-eBe-

  

Spania

Hoveddelen av de spanske jernbanene kjører på 1674 mm sporvidde (= 6 iberiske fot). Årsaken til bredsporet var frykten for at Frankrike skulle kunne bruke jernbanen til (enda) en invasjon av Spania. Det spanske bredsporet er imidlertid, i motsetning til det russiske, bredt nok til å legge inn 3. skinne, noe spanjolene selv har gjort en del steder i senere tid i forbindelse med utbyggingen av et normalsporet høyhastighetsnett.

Også de portugisiske jernbanene bruker 6 iberiske fot, men den spanske og den portugisiske omregningen av det gamle målet er ikke identisk, slik at det skiller 8 millimeter på sporvidden i de to landene, noe som vanskeliggjør gjennomgående trafikk. Det er framforhandlet en enighet mellom de to landene om å "møtes på midten", med 1670 mm som felles standard. Interessen for å gjennomføre denne ombyggingen er imidlertid minimal grunnet planer om full ombygging av det spanske bredspornettet til normalspor. Foreløpig er imidlertid også disse planene stilt i bero av økonomiske årsaker. Den første delen av en slik omlegging vil antakelig bli knyttet til planene om en forbindelse over Gibraltarstredet til Marokko, en forbindelse som tenkes knyttet til en normalsporet forbindelse for godstog fra Algeciras via Madrid til den franske grensen. Som en forberedelse til en slik omlegging er det imidlertid lagt inn en 3. skinne på flere strekninger slik at det allerede i dag er mulig å kjøre gjennomgående godstog med normalsporet materiell til bl.a. Barcelona.

De nye høyhastighetsbanene (AVE = Alto Velocidad Español - "spansk høyhastighet". Ordet "ave" er også spansk for fugl.) bygges med normalspor, 1435 mm.

På 2000-tallet har Spania etablert seg som en av Europas største eksportører av jernbane- og sporveismateriell, og også Norge kjøper nå både motorvogntog og sporvogner fra Spania.

En spansk spesialitet er TALGO-togene. TALGO (Tren Articulado Ligero Goicoechea Oriol - "Goicoecheas og Oriols lette, leddete tog") er lette, leddete tog med lavt tyngdepunkt, egnet for høye hastigheter også på kurverike strekninger med dårlig sporkvalitet. Typen er utviklet i Spania av ingeniørene Alejandro Goicoechea y Omar og José Luis de Oriol y Urigüen allerede før 2. verdenskrig. F.o.m. 2. generasjon (ca. 1960) leveres togene med justerbare aksler som kan skifte sporvidde i fart. Med denne typen kunne RENFE kjøre gjennomgående tog til bl.a. Paris, Zürich og Milano. F.o.m. 3. generasjon (ca. 1975) fikk TALGO en passiv krengemekanisme som har vist seg svært driftssikker. TALGO 200 var de første spanske togene som brøt 200 km/t-grensen, og TALGO 350 ble verdens første tog bygget for en driftshastighet på 350 km/t. TALGO-tog er i senere år blitt eksportert til bl.a. Finland, Saudi-Arabia, Tyskland, USA og Usbekistan.

I tillegg har landet en hel rekke smalsporete baner, de fleste med 1000 mm sporvidde. Mest kjent er det metersporige jernbanenettet i Baskerland, Asturia og Galicia. Dette nettet dekker hele den nordspanske kysten fra Frankrike til Portugal.

Lokomotiver

(Locomotives / Lokomotiven / Locomotoras / Локомотивы)

 Motorvogner

(Multiple units / Triebwagen / Unidades eléctricas y térmicas / Электрические и дизельные поезда)

 Person- og godsvogner

(Coaches and wagons / Person- und Güterwagen / Vagones de personas y de cargas / Фургоны пассажирские и товаров)

 Anleggs- og vedlikeholdsmateriell

(Building and maintenance / Baumateriell / Unidades de construcción y de mantenimiento / Oбслуживание рельса)

 Veterantog

(Vintage trains / Veteranzüge / Trenes de ventaja / Поезда ветерана)

Sporvei og t-bane

(Trams and metro / Straßen- und U-Bahnen / Tranvías y subterraneos / Трамваи и метро)

Kabelbaner

(Funiculars / Standseilbahnen / Funiculares / Фуникулярные железные дороги)

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 141 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 10.02.2023