært snakk om å åpne Metro 2 for allmenn trafikk, men dette er så langt ikke blitt gjort. Det vil i så fall kreve en større utbygging av nedgangene til stasjonene.

Likestrøm, 825 V (strømskinne)

MOCMET "Ретропоезд" ("Retrotog"), bygd i 2010 for å illudere Moskvas første t-banetog under 75-årsjubileet samme år.

Kropotkinskaja, 02.07.2015

MOCMET type 81-717

Komsomolskaja, 19.08.1992

MOCMET type 81-717

09.10.2012

MOCMET type 81-717

09.10.2012

MOCMET type 81-717 i spesialdesign fra 75-årsjubileet for Moskvas t-bane i 2010

Kropotkinskaja, 02.07.2015

MOCMET type 81-717 i spesialdesign fra 75-årsjubileet for Moskvas t-bane i 2010

Kropotkinskaja, 02.07.2015

MOCMET type 81-770

Kuntsjevskaja, 07.10.2012

MOCMET 81-740.5079 i spesialdesign i forbindelse med en blomsterutstilling

Kuntsjevskaja, 07.10.2012

MOCMET 81-740.5079.

Kuntsjevskaja, 07.10.2012

MOCMET 81-740.5079. Toget gestår av to styrevogner i nummerseriene 0xxx og 5xxx samt mellomvogn, alle motoriserte

Kuntsjevskaja, 07.10.2012

MOCMET 81-740.5079 som rullende kunstutstilling. Bildene skiftes ut med visse mellomrom.

17.08.2013

MOCMET 81-740.5079 som rullende kunstutstilling. i en t-banevogn

17.08.2013

MOCMET 81-740.5079 med ny dekor i anledning den aktuelle kunstutstillingen som er vist på forrige bilde.

20.10.2013

MOCMET 81-740.5079

20.10.2013

MOCMET 81-740.0092

Kuntsjevskaja, 07.10.2012

MOCMET 81-765.014

19.12.2018

MOCMET 81-765.014

19.12.2018

MOCMET 81-765.215

04.12.2018

Monorail

Foruten det ordinære t-banenettet begynte man i 1998 å bygge en monorailbane mellom Det allrussiske utstillingssenteret i den nordøstlige delen av Moskva og jernbane- og t-banestasjonen Timirjasewskaja. Strekningen som er omlag en halv mil lang med 7 stasjoner, ble åpnet i 2004. Planene som lå til grunn, omfattet en videre utbygging med bl.a. linjer til flyplassene Vnukovo og Sjeremetjevo. Banen har imidlertid ikke vært noen suksess hverken økonomisk eller driftsmessig. Den brukes kun av noen få hundre passasjerer daglig og må sies heller å være en turistattraksjon enn en del av Moskvas kollektivtrafikk. Uttalelser fra byens samferdelsmyndigheter tilsier at alle utbygningsplaner er kansellert, og at monorailbanen vil bli nedlagt og infrastrukturen revet.

Likestrøm, 825 V (strømførende glideflater)

MMTC monorailtog

Ved Ulitsa Akademika Korolyova, 10.09.2013

MMTC monorailtog

Ved Ulitsa Akademika Korolyova, 10.09.2013

MMTC 04

19.12.2018

 

MMTC (MMTS)

=

Московская монорельсовая транспортная система (Moskovskaja monorelsovaja transportnaja sistema)

MOCГOPTPANC (MOSGORTRANS) =

MOCMET (MOSMET)

=

Московский Метрополитен (Moskovskij Metropoliten)

MCKTPAM (MSKTRAM)

=

Moсковсий Tрамвай (Moskovskij Tramvaj)

МOСТРОЛЛЕЙБУС (MOSTROLLEJBUS)

=

Moсковсий Tрoллейбус (Moskovskij Trollejbus)

МСКТРОЛЛЕЙ (MSKTROLLEJ)

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Sporveis- og t-baneveteraner i Moskva

        (Vintage trams and metro trains in Moscow / Veteran-Straßen - und U-Bahnen in Moskau / Tranvias y subterraneos de ventaja en Moscú / Трамвайные и метро ветеранов в Москве)

bullet

Reisedagbok fra Moskva 2002

             (Diary [in Norwegian] from Moskow 2002 / Reisetagebuch [auf Norwegisch] aus Moskau 2002 / Diario de viaje [en noruego] de Moscú 2002 / Дневник путешествия [по норвежски] из Москвы 2002 г.

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

             (Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 03.06.2022