-eBe-

  

Slovakia*

Slovakia er den østlige delen av det som i perioden 1918–1992 het Tsjekkoslovakia, en stat som oppsto da det østerriksk-ungarske Habsburgmonarkiet ble delt opp etter 1. verdenskrig. Mens de vestlige provinsene Böhmen og Mähren (dagens Tsjekkia) hadde vært styrt fra Wien som en del av Østerrike, hadde den østlige delen, Slovakia, vært styrt fra Budapest, som en del av Ungarn. Dette førte til at selv om språket i Tsjekkia og Slovakia i utgangspunktet var to dialekter av samme vestslaviske språk, utviklet de seg ulikt og regnes i dag som to språk. Også kulturelt og økonomisk utviklet de to delene seg ulikt. Da jernbaneutbyggingen begynte, ble jernbanen i dagens Tsjekkia preget av østerriksk teknologi, mens jernbanen i Slovakia ble preget av ungarsk. Sporvidden var imidlertid den samme, 1435 mm (normalspor). Fra 1918 ble teknologi og praksis i de to delene av landet harmonisert, og Tsjekkoslovakia utviklet en sterk jernbaneindustri som teknologisk lå svært langt framme. Også under kommuniststyret fra 1949–1989 lå Tsjekkoslovakia i teten for den jernbaneindustrielle utviklingen i den kommunistdominerte delen av Europa, og tsjekkoslovakiskbygde lokomotiver, sporvogner og trolleybusser var å finne i en rekke land, som DDR (og dermed også i det gjenforente Tyskland etter 1990), Sovjetunionen (dagens Estland, Belarus, Latvia, Litauen, Russland, Ukraina m.fl.). Ja, selv Norge (Bergen), som eneste vestlige land, importerte trolleybusser fra Tsjekkoslovakia.

Da elektrifiseringen begynte på 1920-tallet, valgte man 1500 V likestrøm. Dette ble etter 2. verdenskrig høynet til 3 kV. I den sørlige delen av landet begynte elektrifiseringen først etter 2. verdenskrig, og der valgte man å satse på 25 kV vekselstrøm, det samme som i nabolandet Ungarn. For å redusere ulempene med to strømsystemer utviklet man etter hvert flere typer 2-systems lokomotiver og motorvogner. For uhindret å kunne krysse grensen til Østerrike er det også utviklet eller innleid enheter som i tillegg kan kjøre på 15 kV lavfrekvent vekselstrøm.

Slovakia har grensekryssende trafikk til samtlige naboland, og med sin sentrale plassering i Europa har landet også en intensiv transittrafikk med gods. Jernbanenettet er svært tett, og omlag en tredjedel er elektrifisert, derav samtlige hovedlinjer.

I kommunisttiden ble det håndhevet et strengt fotoforbud ved jernbanene i det daværende Tsjekkoslovakia, på samme måte som i de andre kommuniststyrte landene i Sentral- og Øst-Europa. Dette fotoforbudet forsvant sammen med kommunistregimet i november 1989, etter den såkalte fløyelsrevolusjonen. Det viste seg imidlertid at de kulturelle forskjellene mellom den tsjekkiske og den slovakiske delen av landet var for store til at de kunne holdes sammen da diktaturet falt, og i 1992 skilte Tsjekkia og Slovakia lag etter en fredelig oppløsningsprosess. Jernbanenettet med tilhørende rullende materiell ble naturlig nok også delt mellom de to nye statene.

bullet

Lok

bullet

Vogner

Lokomotiver

Elektriske lokomotiver

Vekselstrøm, 25 kV 50 Hz (kontaktledning)

VTGSK (ex ŽSSK,ex ČSD) 6240.105

Budapest, Ungarn, 18.09.2022

SŽDS (ex ČD, ex ČSD) 7242.266

Budapest, Ungarn, 18.09.2022

ŽSSK 3542.116 (Rils)

Drammen, Norge, 06.05.2006

ŽSSK 3542.133 (Rils)

Zagreb, Kroatia, 24.04.2019

ŽSSK 3552.179 (Rilns)

Drammen, Norge, 06.05.2006

ŽSSK 4777.519 (Shimmns)

Zagreb, Kroatia, 24.04.2019

TLSSK 6677.007 (Falls)

Budapest, Ungarn, 18.09.2022

Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

Lastetraktorer

Lastetraktorene - også kalt motortraller - er jernbanens alt-mulig-maskiner. De er utstyrt med lasteplan og vinsj og kan påmonteres ulike typer snøryddingsmateriell eller jordingspantograf. De eldste typene var små og kunne bare trekke lette tilhengere. Førerhuset på disse hadde kun plass til føreren, til nød med en hjelpemann, og lastekapasiteten var svært begrenset. De nyere typene har førerhus med god plass til et større mannskap, også egnet som hvile- og spiserom. De har stor lastekapasitet og kan trekke opptil flere fullastede jernbanevogner. Behovet for lok eller skiftetraktorer som trekkraft for anleggs- og vedlikeholdsarbeid faller dermed i stor grad bort.

DPB 9120.502

Bruck am Mur, Østerrike, 15.05.2018

 

ČD = České Dráhy, a.s. (Tsjekkia)   DPB = Dopravný podnik Bratislava, a.s.   VTGSK = Retrack Slovakia s.r.o.
ČSD = Československé dráhy (Tsjekkoslovakia)   SŽDS = Slovenská železničná dopravná spoločnosť, a.s.   ŽSSK = Železničná spoločnosť Slovensko
CWAG = Cargo Wagon, a.s.   TLSSK = TransLog Slovakia, a.s.        

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Norge - Utenlandske person- og godsvogner

Norway - Foreign coaches and wagons / Norwegen - Ausländische Person- und Güterwagen / Noruega - Vagones etranjeros / Норвегия - Иностранные фургоны

bullet

Ungarn - Utenlandske tog

Hungary - Foreign trains / Ungarn - Ausländische Züge / Hungría - Trenes etranjeros / Ве́нгрия - Иностранные поезда

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

 Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

* NB! Slovakisk jernbanemateriell fotografert utenfor Slovakia (landsnavn i kursiv) kan være representert med flere bilder på siden for utenlandske tog i landet der det er fotografert.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 03.05.2023