-eBe-

  

 

All visitors to this page are requested to sign the declaration of solidarity with the Russian and Belorussian protesters against the two countries' assault on Ukraine. This campaign of solidarity has been initiated by the Norwegian Helsinki Committee. Click here to sign.

Russland

Trolleybusser

En rekke russiske byer har også skinneløse trikker, trolleybusser, og Moskva hadde helt til 2015 verdens største trolleybussnett. Dette ble dessverre nedlagt i sin helhet i 2020, men verdens største trolleybussnett befinner seg fortsatt i Russland, i St. Petersburg, og den skinneløse sporveien holder fremdeles stand også i mange andre byer i Russland. Det er å håpe at russiske myndigheter er seg sitt ansvar bevisst og sørger for at dette miljøvennlige transporttilbudet blir opprettholdt der man ikke tar skrittet fullt ut og bygger fullverdig sporvei.

De fleste trolleybussene er av innenlandsk produksjon, men fra sovjettiden finnes det også ungarsk- og tsjekkiskproduserte vogner. Legg merke til at russiske trolleybusser er registrert som sporvogner og har ikke ordinære nummerskilt som busser. I sovjettiden var det også vanlig at det ble kjørt trolleytog, to multippelkoblete vogner. Begge ble styrt fra den fremste, og kun den bakerste hentet strøm fra kontaktledningen. Den fremste ble matet fra den bakerste. Kjøring av trolleytog ser ikke lenger ut til å forekomme.

Moskva

(Moscow / Moskau / Moscú / Москва)

Irkutsk

(Иркутск)

St. Petersburg

(Saint Petersburg / Sankt Petersburg / San Petersburgo / Санкт-Петербург)

Simferopol

(Simferópol / Симферо́поль)

Veteran- og museumstrolleybusser

(Vetaran troleybuses / Veteran-O-Buße / Trolebuses de ventaja / Троллейбусы ветерана )

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 17.05.2022