-eBe-

  

Spania

Sporvei og t-baner

bullet

Barcelona

bullet

Bilbao

bullet

Santa Cruz (Tenerife)

bullet

Sóller (Mallorca)

bullet

Valencia

Barcelona

En metersporet hestesporvei startet opp i Barcelona i 1872. I 1877 fikk den konkurranse av en normalsporet dampsporvei. Begge selskapene bygget ut linjenettet i de påfølgende årene, men noen enighet om felles sporvidde ble ikke oppnådd selv om de til dels trafikkerte de samme gatene. Elektrifiseringen av de to sporveisnettene begynte i 1899, og i 1907 var samtlige linjer elektrifisert. De to selskapene fusjonerte i 1911. Under den spanske borgerkrigen, 1936-1939, ble både rullende materiell og linjenett påført enorme skader, og gjenoppbyggingen varte til langt ut på 1950-tallet. En del svakt trafikkerte linjer ble også nedlagt. Som mange andre byer valgte Barcelona å satse på t-bane på 1960-tallet. Flere sporveislinjer ble bygget om til t-bane, og de øvrige ble nedlagt til fordel for bussdrift. Den siste metersporlinjen ble nedlagt i 1965, den siste normalsporete i 1971 - med ett unntak, den private Tramvia Blau som ble beholdt som turistattraksjon. I 2004 ble det igjen åpnet sporveisdrift i Barcelona. Det dreier seg om to, foreløpig, atskilte nett uten sporforbindelse mellom, men under felles ledelse. Det foreligger planer om sammenknytning av de to nettene, samt ytterligere utvidelser. Turistlinjen Tramvia Blau drives videre som en separat enhet, og det er ingen planer om å knytte den til det nye sporveisnettet.

TB type 1600, normalsporete PCC-vogner kjøpt brukt fra USA

La Rambla, sommeren 1965

TRAM 111.15

04.08.2009

TRAM 111.15

04.08.2009

TRAM 111.15

04.08.2009

Bilbao

Den første sporveislinjen i Bilbao ble åpnet i 1872. Sporvidden var 1000 mm, meterspor. Den spanske borgerkrigen påførte sporveien store ødeleggelser og medførte at nettet etter krigen ble sterkt redusert for så å bli nedlagt helt i 1964. På 1990-tallet hadde pendelen snudd, og i 2002 ble det på nå åpnet sporveisdrift - igjen med meterspor - i Bilbao. Det er planlagt flere utvidelser, og trikken er kommet tilbake for å bli.

EuskoTran nr. 402

10.08.2008

Santa Cruz, Tenerife

Santa Cruz-området på Tenerife hadde elektrisk sporvei fra 1901 til 1951. I 2007 ble det igjen startet sporveisdrift langs omtrent den samme traséen, og i 2009 ble nok en linje åpnet. Det foreligger flere planer for videre utbygging, foreløpig uten noen konkret tidsplan.

MTAS 110

17.01.2014

Sóller, Mallorca

Sporveien i Sóller på Mallorca ble åpnet i 1905 som en forlengelse fra Sóller stasjon til Sóller havn, av jernbanen mellom Palma og Sóller. Sporvidden er 914 mm (3 engelske fot). Linjen var elektrisk drevet fra begynnelsen av (600 V=). Offisielt skulle linjen også tjene til overføring av godsvogner mellom stasjonen i sentrum og havnen, men dette har kun skjedd i lite grad og forekommer ikke i dag. Linjen er enkeltsporet, og det finnes ingen planer om å bygge dobbeltspor. Det gjør at hastigheten knapt overstiger 30 km/t. Linjen har imidlertid stor betydning for turistindustrien, og sporvognene korresponderer med togene til/ fra Palma.

FdS nr. 8

Sommeren 1977

Valencia

T-bane- og sporveisnettet i Valencia er av ny dato. Det oppsto ved en sammenslåing av flere lokale banestrekninger, de fleste fra begynnelsen av det 20. århundre. Etter omfattende modernisering ble den første linjen tatt i bruk i 1988. Grensen mellom sporvei og t-bane er flytende, og noen steder skjer overgang mellom t-bane og trikk på selve plattformen på t-banestasjonene (Se bildene fra stasjonen Maritim - Serreria!). Det foreligge en rekke utbyggingsplaner, og skinnegående kollektivtrafikk vil i framtiden utgjøre ryggraden i Valencias kollektivtrafikk.

bullet

Sporvei

bullet

T-bane

Sporvei

FGV/MV 3800.3817

La Carrasca, 04.07.2007

FGV/MV 3800.3817

La Carrasca, 04.07.2007

FGV/MV 4200.4217

Maritim - Serreria, 10.07.2007

T-bane

FGV/MV 3900.3956

Maritim - Serreria, 10.07.2007

FGV/MV 4300.4354

Maritim - Serreria, 10.07.2007

 

EuskoTran = Eusko Trenbideak - Ferrocarriles Vascos S.A. - Tranvias   FGV = Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana   MTAS = Metropolitano de Tenerife SA
FdS = Ferrocarril de Soller   MV = MetroValencia   TB = Tranvías de Barcelona
                TRAM = Tramvia Metropolitá S.S

Se også (See also / Sehen Sie auch / Vea también / См. также):

bullet

Jernbanegalleriet, hovedside

Railway picture gallery / Bahnbilder, Hauptseite / Fotogalería de ferrocarril / Желзнодорожная фотогалерея

StatCounter - Free Web Tracker and Counter from 138 countries

(Shows number of visitors since 03.08.2011. The -eBe- web site was established summer 2004.)

Last update: 16.04.2021