-eBe-

  

Sør-Afrika*

Den første jernbanestrekningen i Natal-provinsen i dagens Sør-Afrika ble åpnet i 1860. I årene som fulgte, ble det åpnet flere, isolerte jernbanestrekninger med varierende sporvidder i det sørlige Afrika, og etter hvert som disse begynte å danne et jernbanenett, ble sporvidden standardisert til 1067 mm - etter norsk (!) mønster. Den korrekte betegnelsen på denne sporvidden er CAP-spor etter initialene til Norges første jernbanedirektør, Carl Abraham Pihl. 1067 mm sporvidde ble første gangen brukt på strakningen Hamar-Grundset, som ble åpnet i 1862. Da CAP-spor ble standardisert i Sør-Afrika, ble sporvidden også lagt til grunn for Cecil Rhodes' planer om en sammenhengende jernbane gjennom Afrika fra Kapp til Kairo, et prosjekt som av politiske grunner aldri ble gjennomført. I Sør-Afrika fortsatte imidlertid utbyggingen av jernbanenettet på CAP-spor, og i den engelsktalende verden omtales den ofte feilaktig som Cape-spor og som Kap-spor på tysk. Tysk Wikipedia er imidlertid tydelig på sporviddens opprinnelse og korrekte betegnelse.

Pihl hevdet at det var fullt mulig å bygge fullverdige jernbaner med en sporvidde på 1067 mm, og langt på vei har det sørafrikanske jernbanenettet gitt ham rett. Sørafrikanerne kjører togvekter som fullt ut kan måle seg med malmtogene på Ofotbanen, og rundt byene kjøres det persontog i hastigheter som ikke står tilbake for det som hittil har vært vanlig i Norge.

Det finnes også noen mindre strekninger med smalere sporvidde (750 og 610 mm), og i 2010 ble det åpnet en normalsporet (1435 mm) jernbane rundt Johannesburg og Pretoria. Om dette innevarsler begynnelsen på en allmenn overgang til normalspor, gjenstår å se. Ca. 40 % av Sør-Afrikas jernbanenett er elektrifisert, dels med 3 kV likestrøm, dels med 25 kV 50 Hz vekselstrøm. I noen ørkenområder der det er langt mellom omformerstasjonene mates kontaktledningen med hele 50 kV 50 Hz vekselstrøm, den høyeste spenningen som er brukt på noen jernbane i det hele tatt. Den effektive spenningen er likevel ikke høyere enn at lokene uten videre kan kjøre videre på 25 kV-nettet.

Sør-Afrika har grenseoverskridende jernbanetrafikk til nabolandene Mosambik, Swaziland, Zimbabwe, Botswana, Lesotho og Namibia. Såfremt politiske forhold tillater det, er det også mulig å kjøre videre på samme sporvidde til Zambia, Angola, Tanzania, Kongo (Kinshasa) og Malawi. For tiden lar dette seg imidlertid ikke gjøre.

MEd mindre annet er spesifikt angitt, har materiellet på denne siden sporvidde 1067 mm (CAP-spor).

bullet

Lokomotiver

bullet

Vogner

Lokomotiver

bullet

Damplokomotiver

bullet

Diesellokomotiver

Damplokomotiver

Engelsk felt- og industribanespor (610 mm / 2')

ACR (ex SAR/SAS) NG G13.78 - feilmerket som nr. 83! Museumslok

Deutsches Technikmuseum, Berlin, Tyskland, 14.09.2022

Diesellokomotiver

Dieselelektriske lokomotiver

SAR/SAS 32.001. Museumslok

TransNamib-museum, Windhoek, Namibia, 23.03.2023

AR&TS (utleid til TransNamib 33.1503 (ex SAR/SAS 33.4xx)

Lüderitz, Namibia, 03.03.2023

AR&TS (utleid til TransNamib 33.1504 (ex SAR/SAS 33.4xx)

Lüderitz, Namibia, 03.03.2023

AR&TS 1504 og 1503

Lüderitz, Namibia, 03.03.2023

Vogner

Personvogner

RR personvogner

Windhoek, Namibia, 23.02.2023

RR 2057

Windhoek, Namibia, 23.02.2023

Santos Express - et hotell som betår av gamle jernbanevogner innredet som moderne hotellrom med alle fasiliteter.

Mossel Bay, øst for Cape Town, 20.12.2016

 

ACR = Alfred County Railway   RR = Rovos Rail Tours (Pty) Ltd.   TransNamib = TransNamib Holdings Ltd. (Namibia)
AR&TS = African Rail & Traction Services   SAR/SAS = South African Railways/Suid-Afrikaanse Spoorweë        

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Deutsches Technikmuseum, Berlin

The German Technical Museum, Berlin / El Museo Technico, Berlin / Германский технический музей, Берлин

bullet

Namibia

Нами́бия

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

* NB! Sørafrikansk jernbanemateriell fotografert utenfor Sør-Afrika (landsnavn i kursiv) kan være representert med flere bilder og utfyllende info på siden for utenlandske tog i landet der det er fotografert, evt. under vedkommende museum for museumsmateriell.

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 143 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 06.12.2023